Skolas personāls

Skolas vadība 2019./2020.mācību gadā

Pedagogi 2019./2020.mācību gadā

Atbalsta personāls 2019./2020. mācību gadā