Projets "PuMPuRs" aktualititates


Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) Daugavpils Vienības pamatskolā


Daugavpils Vienības pamatskola uzsāka darbu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalās 10 mūsu skolas skolēni no 5.līdz 9.klasei. Individuālas konsultācijas vada skolas psiholoģe, sociālais pedagogs un pedagogi. Uzsākot projektu, notika tikšanās ar skolēnu vecākiem, lai vienotos par galvenajiem uzdevumiem. Darbs tiek turpināts jau otro mēnesi.Informāciju sagatavoja Edīte Zdanovska

pievienots 16.11.2018; 16:00