Normatīvie akti

Privātuma politika Daugavpils Vienības pamatskolā
Iekšējās trauksmes celšanas kārtība