projekti

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”Šobrīd CLILProjekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019./20.m.g.Erasmus + projekts "Kultūras mantojums bez robežām"  

Starptautiskais lasītveicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka.

Daugavpils Vienības pamatskola turpina īstenot ES projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltų literatūros savaitė (diena)/baltu literatūras nedēļa (diena)”.

Projets "PuMPuRs" aktualititates

Erasmus+ aktualitātes

Vasaras aktualitātes projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001).

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 35 skolēni apmeklēja fabriku „Laima”.

Skolēni darbojas skolas radošajās laboratorijās un ZINOO projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Jaunie pētnieki un matemātiķi projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltų šalių literatūros savaitė (diena)/baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”.

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJA 2017

Projekts„ Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080)

Kā veicies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Starptautiskā e-twinning projekta “A Funny School Day” labākā logo konkurss.

APU balvas

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Pilotprojekts "Latvijas skolas soma"

6. - 7. klašu skolēni piedalās projektā “One Calendar - Common Experience”

1. semestra laikā mūsu skolas 3.b klases skolēni piedalījās E-Twinning projektā „Handmade Christmas Cards”.

Projekts “Erasmus+”

Projekts “BYLEC”

Projekts “MigrART”

Projekts “Starpkultūru dialogs kā pilsoniskās aktivitātes veicināšanas nosacījums”

eTwinning projekts "Comics"

Starptautiskais projekts BYLEC"

Projekts "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"

eTwinning projekts ‘’My Precious Europeen Peer’’

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija"

Projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”

Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni vēlas dzīvot zaļāk

Mūsu skola-UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniece

PROJEKTS "SKOLAS KĀ SATELELĪTI ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBĀ" 2010

VIDES IZGLĪTĪBAS MĒNESIS

PROJEKTS "SKOLAS KĀ SATELELĪTI ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBĀ"

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA

MAZAS KOPIENAS VEIDO LIELU EIROPU

2006.-2009.gads