izglītība

Mācību stundu sākumu un beigu laiks
Stunda
Sākas
Beidzas
0
8:00
8:40
1
8:50
9:30
2
9:40
10:20
3
10:30
11:10
4
11:40
12:20
5
12:40
13:20
6
13:40
14:20
7
14:25
15:05
8
15:10
15:50