Erasmus+ aktualitātes


Daugavpils Vienības pamatskola beidz darbu projektā.
Šajā mācību gadā Daugavpils Vienības pamatskola beidz realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starp skolu Stratēģiskās partnerības projekta “Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti”/”Educative distress: innovative strategies and tools” aktivitātes.
Pēdējā no tām bija transnacionālā sanāksme no š.g.16.maija līdz 20.maijam mūsu skolā.
Tikšanās laikā tika analizēts divos gados paveiktais darbs. Katras valsts pārstāvji prezentēja projekta laikā paveikto: seminārus, aktivitātes skolās. Runājot sanāksmē par paveikto, mēs viens no otra pārņēmām labāko praksi un pieredzi. Analizējām kopējos izstrādātos materiālus, izskatījām projekta mājaslapas stiprās un vājās puses. Visi materiāli tiks ievietoti projekta mājaslapā: http://educationaldistress.eu/

Lai nedēļas nogale Latvijā paliktu mūsu viesiem atmiņā, piektdien mēs devāmies uz Aglonu, kur apmeklējām Aglonas Maizes muzeju. Tur mūs iepazīstināja ar mūsu vecmāmiņu maizes cepšanas receptēm, pēc tām mēs paši veidojām maizi. Saimniece pastāstīja mums par latgaļu tradīcijām, kā arī uzcienāja ar sātīgām pusdienām. Pēc muzeja mēs arī apmeklējām Aglonas Baziliku. Ekskursijā viesi guva neaizmirstamus iespaidus.
Kā kulminācija projekta noslēgumam tika organizētas atvadu vakariņas ar iespēju iepazīt un baudīt dažādus latviešu ēdienus, kā arī visu dalībvalstu dziesmas un dejas.
Beidzot darbu projektā, Daugavpils Vienības pamatskolas administrācija pateicas skolas kolektīvam par atsaucību un izcili paveikto darbu projektā, DPIP ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei un grāmatvedei Inesei Plociņai par aktīvu palīdzību un atbalstu projekta īstenošanā!

Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja un
projekta koordinatore
Svetlana Volosova
t.65420449pievienots 25.05.2018; 10:00

Daugavpils Vienības pamatskolas pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju

Jau otro gadu Daugavpils Vienības pamatskola veiksmīgi īsteno Erasmus+ K2 starptautisko skolu partnerības projektu “Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti”/”Educational distress: innovative strategies and tools”, kurā piedalās trīs skolas no dažādām Eiropas valstīm.

No š.g. 25.oktobra līdz 29.oktobrim Daugavpils Vienības pamatskolas delegācija: direktore Edīte Zdanovska, direktores vietniece izglītības jomā Maija Baklāne, projekta koordinatore, angļu valodas skolotāja Svetlana Volosova un sākumskolas skolotāja Liāna Zvērbule devās piecu dienu ilgā ceļojumā uz Jeleņu Goru, Poliju.

Sākām mūsu tikšanos ar organizatorisko jautājumu apspriedi.

Otrajā dienā apmeklējām pamatskolu “Szkoła Podstawowa Nr.10 im.Marii Skłodowskiej-Curie“, iepazināmies ar Polijas izglītības sistēmu, mums bija iespēja ielūkoties vairākās mācību stundās, vērot, kā stundās tiek īstenotas iekļaujošās izglītības idejas, kas nozīmīgas arī Daugavpils Vienības pamatskolas darbā. Pēcpusdienā piedalījāmies Universitātes pasniedzējas Renatas Sigristas un mākslas terapeites, kinezioloģes Korinas Opalas-Ribkas (Koryna Opala-Rybka) vadītajā seminārā par iekļaujošo izglītību. Šajā seminārā guvām teorētisku pamatojumu savam projektam, izpratni par to, cik svarīgi ir iekļaut izglītības procesā katru bērnu, ievērojot bērnu individuālās īpatnības, respektējot viņu emociju pasauli un saudzējot dvēseli.

Nākamajā dienā devāmies ekskursijā pa pilsētas ievērojamākajām vietām. Jeleņai Gorai ir sena vēsture. Ar interesi apmeklējām Jeleņas Goras novadpētniecisko muzeju. Šajā dienā arī notika ļoti emocionāla tikšanās ar Jeleņas Goras prezidentu. Savā runā viņš atzīmēja projekta nozīmīgumu gan Eiropas kontekstā, gan pilsētas skolu dzīvē. Pēcpusdienā tika pārrunāti padarītie darbi.

Pēdējā ceļojuma dienā projekta vadītāji analizēja jau paveikto, vēroja katras partnervalsts mājās paveikto – prezentācijas, plānoja noslēguma tikšanos Latvijā, kā arī uzsāka gatavot projekta atskaites, kas jāievada Mobility Tool. Mūsu diena beidzās ar aizraujošu ekskursiju par Jeleņas Goras apkārtni.

Šobrīd notiek gatavošanās projekta pēdējai tikšanās reizei, kas notiks pie mums Latvijā un kur paredzētas nopietnas diskusijas par Eiropas izglītību un par projekta īstenošanas rezultātiem.

Pateicamies “Szkoła Podstawowa Nr.10 im.Marii Skłodowskiej-Curie“ skolotāju komandai, kura bija ieguldījusi lielu darbu, lai sagatavotu dažādas aktivitātes, ekskursijas un kultūras pasākumus, lai projekta dalībnieki mājas atgrieztos ar neaizmirstamiem iespaidiem.

Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+” KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja,
projekta koordinatore
Svetlana Volosova
t.65420449

pievienots 07.11.2017; 09:08

Erasmus+ projekta partneri viesojās Daugavpils Vienības pamatskolā.

Daugavpils pilsētas Vienības pamatskola no 2016.gada veiksmīgi īsteno Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti”.

Š.g. 17. – 21.maijā projekta partneri no Polijas un Itālijas viesojās Daugavpils Vienības pamatskolā. Notika nopietni sagatavošanās darbi, skolas komanda cītīgi darbojās, visi ieplānotie pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Partneru pateicības vārdi par lielisku pasākumu plānošanu, organizēšanu un norisi skanēja ne tikai nedēļas garumā, bet tika saņemti arī rakstiski. Partneriem bija lieliska iespēja iepazīt Latvijas kultūru, valodu, gūt priekšstatu par izglītības sistēmu Latvijā, konkrēti, mūsu skolā.

Pirmajā darba dienā tika apspriesti organizatoriskie jautājumi. Otrajā dienā iepazīstinājām partnerus ar mūsu skolu un skolas sistēmu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Tad mēs devāmies ekskursijā pa pilsētas centru, kuru organizēja un vadīja 7.klases skolēni. Šī diena turpinājās zālē, kur visi piedalījās skolas ikgadējā tradicionālajā pasākumā ’’Ābeļziedu svētki.’’ Nākamajā dienā tika pārrunāti padarītie darbi - Boloņas Universitātes pasniedzēja izstrādātās metodes aprobāciju sākumskolā. Pēcpusdienā apmeklējām Marko Rotko mākslas centru un Daugavpils Cietoksni. Pēdēja dienā organizējām semināru ‘’Sadarbība ar vecākiem’’, kurā dalījāmies pieredzē darbā ar vecākiem, katrai komandai bija iespēja salīdzināt, uzdot jautājumus un pastāstīt par sadarbību ar vecākiem savās skolās. Mūsu diena beidzās ar aizraujošu ekskursiju ar tramvaju pa pilsētu.

Daugavpils Vienības pamatskola pateicas Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Jānim Dukšinskim un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Inesei Andiņai par projekta partneru pieņemšanu Domē.

Darbs projektā turpinās. Esam priecīgi paziņot, ka nākamā projekta “pietura” ir Polija. Gribētos novēlēt visai projekta komandai izturību un aktīvu darbošanos projektā!

Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „ Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja un
projekta koordinatore
Svetlana Volosova
t.65420449

pievienots 24.05.2017; 11:34

Daugavpils Vienības pamatskolas pieredzes apmaiņas brauciens uz Itāliju.
Pateicoties Eiropas Savienības finansētajam “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektam “Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti”/”Educational distress: innovative strategies and tools”, kurā piedalās trīs skolas no dažādām Eiropas valstīm, no 16.novembra līdz 20.novembrim Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte

Zdanovska, direktores vietniece izglītības jomā Maija Baklāne un projekta koordinatore, angļu valodas skolotāja Svetlana Volosova devās piecu dienu ilgā ceļojumā uz Červijas pilsētu Itālijā.

Pirmajā tikšanās reizē notika iepazīšanās ar ārzemju sadarbības partneriem un arī apmācības. Pirmajā darba dienā tika apspriesti organizatoriskie jautājumi.

Otrajā dienā apmeklējām sākumskolu ‘’Deledda”, iepazināmies ar Itālijas izglītības sistēmu, kā arī tika izveidots plāns projekta darbam skolās laikā starp mobilitātēm. Lai tiktos ar mūsu projekta dalībniekiem, skolā ieradās Červijas pilsētas mērs Luca Coffari. Savā runā viņš atzīmēja projekta nozīmīgumu gan Eiropas kontekstā, gan pilsētas skolu dzīvē. Mums bija iespēja ielūkoties vairākās mācību stundās, vērot, kā stundās tiek īstenotas iekļaujošās izglītības idejas, kas nozīmīgas arī Daugavpils Vienības pamatskolas darbā. Mūs patīkami pārsteidza Itālijas skolēnu pozitīvā uzvedība, kā arī visu skolas pedagogu interese par Erasmus projektu.

Nākamajā dienā devāmies ekskursijā pa pilsētas ievērojamākajām vietām. Červijas pilsētai, kas atrodas Adrijas jūras krastā, ir sena vēsture. Pilsētas attīstību gadsimtu gaitā veicinājusi sāls ieguve. Ar interesi apmeklējām Sāls muzeju, kā suvenīru iegādājamies augstvērtīgo Červijas vārāmo sāli. Bijām arī interaktīvā izstādē par rotaļlietām un to izmantošanu bērnu audzināšanā. Pēcpusdienā apmeklējām pamatskolu ’’Ressi-Gervasi’’ un piedalījāmies Boloņas Universitātes pasniedzēju vadītajā seminārā par iekļaujošo izglītību. Ar mums strādāja pedagoģijas profesors Roberto Dainese un profesors psiholoģijā Giacomo Mancini. Šajā seminārā guvām teorētisku pamatojumu savam projektam, izpratni par to, cik svarīgi ir iekļaut izglītības procesā katru bērnu, ievērojot bērnu individuālās īpatnības, respektējot viņu emociju pasauli un saudzējot dvēseli. Darba diena noslēdzās ar diskusiju ar Boloņas Universitātes pasniedzējiem par darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Pēdējā ceļojuma dienā notika tikšanās ar pilsētas administrāciju, kā arī tika apspriesti nākamo braucienu laiki un noteikumi. Ļoti emocionālas bija tikšanās Červijas pilsētas Domē ar pilsētas vicemēru, kā arī pastaiga Adrijas jūras krastā kopā ar pilsētas iedzīvotājiem.

Šajā braucienā gūta pieredze un jaunas idejas sadarbības veidošanai starp projektā iesaistītajiem ārvalstu partneriem un projekta īstenošanai. Noteikti dalīsimies pieredzē savā skolā. Daudzas idejas no redzētā izmantosim, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā, gatavojoties stundām, strādājot ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās.

Pateicamies Istituto Comprensivo Statale Cervia (vadītāja Mariapia Metallo) skolotāju komandai, kura bija ieguldījusii lielu darbu, lai sagatavotu dažādas aktivitātes, ekskursijas un kultūras pasākumus, lai projekta dalībnieki mājas atgrieztos ar neaizmirstamiem iespaidiem. Tāpat esam pateicīgi projekta koordinatoriem no Itālijas Luciano Monti un Patrizia Gaudenzi par lielisko projekta tikšanās organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu Červijā.

Ar prieku paziņojam, ka nākamā projekta “pietura” ir Latvija. Esam pārliecināti, ka Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni, viņu vecāki un pedagogi aktīvi iesaistīsies projekta darbā.

Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „ Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Vienības pamatskolas
angļu valodas skolotāja un
projekta koordinatore
Svetlana Volosova
t.65420449


pievienots 24.05.2017; 11:25
pievienots 24.05.2017; 11:25