Erasmus + projekts "Kultūras mantojums bez robežām"  

  Pateicoties Eiropas Savienības finansētajam “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektam “Kultūras mantojums bez robežām”, kurā piedalās četras skolas no dažādām Eiropas valstīm, no 24.novembra līdz 30.novembrim Daugavpils Vienības pamatskolas 7.klašu 8 skolēni kopā ar 4 skolotājām devās uz Miškolcu (Ungārija). Projekta partneri ir Turcija, Grieķija, Ungārija un Latvija.

  Projekta mērķis ir uzzināt par citu valstu kultūru, tradīcijām, folkloru un iepazīstināt partneru valstis ar savu valsti, kultūru, tradīcijām, folkloru caur mūziku un dejām.

  Pirms doties uz Ungāriju, bērniem bija jāizveido projekta logo, kā arī jāiemācās Ungāru dziesma un deja. Tāpēc pirms brauciena notika aktīvs sagatavošanās darbs.

  Pirmā projekta tikšanās sākas ar lielu pasākumu, kurā katra valsts prezentēja savu valsti un skolu. Nedēļas laikā skolēni kopā ar visiem projekta dalībniekiem mācījās ungāru dziesmu un deju; pētīja ungāru kultūru, tradīcijas un folkloru. Lai uzzinātu vairāk par ungāru tradīcijām, kultūru un folkloru mēs apmeklējam nelielu pilsētiņu Mezokovesd, kur atrodas dabas muzejs – senais ciemats, mēs varējām apskatīt senas Ungāru tautas lauku mājas un iepazīties ar seno māju iekārtojumu, dažādiem sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, kā arī ar tautastērpu rakstiem, ornamentiem.

  Vienā dienā mēs visi kopā devāmies aizraujošā ekskursijā uz Ungārijas galvaspilsētu, Budapeštu. Mums bija unikāla iespēja apmeklēt Budapeštas populārākās vietas, izbaudīt pilsētas skaistumu.

  Tikšanās laikā skolēniem tika organizētas nelielas sporta sacensības ar folklora tematiku. Tika organizētas dažādas darbnīcas, bērni paši taisīja nelielas rotaslietas: krelles, rokassprādzes; dekorēja piparkūkas, izmantoja filcēšanas tehniku, veidojot nelielas piemiņas lietas.

  Pēdējā dienā notika liels noslēguma koncerts, kur katras valsts skolēni dejoja savu tradicionālo deju un, kā koncerta kulminācija, visi projekta dalībnieki kopā dziedāja iemācīto ungāru dziesmu un dejoja ungāru deju. Pēc koncerta tika organizētas ungāru vakariņas, nacionālos ungāru ēdienus sagatavoja viesģimenes. Visiem bija iespēja nogaršot dažādus tradicionālos ungāru ēdienus, kā arī iepazīties ar to receptēm.

  Mūsu skolas skolēniem bija laba iespēja veselu nedēļu dzīvot ungāru ģimenēs, tādējādi iepazīt ungāru kultūru un tradīcijas, komunicēt un sadarboties ar vienaudžiem no citām valstīm, uzlabot angļu valodas un sadarbības prasmes.

  Pateicamies Koncz Jozsef Altalanos Iskola,Szakkozepiskola,A.M.I.Bocs skolotāju komandai, kura bija ieguldījusi lielu darbu, lai sagatavotu dažādas aktivitātes, ekskursijas un kultūras pasākumus, lai projekta dalībnieki mājas atgrieztos ar neaizmirstamiem iespaidiem. Tāpat esam pateicīgi projekta koordinatorei no Ungārijas Marianna Hedeg par lielisko projekta tikšanās organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu Ungārijā.

  Daugavpils Vienības pamatskolas Erasmus+ programmas projektu „Kultūras mantojums bez robežām līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

1 2 3 4 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja un
projekta koordinatore
Svetlana Volosova

pievienots 18.12.2019; 16:00

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts“‘’Kultūras mantojums bez robežām””/ ”Cultural Heritage Without Borders”,

projekta Nr. 2019-1-HU01-KA229-060900_2

Maksimālais piešķirtais projekta finansējums: 30625,00 EUR Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators: Bosci Altalanos Iskola, Szakkozepiskola es Alapfoku Muveszeti Isskola- Bosc,Ungārija.

Projekta koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā S. Volosova

Sadarbības partneri :

1.Daugavpils Vienības pamatskola - Daugavpils, Latvija,
2. Bosci Altalanos Iskola, Szakkozepiskola es Alapfoku Muveszeti Isskola- Bosc,Ungārija,
3. 4th Primary school of Agios Nikolaos- Agios Nikolaos, Grieķija,
4. Gure Secondary School –Merkez, Turcija.

Projekta apraksts:
  Projekts noritēs no 2019.g. 1. septembra līdz 2021.g. 31. augustam.

  Projekta mērķis:
  -iepazīstināt partneru valstis ar savu valsti, kultūru, tradīcijām, folkloru izmantojot mūziku un dejas,
  - uzzināt par citu valstu kultūru, tradīcijām, folkloru,
  - uzlabot skolēnu un skolotāju mūsdienu angļu valodas prasmes,
  - nodibināt jaunus kontaktus.

  Projekts tika izveidots atbilstoši skolas attīstības plāna prioritātei – veidot izglītojamo piederību savai valstij, pilsētai un skolai. Kopā ir plānots realizēt 3 mobilitātes (braucienus). Visas mobilitātes tiks veltītas vienai konkrētai tēmai par tautas mākslu un kultūras mantojumu. Pedagogi un skolēni izpētīs savu un partneru valstu kultūras mantojumu, izmantojot tautas mūziku un dejas. Visas partneru skolas izveidos starptautisko kori un dejas grupu. Katra skola iepazīstinās un iemācīs partneru skolas dalībniekus savu tautas dziesmu un deju. Tiks izveidota kopīga grāmata angļu valodā un dzimtajā valodā par katrā valstī tradicionālo ēdienu un folkloru. Grāmatu varēs izmantot dažādu priekšmetu skolotāji. Sagatavošanās posmā un braucienā uzlabosies skolotāju un skolēnu svešvalodu zināšanas, tiks gūta jauna pieredze pedagoģijā, notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu pedagogiem un skolēniem, jaunu kontaktu nodibināšana. Pedagogi cels savu kvalifikāciju. Skolēni un skolotāji iepazīsies ar Eiropas kopienas daudzveidīgajām Eiropas izglītības sistēmām, iepazīs citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi. Skolā tiks ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas un skolēniem tiks sniegta 21.gs. iespējām atbilstīga izglītība, izmantota iespēja uzzināt vairāk par Eiropas valstu kultūrām un vērtībām. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un pilsētas skolotājiem semināros un atklātajās stundās. Projektā iegūtās prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.

  Projekta izmaksas
  100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:
-projekta kopējais finansējums – 30625,00 EUR ( trīsdesmit tūkstoši seši simti divdesmit pieci eiro 00 centi);
-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2020. gadam) 20% apmērā –6125,00 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit pieci eiro 00 centi)), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2021.gadā.

  Projekta aktivitātes
Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte.
Projekta izstrāde ar partneru skolām.
Partnerības mobilitātes Ungārijā, Grieķijā, Turcijā pedagogiem un skolēniem.
Jauno mācību materiālu aprobācija.
Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātās stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.

Kontaktpersona Svetlana Volosova, projekta koordinatore Latvijā e-pasts: dvpsk@inbox.lv, t.65420449


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja un
projekta koordinatore
Svetlana Volosova
t.65420449pievienots 25.10.2019; 12:30

Daugavpils Vienības pamatskola uzsāk jaunu Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projektu „Kultūras mantojums bez robežām”  2019.gadā Daugavpils Vienības pamatskola uzsāk jaunu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektu „Kultūras mantojums bez robežām” (Nr.2019-1-HU01-KA229- 060900_2).

  Projekts tika izveidots atbilstoši skolas attīstības plāna prioritātei – veidot izglītojamo piederību savai valstij, pilsētai un skolai. Kopā ir plānots realizēt 3 mobilitātes (braucienus). Visas mobilitātes tiks veltītas vienai konkrētai tēmai – tautas mākslas un kultūras mantojums. Pedagogi un skolēni izpētīs savu un partneru valstu kultūras mantojumu, izmantojot tautas mūziku un dejas. Visas partneru skolas izveidos starptautisko kori un dejas grupu. Katra skola iepazīstinās un iemācīs partneru skolas dalībniekus savu tautas dziesmu un deju. Tiks izveidota kopīga grāmata angļu valodā un dzimtajā valodā par katrā valstī tradicionālo ēdienu un folkloru. Grāmatu varēs izmantot dažādu priekšmetu skolotāji. Sagatavošanās posmā un braucienā uzlabosies skolotāju un skolēnu svešvalodu zināšanas, tiks gūta jauna pieredze pedagoģijā, notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu pedagogiem un skolēniem, jaunu kontaktu dibināšana. Pedagogi cels savu kvalifikāciju. Skolēni un skolotāji iepazīsies ar Eiropas kopienas daudzveidīgajām  Eiropas izglītības sistēmām, iepazīs citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi. Skolā tiks ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas un  skolēniem tiks sniegta 21.gs. iespējām atbilstīga izglītība, izmantota iespēja uzzināt vairāk par Eiropas valstu kultūrām un vērtībām. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un pilsētas skolotājiem semināros un atklātajās stundās. Projektā iegūtās prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.

  No 24.septembra līdz 26.septembrim notika pirmā projekta tikšanās Ungārijā, Miškolcā, kurā piedalījās projekta koordinatori. No mūsu skolas piedalījās angļu valodas skolotāja un projekta koordinatore Svetlana Volosova. Pirmajā tikšanās reizē notika iepazīšanās ar ārzemju sadarbības partneriem, tika apspriesti organizatoriskie jautājumi un izstrādāts plāns diviem gadiem.

  Esam pārliecināti, ka Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni, viņu vecāki un pedagogi aktīvi iesaistīsies projekta darbā.

  Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+” KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Kultūras mantojums bez robežām” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

1 2 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja un
projekta koordinatore
Svetlana Volosova
t.65420449pievienots 25.10.2019; 12:30