Aktivitātes


Pilsētas skolu bibliotekāru seminārs.


  2020. gada 11. martā skolas bibliotēkā notika pilsētas skolu bibliotekāru seminārs, kur tika runāts par bibliotēkas darba aktualitātēm un profesionālo pilnveidi. Radošā atmosfērā bibliotekāri iejutās skolēnu lomā, strādājot grupās un diskutējot, vienojās par tematiem, kurus vēlētos iekļaut kursu programmā. Spraigais darbs mijās ar spēļu elementiem un pieredzes apmaiņu.

IMG_20200311_152357 IMG_20200311_152306 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma.

pievienots 13.03.2020; 08:18

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” ir noslēgusies.


  Mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās jau sesto gadu. Lasīšanas maratonā bija iesaistījušies 29 skolēni un 6 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
   Pēc aptaujas rezultātiem tika noteikti skolas lasītāju grāmatu TOP 3 (pa vecuma grupām). Vecumposmā 9+ vispopulārākā grāmata ir Agneses Vanagas “Plastmasas huligāni”. Vecumposmā 11+ vispopulārākā grāmata - Sīri Petešenas “Burbulis”; 15+ grupā - Dženiferas Nivenas “Mūsu spožās dienas”. No pieaugušajiem domātajām grāmatām visvairāk patika Lindas Malelijas Hantas “Zivs kokā”.
   Visi “Bērnu, jauniešu un vecāku” žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas bija atsūtītas no LNB.

   Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas aktivitātēs, - gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājām!

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 17.02.2020; 13:50

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA.


  9. janvārī skolas bibliotēkā notika Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība 5. – 6. klašu skolēniem. No katras klases piedalījās 2 labākie lasītāji.

  Sīvā konkurencē uzvarēja 5.a klases skolnieks Ernests Petrovs. Viņš arī pārstāvēs skolu pilsētas Skaļās lasīšanas sacensībā.
IMG_20200109_124444 IMG_20200109_134508 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 15.01.2020; 11:40

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2019
  No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums.

  Arī šogad mūsu skola atkal piedalās šajā lasītveicināšanas programmā.

  Visa grāmatu kolekcija jau ir skolas bibliotēkā. Lielā lasīšana ir sākusies. Visi, kas vēlas iesaistīties projektā un kļūt par lasīšanas ekspertiem, tiek aicināti pieteikties skolas bibliotēkā. Atgādinām, ka darbojas arī Vecāku žūrija, tādēļ laipni aicinām bērnu vecākus un arī vecvecākus iesaistīties šajā pasākumā. Esiet laipni gaidīti!

1 2 3 4 5 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
  
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019» noteikumi.


  Informācija par «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019» norisi skolā būs pieejama skolas bibliotēkā un skolas mājaslapā.

  Piesakies skolas bibliotēkā un izlasi savas vecuma grupas 6 grāmatas, drīkst mainīt 2 savas vecumgrupas grāmatas ar citām Bērnu, jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam šķiet interesantākas! Piekto un sesto grāmatu Vecāku žūrijas lasīšanai un vērtēšanai izvēlas no Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu klāsta.   Pēc visu grāmatu izlasīšanas tiek aizpildīta viena anketa, kura katrai vecuma grupai ir atšķirīga. Parole anketas aizpildīšanai ir pieejama skolas bibliotēkā.

  Aicinām visus - bērnus, jauniešus un pieaugušos - iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā - lasīt un vērtēt, bagātināt iztēli un diskutēt par izlasīto!


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma

pievienots 10.09.2019; 17:24

Starptautiskais lasītveicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka.
  Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka 2018./2019. mācību gadā iesaistījās Starptautiskajā lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir izdevniecības “Liels un mazs” izglītojošs lasīšanas veicināšanas projekts 4-8 gadīgiem bērniem, kurā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm.

  Programma noslēdzās 2019. gada maijā, un tajā bija iekļautas kopā sešas augstvērtīgas bilžu grāmatas no Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, kā arī viena no Latvijas - jau agrāk izdotā Mārtiņa Zuša bilžu grāmata “Nenotikušais atklājums”. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma kā tekstam, autors un ilustrators papildina viens otru, padarot grāmatu par nedalāmu vienību.

  Mūsu skolā šajā projektā darbojās 1.b un 2.b klases skolēni. Bērni ir izlasījuši visas 6 “Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatas, kā arī ar lielu aizrautību ir izpildījuši visus uzdevumus darba burtnīcās. Ar skolēniem daudz strādāja arī viņu klases audzinātājas - 1. b klases audzinātāja Ārija Leine un 2.b klases audzinātāja Iveta Lukaševiča

  1.b klases skolēniem visvairāk patika grāmatas – “Sniegbaltais un ogļmelnais” un “Uzvāri man pasaciņu!”. Savukārt 2. b klases skolēni par visjaukāko izvēlējušies grāmatu “Lūdzu, apskauj mani!”.

  Abu klašu skolēni atzīst, ka ļoti patika ne tikai lasīt, diskutēt, izspēlēt, bet arī strādāt darba burtnīcās – pildīt dažādus interesantus uzdevumus, kā arī zīmēt, krāsot un, it īpaši, taisīt astoņkāji.

  Gandrīz visi skolēni izteica vēlēšanos labprāt piedalīties arī turpmāk līdzīgos projektos.

  Paldies 1.b un 2.b klašu skolēniem un klašu audzinātājām - Ārijai Leinei (1.b.kl.) un Ivetai Lukaševičai (2.b.kl.) par aktīvo darbošanos projektā!

Foto

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma, izmantojot izdevniecības “Liels un mazs” materiālus.

pievienots 30.05.2019; 09:50

Konkursa “Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums.


  2019. gada 24. aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa “Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums, kurā piedalījās 1.-5. klašu čaklākie lasītāji un M. Stārastes 105. dzimšanas dienai veltītā grāmatzīmju konkursa uzvarētāji. Pasākumu vadīja 8.a klases skolnieces Elga Lazebnaja un Samanta Pudāne - Improvizācijas teātra pulciņa dalībnieces.

  Meitenes kopā ar bērniem attēloja un minēja grāmatu varoņus, kā arī veidoja kopīgu kustību stāstu. Pasākuma noslēgumā skolēniem tika pasniegti Uzslavas raksti un nelielas balviņas.

Foto

Informāciju sagatavoja: skolas bibliotekāre J. Celma.

pievienots 29.04.2019; 15:35

Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltų literatūros savaitė (diena)/baltu literatūras nedēļa (diena)”.  Jau 3 gadu Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka piedalījās Starptautiskajā projektā "Baltu literatūras nedēļa (diena)", kuru organizēja Lietuvas kolēģi. Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīt radniecīgu tautu (lietuviešu un latviešu) valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, dibināt un uzturēt Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos sakarus.

  Projekta pirmajā dienā skolā 1.stāvā uz ekrāna varēja apskatīt prezentāciju par projektu – iepazīt Lietuvas autoru grāmatas, kuras atrodas skolas bibliotēkā.

  Bibliotēkā tika izveidota grāmatu izstāde. Vienu dienu garajos starpbrīžos lasījām Ķ. Kasparaviča grāmatu „Zemeņu diena“ un L.Žutautes grāmatu „Kika Mika un dzimšanas diena“. Nākamajā dienā ar pagarinātās dienas grupas skolēniem lasījām par Kiku Miku un veidojām savu grāmatiņu „Kika Mika skolā“. Noslēgumā tika organizēta bibliotekārā stunda kopā ar ciemiņiem no Lietuvas - Teofila Matuļona skolas Viļņā.


Informāciju sagatavoja: skolas bibliotekāre J. Celma.
IMG_20190402_085859 IMG_20190405_090044 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

pievienots 10.04.2019; 15:50

Grāmatzīmju konkurss veltīts Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienai.


  Februārī skolas bibliotēkā notika M. Stārastes 105. dzimšanas dienai veltīts grāmatzīmju konkurss.
  Visaktīvāk tajā iesaistījās 3.a klases skolēni, vispirms viņi kopā ar skolotāju atcerējās lasītās, iemīļotākās M. Stārastes grāmatas, tad visi kopā zīmēja grāmatzīmes. Šajā konkursā piedalījās arī daudzi 4.b klases skolēni. Labāko grāmatzīmju autori tiks uzaicināti uz skolas bibliotēkas pasākumu aprīlī.
  Paldies 3.a un 4.b audzinātājām un skolēniem par aktīvu dalību konkursā!


IMG_20190306_134536 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Informāciju sagatavoja: skolas bibliotekāre J. Celma.

pievienots 27.02.2019; 15:58

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” ir noslēgusies.


  Mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās jau piekto gadu. No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas. Lasīšanas maratonā bija iesaistījušies 48 skolēni un 7 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
  Pēc aptaujas rezultātiem tika noteikts skolas lasītāju grāmatu TOP 3 (pa vecuma grupām). Vecumposmā 5+ vispopulārākā grāmata ir Tīa Selli, “Mia ir priecīga”, savukārt lielākiem bērniem 9+ vislabāk patika Katlēnas Ferēkenas, Evas Mutonas grāmata “Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs”.
  Vecumposmā 11+ vispopulārākā grāmata ir Pētera Brūvera, Indras Brūveres, Zanes Brūveres dzeja “Brūveri brūvē”; 15+ grupā - Somana Čainani “Labā un Ļaunā skola”. No pieaugušajiem domātajām grāmatām visvairāk visiem patika Andžela Naneti daiļdarbs “Mans vectēvs bija ķiršu koks”.
  Visi “Bērnu, jauniešu un vecāku” žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas bija atsūtītas no LNB.

  Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas aktivitātēs, - gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājām!

Informāciju sagatavoja L.Celma.

pievienots 11.02.2019; 13:15

1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku.


Arī šogad kā katru mācību gadu septembrī 1. klašu skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Visi lasītgribētāji tika piereģistrēti bibliotēkā, un jau pirmajā tikšanās reizē ļoti daudzi izvēlējās sev kādu lasāmo grāmatu. Dāvanā pirmklasnieki saņēma grāmatzīmes. Viena no pirmajām klasēm – 1. b klase - ir iesaistījusies arī izdevniecības “Liels un Mazs” Starptautiskajā lasīšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”


Informāciju sagatavoja:
skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 21.11.2018; 16:00

Ojāram Vācietim – 85.


«Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa.»
Imants Ziedonis


13. novembrī skolas bibliotēkā notika O.Vācieša 85. dzimšanas dienai veltīts pasākums, kuru apmeklēja 8. klases skolēni. Skolas bibliotekāre un latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Vaidere iepazīstināja jauniešus ar O.Vācieša dzīvi un daiļradi. Klausoties dzejoļus autora izpildījumā un dziesmas aktieru izpildījumā, kā arī skatoties video, varēja pārliecināties, cik vispusīga personība bija Ojārs Vācietis. Imants Auziņš par O.Vācieti saka tā: «Ojārs bija dzimis dzejai kā putns lidojumam, kā dzīvība – elpai. Dzeja viņam bija vienīgais iespējamais dzīves veids, sadegšanas veids, kas viņu piepulcē dažādu laikmetu un tautu izcilu dzejnieku pulkam.» Dzejniekam patika meditēt zīmējot un izgriežot sniegpārsliņas, skolēni arī meditēja, izkrāsojot mandalas, kas ļoti līdzinās O. Vācieša zīmējumiem. Šos radošos darbus var apskatīt izstādē skolas bibliotēkā.


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 21.11.2018; 16:00
Uzsākam dalību projektā "Mūsu mazā bibliotēka"Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka uzsāk dalību jaunā projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir izdevniecības “Liels un mazs” izglītojošs lasīšanas veicināšanas projekts 4-8 gadīgiem bērniem, kurā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm.

Programma ilgs līdz 2019. gada maijam, un tajā iekļautas kopā sešas augstvērtīgas bilžu grāmatas no Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, kā arī viena no Latvijas - jau agrāk izdotā Mārtiņa Zuša bilžu grāmata “Nenotikušais atklājums”. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma kā tekstam, autors un ilustrators papildina viens otru, padarot grāmatu par nedalāmu vienību.

Projektā iesaistītie bērni kopā ar skolotājiem un bibliotekāriem lasīs bilžu grāmatas, runās par tām, veiks dažādus radošus uzdevumus un pildīs īpašu darba burtnīcu, ko “Liels un mazs” izdos jau šajā rudenī – tajā bērni vēlreiz satiks grāmatas varoņus un attīstīs radošās prasmes.

2018. gada oktobrī un 2019. gada februārī Latvijā viesosies grāmatu autori no Polijas, Slovēnijas un Igaunijas, kas tiksies ar bērniem, vadīs darbnīcas, stāstīs par savu grāmatu un valsti. Autori tiksies ar bērniem ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas vietās. Viņi dosies ciemos pie bērniem, kas projektā iesaistījušies visaktīvāk. To noteiks izdevniecība “Liels un mazs”, vadoties no projekta dalībnieku iesūtītajiem materiāliem par projekta norisi.

Projekta aktivitātes tiks atspoguļotas skolas mājaslapā, sadaļā “Bibliotēka”


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma, izmantojot izdevniecības “Liels un mazs” materiālus.


Konkursa “Čaklākais lasītājs” noslēguma pasākums.

25. aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais lasītājs” noslēguma pasākums 1. - 5. klašu čaklākajiem lasītājiem, kas tika veltīts I. Ziedoņa 85. jubilejai.

Šogad kopā ar bibliotekāri pasākumu vadīja kāds īpašs viesis – Daugavpils teātra aktrise Kristīne Veinšteina. Skolēni ne tikai iepazinās ar I.Ziedoņa biogrāfiju un grāmatām, bet arī aktrises Kristīnes Veinšteinas vadībā izspēlēja “Krāsainās pasakas” un rakstīja vēstulītes Zilajam Sapņu zirgam.

Noslēgumā skolēni saņēma skolas uzslavas rakstus un balvas. 6.-9.kl. čaklākajiem lasītājiem uzslavas raksti balvas tiks pasniegtas mācību gada noslēguma audzināšanas stundās.

Īpašs paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā no vecāku puses - Daugavpils teātra aktrisei Kristīne Veinšteinai.

Čaklākie lasītāji

IMG_20180425_140538 IMG_20180425_140518 IMG_20180425_140512 IMG_20180425_140501 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltų šalių literatūros savaitė (diena)/baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”.No 26. marta līdz 30. martam skolā norisinājās Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltų šalių literatūros savaitė (diena)/baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”, veltīta Lietuvas valsts atjaunošanas 100. gadadienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai. Esam saņēmuši arī Lietuvas Republikas vēstnieka Latvijas Republikā Artūra Žurauska sveicienu projekta dalībniekiem.

Sveiciens

"Baltu valstu literatūras nedēļā (dienā)" skolas vestibilā uz ekrāna varēja apskatīt prezentāciju par lietuviešu bērnu grāmatu autoriem. Skolas bibliotēkā bija izveidota izstāde, garajos starpbrīžos, pagarinātajā dienas grupā un bibliotekārajā stundā 2.c klasē lasījām lietuviešu autoru darbus, zīmējām to varoņus, rakstījām savus īsos stāstiņus par lietām mums apkārt.

Bērniem īpaši patika Ķ. Kasparaviča grāmata “Īsi stāstiņi par lietām” un D. Šukis grāmata ”Ezītis, kurš mīlēja slepeni”, abas šīs grāmatas šogad bija iekļautas arī Bērnu žūrijā vecuma grupā 5+.

IMG_20180329_101907 (1) IMG_20180329_095501 (1) 20180326_143044 (1) IMG_20180403_100100 (1) IMG_20180403_100426 (1) IMG_20180322_144352 (1) php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” ir noslēgusies.

Lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” ir beidzies. Tajā bija iesaistījušies 50 skolēni un 9 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
Mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās jau ceturto reizi. No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas.

31. janvārī notika „Bērnu, jauniešu žūrijas 2017” noslēguma pasākums, kurā atcerējāmies lasītās grāmatas, noteicām grāmatu TOP 3 (pa vecuma grupām).
Vecumposmā 5+ vispopulārākā grāmata ir M.Bonda “Pasaka par peļu pili”, savukārt lielākiem bērniem ( 9+) vislabāk patika M. Viškas, U. Daugaviņa, M. Sirmā pasaku pavārgrāmata bērniem “Baltais lācis”. Vecumposmā 11+ vispopulārākā grāmata ir E. Ibotsones “Ceļojums uz Amazoni”. Bērni kopā ar skolotāju Lūciju Vaivodi mācīja grāmatas varoņiem Murim un Vufam rotaļas.
Noslēgumā visi bērnu žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas bija atsūtītas no LNB.
Pateicības rakstus un LNB balvas saņēma arī jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieki.
14.februārī notika „ Jauniešu un vecāku žūrijas 2017” noslēguma pasākums, kurā pie tējas tases pārdomās par izlasīto dalījās 6.b, 8.a klases skolēni un skolotājas, kā arī viena māmiņa.

Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas aktivitātēs, - gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājām!

IMG_20180131_135021 IMG_20180131_135153 IMG_20180131_135432 IMG_20180131_134705 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Astridai Lindgrēnei – 110

22. novembrī skolas bibliotēkā notika pasākums veltīts Astridas Lindgrēnes 110. dzimšanas dienai. Tajā piedalījās 4.b un 5.b klases skolēni. Lasītāji tika iepazīstināti ar A.Lindgrēnes biogrāfiju. Pasākumā viesojās arī rakstnieces populārāko grāmatu tēli, kuru lomās iejutās 5.b klases skolēni: R. Nikolajevs, R. Krūze, I. Borovika, D. Dragonere, I. Domanskis, G. Soma, E. Kudirka, A. Griķe., L. Biteniece. Skolēniem bija iespēja iesaistīties atraktīvā viktorīnā par populārākajām A.Lindgrēnes grāmatām “Grāmata par Pepiju Garzeķi” un “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”.

IMG_20171122_140502 IMG_20171127_095337 IMG_20171122_140437 IMG_20171122_140426 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Vācu valodas dienas skolas bibliotēkā.

No 17. Līdz 19.oktobrim Latvijā pirmo reizi norisinājās Vācu valodas dienas. Arī mūsu skola aktīvi tajās piedalījās.

Visu nedēļu skolas bibliotēkā varēja apskatīt vācu autoru grāmatu izstādi. Izrādījās, ka vācu literatūras darbu bērniem mūsu skolas bibliotēkā ir ļoti daudz.

18.oktobrī skolas bibliotēkā tika organizēta nodarbība 5. – 6. klašu skolēniem par latviešu valodā tulkoto vācu literatūru bērniem. Skolēni skatījās iemīļotās Brāļu Grimmu pasakas vācu valodā, labprāt dziedāja līdz, kā arī tika iepazīstināti ar mazāk pazīstamiem autoriem un to darbiem. Nodarbības gaitā secināja, ka populārākie un vairāk lasītie autori ir Brāļi Grimmi, E. Kestners un O. Preislers. Skolēni veidoja arī iepriekš lasīto, mīļāko grāmatu reklāmas. Šīs nedēļas laikā arī citu klašu skolēniem radās liela interese par vācu autoru grāmatām bērniem, un daži tās izvēlējās lasīšanai mājās.

IMG_20171017_105226 IMG_20171018_140551 IMG_20171018_143525 IMG_9554 IMG_9555 IMG_9559 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku.

Arī šogad kā katru mācību gadu septembrī 1. klašu skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Visi lasītgribētāji tika piereģistrēti bibliotēkā, un jau pirmajā tikšanās reizē ļoti daudzi izvēlējās sev kādu lasāmo grāmatu. Dāvanā pirmklasnieki saņēma grāmatzīmes.


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


E.Veidenbaumam – 150.

Kas, staigājot pa košām puķu lejām,
Tik apskaita, cik siena viņas dos,
Lai mani nelasa. Pie manām dzejām
Tik piktu prātu viņš sev iemantos.
/E.Veidenbaums/


3. oktobrī skolas bibliotēkā notika E.Veidenbauma 150. dzimšanas dienai veltīts pasākums, kuru apmeklēja 9. klases skolēni latviešu valodas un literatūras skolotājas Ineses Geibas vadībā.

Skolas bibliotekāre iepazīstināja jauniešus ar E.Veidenbauma dzīvi un daiļradi. Klausoties dzejoļus aktieru izpildījumā un dziesmas, kā arī skatoties video, varēja pārliecināties, cik vispusīga personība ir bijis E. Veidenbaums. Viņa dzeja ir daudzšķautnaina – tajā skan spēcīgs cīņas patoss, smeldzīgs pesimisms, dzēlīgs izsmiekls, dziļa sāpe, šaubas, gaiša cerība.

Pasākuma noslēgumā skolēni rakstīja savas atziņas par dzirdēto un redzēto, par to, cik daudz un dažādu domu viņos raisīja E.Veidenbauma dzeja.


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums.

26. aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums 1.-6. klašu čaklākajiem lasītājiem.

Šogad pasākumu apmeklēja kāds īpašs viesis – Pepija Garzeķe. Bērni rotaļājās kopā ar Pepiju, kā arī palīdzēja viņai izpildīt mājasdarbu literatūrā, atbildot uz jautājumiem par lasītajām grāmatām

Vislielāko jautrību sākumskolas bērniem sagādāja tieši tikšanās ar Pepiju. Noslēgumā skolēni saņēma skolas pateicības rakstus un arī balvas.

Daugavpils Vienības pamatskolas čaklākie lasītāji

FotoInformāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


"Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)"

Mūsu skolas bibliotēka ar lielu interesi iesaistījās Jonavas rajona skolu bibliotēku projektā "Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)" 2017.03.27.-31., jo kādreiz mūsu skolas ēkā, ( kas 1886. gadā bija Dvinskas reālskola), ir mācījies J. Tumas – Vaižgantas lietuviešu rakstnieks, sabiedriskais darbinieks, garīdznieks. Skolai ir arī noslēgts sadarbības līgums ar Svedasu ģimnāziju (Anikščaju rajons, Lietuva), kura ir nosaukta J.Tumasa – Vaižganta vārdā."Baltu valstu literatūras nedēļā (dienā)" skolas vestibilā uz ekrāna varēja apskatīt prezentāciju par lietuviešu bērnu grāmatu autoriem. Skolas bibliotēkā bija izveidota izstāde, garajos starpbrīžos un pagarinātajā dienas grupā lasījām lietuviešu autoru darbus, zīmējām to varoņus.

Bērniem īpaši patika Linas Žutautes grāmata “Kika Mika un lielā tumsa”, kas ir Bērnu žūrijas laureāte vecuma grupā 5+ un Ķ. Kasparaviča grāmata ”Baltais zilonis”.

P1010448 P1010452 P1010456 P1010457 P1010464 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” ir noslēgusies.

Lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” ir beidzies. Tajā bija iesaistījušies 58 skolēni un 8 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
Mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās jau trešo reizi, un ar katru gadu kaut arī nedaudz, tomēr pieaug lasītāju skaits. No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas.

25. janvārī notika „Bērnu, jauniešu žūrijas 2016” noslēguma pasākums, kurā atcerējāmies lasītās grāmatas, noteicām grāmatu TOP 3 (pa vecuma grupām). Vecumposmā 5+ vispopulārākā grāmata ir I.Zanderes “Lupatiņu rīts”, savukārt lielākiem bērniem vislabāk patika H. Tamma “Nindzja Timijs un nozagtie smiekli”. Skatījāmies filmiņas par Lupatiņiem un nindzju Timiju. Noslēgumā visi bērnu žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas bija atsūtītas no LNB.

Pateicības rakstus un balvas saņēma arī jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieki.

Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas aktivitātēs, - gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājām!

P1010438 P1010439 P1010440 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Pasākums 1. klašu skolēniem “Ciemos pie rūķīša”.

12. decembrī skolas bibliotēkā notika pasākums 1. klašu skolēniem (čaklākajiem bibliotēkas apmeklētājiem) “Ciemos pie rūķīša”. Pasākumu vadīja rūķītis Brīnumiņš un bibliotekāre. Visi kopā atcerējāmies lasīto, minējām mīklas, spēlējām spēles, skatījāmies multfilmas, dziedājām dziesmas. Čaklākie skolas bibliotēkas apmeklētāji saņēma Uzslavas rakstus un grāmatzīmes.

P1010432 P1010434 P1010435 P1010436 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


1.klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku.

Katru mācību gadu septembrī 1. klašu skolēni iepazīstas ar skolas bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Šogad ar mazajiem lasītājiem tikās ne tikai bibliotekāre, bet arī rūķītis Brīnumiņš. Skolēniem tika uzdāvināti piezīmju blociņi, kuros var ierakstīt izlasītās grāmatas un krāt zīmodziņus, lai tiktu pie pārsteiguma, kas sagaida čaklākos lasītājus. Visi lasītgribētāji tika piereģistrēti bibliotēkā, un jau pirmajā tikšanās reizē ļoti daudzi izvēlējās sev kādu lasāmo grāmatu.

Foto

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums.

26. aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums 1.-5. klašu čaklākajiem lasītājiem. 6.-9.kl. čaklākajiem lasītājiem uzslavas raksti tiks pasniegti mācību gada noslēguma audzināšanas stundā.

Šogad pasākumā piedalījās kāds īpašs viesis – Jāņa Rozes grāmatu veikala Millili. Bērni kopā ar Millili un grāmatas “Sapņu kurpītes” varonēm Zoju un Ledu atcerējās lasīto, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, kā arī kopā dziedāja.

Vislielāko prieku un pārsteigumu sākumskolas bērniem sagādāja tikšanās ar Millili. Noslēgumā skolēni saņēma ne tikai skolas pateicības rakstus un saldumus, bet arī balvas, ko bija sagādājusi Jāņa Rozes grāmatnīca.

Foto

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” ir noslēgusies

Lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” ir beidzies. Tajā bija iesaistījušies 51 skolēns un 13 pieaugušie – vecāki un skolotāji.

No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas.

28. janvārī notika „Bērnu, jauniešu žūrijas 2015” noslēguma pasākums, kurā viesojās grāmatu tēli. Kopā ar tiem bērni gāja rotaļās. Noslēgumā visi bērnu žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas bija atsūtītas no LNB.

Tā kā mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās tikai otro reizi, tad patiesi priecē lielais lasītāju skaits.

Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas aktivitātēs, - gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājām!

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Tikšanās ar rakstnieku V.Rūmnieku pilsētas bērnu bibliotēkā „Zīlīte”.

22.oktobrī pilsētas bērnu bibliotēkā „Zīlīte” viesojās rakstnieks Valdis Rūmnieks. Uz tikšanos ar šo interesanto autoru devās mūsu skolas 6.-7.klašu skolēni.

Tikšanās laikā rakstnieks stāstīja par sevi, savu daiļradi, lasīja fragmentu no jaunākās pasakas un atbildēja uz jautājumiem. Skolēni uzdeva daudz un dažādus jautājumus: jautāja par idejām, kā top darbi, ko rakstnieks ir iecerējis vēl uzrakstīt. Skolēni patiesi bija priecīgi par šo reto izdevību satikt iemīļotu grāmatu autoru.

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


UNESCO nedēļas pasākumi skolas bibliotēkā.

No 12. līdz 16.oktobrim UNESCO nedēļas ietvaros skolas bibliotēkā varēja apskatīt grāmatu izstādi „Latviešu tautas pasakas – kultūras mantojums sastāvdaļa”.

Savukārt 16.oktobrī skolas bibliotēkā notika īpaša nodarbība 5.klases skolēniem „Senču gudrības latviešu tautas pasakās”, kur skolēni iepazinās ar vērtībām vairākās latviešu tautas pasakās.

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Oktobris – Starptautiskais skolu bibliotēku mēnesis.Grāmatzīmes darbnīca.

14.oktobrī skolā notika pilsētas skolu bibliotekāru praktiskais seminārs „Grāmatzīmes darbnīca”. Šoreiz tas bija organizēts kā radošā darbnīca

Skolu bibliotekārus ar savu atraktīvo priekšnesumu sveica 4.a klases meitenes Luīze Donika un Loreta Šembela. Bibliotekāres varēja apskatīt mūsu skolas grāmatzīmju kolekciju, kā arī J. Celmas sagatavoto prezentāciju „Grāmatzīme laiku lokos”. Semināra gaitā bibliotekāres dalījās grāmatzīmju izgatavošanas pieredzē: stāstīja, rādīja un visas kopā izgatavoja grāmatzīmes.

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


1.klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku

Tradicionāli katru mācību gadu septembrī 1.klašu skolēni iepazīstas ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Visi lasītgribētāji tika piereģistrēti bibliotēkā, un jau pirmajā tikšanās reizē ļoti daudzi izvēlējās sev kādu lasāmo grāmatu.

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums.

23.aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums 1.-5.klašu čaklākajiem lasītājiem. 6.-9.kl. čaklākajiem lasītājiem uzslavas raksti tiks pasniegti mācību gada noslēguma audzināšanas stundās. Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Grāmatzīmju konkurss veltīts Aspazijas 150. dzimšanas dienai

No 2. līdz 13. martam notika skolas bibliotēkas grāmatzīmju konkurss, kas bija veltīts Aspazijas 150. dzimšanas dienai. Tajā piedalījās 5.- 9.klašu skolēni Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014” ir noslēgusies

Lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014” ir beidzies. Tajā bija iesaistījušies 49 skolēni un 15 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas.
Skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs, ko vadīja darba grupas skolotājas.
1. klašu skolēni, darbojoties kopā ar bibliotekāri, stāstīja par saviem mīļdzīvnieciņiem un zīmēja gan mīļāko grāmatu varoni – runci Punci, gan savus mājas mīluļus - kaķus.
2.- 3.klašu skolēni ar skolotāju I. Lukaševiču radoši strādāja grupās, veicot dažādus uzdevumus par izlasītajām grāmatām.
5.- 6.klašu skolēni ar skolotāju Silviju Vaideri apsprieda sava vecuma posma izlasītās grāmatas.
Savukārt skolotāja Inese Geiba aicināja uz sarunu 7.-9.klašu lasītājus, lai diskutētu par 15+ grupas grāmatām. Lasīt tālāk

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014” dalībnieki un Mūsu skolas grāmatu TOP 3

Foto

Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.


Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros skolas bibliotēkā uz Rīta lasīšanas stundu bija ieradusies 2.a klase. Mēs lasījām un zīmējām „Briesmonīšu traci”.

Foto

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma


1.klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku

Tāpat kā jau katru mācību gadu arī šogad septembrī 1.klašu skolēni iepazinās ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Visi lasītgribētāji tika piereģistrēti bibliotēkā, un jau pirmajā tikšanās reizē gandrīz visi skolēni izvēlējās sev kādu lasāmo grāmatu.

Foto

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma


Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Lasīšanas veicināšana programma "Bērnu un jauniešu žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Lasīt tālāk


Konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums

23.aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums 1.-4.klašu čaklākajiem lasītājiem. 5.-9.kl. čaklākajiem lasītājiem uzslavas raksti tiks pasniegti mācību gada noslēguma līnijā.
Šogad pasākumā piedalījās kāds īpašs viesis – Jāņa Rozes grāmatu veikala iemītnieks Kaskabatis. Bērni kopā ar Kaskabati dziedāja un minēja mīklas par grāmatām un lasīšanu. 6.b klases meitenes Marita Abramoviča, Santa Babenko, Samanta Bidzāne un Marta Gurova bija sagatavojušas priekšnesumu. Viņas uzstājās ar M. Cielēnas dzejoli „Kaskabatis meklē burtus”.
Vislielāko prieku un pārsteigumu sākumskolas bērniem sagādāja tikšanās ar Kaskabati. Noslēgumā skolēni saņēma ne tikai skolas pateicības rakstus, grāmatzīmes un saldumus, bet arī balvas, ko bija sagādājusi Jāņa Rozes grāmatnīca.
Īpašs paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Jāņa Rozes veikala vadītājai Ilzei Donikai.

Foto

Skolas bibliotekāre J.Celma


Margaritai Stārastei -100

Skolas bibliotēkā no 13. janvāra līdz 24,janvārim tika izsludināts grāmatzīmju konkurss „Margaritai Stārastei -100”, lai interesantākos darbus varētu izmantot, veidojot šī gada skolas bibliotēkas grāmatzīmi.Lasīt tālāk


O.Vācietim - 80

13. novembrī skolas bibliotēkā notika dzejnieka O.Vācieša 80 gadu jubilejai veltīts pasākums, kurā skanēja paša dzejnieka runātās rindas un dziesmas ar viņa vārdiem. Skolēni noskatījās arī videofilmu par O. Vācieti. Pasākumā piedalījās 9.a,b klašu skolēni.

Foto


Dzejas dienas 2013

Šogad Dzejas dienu ietvaros pilsētā viesojās rakstnieks Māris Rungulis. Mūsu skolas bērniem ar rakstnieku bija iespēja tikties gan bērnu bibliotēkā „Zīlīte”, gan skolā.
6.klašu skolēni apmeklēja bērnu bibliotēku. Bet vislielākais prieks bija par to, ka rakstnieks viesojās arī mūsu skolā, kur ar viņu tikās 4.klašu skolēni.
Skolas bibliotēkai M. Rungulis uzdāvināja savu grāmatu „Čiepa liepā”.


22.04. – 28.04. Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļas ietvaros, skolas bibliotēkā tika veidota izstāde „Skolotāju mīļākās bērnības grāmatas”. Savas bērnu dienu grāmatiņas atnesa daudzi skolotāji. Bērni ar lielu interesi pētīja, ko ir lasījušas viņu skolotājas bērnībā.


Konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums

2013.gada 24.aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēgums pasākums. Uz to tika aicināti skolas čaklākie lasītāji un labāko grāmatzīmju autori.
Pasākuma dalībniekus ar savu uzstāšanos sveica 1.a klases daiļlasītājs Kristers Zelčs, savukārt 6.b klases skolniece Beāte Sprindžuka klātesošos iepriecināja ar dziesmu.
Skolēni ar interesi noskatījās prezentāciju un noklausījās bibliotekāres stāstījumu par grāmatzīmju vēsturi. Pēc tam bērni uz ziedlapiņām rakstīja savas atziņas par grāmatām un lasīšanu, no kurām veidoja pavasara ziedus.
Noslēgumā skolēni saņēma pateicības rakstus, skolas grāmatzīmes un nelielas balvas.

Foto
A. Lindgrēnei – 105

22.novembrī skolas bibliotēkā notika pasākums veltīts A. Lindgrēnes 105. dzimšanas dienai. Šajā pasākumā piedalījās 3.ab klašu skolēni, kuri, noskatoties prezentāciju un noklausoties bibliotekāres stāstījumu, uzzināja interesantus faktus no A.Lindgrēnes biogrāfijas. Ceļojot A.Lindgrēnes grāmatu pasaulē, iepazina grāmatu varoņus, kā arī iesaistījās interaktīvā viktorīnā par populārākajām grāmatām: „Karlsons, kas dzīvo uz jumta” un „Grāmata par Pepiju Garzeķi”. Pasākumā uzstājās, kā arī palīdzēja vadīt viktorīnu 5.b klases Grāmatu draugi: Marita Abramoviča, Artūrs Dubovskis, Marta Gurova, Beāte Garā, Samanta Bidzāne, Linda Putāne, Ivars Matuļs

Foto12.-18. novembris - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros 13. novembrī 5.b klases skolēni apmeklēja pilsētas bērnu bibliotēku „Zīlīte”, kur iepazinās ar Ziemeļvalstu literatūru.


Oktobris – Starptautiskais skolu bibliotēku mēnesis

Lai popularizētu skolas bibliotēku, oktobrī tika novadītas bibliotekārās stundas, kuras apmeklēja visas sākumskolas klases, kā arī dažas pamatskolas klases.


Dzejas dienas 2012

12.septembrī Dzejas dienu pasākumu ietvaros 2.a un 2.b klases pilsētas bērnu bibliotēkā „Zīlīte” tikās ar populāro latviešu bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi.

Foto

13.septembrī 9.a klases skolniece Dārta Stašāne un 4.b klases skolniece Zane Rutkovska devās uz Berķeneli, lai piedalītos daiļlasītāju konkursā „Zelta sietiņš”.

Foto

14.septembrī pie 1.klašu skolēniem viesojās Daugavpils bērnu dzejniece Lidija Vasaraudze.

pievienots 18.09.2012
A. A. Milnam – 130
Vinnija Pūka dzimšanas diena skolas bibliotēkā.


18. janvārī A. A. Milna 130. dzimšanas dienā skolas bibliotēkā notika pasākums veltīts rakstnieka jubilejai. Katru gadu 18.janvārī visā pasaulē tiek svinēta slavenākā pasaules lāča Vinnija Pūka dzimšanas diena.
Šogad Vinnija Pūka dzimšanas diena tika svinēta arī mūsu skolas bibliotēkā kopā ar 2.b klases skolēniem, kuri ir čaklākie bibliotēkas apmeklētāji savā vecuma grupā.
Bērni tika iepazīstināti ar A. A. Milna nozīmīgākajiem dzīves brīžiem un visu, kas saistīts ar grāmatu „Vinnijs Pūks un viņa draugi”. Skolēni noskatījās multiplikācijas filmu, minēja krustvārdu mīklas, dziedāja dziesmiņu par Vinniju Pūku kopā ar Beāti Sprindžuku no 5.b klases, kā arī centās salikt puzli „Vinnijs Pūks”. Pasākums beidzās ar savstarpēju dāvanu apmaiņu, kuras bērni bija sagatavojuši, nākot uz pasākumu.

Foto
Ieskats tematisko izstāžu fotogalerijā

Foto
Bērnu žūrija

Katru gadu sadarbībā ar pilsētas bērnu bibliotēku „Zīlīte” kopīgi realizējam VKKF kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammas „Bērnu žūrija” projektu. „Bērnu žūrijā” aktīvi darbojas arī mūsu skolas skolēni.

2011.gada Bērnu žūrijas eksperti


1. Rainers Silovs (1.a klase)
2. Maksims Bogdāns (2.b klase)
3. Holgers Folkmanis ( 2.a klase)
4. Jana Eižvertiņa (3.a klase)
5. Kristīne Naidina ( 3.b klase)
6. Jana Zabarovska ( 3.b klase)
7. Beāte Garā ( 4.b klase)
8. Edgars Ribakovs ( 4.b klase)
9. Snežana Skudra ( 5.c klase)
10. Marta Folkmane ( 6.a klase)
11. Arianda Jonāne ( 6.c klase)
12. Ivars Jurevičs ( 5.b klase)
13. Vladislavs Ribakovs ( 6.b klase)
14. Armands Snarskis ( 6.b klase)
15. Madara Velika, (6.b klase)
16. Paula Vucena ( 6.a klase)
17. Līga Velika ( 7.b klase)
18. Līva Velika ( 7.b klase )
Daugavpils pilsētas bērnu bibliotēkas "Zīlīte" "lasītāju Rekordu grāmata"
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

2011.gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma - "Humors ziemeļvalstīs”. Skolā tika lasīti ziemeļvalstu autoru darbi. Sākumskolas bērniem - norvēģu autora Turbjērna Ēgnera grāmatas "Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā" 5.nodaļa, kurā Kāpējpeļuks pieskata vāveres ģimenes bērnus. Savukārt pusaudži iepazīstinās ar dāņu rakstnieka Denisa Jirgensena grāmatas "Mīlestība no pirmās žagas" 7. un 8.nodaļu.
2.a klase apmeklēja Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu bērnu bibliotēkā „Zīlīte”.


23.novembris – „Rūķu saiets”

Visi zīmējumu konkursa dalībnieki tikai aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu „Rūķu saiets”, kurš tika veltīts arī Ē.Kūļa 70 gadu jubilejai. Pasākuma dalībnieki uzzināja daudz jauna par rūķu dzīvi, minēja mīklas, kā arī saņēma pateicības par piedalīšanos konkursā. Klātesošos priecēja 5.b klases skolnieces Beātes Sprindžukas atraktīvā dziedāšana, kā arī 8.klases meiteņu uzvedums.
Rūķu lomās iejutušās 8.klases meitenes: Santa Svaine, Sintija Multiņa, Jana Petrovska, Evita Bule, Santa Mežraupe, Anita Borisova.

Foto
Oktobris - Starptautiskais skolu bibliotēku mēnesis

Oktobra beigās tika izsludināts zīmējumu konkurss „Kādu es vēlētos redzēt skolas bibliotēku”. Čaklākie dalībnieki izrādījās 1.klašu skolēni.

1.a klase

Ieva Stankeviča
Patrīcija Streiķe
Ēvalds Viguls
Kaspars Upenieks
Evita Samoilova
Katrīna Olehno
Una Velika
Sanita Laurena
Anete Marija Tamane
Krista Kristiāna Rinča
Aigars Tarasovs

1.b klase

Mārtiņš Daņiļevičs
Gunārs Užulis
Santa Luīze Stivriņa
Ilga Vitkovska
Elizabete Lispuha
Endija Laura Millere
Vanesa Vērdiņa
Marita Jureviča
Kaspars Sūrītis
Elizabete Kuternega
Laura Tīna Ostrovska
Violeta Jermaļonoka

Zīmējumu konkursā piedalījās arī

Liāna Rinkeviča (2.b klase )
Madara Grunda ( 5.b klase)
Marija Meldra Kraukle (5.a klase)


Dzejas dienas 2011

8.septembrī Dzejas dienu pasākumu ietvaros skolā viesojās jaunie dzejnieki Arvis Viguls un Kārlis Vērdiņš, kuri iejutās skolotāju lomā, vadot dzejas stundu 7. – 9.klašu skolēniem.

Foto