Aktualitāšu arhīvs

2018./2019. mācību gads


2019. gada 14. maijā 7.a klase projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās braucienā uz senākajām Latvijas pilsētām - Ludzu un Rēzekni.


   Brauciena laikā, skatoties pa autobusa logu, varējām pārliecināties, cik Latgales daba ir unikāla un zaļa.

  Interesanta un interaktīva vēstures stunda notika Ludzas novadpētniecības muzejā: zēniem patika, ka varēja darboties ar ieročiem, meitenēm – tērpties seno latgaliešu tērpos. Interesantais gājiens uz Ludzas pilsdrupām, saistošais gida Valērija stāstījums par Ludzas vēsturi ( daudz folkloras materiālu, konkrēti fakti, varoņi) patika visiem. Atceroties šo gājienu, skolēni pārtrauca viens otru ar vārdiem “viņš vēl teica, tur bija, atceries…) Un visi bija gatavi kaut tūlīt doties uz pazemi, lai atbrīvotu no nelabā tēva nolādēto Lūciju.

  Ar sajūsmu skolēni klausījās stāstījumu par vēstniecību GORS, piedāvātā iespēja pabūt uz skatuves, pasēdēt pie spoguļa un izbaudīt satraucošo iespēju būt aktierim, izdejot baletu, izpētīt tehnisko aprīkojumu, braukt ar lielāko liftu… Vai tas nav interesanti?

  Patiess ir gandarījums gan skolēniem, gan skolotājiem par projektu “Latvijas skolas soma”, tas dod iespēju iepazīt savu dzimto novadu, valsti.

IMG_20190514_155127 IMG_20190514_113133 IMG_20190514_112900 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja 7.a klases audzinātāja S.Vaidere

pievienots 14.06.2019; 15:18

Daugavpils Vienības pamatskola projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
  Noslēdzies projekta pirmais posms. Daugavpils Vienības pamatskola projektā darbojusies divus mācību gadus- 2017./2018. un 2018./2019. Kas paveikts?

  Tika īstenota individuāla pieeja skolēniem gan mācību satura apguvei, gan ārpusstundu aktivitātēs. Individuāls atbalsts skolēniem mācību procesā tika nodrošināts, iesaistot darbā pedagoga palīgus. Pedagoga palīgi strādāja ar 1.-4.klašu skolēniem visās matemātikas stundās, kā arī latviešu valodas stundās 1.-2.klasēs. Pedagoga palīgu klātesamība stundās ir papildus iespēja skolēniem uzzināt, jautāt, izprast to, kas bijis neskaidrs. Individuālu pieeju skolēniem veicināja arī projekta ietvaros veiktais skolas psihologa un logopēda darbs. Šiem speciālistiem bija vairāk laika skolēnu izpētei, individuālām konsultācijām, sadarbībai ar pedagogiem un skolēnu vecākiem. Skolas psiholoģe veica 1.klašu skolēnu izpēti par skolēnu adaptāciju skolā, sadarbojās ar skolēnu vecākiem, sniedzot viņiem rekomendācijas par to, kā palīdzēt bērniem iejusties skolā. Atsevišķi skolēni apmeklēja individuālas nodarbības pie skolas psiholoģes, kurās tika attīstītas skolēnu kognitīvās spējas. Logopēde arī strādāja ar skolēniem individuāli, veicot korekcijas darbu skolēnu runas traucējumu novēršanai.

  Visās 1.-6.klasēs talantīgajiem skolēniem tika piedāvātas individuālas nodarbības matemātikā. Nodarbības tika apmeklētas labi, tajās piedalījās skolēni, kam patīk matemātika. Skolēni šajās nodarbībās aplūkoja papildus teorētiskus materiālus, risināja radošus uzdevumus, gatavojās pilsētas un atklātajai valsts matemātikas olimpiādei. 5.klašu skolēni iesaistījās “Jauno matemātiķu konkursā’, izveidoja komandu “DVP5”, nodarbībās risina konkursa uzdevumus. Skolēni varēja attīstīt savas kompetences dabaszinātnēs, apmeklējot divas radošās laboratorijas “Eksperimenti dabaszinātnēs”(Nr.1 –bioloģija, ķīmija; Nr.2—dabaszinības, ģeogrāfija). Jau sākumskolas klasēs skolēni apguva zinātnisku pieeju, veidoja pētnieciskās prasmes, daudz strādāja dabā, mācījās darboties ar pētniecības ierīcēm.

  Jaunas iespējas skolēnu individuālo kompetenču attīstībai tika piedāvātas praktiskajās nodarbībās “Tehnoloģijas un radošums”. Šajās nodarbībās skolēni ar 3D pildspalvām veidoja zīmējumus uz dažādām virsmām vai gaisā, neizmantojot datoru un programmatūras palīdzību. Nodarbības ir interesantas, ir iespēja attīstīties skolēnu individuālajiem talantiem.

  Arī ārpusstundu aktivitātēs tiek īstenota individuāla pieeja skolēniem, piemēram, koriģējošās vingrošanas nodarbībās skolēni sagatavoja un pildīja individuālus vingrojumu kompleksus saskaņā ar ārstu norādījumiem.

  Visi projektā veiktie pasākumi bija vērsti uz skolēnu individuālo spēju un mūsdienu kompetenču attīstību. Mēs uzskatām, ka visas aktivitātes ir bijušas veiksmīgas. Projektā iesaistījāmies ar domu par mūsu skolēniem, tāpēc ir prieks par sasniegto, jo ieguvēji ir skolēni, kuriem iespēja attīstīt savas spējas un talantus.

  Labprāt turpinātu darbu arī nākamajā gadā. Jūnijā skola ir sagatavojusi un iesniegusi projekta pieteikumu nākamajam projekta posmam, kas sāksies septembrī.


Informāciju sagatavoja Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā, projekta koordinatore

pievienots 14.06.2019; 15:28

Fakultatīvs “Sociālo un saskarsmes prasmju pilnveidošana”.


  Šajā mācību gadā fakultatīvas nodarbības “Sociālo un saskarsmes prasmju pilnveidošana” notika divām grupām. Viena bija sākumskolas jauktā grupa (2.-3.kl.) un otra - 6.b klase. Katrai grupai nodarbības notika reizi nedēļā. Nodarbību mērķis bija palīdzēt skolēniem attīstīt savas saskarsmes prasmes un emocionālo intelektu. Nodarbībās izmantojām dažādas darba formas: diskusijas, lomu spēles, radošā darbnīca, darbs grupās, pāros, viktorīna. Mācību gada laikā pievērsām uzmanību dažādām tēmām, piemēram, ar 6.klases skolēniem runājām par uzvedības un saskarsmes kultūru, par garīgo veselību, par atbildību, konfliktsituāciju risināšanu, slinkumu, to cēloņiem un sekām. Īpašu uzmanību pievērsām savas personības izpētei, vērtībām, pašsajūtai. Skolēni mācījās atpazīt emocijas un kontrolēt tās. Apguva stresa mazināšanas tehnikas.

  Sākumskolas skolēniem īpašu uzmanību pievērsām uzmanības nozīmei saskarsmē, uzvedības noteikumiem, pozitīvas uzvedības pamatprincipiem, motivācijai. Runājām par starptautisko Garīgās veselības dienu, starptautisko Paldies dienu, svētku nozīmi cilvēku dzīvē.

  Pēc skolēnu atsauksmēm var secināt, ka fakultatīvās nodarbības viņiem bija lietderīgas, interesantas un aktuālas.

  Sirsnīgs paldies sākumskolas skolēniem un 6. b klases skolēniem, kas aktīvi darbojās nodarbībās!

Foto

Siltu, saulainu vasaru vēlot, psiholoģe Tatjana Laizāne un soc. pedagogs Nellija Ivanovska

pievienots 05.06.2019; 16:13

APU superbalva “Escape Room” apmeklēšana.


  Atbalsts pozitīvai uzvedībai programmas ietvaros šogad 100 pozitīvo ierakstu ieguvēji saņēma superbalvu - kvest istabas apmeklēšanu. 30. maijā skolēni no 4.-9.kl. spēlēja intelektuālo spēli “Pazemes bunkurs un Mednieka noslēpums”. Spēles sākumā skolēni tika ieslēgti telpās no kurām 60 minūšu laikā bija jātiek ārā. Lai to paveiktu bija jāizmanto spējas tikt galā ar dažādiem loģiskiem uzdevumiem. Skolēni pielietojot savu veiklību un prasmi darboties komandā, veiksmīgi paveica visus uzdevumus.

IMG_4064 IMG_4073 cd0acfd6-1c21-44f2-b317-3c54863f7fcb jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja Tatjana Laizāne

pievienots 05.06.2019; 15:35

Pasakumi “Veselības nedēļas” ietvaros.


  Šogad jau 8. reizi visā Latvijā no 27. maija līdz 2. jūnijam starptautiskā projekta “NowWeMOVE” ietvaros norisināsies Latvijas Veselības nedēļa 2019.

  Latvijas Veselības nedēļu 2019 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs, un globālais mērķis ir līdz 2020. gadam iesaistīt fiziskās aktivitātēs 100 miljonus Eiropas iedzīvotāju. Veselības nedēļai veltītie pasākumi norisinās vairākās Eiropas valstīs vienlaicīgi: piemēram, 2018. gadā MOVE Week piedalījās 38 valstis, tostarp arī Latvija. Bet 2018. gada beigās MOVE Week īpaši veiksmīgi noritēja Latīņamerikā, kur tajā piedalījās 12.5 miljoni dalībnieku.

  “Latvijas Veselības nedēļa 2019” tiek organizēta, lai:

  1) sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem.

  2) piedāvāt fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

  29. maijā arī mūsu skola jau ceturto reizi aktīvi piedalās šajā pasākumā. Kaut arī lija lietus, tas netraucēja mums veikt sportiskās aktivitātes telpās. Tika piedāvātas 8 stafetes: “Metam, trāpam”(šautriņu mešana mērķī), “Taisnās rokas”( pildbumbas mešana tālumā), “Uzvara ir mūsu”(jātrāpa florbola bumbiņa vārtos), “Olimpiskie apļi”(ar bumbiņu jātrāpa aplī), “Sikspārnis”(lidojošajā šķīvītī pārnesām bumbiņas), “Uznes mani kalnā”(skrējiens pa skolas kāpnēm), “Karote”(karotē jāpārnes priekšmets), “Stiprinieks”( lecām ar aukliņu).

  Rezultāti: dažās stafetēs ar laika kontroli pavadījām 3 stundas 5 minūtes 56 sekundes, tika veikti 7763 lēcieni ar aukliņu, vārtos un mērķī trāpījām 8754 reizes, tālumā aizmetām 582 metrus un 50 centimetrus.

  31.maijā skolā notika aerobikas pasākums “Veselīgie ritmi”. 17 klases izdejoja dažādas dejas, kuru ilgums bija 2-3 minūtes. Kopumā tas aizņēma 51 minūti. Svarīgākais ir tas, ka aerobikas priekšnesumu sagatavo katra klase, un šis pasākums vieno klašu kolektīvus.

  Paldies skolēniem un skolotājiem par aktīvu dalību šajos pasākumos.

Foto

Informāciju sagatavoja sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

pievienots 04.06.2019; 16:55

Baltā galdauta svētki.


  3.maijā tikāmies īpašos svētkos pie balti klātiem galdiem par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai – 1990.gada 4.maijā. Tas notika pirms 29 gadiem, kad 4.maijā Latvija atkal kļuva neatkarīga valsts. Mūsu dziesmas bija veltījums Latvijai šajos nozīmīgajos svētkos. Katra klase sagatavoja savu priekšnesumu - 1.-3.klases dziedāja par Latviju, tās dabu un pilsētām. Īpaši bija gatavojušies 5.-9.klašu skolēni. Viņi dziedāja latgaliešu valodā. Arī skolotājas un vecāki bez īpašiem mēģinājumiem sanāca kopkorī un nodziedāja “Vuolyudzeiti”. Dziedāšanu par godu Latvijas neatkarības atjaunošanai veidosim skolā kā tradīciju, zināsim daudz latviešu dziesmu un varēsim dziedāt viens otram līdzi!!!

Foto

Sagatavoja direktores vietniece Ērika Locika

pievienots 04.06.2019; 16:55

Ābeļziedu svētki.


Jauki ieziedēt maija smaržīgos vējos -
ceriņš, pīlādzis,ābele,
ziedkoris ieskanējies,
pienenes zelta paklāju
baltpūku plīvurī vērtušas,
apiņi - zaļi un priecīgi
Jāņu pakalnā rāpušies.
Jauki ieziedēt!

Tā katru gadu maija vidū iezied mūsu skolā Ābeļziedi, un klāt ir mūsu skaistākie gada svētki.

Atskatoties uz gada garumā sasniegto, varam priecāties un būt lepni ar saviem skolēniem, kuri bija zinātkāri, radoši, aktīvi, piedaloties skolas, pilsētas, novada, valsts un starptautiskos konkursos, skatēs un olimpiādēs.

  Svētkus svinējām 29.maijā. Koncerts bija brīnišķīgs apliecinājums skolēnu talantiem un spējām. Visi skolas pašdarbības kolektīvi un solisti, gan dziedātāji, gan dejotāji, skolotāju Lūcijas Viavodes, Anitas Zarānes un Ineses Zuģickas vadīti un rosināti, sniedza burvīgus priekšnesumus, neizpalika arī pārsteigumi skatītājiem.

  Skolas direktore pateicās skolēniem, viņu vecākiem un skolotajiem par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu.

Foto

Sagatavoja direktores vietniece Ērika Locika

pievienots 04.06.2019; 16:55

Radošās darbnīcas Andrupenes lauku sētas muzejā un zirgu sēta “Untumi”.
  27. maijā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros mēs Daugavpils Vienības pamatskolas 40 skolēni, devāmies uz zirgu sētu “ Untumi” un Andrupenes lauku sētas muzeju.

  Zirgu sēta “Untumi” atrodas Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā. Šī saimniecība ik gadus dažādos gadalaikos piedāvā gan Latvijas iedzīvotajiem, gan tūristiem no citām valstīm dažādas interesantas nodarbes, izklaides iespējas, arī sporta sacensības ar zirgiem, kurās var piedalīties gan liels, gan mazs. Zirgu sētā mūs laipni sagaidīja saimniece Ligita Lebeda. Visvairāk skolēniem patika pašiem doties izjādēs ar zirgu pieredzējušu instruktoru vadībā. Braucot mājās, skolēnu atbilde uz jautājumu: “Vai kāds no jums vēlētos nodarboties ar zirgkopību?”, skanēja: ”Jā!”. Izjādes ar zirgiem bērniem sniedza pozitīvas emocijas, deva iespēju darīt to, ko viņi nekad nebija darījuši, kā arī mazliet iepazīt zirgkopja amatu.

  Andrupenes lauku sētā mūs sagaidīja plaša programma: iepazīšanās ar 20.gadsimta sākuma Latgales lauku sadzīvi un darbošanās dažādās radošajās darbnīcās. Ekskursijas vadītāja Skaidrīte parādīja mums simtgadīgu lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Pašlaik lauku sētā ir apskatāma izstāde „Dzimtās zemes krāsas”. Mēs aplūkojām tautas daiļamata meistara Jāņa Viļuma darbu - klūgu pinumu un koka virpojumu - izstādi. Arī iepazināmies ar Evijas Maļkevičas melnās keramikas izstrādājumiem un apskatījām vietējo audēju austās segas.

  Pirmā radošā darbnīca”No grauda līdz maizei” bija veltīta maizes cepšanai. Šajā darbnīcā mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par maizes cepšanas tradīcijām. Senāk maizi Latvijā cepa katrā lauku mājā. Galvenā jeb dienišķā maize ir rupjmaize, ko cep no rudzu miltiem. Maizes cepšanai vajadzīga īpaša krāsns un darbarīki: abra, mente, kruķis, lize, abrkasītis un čauksture – līki iesieta slota krāsns izslaucīšanai. Uz kukulīša, to citviet dēvē arī par klaipiņu, ar pirkstiem vai delnas malu iespieda zīmi. Visbiežāk tas bija krusts, slīpais krusts vai svītras. Mēs kopā ar Andrupenes saimniecēm cepām maizi un sapratām, ka tas nav viegls darbs.

  Otrā darbnīca bija saistīta ar keramiku. Keramiķis parādīja mums, kā strādāt ar mālu. Mēs paši veidojām svilpauniekus un nelielus podiņus. Māls Latgalē nereti tiek saukts par zeltu, tam ir noteikts pamats, kurš balstās uz vēsturiskiem faktiem. Latgales podniekiem šis dabiskais zemes iezis patiešām bija dārgā metāla vērtībā, jo ļāva uzturēt kuplo saimi. Daudz laika ir pagājis, un Latgales podnieku skaits vairs nav tik kupls kā kādreiz, dažāda ir meistaru pieredze, zināšanu iegūšanas paņēmieni un māla apstrādes iespējas. Daži mūsu skolasbiedri arī stāstīja par savu pieredzi, jo viņi apgūst keramikas pamatus mākslas skolā.

  Nogaršojām maizīti, kuru sagatavojām pašu rokām. Paldies organizatoriem par burvīgu dienu mācību gada beigās!

Foto

Informāciju sagatavoja 6. b klases audzinātāja Oksana Ostrovska

pievienots 31.05.2019; 13:35

Viesu diena.


  15.maijā Daugavpils Vienības pamatskolas 6.b klases meitenēm bija iespēja doties uz vecāku darba vietām. Šoreiz mūsu ekskursijas mērķis bija saņemt padomus par sejas ādas kopšanu. Kosmetologs – Jūlija Stašāne iepazīstināja ar darba specifiku, šai nozarei nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Skoleniem bija iespēja iepazīties ar darba vidi, iejusties kosmetologa profesijā, praktiski izmēģināt iemaņas kosmetologa darbā. Sertificētas kosmetoloģes Jūlijas Stašānes novērojumi liecina, ka skolēnu zināšanas un rūpes par savu sejas ādu ir labas, ko pozitīvi ietekmējusi informācijas pieejamība. Vienlaikus kosmētiķe atzīst, ka lielais informācijas apjoms un draugu ieteikumi var nostrādāt pretēji - radīt nevajadzīgus pārspīlējumus un eksperimentus sejas ādas kopšanā. Tādēļ svarīgi atcerēties pašus pamatus un tos ievērot. Sejas tīrīšanas soļus pusaudžiem iesaka kosmetoloģe J.Stašāne: ''Pusaudžu sejas ādas kopšanai ir svarīgi iegaumēt trīs soļus. Pirmkārt, seja tiek notīrīta ar attīrošo līdzekli, kas var būt jebkādas tekstūras: želeja, krēms, šobrīd aktuālās putas. Otrais solis ir toniks, kas notīra visus atlikušos netīrumus, kas dienas gaitā ir sakrājušies uz sejas ādas un, ko negatīvi ietekmē arī augstais gaisa piesārņojums pilsētvidē. Trešais solis ir krēms, kuru uz sejas var uzklāt tikai tad, kad sejas āda ir pilnībā tīra. Vislabāk, ja krēms tiek uzklāts gan no rīta, gan vakarā. Sarunās ar skolniecēm kosmētiķe ir novērojusi, ka nereti trūkst zināšanas par skurbi, tas tiek lietots biežāk, nekā vajadzētu. "Skrubis palīdz atbrīvoties no atmirušām ādas šūnām, un to nevajadzētu lietot katru dienu. Pietiek, ja skrubi izmanto vienu reizi nedēļā," skaidro kosmetoloģe. Viņa norāda, ka sejas ādas kopšanai jebkurā vecumā ir svarīga regularitāte. Tāpēc kosmetoloģe ir pārsteigta, ka ne tikai "vakara slinkuma" dēļ, bet kopumā jauniešu vidū esot iegājies, ka seja tiek tīrīta tikai vakarā. "Protams, tas ir labāk, nekā, ja netiek darīts nekas. Tomēr ideālā kombinācija sejas tīrīšanai ir divas reizes dienā – no rīta un vakarā," atgādina J.Stašāne. Pasākums bija lietderīgs un izzinošs, skolēni bija ļoti aktīvi un uzdeva daudz būtisko jautājumu.

Foto

Informāciju sagatavoja 6. b klases audzinātāja Oksana Ostrovska

pievienots 31.05.2019; 13:35

Klases ekskursija skolēnu priekam!


  29. maijā 6. b klases skolēni devās ekskursijāuz Valmieru un Madonu. Skolēni tika iepazīstināti ar BMX velotrasi - piecpadsmit gadu laikā šajā trasē notikušas daudzas vērienīgas sacensības, tajā skaitā seši Eiropas BMX čempionāta posmi, un šeit izauguši mūsu BMX olimpieši – Māris Štrombergs, Edžus Treimanis, Rihards Veide, Sandra Aleksējeva, Artūrs Matisons un Ivo Lakučs.Gida pavadībā tika apskatīts BMX muzejs-slavas zāle, kurā apskatāmi izcilākie Latvijas BMX sasniegumi, Pekinas, Londonas un Rio BMX ekspozīcijas, sacensību trofejas un Māra Štromberga Olimpiskais BMX divritenis, ar ko viņš Pekinā ieguva pirmo zelta medaļu!Pēc tam mums bija iespēja iepazīties ar meža kokiem un krūmiem,sēnēm un dzīvniekiem dabas takā labirints– “Meža skola”, kur 2km garajās takās jāatrod seši koku noslēpumi un pareizais ceļš uz izeju. Programmas turpinājumā skolēni instruktora vadībā varēja sacensties minigolfa turnīrā.

  Savukārt SIA “Madonas karameles” skolēni ne tikai iepazinās ar ražotnes darbu, bet arī konditoru – karameļu ražotāju vadībā paši guva nelielu praktisko pieredzi izgatavojot un iesaiņojot katrs savu karameli. Skolēnus pārsteidza tas, ka karameļu izgatavotājiem bez pārtikas ražošanas tehnoloģiju zināšanām vēl jāpārzin arī mākslas pamati. Izraisījās arī neliela diskusija par vizuālās mākslas priekšmeta svarīgumu. Kā svarīgākās īpašības tika akcentēta pacietība, rūpīgums, ieinteresētība par rezultātu. Madonā krīzes laikā jaunieši Linda un Arnis Blaževiči internetā izpētījuši, kā ražot karameles un uzsākuši savu uzņēmējdarbību. Viss sācies krīzes laikā, kad Linda un Arnis Blaževiči no dzīves Rīgā pārcēlušies atpakaļ uz dzimto Madonu un nolēmuši uzsākt karameļu biznesu. Tomēr viss izvērties pavisam citādāk. Sākumā smaržīgās un interesantās karameles darinājuši divatā savās mājās, bet tagad uzņēmums pārcēlies uz citām telpām un tajā nodarbināti septiņi cilvēki.Katra ar rokām darinātā karamele ir unikāla, divas vienādas atrast nevarēs. Laiks, kas jāiegulda produkcijas ražošanā, ir ilgs.Sākumā tiek izvārīta karameles masa, tad tā tiek dzisināta, mīcīta, taisītas detaļas. Kad stienīši atdziest, tie tiek skaldīti. Karameles tiek mīcītas un veidotas siltumā. Garšas un krāsas, no kā tiek ražotas konfektes, ir visdažādākās. Pirmsākumos dienā saražojuši astoņus kilogramus, tagad jau 36 kilogramus karameļu. Formas, ko no saldās masas iespējams izveidot, ir ļoti dažādas, atliek tikai ļaut vaļu fantāzijai. Paldies par īpašo sajūtu dienu!

Foto

Informāciju sagatavoja 6. b klases audzinātāja Oksana Ostrovska

pievienots 31.05.2019; 13:35

Jauno Matemātiķu konkurss 2018./19.m.g.


  Ir noslēdzies Jauno Matemātiķu Konkurss, kurā tiek piedāvāti dažādi augstākas grūtības uzdevumi matemātikā 5. – 7. klašu skolēniem. Konkurss notika visa gada garumā 5 kārtās. Katrā kārtā bija jāatrisina 5 uzdevumi.

  Apsveicam 7.a klases skolēnu Jāni Drelingu ar kopvērtējumā iegūto 2.vietu un 5. klašu skolēnu komandu “DVP5” ar iegūto 3.vietu (aktīvākie skolēni 5.c Alīna Grigorjeva, 5.a Rolands Eisāns, 5.b Armands Kamins).

  Skolēni risināja uzdevumus matemātikas papildnodarbībās, kuras nodrošināja projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ” Nr. 8.3.2.2/16/I/001.

  Skolēniem bija ne tikai jāatrisina uzdevumi, bet arī ļoti rūpīgi jāpieraksta risināšanas gaita, spriedumi un secinājumi. Paldies skolēniem par sasniegtiem rezultātiem un iegūldīto darbu. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un motivāciju.


Informāciju sagatavoja Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L.Bužinska

pievienots 31.05.2019; 13:35

Latvijas 46.atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti 2018./19.m.g.


  Apsveicam Latvijas 46.atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētāju 7.a klases skolēnu Jāni Drelingu ar iegūto 3.vietu.

  Paldies matemātikas skolotājai Olgai Novickai par skolēnu ieintersēšanu, motivēšanu un sagatavošanu matemātikas olimpiādei.


Informāciju sagatavoja Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L.Bužinska

pievienots 31.05.2019; 13:35

Skolēnu mācību ekskursija.
Lielvārdes Interešu izglītības centrs – Rīgas Zinoo – Rīgas Motormuzejs

  28.maijā 2. – 6. klašu 40 skolēniem, kuri mācību gada laikā izrādīja papildus interesi par matemātiku, bija iespēja piedalīties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros skolas organizētā mācību ekskursijā: Lielvārdes Interešu izglītības centrs , Rīgas Zinoo centrs, Rīgas Motormuzejs.

  Mācību ekskursijas mērķis bija parādīt skolēniem matemātisko zināšanu un prasmju lietojumu dažādos dabaszinību procesos – eksperimentos, mūsdienu tehnoloģiju pielietojumā, izmēģināt praktiski, kas ir ir 3D printeris, saprast tā darbības pamtprincipus, tā kā pamatskoals matemātikas apguves kursā ir apskatīti teksta uzdevumi par kustību( ātrums, laiks, attālums) skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju, iepazina vēsturisko Latvijas autotransporta ražošanu, apskatīja unikālo autotransporta kolekciju.

  2.- 4.klašu skolēni Lielvārdes Interešu izglītības centrā piedalījās praktiskā nodarbībā – ekperimenti ar magnētiem, iepazina dažādu materiālu fizikālās īpašības ar interesantām, aizraujošām praktiskām darbībām, 4. – 6. klašu skolēni iepazinās ar 3D printera pamatiem, veica prakstisku modelēšanu, pēc kura izveides tas arī tika izprintēts ar 3D printeri.

  Skolēni iepazinās ar Rīgas Zinoo centra piedāvātām aktivitātēm, kurās skolēniem patstāvīgi bija jāsaprot “kā tas darbojas” vai pārbaudīt savu loģisko domāšanu “kāpēc tas darbojas tā”, izspēlēt šaha partiju, kā arī piedalījās nodarbībā “Eksperimentu šovs”.

  Skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju, ģidu pavadījumā iepazinās ar muzeja dibināšanas vēsturi, iepazinās ar riteņa un autotransporta vēsturisko attīstību, velosipēdu un autotransporta ražošanas attīstību Latvijā, apskatīja unikālo transportlīdzekļu ekspoziciju.

  Ekskursijas laikā skolēni “klausījās un sadzirdēja”, varēja parādīt savas zināšanas un prasmes, uzzināja jaunu informāciju, sadarbojās starp dažādiem vecumposmiem, sadarbojās pāros un grupās, jautri, pozitīvi interesanti, izzinoši, radoši pavadīja mācību dienu.


Informāciju sagatavoja Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L.Bužinska

pievienots 31.05.2019; 13:35

Lasīšanas dienas zibakcija Daugavpils Vienības pamatskolā.


  Mācību gads tuvojas noslēgumam un, atgādinot par lasītprasmes un lasītprieka nozīmīgumu personības izaugsmē, 30.05. skolā gan lieli, gan mazi pievienojās Latvijā rīkotajā Lasīšanas dienai veltītajā zibakcijā. Visas skolas skolēni un skolotāji vienojās kopīgā lasīšanā 10 minūtes .

  Gribu aicināt visus viens otru „iekārdināsim” ar interesantām grāmatām vasaras atpūtas laikā. Lasīsim paši, un lasīs mūsu bērni!

EFD5F7E7-9C31-4D02-9F86-71B4124308D2 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja skolas logopēde Aija Kalniņa

pievienots 30.05.2019; 11:45

Starptautiskais lasītveicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka.
  Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka 2018./2019. mācību gadā iesaistījās Starptautiskajā lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir izdevniecības “Liels un mazs” izglītojošs lasīšanas veicināšanas projekts 4-8 gadīgiem bērniem, kurā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm.

  Programma noslēdzās 2019. gada maijā, un tajā bija iekļautas kopā sešas augstvērtīgas bilžu grāmatas no Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, kā arī viena no Latvijas - jau agrāk izdotā Mārtiņa Zuša bilžu grāmata “Nenotikušais atklājums”. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma kā tekstam, autors un ilustrators papildina viens otru, padarot grāmatu par nedalāmu vienību.

  Mūsu skolā šajā projektā darbojās 1.b un 2.b klases skolēni. Bērni ir izlasījuši visas 6 “Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatas, kā arī ar lielu aizrautību ir izpildījuši visus uzdevumus darba burtnīcās. Ar skolēniem daudz strādāja arī viņu klases audzinātājas - 1. b klases audzinātāja Ārija Leine un 2.b klases audzinātāja Iveta Lukaševiča

  1.b klases skolēniem visvairāk patika grāmatas – “Sniegbaltais un ogļmelnais” un “Uzvāri man pasaciņu!”. Savukārt 2. b klases skolēni par visjaukāko izvēlējušies grāmatu “Lūdzu, apskauj mani!”.

  Abu klašu skolēni atzīst, ka ļoti patika ne tikai lasīt, diskutēt, izspēlēt, bet arī strādāt darba burtnīcās – pildīt dažādus interesantus uzdevumus, kā arī zīmēt, krāsot un, it īpaši, taisīt astoņkāji.

  Gandrīz visi skolēni izteica vēlēšanos labprāt piedalīties arī turpmāk līdzīgos projektos.

  Paldies 1.b un 2.b klašu skolēniem un klašu audzinātājām - Ārijai Leinei (1.b.kl.) un Ivetai Lukaševičai (2.b.kl.) par aktīvo darbošanos projektā!

Foto

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma, izmantojot izdevniecības “Liels un mazs” materiālus.

pievienots 30.05.2019; 09:55

Deju kaleidoskops" Alūksnē tautas deju festivālā "Latvju bērni danci veda".
  25. maijā Daugavpils Vienības pamatskolas 4.-5. klašu un 6.klašu deju kolektīvs viesojās Alūksnē, kur pulcējās 4316 dejotāji no dažādu Latvijas novadu 185 deju kolektīviem, lai kopā svinētu dejas svētkus 21. tautas deju festivālā "Latvju bērni danci veda". Visas dienas garumā varēja vērot un priecāties par deju kolektīvu sniegumu ielu koncertos, izbaudīt atrakcijas, sportiskās aktivitātes, iepazīt Alūksni un tās apkārtni, doties svētku gājienā, kā arī festivāla noslēgumā baudīt lielkoncertu "Deju kaleidoskops". Daugavpils Vienības pamatskolas dejotāji ar programmu "Dancot vedu sav' māsiņu" piedalījās ielu koncertā. Paldies dejotājiem par raito dejas soli un dāvātajiem smaidiem skatītājiem!

Foto


pievienots 28.05.2019; 15:20

Veselības veicinošs pasākums 1. klašu skolēniem „Ieelposim pavasari!”


  23. maijā skolā notika veselības veicinošs pasākums 1.klašu skolēniem „Ieelposim pavasari!” Pasākumā piedalījās bērni, kuri apmeklē pagarinātās dienas grupu.

  Elpošana ir runas enerģētiskais pamats. Tā ir dabiska un nenovērtēta. Regulāri elpošanas vingrinājumi mazina ne tikai garīgo un fizisko nogurumu bērniem, bet nostiprina veselību, palīdz nostiprināt pareizas runas iemaņas.

  Pasākums notika skolas pagalmā, svaigā gaisā. Bērni sajuta pavasara vēju un dabas smaržas, aizrautīgi ar prieku un lielu interesi veica sagatavotos uzdevumus un vingrinājumus, kuri nostiprināja diafragmālo elpošanu, lūpu muskulatūru, apguva elpošanas vingrinājumus. Kopīgi izspēlējām kustību rotaļas.

  Liels paldies visiem par aktīvu darbošanos!

3CA19720-BFBC-4264-AFF0-A7DAA904048B 71A423BC-4713-4000-8B18-C2F06B29CFEA A49CF8FC-3981-4A80-8AE1-1D1DF14D28D0 C7EC1F93-D8A7-47F3-82D3-CFA6FEDD4D5B ED2BF393-D1C5-4365-9111-406F3054B798 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja skolas logopēde A.Kalniņa

pievienots 24.05.2019; 13:40

Daugavpils Vienības pamatskola "Interaktīva nodarbība Daugavpils Māla mākslas centrā"


Daugavpils Vienības pamatskola
Interaktīva nodarbība Daugavpils Māla mākslas centrā


  9. un 10.maijā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.b un 3.c klases skolēni apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centru.

  Skolēni iepazinās ar Daugavpils Māla mākslas centra vēsturi, uzzināja par tā dibinātājiem, par keramiķiem un viņu darbiem, iepazinās ar māla mākslas darba tapšanas procesu, apskatīja izstādi.
1 2
  Tā bija laba iespēja skolēniem iepazīties ar Latvijas kultūras vērtībām un laikmetīgām izpausmēm. Bērniem bija iespēja pašiem strādāt ar mālu, radoši darboties un izveidot kādu sev mīļu piemiņas lietiņu.

  Skolēniem ļoti patika radoši darboties un vērot profesionāļa darbu.

3 4 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja : 3.b un 3.c klases audzinātājas R.Kumpiņa un A.Rakicka

pievienots 24.05.2019; 13:30

Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ,,Mana zeme skaistā”


  Mācību gada laikā Daugavpils Vienības pamatskola piedalījās Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursā ,,Mana zeme skaistā”.
  Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.
  Fotokonkursa ietvaros skolēni bija aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājas lapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.
  Daugavpils Vienības pamatskola aktīvi iesaistījās fotokonkursa darbā. Konkursa organizatori pēc balsošanas rezultātiem nosauca 3 fotogrāfijas, kuras tika pārveidotas par īstām gleznām uz speciāla foto audekla. Aprīļa beigās 3 foto gleznas ar kurjerpastu tika nogādātas mūsu skolā.
  8. maijā skolas foajē 3. stāvā gleznu galerijā tika pilnveidota ar skolēnu foto darbiem ,,Mana zeme skaistā”. Dalībnieki saņēma diplomus un dāvanas no konkursa organizatoriem. Tomēr galvenā balva ir skolēnu fotogrāfijas- gleznas, kuras rotās skolas telpas ilgus gadus.

Mūsu uzvarētāju TOP:
 1. Milana Ševernoviča, 5.b klase- 1. vieta
 2. Amanda Griķe, 6.b klase- 2.vieta
 3. Ieva Borovika , 6.b klase- 3. vieta
  Izsākam pateicību visiem skolēniem, kas piedalījās konkursā, vecākiem un draugiem, kas atbalstīja konkursa dalībniekus un balsoja par mīļāko darbu internetā. Paldies konkursa organizatoriem.
DSC_1161 DSC_1162 DSC_1163 DSC_1166 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja 6. b klases audzinātāja O. Ostrovska

pievienots 22.05.2019; 14:20

Cienījamie skolēni, vecāki un pedagogi!


pievienots 21.05.2019; 16:00

Daugavpils Vienības pamatskolas skolēnu mācību ekskursija projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
  14.maijā mūsu skolas 6.a un 6.b klašu skolēni devās interesantā mācību ekskursijā uz Rīgu un Lielvārdi. Ekskursijas dalībnieki bija skolēni, kuri projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai “(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) apmeklē praktiskās nodarbības “Tehnoloģijas un radošums”, kā arī čaklākie skolēni informātikas apguvē. Ekskursiju organizēja informātikas skolotāja Alīna Ivanova.

  Vispirms skolēniem bija radoša nodarbība filmu studijā “Animācijas brigāde”. Filmu studija turpina latviešu leļļu animācijas pamatlicēja režisora Arnolda Burova tradīcijas. Studijā ir tapušas vairāk nekā 100 latviešu leļļu filmas. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar leļļu kino pasauli, redzēt vairākas interesantas animācijas filmas, iepazīt filmas veidošanas etapus, pašiem veidot lellītes, izmēģināt leļļu animācijas tapšanas procesu, uzfilmēt pavisam nelielu animācijas filmas fragmentu. Nodarbību vadīja profesionāļi, kas leļļu animācijas jomā strādā visu mūžu. Skolēni ar interesi aplūkoja lelles no agrāko gadu animācijas filmām, guva prieku, darbojoties radoši.

  Tālāk ekskursantu ceļš veda uz Lielvārdes mācību centru, kur skolēni darbojās ar mūsdienu tehnoloģijām. Praktiskā mācību nodarbība “Iepazīstam darbībā ar LEGO”. Skolēni papildināja savas zināšanas par vienkāršajiem mehānismiem, pēc tam šos mehānismus izmēģināja darbība arī praktiski. Darbojoties ar LEGO, skolēni iejutās inženieru un konstruktoru lomās un izprata zobratu darbību un to pielietojumu mūsu ikdienā.

  Ekskursija veicināja radošuma un digitālo kompetenču attīstību, veicināja sadarbību starp skolēniem, radīja prieku par paveikto.

Foto

Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece mācību darbā Maija Baklāne un direktores vietniece informātikas jomā Alīna Ivanova.

pievienots 15.05.2019; 16:00

Pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils Vienības pamatskolā “Psihiskās veselības veicināšana un ņirgāšanās profilakse”


  Daugavpils Vienības pamatskolā, sadarbībā ar Daugavpils Izglītības pārvaldi, SPKC, VVST, Latvijas psihiatru asociāciju, notika nozīmīgs pieredzes apmaiņas seminārs “Psihiskās veselības veicināšana un ņirgāšanās profilakse”, kurā piedalījās pedagogi no visas Latvijas.

  Semināra mērķis: iepazīties ar Daugavpils pilsētas Veselību veicinošo skolu darbību un aktivitātēm psihiskās veselības veicināšanai un ņirgāšanās profilaksei izglītības iestādēs un dalīties pieredzē šo jautājumu risināšanā.

  Uzstājās SPKC pārstāvji – ar jaunākajiem pētījuma datiem par ņirgāšanās problēmu izglītības iestādēs un iepazīstināja ar SPKC izstrādātajiem materiāliem izglītības iestādēm ņirgāšanās profilaksei un mazināšanai.

  IP veselību veicinošo skolu koordinators sniedza ieskatu par to, kāda ir pašvaldības sadarbība ar izglītības iestādēm veselības veicināšanas jautājumos.

  Praktiskās zināšanās dalījās Latvijas psihiatri – ņirgāšanās, tās cēloņi, sekas, kas saglabājas bērna turpmākajā dzīvē. Kā veidot sarunu ar pusaudžiem, vecākiem.

  Pieredzē dalījās dažādu skolu pārstāvji – veselību veicinošie koordinatori un psihologi.

Vēlot emocionālo labsajūtu ik dienas,
Veselību veicinošas skolas koordinatore Vienības pamatskolā,
Inga Sokolova
Foto

Rakstu sagatavoja sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

pievienots 14.05.2019; 16:10

Eiropas dienas pasākumi Vienības pamatskolā!
  9. maijs – Eiropas dienas rīts sākās ar radio raidījumu par Eiropas Savienību, ko vadīja 6.klases skolēniece Anna Marija Mickeviča.

  Lai paplašinātu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni aktīvi darbojās tematiskajās sociālo zinību un klases stundās par Eiropas Savienības vēsturi, dalībvalstīm, valstu simboliem, dabu, u.c. jautājumiem. Nodarbību “Aizrautīgā Eiropas Savienība” 4.a klases un 4.b klases skolēniem vadīja pamatskolas skolnieces - Aurēlija Zalāne, Laura Zuģicka, Anna Marija Mickeviča, Linda Širvinska.

  Uz skolas ekrāna un uz stendiem skolēni ar prieku iepazinās ar saistošiem uzskates līdzekļiem un prezentāciju par ES vēsturi, ES vērtībām, paplašināšanās gaitu, eirozonas izveidi, Latvijas dalību ES, jauniešu iespējām ES, lēmumu pieņemšanas kārtību ES u.c. nozīmīgām tēmām.

  “Eiropas eksāmens” norisinājās tiešsaistē www.esmaja.lv 9.maijā un tajā piedalījās arī Vienības pamatskolas 6.-9.klašu skolēni . „Eiropas eksāmenā” tika ietverti dažādu jomu jautājumi, kuros skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas par ES vēsturi un attīstību, Latvijas dalību ES, eiro, svētku dienām u.c. Katrs skolēns elektroniski saņēma Eiropas Komisijas pateicības rakstus par aktīvu pilsonisko līdzdalību!

  Jau otro gadu pēc kārtas, patiesi lepojamies ar 7.a. klases skolnieka Jāņa Drelinga augsto sasniegumu- Eiropas eksāmenā 1.vieta valsts mērogā – apsveicam!!!

  9.maijā – Eiropas dienā, mūsu skolas komanda- Jānis Drelings, Artūrs Šukurovs, Rita Brauna, Linda Širvinska, Aurēlija Zalāne, devās uz pilsētā organizēto Eiro spēli un ieguva godalgoto 2.vietu pilsētas līmenī. Malači!!!

Foto

Rakstu sagatavoja sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

pievienots 14.05.2019; 16:10

Projekta nedēļa 2019 “Mēs-globālo mērķu sardzē”
  Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni piecas dienas šajā mācību gadā veltīja projekta darbam. Skolas projekta tēma bija plaša, saistīta ar ANO un UNESCO formulētajiem pasaules ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Katra klase savam projektam bija izvēlējusies tēmu, kas atspoguļoja kādu no šiem mērķiem.

  1.-3.klašu skolēni iepazina mērķi “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”, 4.-6.klašu skolēni veidoja projektus saskaņā ar mērķiem “Miers un taisnīgums” un “Sadarbība mērķu īstenošanai”, 7.-9.klašu skolēni interesējās par mērķiem “Kvalitatīva izglītība” un “Inovācijas un infrastruktūra”. Pētāmie jautājumi ir globāli, nopietni, taču skolēni varēja izvēlēties savām interesēm atbilstošu tēmu. Mums visiem bija svarīgi uzturēt ideju par to, ka katram jāiesaistās kopīgajā darbā, lai nodrošinātu savu un citu cilvēku labklājību, lai dotu pozitīvu ieguldījumu vietējā mērogā, tā veicinot pozitīvas izmaiņas arī globālā mērogā.

  26.aprīlī skolā notika projektu prezentācijas. Tā bija īsta svētku diena, kad skolēni varēja uzzināt daudz jauna, uzstāties un arī vērtēt savu vienaudžu sniegumu. Kādu pozitīvu pieredzi no šī darba guva mūsu skolēni?

 • To, ka katrs no viņiem var būt globālo mērķu sargs, kura aktivitātes var kaut ko mainīt skolā, tuvākajā apkārtnē, pilsētā;
 • Pārliecību par to, cik svarīgi nebūt vienaldzīgam;
 • Prasmes plānot un līdz galam paveikt kādu darbu, analizēt savu veikumu;
 • Pozitīvas emocijas- pārsteigumu, prieku.
  Paldies visām klasēm par paveikto! Mēs katrs savā tuvākajā apkārtnē varam būt globālo mērķu sargs.

Foto

Informāciju sagatavoja Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības

pievienots 13.05.2019; 16:00

"Latvijas Basketbola savienības vizīte"


  9. maijā 15.vidusskolas sporta zālē notika basketbola pasākums, kurā mūsu skolas skolnieces aktīvi piedalījās. Bijām sadalīti divās apakšgrupās, savā apakšgrupā ieguvām 1.vietu un veicināšanas balvas. Skolu šajā pasākumā pārstāvēja 2.a kl. Sintija Derjabo, Tīna Donika, 4.a kl. Loreta Vilcāne, Marta Avotiņa, Lauma Vucena, 5.a kl. Kristiāna Tarasova, Viktorija Munča, Katrīne Giptere, Una Evelīne Urbāne, 5.b kl. Sintija Geriņa.

Paldies meitenēm par cīņassparu un vecākiem par atbalstu.


20190509_124813 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja M.Skrūzmane

pievienots 10.05.2019; 17:15

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības futbolā 2007.-2008 .g. dz.


  7.maijā mūsu skolas skolnieki pārstāvēja skolu pilsētas rīkotajās sacensībās futbolā, kuras notika Daugavpils 16. vidusskolas futbola laukumā. Skolas komandu pārstāvēja 5.a kl. Rolands Daukšts, Raimonds Pupels, 4.b kl. Daniels Lietaunieks, 3.a kl. Nils Fokins, 4.a kl. Alekss Litvinovičs, Kristiāns Litvinovičs, Roberts Voitkevičs, 5.c kl. Roberts Cvečkovskis. Spraigā cīņā tika izcīnīta 1. vieta.

Paldies skolniekiem par cīņassparu un vecākiem par atbalstu.


IMG_20190507_161332 IMG_20190507_161727 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja M.Skrūzmane

pievienots 10.05.2019; 17:10

Daugavpils Vienības pamatskolas 6. b klases mācību nodarbība “Sūnu ciema zēni” Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā un Skrīveros.


  2019. gada 30. aprīlī Daugavpils Vienības pamatskolas 6. b. klases skolēni devās projekta ,,Skolas soma’’ ekskursijā uz Rīgu. „Latvijas skolas somas” ietvaros 6.b klašu skolēni piedalījās mācību nodarbībā “Sūnu ciema zēni” Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā. Andreja Upīša memoriālajā muzejā mums stāstīja par to, kā bija dzīvojis Andrejs Upītis un kā viņš sarakstīja savu slaveno darbu ,,Sūnu ciema zēni’’. Muzeja gide mums deva vairākus intelektuālus uzdevumus par Andreja Upīša grāmatu ,,Sūnu ciema zēni’’. Ļoti palīdzēja tas, ka mēs jau bijām lasījuši šo daiļdarbu. 6. b klases skolēni apmeklēja interaktīvo nodarbību “Koki Andreja Upīša dārzā “ A. Upīša memoriālajā muzejā Skrīveros. Skolēni iepazina muzeja materiālus, tad piedalījās interaktīvajā nodarbībā parkā. Veica 3 uzdevumus, kas lika darboties ātri, saskaņoti. Skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas, kas noderēs gan mācību stundās, gan dažādās dzīves situācijās. Klases audzinātāja Oksana Ostrovska un 6. b klašu skolēni dalījās ar iespaidiem pēc nodarbības muzejā (skatīt foto pielikumā).Foto

Rakstu sagatavoja dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 07.05.2019; 16:00

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības futbolā.


  2019.gada 30.aprīlī mūsu skolas zēni pārstāvēja skolu pilsētas sacensībās futbolā, kuras notika Daugavpils 16.vidusskolas futbola laukumā. Skolas komandu pārstāvēja 7.a kl. Aleksey Silibitkin, Arturs Šukurovs, Lūkass Sandijs Fareņuks, Sandis Cimotišs, 6.a kl. Emīls Gailums, Artjoms Vinokurovs, Romualds Ločs.

Tika izcīnīta 3.vieta.

Paldies skolēniem par cīņassparu un vecākiem par atbalstu.pievienots 03.05.2019; 15:05

PAGARINĀTA reģistrācija dalībai pasākumā “Jauno dziedātāju, dejotāju konkurss “Jaunatne var!””


  Atgādinām, ka Jaunatnes nodaļa organizē jaunu pasākumu Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros “Jauno dziedātāju, dejotāju konkurss “Jaunatne var!””. Šī pasākuma galvenais mērķis ir atklāt jaunus talantus Daugavpils pilsētas jauniešu vidū un sniegt viņiem iespēju radoši izpausties uz skatuves.

  Lai pieteiktos dalībai konkursā, vispirms nepieciešams aizpildīt elektronisku pieteikuma anketu (https://forms.gle/SAoXYvxNHaeBJ3mt5). Reģistrācija konkursam tika pagarināta līdz 2019.gada 9.maijam (ieskaitot). Dalībai konkursā var pieteikties jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem (ieskaitot).

  Jauniešu pasākums sastāvēs no 2 posmiem.

  1.posms – 10.maijā notiks dalībnieku atlase Jauniešu neformālās izglītības centrā, Varšavas ielā 45.

  Pasākuma realizēšanā tiek iesaistīti profesionāli vokālo un deju studiju pedagogi – Andžejs Začiņajevs (breika deju skola „FACTORY KINGZ”), Aleksandrs Sanchezz (deju studija „STOP TIME DANCE STUDIO”), Alisa May (vokālā studija „Wonderland”), Inna Kralika (Latgales džeza kluba-studija).

  2.posms – 20.jūnijā notiks fināls.

  Dalībnieks drīkst piedalīties tikai vienā no kategorijām. Katram dalībniekam ir jāsagatavo divi 3 – 4 minūšu gari priekšnesumi, kas saturiski un mākslinieciskā kvalitātē atbilst izpildītāja (-u) vecumam.

  Konkursa dalībnieku uzstāšanos vērtēs žūrija 6 cilvēku sastāvā. Dalība pasākumā bezmaksas!

Nolikums
Papildu informācija:
Jaunatnes nodaļas vecākais jaunatnes lietu speciālists
Artūrs Popovs
Tālr.:65422300
arturs.popovs@daugavpils.lvpievienots 03.05.2019; 15:00

Projekts "Latvijas skolas soma" ved uz Mākslas dienām.


  Aprīlis un maijs Latvijā ir Mākslas dienu laiks. To sajust Daugavpils Vienības pamatskolas 4.a klasei palīdzēja arī projekts "Latvijas skolas soma".

  2. maijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā audzēkņi apmeklēja Maijas Bērziņas gleznu izstādi un Latgales reģiona mākslinieku darbu izstādi. Interesantā nodarbība mācīja vērot, saprast, sajust mākslas darbus. Bērniem bija arī iespēja darboties pašiem - zīmēt un veidot zīmējuma nospiedumu.

  Klasē skolēni atgriezās ar jaunu piereszi un ar katrs savu Mākslas dienu darbu.


Rakstu sagatavoja A. Plotka.

pievienots 03.05.2019; 14:05

Sveicam Latgales reģiona 9 .klašu angļu valodas 6. olimpiādes dalībnieces.


  Š. g. 26.04. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 8.-9.klašu skolēni pulcējās, lai piedalītos Latgales reģiona angļu valodas 6.olimpiādē. Mūsu skolas 9. a klases skolnieces Rita Brauna ieguva godpilno 2.vietu un Elīna Veinšteina pateicību par piedalīšanos.

  Meitenēm patīk angļu valoda. Viņas ir aktīvas un zinātkāras, labprāt apmeklē papildus nodarbības, piedalās visos konkursos un olimpiādēs. Ikdienā savā starpā sarunājas angļu valodā, labprāt palīdz saviem klasesbiedriem, ir draudzīgas un atsaucīgas.

  Lepojos ar savām skolniecēm, mīļi sveicu meitenes ar panākumiem, novēlu tikpat pozitīvu attieksmi angļu valodas apguvē arī turpmāk! Lai piepildās visas viņu ieceres un sapņi! Lai angļu valodas zināšanas palīdz iepazīt pasauli!


Rakstu sagatavoja svešvalodu MK vadītāja, angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 30.04.2019; 15:50

Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs” rezultāti 2018./19.m.g.


  Tradicionāli skolā 21.martā notika Starptautiskais matemātikas konkurss ”Ķengurs”, piedalījās 2. – 7. un 9.klašu 54 skolēni, Latvijā kopumā konkursā piedalījās 16500 skolēni no 2. - 12. klasēm.

  Konkursa uzdevumi deva iespēju pārbaudīt savu loģisko domāšanu, pielietot matemātiskās zināšanas un prasmes dažādās nestandarta situācijās.


Apsveicam arī labākos sasniegumus skolas mērogā:
1.vieta
 • 2.a Raimonds Mukāns
 • 3.a Gabriela Briška
 • 4.b Toms Pauliņš
 • 5.c Alīna Grigorjeva
 • 6.b Ritvars Nikolajevs
 • 7.a Jānis Drelings
 • 9.a Rita Brauna
2.vieta
 • 2.a Elizabete Irbe
 • 2.b Paula Karčevska
 • 2.b Egons Alekss Logins
 • 3.a Ģederts Danovskis
 • 4.a Daniela Cakule
 • 4.b Diāna Janovska
 • 4.a Renāte Vasiļjeva
 • 4.a Lauma Vucena
 • 5.b Edvīns Lavrinovičs
 • 6.a Linda Širvinska
3.vieta
 • 3.c Samanta Gude
 • 3.b Sabīne Tukāne
 • 3.b Raivis Valainis
 • 5.c Renāts Jermaļonoks
 • 6.a Elīza Ribkina
Paldies skolēniem par labiem panākumiem un sasniegtiem rezultātiem.

  Paldies matemātikas skolotājām: 2.a Eleonorai Smirnovai, 2.b Ivetai Lukaševičai, 3.a Regīnai Stankevičai, 3.b Rutai Kumpiņai, 3.c Anželai Rakickai, 4.a Aijai Plotkai, 4.b Ainai Krauklei, 6.,7.,9. .kl. Olgai Novickai par ieguldīto darbu, rosinot skolēnus domāt un darboties ikdienas matemātikas stundās un sagatavojot skolēnus konkursam.
  Paldies par atbalstu skolēnu vecākiem.

Rakstu sagatavoja Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad.L.Bužinska

pievienots 30.04.2019; 15:16

"PALĪDZI PIEPILDĪT MANU BĻODIŅU!"


  Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāji, skolēni un to vecāki atbalstīja labdarības akciju “Palīdzi piepildīt manu bļodiņu!” , lai savāktu līdzekļus dzīvnieku patversmei “ OTRĀ MĀJA DZĪVNIEKIEM ”. Skolēni bija sarūpējuši dāvaniņas mazajiem draugiem.

  4. b klase skolēni izveidoja reklāmas kampaņu “ Ziedo barību dzīvniekiem” . Marta un aprīļa laikā izdevies savākt rekordlielu dzīvnieku barības daudzumu 48.25 kg suņu barības un 42.556 kg kaķu barības, ka arī pavadas, bļodas un dažādas rotaļlietas.

  Tikai pateicoties Jūsu ziedojumiem, mūsu patversmē nonākušie dzīvnieki var palikt tik ilgi, cik nepieciešams, lai atrastu jaunas mājas. Dzīvnieku patversme “OTRĀ MĀJA DZĪVNIEKIEM” saka sirsnīgu paldies par atsaucību, atbalstu, sadarbību - Daugavpils pamatskolas šādiem skolēniem:

1. Madara Smane 1.a klase;
2. Evelīna Bereznikova 1. b klase;
3. Makars Ņefedovs 1. b klase;
4. Māris Lasis 2.a klase;
5. Evelīna Velika 2.b klase;
6. Kristaps Vanags 2. b klase;
7. Andris Boroduļins 2.c klase;
8. Raivis Boroduļins 2. c klase;
9. Ksenija Pupiņa 2.c klase;
10. Roberts Broks 3.a klase;
11. Nils Fokins 3.a klase;
12. Laura Pužule 3.b klase;
13. Evita Vilcāne 3.c klase;
14. Matīss Ivanovs 4.a klase;
15. Līga Kaminska 4.a klase;
16. Artūrs Kaminskis 4. a klase;
17. Alekss Litvinovičs 4.a klase;
18. Kristiāns Litvinovičs 4.a klase;
19. Renāte Vasiļjeva 4.a klase;
20. Loreta Vilcāne 4.a klase;
21. Diāna Janovska 4. b klase;
22. Santa Ķēniņa 4. b klase;
23. Raivo Peipiņš 4. b klase;
24. Samanta Ruice 4.b klase;
25. Aurēlija Zaikovska 4. b klase;
26. Viktors Makuševs 5.a klase;
27. Adriāna Vagale 5.a klase;
28. Tomass Bertulāns 5.b klase;
29. Sintija Geriņa 5.b klase;
30. Edvīns Lavrinovičs 5.b klase;
31. Vladimirs Ļuns 5.b klase;
32. Agnese Pudnieka 5.b klase;
33. Sintija Ričika 5.b klase;
34. Renāte Sauļeviča 5. b klase;
35. Eduards Šelegovičs 5. b klase;
36. Evelīna Geriņa 7.a klase;
37. Artūrs Sauļevičs 7.a klase;


Paldies bērnu ģimenēm par atsaucību un sarūpētajām dāvanām (kaķu un suņu, barību un citiem našķiem) patversmes iemītniekiem! Paldies, ka vēlaties mums palīdzēt!

Saziedotās mantas tiks nogādātas patversmes iemītniekiem!


Informāciju sagatavoja skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 26.04.2019; 16:00

Konkursa “Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums.


  2019. gada 24. aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa “Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums, kurā piedalījās 1.-5. klašu čaklākie lasītāji un M. Stārastes 105. dzimšanas dienai veltītā grāmatzīmju konkursa uzvarētāji. Pasākumu vadīja 8.a klases skolnieces Elga Lazebnaja un Samanta Pudāne - Improvizācijas teātra pulciņa dalībnieces.

  Meitenes kopā ar bērniem attēloja un minēja grāmatu varoņus, kā arī veidoja kopīgu kustību stāstu. Pasākuma noslēgumā skolēniem tika pasniegti Uzslavas raksti un nelielas balviņas.

Foto

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma.

pievienots 29.04.2019; 15:35

Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klases skolēni apmeklēja Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centru.


  2019. gada 26. februārī plkst. 15.00 Latgales Centrālajā bibliotēkā tiks svinīgi atklāts digitālo aktivitāšu centrs, kurā Daugavpils ģimenes ar bērniem un citi interesenti varēs aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izmantojot inovatīvus digitālo tehnoloģiju risinājumus atpūtai, mācībām, izklaidei un interesantai kopā būšanai.


  11. aprīlī un 16. aprīliī Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klašu dabaszinību skolotāja organizēja 6. klašu mācību ekskursiju uz Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centru. Tā bija interaktīva ekskursija “Iepazīsti un izmēģini centra sniegtās iespējas!”, kur skolēni izmēģināja: kinētisku viktorīnu kolekciju – izkustējās un pārbaudīja zināšanas par Latvijas un Lietuvas ģeogrāfiju, literatūru, u.c. tēmām; virtuālo realitāti – 3D brillēs skatījās video par Daugavpils, Preiļu, Utenas un Zarasu kultūrvēstures objektiem un atpūtas infrastruktūru; interaktīvo velobraucienu – mija statīvā iestiprināta divriteņa pedāļus, ekrānā vērojot Austrumlietuvas un Dienvidlatvijas populārākos tūrisma objektus; Xbox One spēļu konsoles, kur varēja izvēlēties sev interesantāko no pieejamās izklaidējošo un attīstošo videospēļu kolekcijas, kā arī spēlēja centra piedāvātās galda spēles. Skolēnu grupām, kā arī ģimenēm ar bērniem tiks piedāvātas LEGO® MINDSTORMS® robotikas bezmaksas nodarbības un 3D drukas rīku bezmaksas nodarbības, (printeris un pildspalvas) ļaus rīkot radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem digitālajā modelēšanā un dažādu priekšmetu prototipu izgatavošanā, kuru gaitā varēs iemācīties konstruēt, programmēt un vadīt šos tehnikas brīnumus. Lai pieteikties bezmaksas nodarbībām skolēnam jābūt reģistrētam jebkurā Daugavpils bibliotēkā un nepieciešama rakstiskā vecāku atļauja, lai skolēns varētu bezmaksas apmeklēt nodarbības. Aicinu iesaistīties!


Foto

Rakstu sagatavoja dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 26.04.2019; 15:05

Daugavpils Vienības pamatskolā notika zinātkāri veicinošas nodarbības pamatskolas skolēniem “Aizrautīgā Eiropa”


  “Aizrautīgā Eiropa”, ko vadīja Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Un pozitīvu emociju Eiropas spēli vadīja multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis.


  Vērtīgas, praktiskas nodarbības, kurās atslēgas vārdi - Eiropas Savienība esi Tu pats; esi radošs, esi zinošs, esi aktīvs, domā, sapņo, esi!


  Ļoti aizraujošās, atraktīvās, zinātkāri rosinošās un iedvesmojošās nodarbībās jaunieši pilnveidoja izpratni par Latvijas un Eiropas Savienības (ES) iespējām, ES aktualitātēm, Eiropas dienu – 9.maiju, Eiropas eksāmenu, Eiropas vēlēšanām! Šogad atzīmējam 15 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā un jau piecus gadus mūsu valūta ir eiro.

  Spēles uzdevumi iesaistīja ikvienu zālē esošo, aktīvi domāt un darīt, ļaujot uz Eiropu paskatīties no dažādiem skatu punktiem, atrodot katram savu Eiropu un savu vietu tajā, kas radīja skolēnos patiesu interesi un vēlmi aktīvi līdzdarboties. Un aktīvākajiem – balvas! Īpašu atzinību no Eiropas Kustības Latvijā prezidenta Andra Gobiņa saņēma Daugavpils Vienības pamatskolas skolēns Jānis Drelings, kas pagājušajā gadā ieguva 1.vietu Latvijā Eiropas eksāmenā.

  Milzīgs paldies nodarību vadītājiem - zinošajam un pieredzes bagātajam Eiropas Kustības Latvijā prezidentam Andrim Gobiņam, atraktīvajam un harizmātiskajam multimāksliniekam Kasparam Blūmam-Blūmanim, un organizatorei Baiba Vārnai.

Foto

Aktīvi, izzinoši un radoši Eiropas dienu sagaidot,
sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

pievienots 26.04.2019; 14:50

Nodarbība muzejā "Etiķete laika griežos".


  18. aprīlī projekta ”Skolas soma” ietvaros Daugavpils Vienības pamatskolas 3.a klases skolēni piedalījās nodarbībā "Etiķete laika griežos", kura notika Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.

  Nodarbības laikā bērni tika iepazīstināti ar galda kultūras normām un uzvedības etiķeti dažādos laika posmos. Tika demonstrēti fragmenti no multfilmas “Vinnijs Pūks un viņa draugi”, pēc kuras noskatīšanās skolēni analizēja Vinnija Pūka uzvedības kultūru un meklēja kļūdas, kuras viņš pieļāva.

  Bērni ar lielu interesi klausījās un aktīvi piedalījās nodarbībā. Uzzināja slepeno vēdekļu valodu un iemācījās dažādas sasveicināšanās prasmes. Nodarbības beigās zēni gatavoja vizītkartes, bet meitenes – vēdekļus. Šie bija priekšmeti, bez kuriem nevarēja iztikt neviens džentelmenis, ne arī dāma.


a b jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja Klases audzinātāja Regīna Stanķeviča

pievienots 24.04.2019; 08:50

Daugavpils Vienības pamatskola turpina īstenot ES projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  Daugavpils Vienības pamatskola turpina īstenot ES projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā ir iesaistīti astoņi skolēni un četras skolotājas, kuras vada konsultācijas šiem skolēniem.

  Skolotājs, ikdienā strādājot ar izglītojamo, pamana riskus, kas saistīti ar mācību darbu, skolas vidi vai ar ģimeni saistītos riskus. Tāpēc svarīgi savlaicīgi uzsākt darbu, lai šie izglītojamie nepamestu skolu. Savlaicīgi izvirzīts mērķis motivē izglītojamo labāk mācīties un apmeklēt skolu.

  Lai šo darbu varētu veikt sekmīgi, svarīgi ir iesaistīt arī vecākus. Uzsākot darbu projektā, skolas psiholoģei notiek konsultācija vecākam un izglītojamajam, lai izvirzītu mērķi un uzdevumus. Pirmā semestra beigās notiek atkārtota tikšanās, lai pārrunātu konsultāciju lietderīgumu un vienotos par konsultāciju turpināšanu 2.semestrī.

  Svarīgi, lai vecāki interesētos par bērnu veiksmēm un neveiksmēm. Bieži vien izglītojamais ir atstāts viens pats pieņemt lēmumus, tad ir svarīgi, ka skolā ir pieaugušais, kurš ir gatavs uzklausīt izglītojamā raizes. Īpašs atbalsts nepieciešams 9.klašu izglītojamajiem, jo tuvojas eksāmenu laiks un turpmāko izglītības ceļu.

  Nozīmīgs atbalsts, uzsākot projektu, bija supervīzija visiem iesaistītajiem pedagogiem, kā arī reģionālais seminārs Rēzeknē.

  Skolotāji ir gatavi sniegt atbalstu, lai mūsu izglītojamie būtu veiksmīgi.


Informāciju sagatavoja Projekta koordinatore Edīte Zdanovska

pievienots 23.04.2019; 15:55

Sveicam pilsētas 6 .klašu angļu valodas olimpiādes dalībniekus.


  Š. g. 17.04. mūsu skolā pulcējās pilsētas visu skolu 6.klašu skolēni, lai piedalītos pilsētas angļu valodas olimpiādē. Mūsu skolas 6. a klases skolnieks Rainers Timšāns un skolniece Ariadne Gabrāne ieguva godpilno 2.vietu, 6. b klases skolniece Guna Soma un skolnieks Ritvars Paļums ieguva godpilno 3.vietu un 6. a klases skolniece Iveta Januševska - atzinības rakstu.

  Lepojamies ar mūsu skolas skolēniem, mīļi sveicam viņus ar panākumiem, novēlam tikpat pozitīvu attieksmi angļu valodas apguvē arī turpmāk!

  Paldies skolotājai Svetlanai Volosovai un skolotājai Zojai Popadinai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā pilsētas olimpiādei.


Informāciju sagatavoja Svešvalodu MK vadītāja Sandra Šapale.

pievienots 23.04.2019; 15:35

8.-9.klašu zēni izvietoja pašu pagatavotos putnu būrīšus Kandavas un Daugavas ielas rajonā.


2019.gada 15.aprīlī mājturības un tehnoloģiju skolotājs Kārlis Ziediņš kopā ar 8.-9.klašu zēniem izvietoja pašu pagatavotos putnu būrīšus Kandavas un Daugavas ielas rajonā. Skolotājs ievēroja, ka 5 minūtes pēc būrīša uzlikšanas tajā apmetās putniņš. Paldies skolotājam un viņa skolēniem par paveikto labo darbu!
IMG_1436 IMG_1438 (1) IMG_1402 IMG_1407 IMG_1423 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja Skolas vadība

pievienots 23.04.2019; 15:20

Vecāku diena Daugavpils Vienības pamatskolā.


2019.gada 24.aprīlī plkst.17.30 notiks Vecāku diena.


Darba kārtība:
 1. Lekcija “Drošs internets” 1.-4.kl. skolēnu vecāki (pl.17.30 -18.00).
  Lekcija “Jauniešu atkarības” 5.-9.kl.skolēnu vecāki (pl.17.30 -18.00).
 2. Klases vecāku sapulces (pl.18.00 – 19.00):
  1. skolēnu, skolotāju un vecāku tiesības un pienākumi informācijas apmaiņā (skolas vecāku un skolas padomes izstrādātā materiāla prezentācija un papildināšana);
  2. klases aktualitātes.

Informāciju sagatavoja Skolas vadība

pievienots 16.04.2019; 11:30

Līvānu kultūras namā saspietoja Latgales novada skanīgākās un radošākās darba bitītes


  Sajūtot pavasari, 2019.gada 11.aprīlī Līvānu kultūras namā saspietoja Latgales novada skanīgākās un radošākās darba bitītes. Folkloras kopu skatē tika daudz stāstīts par bišu dzīvi un darbu, izdziedāti bitītes padomi, izdejoti bites lidojuma ritmi, izstāstīti bitenieku stāsti. Kopīgā bišu spietā piedalījās arī Daugavpils Vienības pamatskolas folkloras kopa “Dzīsmeite”. Mūsu skolas skolēni, dziedot bišu dziesmas, vijot vainadziņus, dejojot, šajā Latgales novada Folkloras kopu skatē nopelnīja 1.pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Lūcijai Vaivodei un skolēniem par pozitīvām emocijām, skanīgo priekšnesumu un ieguldīto darbu! Vēlam veiksmi arī turpmāk!

20190411_140136 20190411_110340 20190411_130409 (1) jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


pievienots 15.04.2019; 08:55

Daugavpils Vienības pamatskolā viesojās 12 skolēni un 3 skolotāji no Viļņas Teofila Matuļoņa ģimnāzijas.


  Nordplus Junior partnerību projekta “Valsts simtgades atcerēšanās un demokrātisko vērtību veicināšana” ietvaros no 2019.gada 01.aprīļa līdz 05.aprīlim Daugavpils Vienības pamatskolā viesojās 12 skolēni un 3 skolotāji no Viļņas Teofila Matuļoņa ģimnāzijas.

  Nedēļa bija saturīga un interesantu pasākumu pilna. Skolēniem no Lietuvas bija iespēja iepazīt latviešu tradīcijas un kultūru.

  Skolēni piedalījās integrētajās mācību stundās, ekskursijās, ārpusstundu pasākumos. Viesiem bija interesanti iepazīties ar mūsu pilsētu, tika organizētas tematiskas ekskursijas pa pilsētu un Daugavpils cietoksni.

  Vēstures stundā skolēni runāja par 19.gs. beigās svarīgiem vēsturiskiem noteikumiem, tieši tajā laikā Teofils Matuļonis ir mācījies Dinaburgas reālskolā ( tagad Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā). Informātikas stundā, izmantojot 3D pildspalvas skolēni veidoja savas valsts nacionālos simbolus, mājturības un tehnoloģijās stundā pina sev rokassprādzes nacionālos motīvos, latviešu valodas stundā dziedāja tautas dziesmas un dejoja tautu dejas.

  Kopā ar Lietuvas skolēniem bijām Aglonā, apmeklējam Maizes muzeju un Aglonas baziliku, kā arī apmeklējām Leļļu karaļvalsti Preiļos. Skolēni bija sajūsmināti par redzēto un atpakaļceļā dalījās ar pozitīvām emocijām. Mūsu skolēni guva jaunu pieredzi, sadarbojoties ar Viļņas skolēniem, attīstot angļu valodas lietošanu saskarsmē.

  T.Matuļoņa ģimnāzijas skolotāju un skolēnu kolektīvs sagādāja mūsu skolas kolektīvam dāvanu, parādīja brīnišķīgu izrādi “ Svētceļnieka cerība” par Teofila Matuļoņa dzīvi. Viesu izrāde, kā arī mūsu skolas deju kolektīva un ansambļa priekšnesums bija skaists projekta “Valsts simtgades atcerēšanās un demokrātisko vērtību veicināšana” noslēgums. Pateicos visiem projekta dalībniekiem par aktivitāti, skolēnu vecākiem, kuri uzņēma skolēnus no Lietuvas savās ģimenēs.

Foto

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore skolotāja N.Ivanovska

pievienots 10.04.2019; 16:15

Starptautiskais skolu bibliotēku projekts „Baltų literatūros savaitė (diena)/baltu literatūras nedēļa (diena)”.  Jau 3 gadu Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka piedalījās Starptautiskajā projektā "Baltu literatūras nedēļa (diena)", kuru organizēja Lietuvas kolēģi. Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīt radniecīgu tautu (lietuviešu un latviešu) valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, dibināt un uzturēt Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos sakarus.

  Projekta pirmajā dienā skolā 1.stāvā uz ekrāna varēja apskatīt prezentāciju par projektu – iepazīt Lietuvas autoru grāmatas, kuras atrodas skolas bibliotēkā.

  Bibliotēkā tika izveidota grāmatu izstāde. Vienu dienu garajos starpbrīžos lasījām Ķ. Kasparaviča grāmatu „Zemeņu diena“ un L.Žutautes grāmatu „Kika Mika un dzimšanas diena“. Nākamajā dienā ar pagarinātās dienas grupas skolēniem lasījām par Kiku Miku un veidojām savu grāmatiņu „Kika Mika skolā“. Noslēgumā tika organizēta bibliotekārā stunda kopā ar ciemiņiem no Lietuvas - Teofila Matuļona skolas Viļņā.


Informāciju sagatavoja: skolas bibliotekāre J. Celma.
IMG_20190402_085859 IMG_20190405_090044 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

pievienots 10.04.2019; 15:50

Meiteņu futbolu popularizējošais un attīstošais projekts "Meiteņu futbols atgriežas skolās 2019".


  Latvijas Futbola federācija sadarbībā ar Rīgas futbola federāciju un Latgales reģionālo futbola centru uzsāka jaunu meiteņu futbola popularizējošu un attīstošu projektu “Meiteņu futbols atgriežas skolās”. Futbola sacensības Daugavpilī skolniecēm norisinājās no 19.marta līdz 21.martam. Daugavpils Vienības pamatskolas skolnieces no 5.a kl. Katrīne Giptere, Marianna Garkule, Kristiāna Tarasova, Adriāna Vagale, Una Evelīne Urbāne, no 5.b kl. Sintija Geriņa, no 7.kl. Enija Ivanova, Diāna Višņevska, Samanta Krūze, Evelīna Geriņa pārstāvēja skolu šajās sacensībās. Meitenes aktīvi un jautri pavadīja laiku, guva pozitīvas emocijas, kā arī pārliecinājās par saviem spēkiem.


Informāciju sagatavoja sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne
54523106_2239670286282780_9135687779835969536_o (1) 54523106_2239670286282780_9135687779835969536_o 54524919_2239670379616104_8639604132136615936_o 55690729_2239670202949455_6719555933220896768_o 55857858_2239670429616099_9172398381438337024_o jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

pievienots 09.04.2019; 10:50

Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

  Tuvojoties eksāmenu laikam, skolēni arvien biežāk sāk uztraukties - kā labāk sagatavoties, ar ko sākt, kā visefektīvāk pārbaudīt un uzlabot savas zināšanas? Lai atvieglotu satraucošo posmu līdz pārbaudījumu dienai, Uzdevumi.lv piedāvā ieteikumus, kā skolēniem izmantot portālu un tā sniegtās iespējas pirms eksāmeniem.

Seko līdzi eksāmenu grafikam
  Gatavošanos eksāmeniem jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski, tāpēc ir svarīgi būt informētam par datumiem, kuros eksāmeni plānoti. Lai palīdzētu nepalaist garām svarīgos pārbaudījumus, esam izveidojuši īpašu grafiku, kurā 9. un 12. klašu skolēni var pārskatāmi redzēt gan eksāmenu datumus, gan ērti piekļūt treniņuzdevumiem: Atvērt eksāmenu grafiku

Risini eksāmenu treniņuzdevumus
  Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam. Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda un vēsture.

Atkārto mācību tēmas
  Atkārtošana - zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

  Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!


pievienots 05.04.2019; 16:20

Skolēni darbojas skolas radošajās laboratorijās un ZINOO projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)  Mācību gada laikā 1. – 6. klašu skolēniem ir iespēja papildināt savas zināšanas radošajās laboratorijās bioloģijā – ķīmijā un ģeogrāfijā. Skolēni mācās pētīt dažādas vielas, dabas objektus, darboties ar dažādiem mācību līdzekļiem un iekārtām. 28.un 29. martā projekta ietvaros skolēni apmeklēja radošās darbnīcas zinātkāres centrā ZINOO Daugavpilī. Apmeklējuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar inovācijām zinātnē, rosinot un attīstot prasmi projektēt, plānot, izvērtēt.

  Skolēniem patika projektēt un būvēt papīra peldlīdzekļus. Izdevās pat pārspēt līdzšinējo rekordu, visi peldoši kuģi nenogrima, neskatoties uz nosaukumu “ Titaniks”. Skolēni draudzīgi darbojās grupās, bija ļoti saliedēti un aktīvi, palīdzēja viens otram.

  Radošajā nodarbībā robotu veidošana, skolēniem bija iespēja uzzināt, ka arī viņu mājās ir roboti, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti. Iepazīstot robotu būtību, tika lauzts priekšstats, ka robots ir mehāniska cilvēkveidīga būtne. Arī pašiem skolēniem bija iespēja izveidot robotus, ieprogrammēt tiem noteiktas darbības un piedalīties robotu sacensībās.

  Skolēni aktīvi darbojas radošajās laboratorijās, iegūst jaunas zināšanas un prasmes, iepazīst savas spējas. Skolēnu atsauksmes par nodarbībām zinātkāres centrā ir ļoti pozitīvas.

  Radošo darbnīcu skolotājas vēl skolēniem arī turpmāk pilnveidoties un aktīvi izzināt pasauli.


Foto

Informāciju sagatavoja Lilita Razminoviča un Oksana Ostrovska

pievienots 02.04.2019; 16:00

Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās tiešsaistē
Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās tiešsaistē
  Jau trešo gadu izglītības portāls Uzdevumi.lv sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā Latvijas skolām diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klasei organizēt tiešsaistē. Šī gada 7. martā darbu digitālā formātā aizvadīja 8564 skolēni no 249 mācību iestādēm, kas ir par 15 skolām vairāk nekā pērn. Izvēloties darbu risināt tiešsaistē, skolas kopumā ietaupīja aptuveni 35 000 papīra lapas jeb 170 kilogramus papīra. Tiešsaistes darba mērķis ir piedāvāt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē un veidot skolēnu digitālo kompetenci. Skolas, izvērtējot tehnisko nodrošinājumu, diagnosticējošā darba vadīšanai tiešsaistē varēja pieteikties brīvprātīgi.
Darbu tiešsaistē veica arī Daugavpils Vienības pamatskolas 6.klašu skolēni.

(Pēc izglītības portāla Uzdevumi.lv materiāliem)
E-pasts: info@uzdevumi.lv
Mājaslapa: https://www.uzdevumi.lv
Uzdevumi.lv logo: https://www.uzdevumi.lv/info/par-mums/logo


pievienots 27.03.2019; 16:20

Svešvalodu metodiskās komisijas nodarbība „Es daru tā…”
  18.martā mūsu skolas svešvalodu skolotāji pulcējās, lai dalītos ar savu pieredzi kolēģu vidū, ar savām labākajām idejām, ar to, kas viņiem padodas vislabāk ikdienas darbā.
  Skolas direktores vietniece izglītības jautājumos Maija Baklāne pastāstīja par jauno pamatizglītības standartu, par izvirzītajiem uzdevumiem kompetenču jomā, par to, kas nākotnē veicams tieši valodu jomas skolotājiem.
  Angļu valodas skolotāja Žanna Oļehnoviča pastāstīja par CLIL stundām, kuras viņa vada kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Līgu Mideri-Davidčuku visu šo mācību gadu, kā viņas sadarbojas, attīstot skolēnu valodas kompetences un radošumu.
  Vācu valodas skolotāja Diāna Melāne stāstīja par rotaļu un konkursu izmantošanu vācu valodas stundās.
  Krievu valodas un angļu valodas skolotāja Zoja Popadina dalījās ar savām domām par svētku svinēšanu, par šo tradīciju iekļaušanu valodu stundās.
  Angļu valodas skolotāja Sandra Šapale pastāstīja par savām idejām angļu valodā runājošo valstu svētku tradīciju izmantošanu savās stundās, tādu kā Pateicības diena, Sv.Valentīna diena un Ziemassvētki.
  Paldies visām jaukajām kolēģēm par interesantajām idejām un domām!

Lai veicas ikdienas darbā un izvirzīto uzdevumu pildīšanā!
WP_20190318_14_07_07_Pro WP_20190318_14_06_27_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1


26.03.2019.

Informāciju sagatavoja svešvalodu MK vadītāja Sandra Šapale.

pievienots 27.03.2019; 16:00

Karjeras diena 9.klašu skolēniem.
  21.martā skolā notika Karjeras diena, kas katru pavasari pulcina pilsētas profesionālo un vispārizglītojošo skolu pārstāvjus.

  Mūsu skolā viesojās 12. vidusskolas, Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Daugavpils tehnikuma un Būvniecības tehnikuma, Saules skolas skolotāji, pasniedzēji un audzēkņi. Skolēni klausījās ar interesi un uzdeva jautājumus. 9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Tikšanās bija aizrautīga un interesanta.

  Paldies skolas vadībai un kl. audzinātājai R.Ostapko par palīdzību pasākuma organizēšanā.

25.03.2019.
WP_20190321_14_11_49_Pro WP_20190321_14_43_45_Pro WP_20190321_13_39_12_Pro WP_20190321_13_39_23_Pro WP_20190321_13_42_15_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informaciju sagatavoja Karjeras konsultante S. Šapale.

pievienots 27.03.2019; 15:50

Starptautiskais pētījums matemātikā un dabaszinībās mūsu skolā
  Mūsu skola gatavojas piedalīties Starptautiskajā matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījumā 4.klasēm IEA TIMSS 2019. Pētījumā piedalīsies 4.a klases skolēni. Tā īstenošanas laiks ir no 25. marta līdz 3. maijam, mūsu skolā pētījums paredzēts 4.aprīlī.

  Latvijas Universitātes pētnieki sagatavojuši video sižetus par pētījumu. Aicinām ar tiem iepazīties!
Pirmajā sižetā TIMSS 2019 patroni Latvijā, LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītāji stāsta 4. klašu skolēniem par pētījuma norisi.
https://www.youtube.com/watch?v=r3SfkGWRsBc&t=37s

  Nākamajā sižetā galvenā uzmanība pievērsta skolēnu vecākiem. Tiek skaidrots, kāpēc vecāku dalība pētījumā ir svarīga un kāda būs pētījuma rezultātu nozīme valsts un starptautiskā mērogā.
https://www.youtube.com/watch?v=UjHZq6C7ZlQ

Informāciju pēc Latvijas Universitātes piedāvātajiem materiāliem sagatavoja Maija Baklāne, pētījuma koordinatore skolā.

pievienots 25.03.2019; 08:15

1.marta sadancis.
  Iestājoties pavasarim, nāk arī pavasarīgāka, jautrāka domāšana un darbošanās. Tuvojas arī dejotājiem atbildīgais tautisko deju skates laiks. Tāpēc 1.martā dejošanas svētkos – sadancī apvienojās priecīgais ar darbīgo. Turpinot tradīciju, mūsu skolā viesojās dejotāji no Preiļiem. Sadancojās mūsu skolas 4.-5.klašu un 6.klašu dejotāji ar Preiļu pamatskolas 2.- 3.klašu dejotājiem. Tā bija laba iespēja sevi parādīt un uz citiem paskatīties. Lai veicas skatēs gan Preiļos, gan Daugavpilī!
Foto


pievienots 18.03.2019; 15:30

Konkurss “Meitene- zeltene”
  7.martā 1.-9.kl. skolniecēm notika konkurss “Meitene-zeltene”. Konkursā piedalījās no katras klases izvirzītas divas dalībnieces. Skolnieces sacentās gan atjautīgumā: minēja mīklas, meklēja atšķirības; gan saimnieciskumā: grieza visgarāko “ābola” mizu un ar virtuves cimdu salasīja “izbirušās” konfektes(vecāko klašu skolnieces); gan radošumā: krāsoja šablonā pavasarīgu manikīru, piemeklēja atbilstošu apģērbu, izgudroja dažādus pogu piešūšanas paņēmienus. Apkopojot visus rezultātus tika noteiktas uzvarētājas trijos vecumposmos: 1.-3.kl.; 4.-6.kl.; 7.-9.kl. Atbilstoši katrā vecumposmā noteiktas arī nominācijas: visatjautīgākā meitene, visradošākā meitene, vissaimnieciskākā meitene un galvenā godalga- MEITENE ZELTENE.
  Rezultātu paziņošanai un apbalvošanai kopā pulcējās skolotāju istabā, kur pie tējas galda kopā priecājās par rezultātiem.
  Paldies visām dalībniecēm par atraktīvu, radošu un aktīvu līdzdalību, kā arī klašu audzinātājām par atbalstu savām skolniecēm.


Informāciju sagatavoja: mājturības un tehnoloģiju skolotāja Rita Ostapko.

pievienots 15.03.2019; 16:05

Grāmatzīmju konkurss veltīts Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienai.


  Februārī skolas bibliotēkā notika M. Stārastes 105. dzimšanas dienai veltīts grāmatzīmju konkurss.
  Visaktīvāk tajā iesaistījās 3.a klases skolēni, vispirms viņi kopā ar skolotāju atcerējās lasītās, iemīļotākās M. Stārastes grāmatas, tad visi kopā zīmēja grāmatzīmes. Šajā konkursā piedalījās arī daudzi 4.b klases skolēni. Labāko grāmatzīmju autori tiks uzaicināti uz skolas bibliotēkas pasākumu aprīlī.
  Paldies 3.a un 4.b audzinātājām un skolēniem par aktīvu dalību konkursā!


IMG_20190306_134536 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja: skolas bibliotekāre J. Celma.

pievienots 27.02.2019; 15:58

Karjeras nodarbības 7.-8.klašu skolēniem „Domā plašāk!”.


  Š. g. 28.02. skolā 7.a un 8.a klašu skolēniem tika organizētas nodarbības „Domā plašāk!” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar mērķi sniegt skolēniem informāciju par pasaules darba tirgus iespējām, tajā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām. Praktisko uzdevumu laikā tika dota iespēja skolēniem izprast savas intereses karjerā, izvēlēties vairākus karjeras virzienus, iemācīties domāt plašāk un saredzēt iespējas visapkārt, nolemt, ko vēlas piedzīvot dzīves laikā un kādā veidā augt profesionāli, uzlabot savas lēmumu pieņemšanas prasmes un mācīties veidot nākotnes mērķu stratēģisko plānu. Nodarbības vadīja SIA “DK Projects” pārstāve Daina Kriviņa.

07.03.2019.

WP_20190228_13_40_11_Pro WP_20190228_13_44_41_Pro WP_20190228_13_44_50_Pro WP_20190228_13_44_58_Pro WP_20190228_13_45_01_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Informāciju sagatavoja: Karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 08.03.2019; 08:52

9. klašu skolēni iepazīstas ar karjeras iespējām mākslas un kultūras jomā.


  22. janvārī divas 9.a klases meitenes Elīna Veinšteina un Karīna Maļinovska piedalījās aizraujošā seminārā “Karjeras iespējas mākslas un kultūras jomā ”Daugavpils universitātē. Pirms semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar izstādi ”Izglītības piedāvājums kultūras nozarē un jomās Latvijā”. Seminārā uzstājās RISEBA mārketinga un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Bučiniece. Viņa pastāstīja par darbu sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā. Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas direktors Jānis Putniņš pastāstīja par augstāko izglītību audiovizuālajā mākslā Latvijā.

  Mūsu skolēni piedalījās sarunās ar radošo industriju pārstāvjiem „Radošuma meistarklasēs”. Meitenes apmeklēja režisoru meistarklases.

  Skolēniem patika piedalīties dažādās aktivitātēs un viņu atsauksmes ir labas par notikušo semināru. Seminārs iepriecināja ar jauko programmu, radošo vidi un harmonisko atmosfēru.


WP_20190122_13_00_06_Pro WP_20190122_14_10_07_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Informāciju sagatavoja: Karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 27.02.2019; 15:55

Ēnu diena – 2019.


  Ēnu diena šogad mūsu valstī tika organizēta 13.februārī. Mūsu skolas 5.-9.klašu skolēni pieteicās Ēnu dienas vakancēm.

  Skolēni iepazinās ar savu izvēlēto profesiju aprakstiem, sagatavoja intervijas jautājumus, vēroja savu izvēlēto profesiju pārstāvjus, veicot savus tiešos darba pienākumus.

  Mūsu skolas skolēnus interesēja dzimtsarakstu nodaļas vadītājas, psihologa, DU zinātņu prorektora, arhitekta, sistēmu analītiķa, dzelzceļa tehniskās uzraudzības inspektora, pilsētas domes priekšsēdētāja un robežsarga dienas kārtība un ikdienas uzdevumi.

  Pusaudžiem tā bija kolosāla iespēja iepazīt darba pasauli.

 Dažas skolēnu atsauksmes:
 • Jā, es esmu uzzinājusi, ka robežsargiem ir jābūt izturīgiem…,
 • Jā, es pieļauju, ka es varētu izvēlēties šo profesiju, jo man ļoti patīk bērni; es esmu komunikabla…,
 • Es vēlētos attīstīt zināšanas IT, loģisko domāšanu, padziļināti mācīties darba organizāciju, mūsdienu jēdzienus, jo tas palīdz veidot dialogus…,
 • Man šķita interesanti iesaistīties projekta īstenošanā…,
 • Ēnu diena patika…,
 • Jā, es pieļauju iespēju, ka apgūšu šo profesiju, jo tik tiešām ļoti interesēja šī darbs…,
 • Bija interesanti un aizraujoši…,
 • Jā, mani interesē šī nozare…

FB_IMG_1550066342912 FB_IMG_1550066319460 FB_IMG_1550066267792 FB_IMG_1550066297892 IMG_20190213_161401 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Informāciju sagatavoja: Karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 27.02.2019; 15:41

Nodarbības 9.klašu skolēniem „Biznesa gēns”.


  Š. g. 31.01. skolā 9.klašu skolēniem tika organizētas nodarbības „Biznesa gēns” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar mērķi nodrošināt iespēju skolēniem apgūt zināšanas par topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām prasmēm un sava biznesa radīšanu, par uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem. Sniegt iespēju skolēniem praktiski darboties grupās un individuāli, attīstīt uzņēmējspējas, ka arī palīdzēt izprast uzņēmējspēju nozīmi tālākajā izglītības un karjeras ceļā. Skolēni iepazinās ar uzņēmumu veidiem un jauniešu iespējām uzņēmējdarbībā, veiksmīgu uzņēmēju kompetencēm, ikdienas ieradumiem, dzīves izaicinājumiem, biznesa ideju piemēriem Latvijā un pasaulē.

18.02.2019.
WP_20190131_13_46_58_Pro WP_20190131_13_47_01_Pro WP_20190131_13_46_38_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja: Karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 27.02.2019; 14:21

Krāsainā vitamīnu nedēļa.


  Daugavpils Vienības pamatskolā februārī tradicionāli tiek organizēta ļoti krāsaina, veselību veicinoša nedēļa – Krāsainā vitamīnu nedēļa, kuras mērķis – veicināt skolēnu veselību, it īpaši gripas periodā, akcentējot profilaktisko pasākumu nozīmīgumu – vitamīnu lietošanu ik dienas, kas stiprina mūsu imunitāti. Arī šogad skolēni ar patiesu ieinteresētību un aktivitāti piedalījās Krāsainajā vitamīnu nedēļā:

PIRMDIENA - ORANŽO APELSĪNU DIENA
OTRDIENA - BALTO REDĪSU DIENA + krējuma mērcīte
TREŠDIENA - ZAĻO ĀBOLU DIENA
CETURTDIENA - SARKANĀS PAPRIKAS DIENA + krējuma mērcīte
PIEKTDIENA - DZELTENO CITRONU DIENA

  Katru dienu bija jāģērbjas šīs dienas krāsā un jāzina kaut 1 veselību veicinošs fakts par šīs krāsas augļiem un dārzeņiem - kādi vitamīni tajos ir un ko vērtīgu tie dod cilvēkam! Skolēni informāciju varēja apgūt dažādos veidos – sociālo zinību stundās, elektroniskā formātā uz ekrāna, un uz „Veselību veicinošā stenda”. Ja skolēni bija atbilstoši ģērbušies un zināja kaut 1 faktu- tika mīļi aicināti pie “Augļu un dārzeņu galda” pacienāties ar veselīgiem vitamīniem, lai praktiski izprastu, ka augļi un dārzeņi ir ne tikai veselīgi, bet arī garšīgi.

  Visa skola bija krāsaina, gan lieli, gan mazi ar milzīgu prieku devās pie Veselīgā galda, lai izstāstītu to vērtīgo, ko zin par noteiktās krāsas vitamīniem un nobaudītu garšīgos augļu un dārzeņus. Nedēļa izdevās ne tikai krāsaina, veselīgu domu pilna, bet arī pozitīvu smaidu pildīta.

  Īpašs paldies pulciņa “Personības akadēmija” skolēniem par aktīvu līdzdalību šī pasākuma organizēšanā, radio raidījumu vadīšanā un ikdienas aktivitātē – Laura Zuģicka, Meldra Boreiko, Aurēlija Zalāne, Anna Marija Mickeviča, Linda Širvinska, Jānis Drelings.

  Ēdiet krāsainos vitamīnus un neaizmirstiet par pozitīvo domu spēku – bieži smaidiet un esiet veseli!

  Vēlot stipru veselību un saulainu noskaņojumu, Inga Sokolova
(sociālo zinību skolotāja, Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatore)

Foto

Informāciju sagatavoja: Sociālo zinību skolotāja, Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatore Inga Sokolova.

pievienots 26.02.2019; 10:05

Starptautiskā dzimtās valodas diena.


"Sava valoda ir mūsu lielākais nacionālais dārgums."
J.Endzelīns

  Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, uzsverot valodas nozīmi izglītībā, komunikācijā, sabiedrības attīstībā un indivīda radošajā pašizpausmē. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

  Vienlaicīgi ar dzimtās valodas stiprināšanu UNESCO aicina rūpēties arī par pirmiedzīvotāju valodu saglabāšanu. Apzinoties pirmiedzīvotāju valodas kā kultūru dažādības bagātību, 2019. gads ir pasludināts par Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu gadu. Latvijas kontekstā tā ir līvu jeb lībiešu valoda, kas vēsturiski uzskatāma par pirmiedzīvotāju valodu Latvijā.

  Latviešu valodas stundās tika runāts par par līvu valodu, tās īpatnībām un ietekmi uz latviešu valodu. Skolēni varēja salīdzināt abu valodu alfabētus, pamēģināt izlasīt tautasdziesmu līvu valodā, noklausīties bērnu dziesmiņu par kaķiem līvu valodā. Interesanti, ka 9.a klases skolniece Elīna Veinšteina varēja ļoti labi nolasīt šūpuļdziesmas “Piškizt irõd, sūrõd īrõd” (“Mazas peles, lielas peles”) fragmentu, jo viņa to ir izpildījusi ar koklētāju ansambli Dziesmu svētkos.

  Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, mūsu skolā 1.– 5. klases skolēni zīmēja valodu. 6. – 9. klašu skolēni veidoja akrostihus “VALODA”, kuros pauda savas domas un izjūtas. Šos darbus varēja apskatīt skolas gaiteņos. Visa skolas saime un viesi uz lielā skolas ekrāna varēja arī noskatīties prezentāciju veltītu Starptautiskajai dzimtās valodas dienai.

Foto

Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba.

pievienots 26.02.2019; 08:35

Skolēnu piedalīšanās 69. Matemātikas olimpiādes 2. posmā.


  01.02.19. pilsētā notika 69. Matemātikas olimpiādes 2. posms 9. – 12.klašu skolēniem un 15.02.2019. notika - 5. – 8. klašu skolēniem.

  No skolas piedalījās 9 skolēnu komanda un 7 skolēni ieguva godalgotas vietas. Skolēni gatavojās matemātikas olimpiādei papildnodarbībās, ko nodrošina projekts “Atbalsts izglītojami individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta NR.:8.3.2.2/16/I/001).

  Paldies matemātikas skolotājai Olgai Novickai par sekmīgu skolēnu sagatavošanu matemātikas olimpiādei.

  Paldies skolēniem par izrādīto interesi, ieguldīto darbu un labiem panākumiem.

Apsveicam uzvarētājus:
1. Ritvars Nikolajevs 6.b 1. vieta
2. Elīza Ribkina 6.a 2. vieta
3. Linda Širvinska 6.a 2. vieta
4. Jānis Drelings 7.a 2. vieta
5. Alīna Grigorjeva 5.c 3. vieta
6. Rita Brauna 9.a 3. vieta
7. Rolands Eisāns 5.a atzinība

Informāciju sagatavoja: Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L.Bužinska.

pievienots 22.02.2019; 16:10

Pasaules radio diena.


  Šogad 13. februārī UNESCO Pasaules radio diena ir veltīta tēmai “Dialogs, tolerance un miers”. UNESCO šai dienā mudina visas radiostacijas un ar tām saistītās organizācijas pievienoties iniciatīvai, kopīgi veidojot mierpilnu un iecietīgu sabiedrību.

  Neskatoties uz nepārtrauktajām pārmaiņām sabiedrībā un attīstību tehnoloģiju jomā, radio vēl aizvien ir dinamiskākais medijs, kas tiecas rast aizvien jaunus mijiedarbošanās veidus ar saviem klausītājiem visā pasaulē. Veidojot iecietībā balstītu dialogu, radio ir iespēja veicināt savstarpēju cieņu un izpratni dažādu kultūru vidū. Šogad Pasaules radio dienā radio personības UNESCO aicināja apzināties savu spēku mierpilnas sabiedrības veidošanā. Trešdien, 13. februārī, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē bija izvietota pagaidu radiostudija, pārraidot īpašu Pasaules radio dienas programmu, ko ikviens varēja noklausīties, pieslēdzoties translācijai tiešsaistē. Plašāka informācija par Pasaules radio dienu 2019. gadā atrodama vietnē www.diamundialradio.org


Pēc UNESCO LNK materiāliem informāciju sagatavoja skolotāja M.Baklāne.

pievienots 19.02.2019; 15:00

Labdarības akcija "PALĪDZI PIEPILDĪT MANU BĻODIŅU!".


Labdarības akcija "PALĪDZI PIEPILDĪT MANU BĻODIŅU!"
Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki!

  Daugavpils dzīvnieku patversmei “Otrā māja dzīvniekiem ” no šodienas uzsāk ikgadējo ziedojumu akciju ”Palīdzi piepildīt manu bļodiņu!”. Arī šogad akciju iespējams atbalstīt gan tiem, kam ir savs mājdzīvnieks, gan arī tiem, kam vienkārši rūp dzīvnieki.Visus vecākus, skolēnus, skolotājus, to radiniekus un draugus, visus, kam ir iekšēja vajadzība palīdzēt, iepriecināt un atbalstīt!

  Laikā no 19.februāra līdz 29. martam Daugavpils Vienības pamatskolā norisināsies labdarības akcija ”Palīdzi piepildīt manu bļodiņu!”, lai savāktu līdzekļus Daugavpils dzīvnieku patversmei “Otrā māja dzīvniekiem”. Lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem pēc viņu saimnieku aizbraukšanas, saslimšanas vai citām likstām. Patversmē nedarbojas dzīvnieku iemidzināšanas funkcija.

NEPIECIEŠAMS :
 • Kaķu barība sterilizētiem kaķiem dažāda vecuma;
 • Suņu barība sterilizētiem suņiem dažāda vecuma;
 • Pavadas;
 • Kakla siksnas;
 • Rotaļlietas kucēniem;
 • Kārumi, našķi;

Saziedotās mantas tiks nogādātas patversmes iemītniekiem!
  Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem ” jau iepriekš saka sirsnīgu paldies visiem, kas atsauksies mūsu aicinājumam!
  P.S. Lūgums piestiprināt pie saziedotās mantas labdarības akcijas dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi! Kopā ar Jums veidosīm pateicības rāmīti!

Informāciju sagatavoja: ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska.

pievienots 19.02.2019; 14:50

Projekta “Skolas soma” ietvaros 8.a klases skolēni apmeklēt izstādi un noskatīties dokumentālo filmu ’’Izgaismot Latviju’’.


Projekta “Skolas soma” ietvaros 8.a klases skolēniem kopā ar klases audzinātāju Svetlanu Volosovu un latviešu valodas skolotāju Silviju Vaideri bija iespēja apmeklēt izstādi un noskatīties dokumentālo filmu ’’Izgaismot Latviju.’’

Šī izstāde un filma ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem un stāsta par ‘’1836 ceļa’’ izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas šai idejai veltīja savu laiku un degsmi. Filma ir režisora Jāņa Rēdliha un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas studentu un mācībspēku “RISEBA” veidots atskats uz trīs ar pusi gadus ilgajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, norisinājās 43 pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā, un kulminēja ar 21.jūnijā notikušo Vislatvijas simtgades akciju “Izgaismo Latviju”. Šī filma ir unikāls mantojums nākamajām paaudzēm, kas apkopo to, kāda šo trīs gadu laikā bija Latvijas pierobeža, un stāsta par to, kādi esam bijuši mēs paši – Latvijas iedzīvotāji. Filma ir unikāla arī ar Imanta Ziedoņa muzeja iesaisti tās veidošanā.

Par filmas noskatīšanos skolēniem tika piedāvāta mācību nodarbība, kurā skolēni ar lielo interesi piedalījās.


Informāciju sagatavoja 8.a klases audzinātāja Svetlana Volosova.

pievienots 18.02.2019; 13:15

21.februārī Daugavpils Vienības pamatskolā Vecāku diena.


Cienījamie vecāki!
21.februārī Daugavpils Vienības pamatskolā Vecāku diena.
Aicinām 1.-9.klašu skolēnu vecākus
 • apmeklēt mācību stundas pēc saraksta
 • tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no pl.17.00 līdz 19.00.

Informāciju sagatavoja Skolas vadība.

pievienots 12.02.2019; 10:25

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” ir noslēgusies.


  Mūsu skola LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās jau piekto gadu. No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas. Lasīšanas maratonā bija iesaistījušies 48 skolēni un 7 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
  Pēc aptaujas rezultātiem tika noteikts skolas lasītāju grāmatu TOP 3 (pa vecuma grupām). Vecumposmā 5+ vispopulārākā grāmata ir Tīa Selli, “Mia ir priecīga”, savukārt lielākiem bērniem 9+ vislabāk patika Katlēnas Ferēkenas, Evas Mutonas grāmata “Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs”.
  Vecumposmā 11+ vispopulārākā grāmata ir Pētera Brūvera, Indras Brūveres, Zanes Brūveres dzeja “Brūveri brūvē”; 15+ grupā - Somana Čainani “Labā un Ļaunā skola”. No pieaugušajiem domātajām grāmatām visvairāk visiem patika Andžela Naneti daiļdarbs “Mans vectēvs bija ķiršu koks”.
  Visi “Bērnu, jauniešu un vecāku” žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas, kas bija atsūtītas no LNB.

  Paldies visiem, kuri iesaistījās lasīšanas aktivitātēs, - gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājām!

Informāciju sagatavoja L.Celma.

pievienots 11.02.2019; 13:22

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās "Tautas bumbā" tika izcīnīta 2. vieta.


2019.gada 29.janvārī mūsu skolas meiteņu komanda Loreta Vilcāne (4.a), Lauma Vucena (4.a), Krista Bužinska (4.b), Evelīna Bondare (4.b), Anna Liepiņa (5.a), Marianna Garkule (5.a), Katrīne Giptere (5.a), Sintija Geriņa (5.b), aEvelīna Slastjunova (5.c) pārstāvēja skolu Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās "Tautas bumbā".

            Tika izcīnīta 2.vieta.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu.


Informāciju sagatavoja sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne.

pievienots 30.01.2019; 15:33

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības basketbolā "Oranžā bumba".


17.janvārī mūsu skolas skolnieces pārstāvēja skolu pilsētas sacensībās basketbolā, kuras notika Daugavpils 12. vidusskolas sporta zālē. Skolas komandu pārstāvēja 5.a kl. Anna Liepiņa, Viktorija Munča, Katrīne Giptere, 5.b kl. Daniela Komule, Sintija Geriņa,5.c kl. Evelīna Slastjunova , 5.b kl. Aurēlija Vereba. Tika izcīnīta 2. vieta.

Paldies skolniecēm par cīņassparu un vecākiem par atbalstu.


Informāciju sagatavoja sporta skolotājas M.Skrūzmane.

pievienots 23.01.2019; 09:45

NĀKAMO PIRMKLASNIEKU VECĀKU IEVĒRĪBAI!


No 2019.gada 1.februāra plkst.8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils Vienības pamatskolas 1.klasē 2019./2020.m.g.

- elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas e-pasta adresi: dvpsk@inbox.lv. (iesnieguma veidlapa elektroniski)

- iesniedzot dokumentus klātienē rindas kārtībā. (veidlapa klātienē)

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2018./2019.mācību gadā
- lejupielādēt dokumentu


pievienots 21.01.2019; 16:00

Sveicam pilsētas atklātās 9 .klašu angļu valodas olimpiādes dalībnieces.


Š. g. 17.01. Daugavpils Krievu vidusskolā licejā pilsētas 9.klašu skolēni pulcējās, lai piedalītos pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 2.kārtā. Mūsu skolas 9. a klases skolnieces Rita Brauna ieguva godpilno 2.vietu un Elīna Veinšteina - atzinības rakstu.

Meitenēm ļoti patīk angļu valoda. Viņas ir aktīvas un zinātkāras, labprāt apmeklē papildus nodarbības, piedalās pilsētas konkursos un starptautiskos projektos. Ikdienā savā starpā sarunājas angļu valodā.

Pilsētas angļu valodas MA vadītāja I. Ustinova atzinīgi novērtēja viņu mutiskās uzstāšanās, atzina par labākajām pilsētas olimpiādes dalībnieku vidū.

Lepojos ar savām skolniecēm, priecājos par sadarbību ar viņām, mīļi sveicu meitenes ar panākumiem, novēlu tikpat pozitīvu attieksmi angļu valodas apguvē arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 21.01.2019; 16:00

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās "Jauno basketbolistu kauss" tika izcīnīta 3. vieta.


2019.gada 15.janvārī mūsu skolas zēnu komanda Rimants Vilcāns (6.a), Emīls Gailums (6.a), Artjoms Vinokurovs (6.a), Ritvars Nikolajevs (6.b), Rainers Krūze (6.b), Ritvars Paļums (6.b) pārstāvēja skolu Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās "Jauno basketbolistu kauss".

            Tika izcīnīta 3.vieta.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu.


Informāciju sagatavoja sporta skolotāja A.Vilcāne.

pievienots 21.01.2019; 15:40

Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē volejbolā tika izcīnīta 3. vieta.


2018.gada 7.decembrī mūsu skolas skolēni Sandis Vilcāns (9.a), Mareks Vansovičs (9.a), Leo Catlakšs (9.b), Valters Cveks (8.a), Aigars Tarasovs (8.a), Sandis Cimotišs (7.a) un Aleksey Silibitkins (7.a) pārstāvēja skolu Latvijas Skolēnu 72.spartakiādē volejbolā, kas notika Koknese Sporta hallē.

            Tika izcīnīta 3.vieta.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu.

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja A.Vilcāne.

pievienots 21.01.2019; 10:30

Atbalsts pozitīvai uzvedībai darbībā.


  Programma Atbalsts pozitīvai uzvedībai Daugavpils Vienības pamatskolā tiek realizēta jau 6. gadu, tāpēc svarīgi pārrunāt mūsu veiksmes un neveiksmes, lai saprastu, kas vēl būtu jādara.

  Skolotāji atzina, ka viņi motivē, pamanot pozitīvo skolēna uzvedībā vai rīcībā, savukārt, skolēni joprojām cenšas gūt pozitīvus ierakstus. Nelielās balvas arī motivē skolēnus uzvesties labāk.

  Skolotāji atzīmēja, ka 1.klases skolēni sāk apzināties savu sociālo statusu skolā. 2.klašu skolēni ar lielu atbildības sajūtu veic dežuranta pienākumus un seko kārtībai klasē. 4., 5.klaes palīdz jaunāko klašu skolēniem ievērot uzvedības noteikumus skolā. 8.,9.klasēs uzlabojās uzvedība stundās.

  Iepriecina tas, ka audzināšanas stundās klasēs 1.semestrī notika dažādi pasākumi, tika aktualizēti uzvedības noteikumi klasēs atbilstoši nepieciešamībai. Tika apkopoti materiāli par APU un iedoti jaunajiem skolotājiem, lai izmantotu savā darbā. Adaptācijas dienā 4.septembrī visiem skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai aktualizētu uzvedības noteikumus skolā, uzsākot jauno mācību gadu. APU komanda apbalvoja skolēnus, kuri saņēma 30 un 60 pozitīvos ierakstus.

  1.klašu vecāki un skolēni tika iepazīstināti ar APU noteikumiem skolā. Sākumskolā tika izspēlētas dažādas situācijas un mācību stundas sākumā notika paškontrole par gatavību mācību stundai. 5.klašu skolēni strādāja darba lapās par noteikumu ievērošanu un pārrunāja aktuālākos noteikumus. Atsevišķās klasēs tika izstrādāts kārtības rullis. Angļu valodas stundās galvenos noteikumus rakstīja angļu valodā. Klašu telpās tika izvietoti vizuāli materiāli par uzvedības noteikumiem. Savukārt, 9.klašu skolēni izvērtēja noteikumus un piedāvāja tos papildināt vai labot.

  Ar nožēlu konstatējām, ka atsevišķi skolēni neievēro uzvedības noteikumus un netiecas pēc pozitīvas uzvedības ierakstiem.

  Skolotāji atzīmē, ka ir skolēni, kuri ievēro uzvedības noteikumus, taču pozitīvas uzvedības ierakstu nav daudz, jo viņiem pozitīva uzvedība ir norma. APU komandai kopā ar skolēnu parlamentu jāizstrādā sistēma, kā salīdzināt pozitīvos ierakstus dažādās klašu grupās. Nepieciešams pārskatīt pozitīvos ierakstus e-klasē, lai atbilstu reālajai situācijai. 2.semestrī audzināšanas stundās nepieciešams aktualizēt uzvedības noteikumus ēdnīcā.

  Vērtīgi bija visiem kolēģiem kopā pārrunāt esošo situāciju skolā un izvirzīt aktuālus jautājumus, kuri jārisina 2.semestrī.


Informāciju apkopoja direktore Edīte Zdanovska.

pievienots 18.01.2019; 11:05

Konkursa “Winter in Music” noslēgums.


  9. janvārī Latgales Centrālajā bibliotēkā notika video konkursa “Winter in Music” noslēguma pasākums. Mūsu skolas 5.a klases skolēni Maigurs Utināns un Andriāna Vagale ieguva 3.vietu un 5.b klases skolnieks Armands Kamins ieguva 1. vietu ar savu Ziemassvētku video angļu valodā, ka arī viņa darbs tika atzīts par labāko darbu savā vecumposmā . Apsveicam mūsu skolēnus!

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotājas Svetlana Volosova un Žanna Olehnoviča.

pievienots 16.01.2019; 13:40

Skolas matemātikas olimpiāde.


  Šajā mācību gadā skolā turpinās projekts “Atbalsts izglītojami individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta NR.:8.3.2.2/16/I/001). Projekta ietvaros ir nodrošinātas papildnodarbības matemātikā talantīgo skolēnu spēju attīstīšanai 1. - 6. klašu skolēniem..
  Paplidnodarbībās skolēni apskata papildus teorētiskos materiālus, kas saistīti ar matemātikas olimpiādes uzdevumu risināšanu. Skolēni gatavojas skolas, pilsētas un atklātai valsts matemātikas olimpiādēm, risinot olimpiādes uzdevumus.
  5.klašu skolēni iesaistījās “Jauno matmātiķu konkursā”, izveidoja komandu “DVP5”, nodarbībās risina konkursa uzdevumus, konkurss ilgst visa mācību gada garumā un notiek piecās kārtās.
  5. – 7. un 9.klašu skolēni piedalījās skolas matemātikas olimpiādē, kas notika 2018.g.11.decembrī ar šādiem rezultātiem:
    5.c Alīna Grigorjeva 1.vieta
    6.a Elīza Ribkina 1.vieta
    6.a Linda Širvinska 1.vieta
    7.a Jānis drelings 1.vieta
    9.a Rita Brauna 1.vieta
    5.a Rolands Eisāns 2.vieta
    5.a Rolands Daukšts 3.vieta
    5.b Armands Kamins 3.vieta
    5.c Renāts Jermaļonoks atzinība
    5.b Edvīns Lavrinovičs atzinība

  Paldies skolēniem par darbu un sasniegtiem rezultātiem. Turpinām gatavoties pilsētas matemātikas olimpiādei. Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vadītāja L.Bužinska

pievienots 14.01.2019; 10:15

Projekta “Skolas soma” ietvaros 9.a un 9.b klases apmeklēja Marka Rotko centru cietoksnī.


  Projekta “Skolas soma” ietvaros 9.a un 9. b klases skolēniem, audzinātājām, vēstures skolotajai un vizuālās mākslas skolotājai bija iespēja apmeklējām Marka Rotko centru cietoksnī. Ļoti zinoša gide skolēniem pastāstīja par Marka Rotko biogrāfiju un māksliniecisko daiļradi. Skolēni tika iesaistīti diskusijās par Marka Rotko gleznām un to analīzi. Skolēniem tika stāstīts arī par Daugavpils cietoksni un to vēsturi.

  Skolēniem bija dota iespēja apskatīt Marka Rotko oriģinālus, kuri ir vienīgie Eiropā. Šie Marka Rotko oriģināli ir atvesti uz Latviju, pateicoties Marka Rotko bērniem: Keitai (meita) un dēlam Kristoferam. Tēvs – Marks Rotko bērniem ir atstājis privātkolekciju Amerikā, kuru pēc testamenta ir noteicis, ka šie darbi nedrīkst tikt pārdoti. Ik pēc pieci gadi, Marka Rotko bērni atved uz Latviju, Daugavpili uz Marka Rotko centru jaunus 5-6 oriģināldarbus. Šie darbi atrodas Marka Rotko centra A sektora pēdējā telpā, kurā ir speciāla gāze, kas neļauj oriģināliem darbiem bojāt audeklu un krāsas.

  9. a un 9. b klases skolēni varēja paši darboties radošajā darbnīcā Marka Rotko centra otrajā stāvā, veidojot radošos darbus augstspieduma tehnikā. Skolēniem tika piedāvāti krāsaini kartoni, līme, šķēres un mazi kartona gabaliņi. Uz lielā papīra bija nepieciešams izgriezt mazākas figūras un uzlikt uz lielā kartona. Pēc tam skolēnus pavadīja uz citu telpu, kur skolēni noklāja darbu ar grafikas krāsu un vēlāk skolēniem bija iespēja pašiem griezt ratu rulli un veidot nospiedumu augstspieduma tehnikā. Ekskursija bija interesanta, izzinoša, radoša un aizraujoša.Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe Tatjana Laizāne

pievienots 11.01.2019; 15:50

11. janvāris Starptautiskā PALDIES diena.


 11.janvāris ir gada pats pieklājīgākais datums – šajā dienā atzīmē Starptautisko „paldies” dienu. Šajā dienā būtu vēlams pateikt paldies tiem, kas atrodas jums blakus un visiem, kas jums daudz nozīmē.
 • Šie svētki ir sākušies pēc ANO un UNESCO iniciatīvas.
 • Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.
 • Visbiežāk pateicība tiek pausta neaizdomājoties par tās jēgu. Pateicības vārdi ir mutiski glāsti un tie spēj nomierināt un sasildīt ar savu siltumu. Galvenais, lai paldies tiktu teikts no visas sirds.
 • Kopš seniem laikiem tautās eksistē ticējums – nedrīkst teikt paldies tajā mirklī, kad esi dusmīgs.
 Piemēram, angļu valodā „paldies” jeb „thank you” tik tiešām ir tikai pateicības vārdi.
 Toties krievu vārdam „paldies” jeb „spasibo” ir daudz dziļāka nozīme. Tas radās 16.gadsimtā no vārdu salikuma, kas tulkojumā nozīmē „glāb Dievs”.
 Franču valodā „paldies” jeb “merci” nozīme “peļņa”, kopš 12. gadsimta vārdu sāk izmantot, lai lūgt žēlastību Dievam „demander merci". Pēc laika paliek tikai „merci”.
 Vācu valodā „paldies” jeb „danke” nozīme „atmiņas par sirdi”.
 Latviešu valodā „paldies” visticamāk ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi Dievs”. Līdz ar to katru reizi sakot kādam PALDIES mēs vēlam viņam palīdzību no augstākajiem spēkiem.

 Pateicība ir ārkārtīgi stipra emocija, un to ir vērts iemācīties apzināti savā dzīvē izjust. Pateicība ir enerģija, kuru mēs sūtam prom no sevis, kuru mēs izstarojam ap sevi apkārtējā telpā. Un līdz ar to arī aktivizējam pretējo notikumu plūsmu savā virzienā. Ja esam pateicīgi par kādu notikumu, mēs atļaujam savā dzīvē ienākt vēl vairāk šādiem notikumiem. Tas, par ko domājam, palielinās. Mēs paši varam izvēlēties, ko gribam palielināt savā dzīvē.

Paņemiet papīra lapu un pildspalvu, un sāciet rakstīt:
„Es esmu pateicīgs par to, ka man ir...”
Katru teikumu iesāciet tieši ar šiem vārdiem, un tālāk turpiniet uzskaitīt, kas tieši tad Jums ir! Jo vairāk lietu atradīsiet, par ko pateikties, jo stiprāk sajutīsiet, kā paši varat veidot savu dzīvi!

PALDIES VISIEM SKOLOTĀJIEM, VECĀKIEM UN SKOLĒNIEM PAR SADARBĪBU!

Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe Tatjana Laizāne

pievienots 11.01.2019; 12:05

Eglīšu rotājumu mode.


  Kas ir jūsu skolas somā? Protams, grāmatas un burtnīcas. Bet mūsu - iespaidi!

  2018. gada 13. decembrbrī Daugavpils Vienības pamatskolas 6.b klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās pasākumā “Ziemassvētku interaktīva programmma” uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. Ne tikai tērpiem mode un materiāli mainās, bet arī Ziemassvētku eglei rotājumu tendences ar gadiem rod citas noskaņas. Pirms pasākuma klases stundā skolēni kopā ar klases audzinātāju izpētīja informāciju par Ziemassvētku tradīcijām, aizpildīja anketu par Ziemassvētku tradīcijām savās ģimenēs un praktiski izveidoja sveces no papīra. Izveidojot jautājumu sarakstu, mēs draudzīgi devāmies uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.

  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieki nodarbības laikā bērni varēja uzzināt, kad un kur parādījās tradīcija rotāt Ziemassvētku egli, ar ko agrāk rotāja egles, iepazīties ar 20. gadsimta 20.-80. gadu eglīšu rotājumiem. Ja vēsturiski pirmais eglītes rotājums bijis ābols un dažādi dabas materiāli - salmi un čiekuri, tad, industrijai attīstoties, cilvēki egļu rotājumus sāka darināt no kartona, vates, stikla un citiem materiāliem Skolēniem bija iespēja pašiem praktiski darboties, izgatavojot egles rotājumu, kuru katrs bērns varēja paņemt līdzi un svētku laikā uzkarināt savā eglītē. Zinātkārie skolēni uzdeva muzeja darbiniekiem jautājumus par eglīšu rotājumu materiāliem, par rotājumu vēsturi – kā šie rotājumi nokļuvuši muzeja krājumos. Skolēnus iespaidoja fakts, ka Rīgas uzņēmumā "G-Stils" ražo ar rokām darinātās stikla bumbas (http://gstils.lv/) . Tā ir vienīgā rūpnīca Baltijā, kas ražo eglīšu rotājumus. Atgriezušies skolā, pēc nēdeļas visi atbildēja uz anketas jautājumiem par Ziemassvēku rotājumu vēsturi. Skolēni veidoja zīmējumus – mans Ziemassvētku unikālais rotājums. Skolēni atzina, ka pasākums bija aizraujošs un lietderīgs. Kā visinteresantāko bērni minēja eglīšu rotājumu sagatavošanu. Noteikti nākotnē kāds skolēns arī spēs saistīt savu profesiju ar šīm iegūtām zināšanām. Mājtūrības stundas laikā cepam piparkūkas, piepildot skolās telpās ar pašgatavotu, gardu piparkūku aromātu. Un to pagatavot nav nemaz tik sarežģīti, kā varbūt šķiet. Vai zinājat, ka piparkūkas cepa jau pirms 5000 gadu? Senāk tās dēvēja par piparotajiem medus raušiem un izmantoja, lai aizbiedētu ļaunos garus. Agrāk pipari bija ļoti dārga garšviela, un to lietot varēja atļauties tikai bagāti ļaudis. Tie tika uzskatīti arī par statusa iezīmi, kas viesiem parādīja, ka saimnieks ir turīgs.

  Svētki tuvojas! Adventes un Ziemassvētku laika aromāts ir neatkārtojams! Lai piepildās vēlēšanās!

Foto

Informāciju sagatavoja 6. b klases audzinātāja Oksana Ostrovska

pievienots 21.12.2018; 15:10

Daugavpils Vienības pamatskola novēl Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu.
pievienots 21.12.2018; 11:16

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA.


  19. decembrī skolas bibliotēkā notika Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība 5. – 6. klašu skolēniem. No katras klases piedalījās 3 labākie lasītāji. Sīvā konkurencē uzvarēja 5.a klases skolniece Sintija Ivbule. Viņa arī pārstāvēs skolu pilsētas Skaļās lasīšanas sacensībā.

IMG_20181219_114746 IMG_20181219_115109 IMG_20181219_115159 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 20.12.2018; 20:00

Skolas svešvalodu olimpiāde.


Mūsu skolas 5.-9. klašu skolēni aktīvi piedalījās svešvalodu olimpiādē, kas notika 6.decembrī.

Vācu valoda Angļu valoda Krievu valoda
6. klases
2. vieta
Laura Zuģicka 6.a
3. vieta
Daniels Liepnieks 6.a

7. klases
3. vieta
Jānis Drelings 7.a
Atzinība
Enija Ivanova 7.a
Evelīna Geriņa 7.a

9. klases
2. vieta
Anastasija Naumova 9.a
3. vieta
Rita Brauna 9.a
5. klases
1. vieta
Emīlija Matisone 5.c
Armands Kamins 5.b
2. vieta
Edvīns Lavrinovičs 5. b
Artis Veinšteins 5. b
3. vieta
Alita Rudze 5.a
Adriāna Vagale 5.a
Rolands Daukšts 5.a
Alīna Grigorjeva 5.b
Jūlija Brikova 5.a
Laura Cinne 5.a
Evelīna Slastjukova 5.c
Maigurs Utināns 5.a
Anna Platkova 5.b
Atzinība
Alisa Moiseja 5.b
Milana Ševerkoviča 5.b
6. klases
1. vieta
Guna Soma 6.b
Ariadne Gabrāne 6.a
Ritvars Paļums 6.b
2. vieta
Rainers Timšāns 6.a
Emīlija Sarkane 6.a
Iveta Januševska 6.a
Luīze Biteniece 6.b
3. vieta
Linda Širvinska 6.a

9. klases
1. vieta
Rita Brauna 9.a
2. vieta
Elīna Veinšteina 9.a
Anastasija Naumova 9.a
6. klases
1. vieta
Linda Širvinska 6.a
Diāna Skudra 6.a
Ērika Ugoļova 6.a
2. vieta
Ieva Borovika 6.b
Kamila Kostrodimova 6.a
3. vieta
Sandis Goloveckis 6.b
Iveta Januševska 6.a
Anna Marija Misķeviča 6.a
Atzinība
Veronika Olikainena 6.a
Milana Sokolova 6.b
Līna Mazaļevska 6.b
Marija Kalniņa 6.b

Mīļi sveicam visus dalībniekus un skolotājus!

Informāciju sagatavoja svešvalodu MK vadītāja Sandra Šapale.

pievienots 18.12.2018; 16:00

Skolēni darbojas skolas radošajās laboratorijās un ZINOO projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) .
Mācību gada laikā 1. – 6. klašu skolēniem ir iespēja papildināt savas zināšanas radošajās laboratorijās bioloģijā – ķīmijā un ģeogrāfijā. Skolēni mācās pētīt dažādas vielas, dabas objektus, darboties ar dažādiem mācību līdzekļiem un iekārtām. Projekta ietvaros skolēni apmeklēja radošās darbnīcas zinātkāres centrā ZINOO Daugavpils. Nodarbībā ,,Ūdens attīrīšana” skolēni attīrīja ūdeni ar vienkāršiem un pieejamiem materiāliem. Skolēniem bija iespēja iepazīt visus pētnieciskā darba posmus. Eksperimentos viņi pārliecinājās par dabas vielu attīrīšanas iespējām, veicot ūdens kvalitātes testus pirms un pēc attīrīšanas. Nodarbībā ,,Zemestrīces” skolēni būvēja augstceltnes ar dažādiem parametriem un, simulējot zemestrīces sākšanos, pārbaudīja to izturību. Darbošanās skolēniem rosināja uzdod daudz un dažādus jautājumus par vielām, procesiem dabā un vērtēt savu un citu cilvēku rīcību. Skolēniem bija iespēja darboties arī ar citiem izziņas objektiem ZINOO centrā. Šī bija lieliska iespēja gan atpūsties, gan smelties jaunas zināšanas un pieredzi zinātnes pasaulē.

Projekta radošās laboratorijas un ZINOO nodarbības veicina skolēnu pētnieciskās darbības un analītisko prasmju attīstību. Darbošanās ar dažādām iekārtām veido pārliecību par savām spējām un attīsta jaunas kompetences.

Radošo darbnīcu skolotājas vēl skolēniem arī turpmāk pilnveidoties un aktīvi izzināt pasauli.

20181128_140228 20181128_140234 20181128_140239 20181128_140245 20181128_140246 20181128_140255 20181128_140409 20181128_140418 20181128_140437 20181128_140537 20181128_140545 20181128_140617 20181128_140932 20181128_141043 20181128_141110 20181128_141148 20181128_141513 20181128_141517 20181128_141532 DSC_1050 DSC_1053 DSC_1055 DSC_1057 DSC_1058 DSC_1059 DSC_1061 DSC_1065 DSC_1066 DSC_1067 DSC_1069 DSC_1071 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1Informāciju sagatavoja Lilita Razminoviča un Oksana Ostrovska

pievienots 14.12.2018; 15:30

Konkurss „Jingle Bells”.


Piedalīšanās pilsētas dzejas un prozas deklamēšanas konkursā angļu valodā “Jingle Bells’’, ko organizē poļu ģimnāzija, kļuva par mūsu skolas tradīciju.

4.decembrī konkursā piedalījās mūsu skolas 3.b klases skolniece - Alise Ancāne, kura ieguva godpilno otro vietu.

Sveicam Alisi!Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Žanna Olehnoviča

pievienots 12.12.2018; 15:30

Projekts "Valsts simtgades atcerēšanās un demokrātisko vērtību veicināšana”.


Nordplus Junior2018/10182 partnerību projekta “Valsts simtgades atcerēšanās un demokrātisko vērtību veicināšana” ietvaros no 2018.gada 25.novembra līdz 01.decembrim Daugavpils Vienības pamatskolas 12 skolēni piedalījās pirmajā projekta mobilitātē Teofila Matuļona skolā Viļņā. Teofils Matuļonis mūsdienās ir iecelts svēto kārtā. Interesanti ir tas, ka 19.gs. beigās Teofils Matuļonis ir mācījies Dinaburgas reālskolā ( tagad Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā).
Nedēļa bija saturīga un interesantu pasākumu pilna. Skolēni piedalījās integrētajās stundās, ekskursijās, radošajās darbnīcās, ārpusstundu pasākumos.
Svarīgi, ka skolēni apguva sadarbības prezentācijas prasmes un ikdienā sazinājās angļu valodā.
Ar saviem iespaidiem par braucienu dalās projekta dalībnieks 7.a klases skolēns
Jānis Drelings:
“Mēs uzzinājām, kas bija Teofils Matuļonis un piedalījāmies mācību stundās: lietuviešu valodā salīdzinājām latviešu un lietuviešu valodu, keramikā veidojām vāzītes, matemātikā risinājām uzdevumus par Lietuvu un Latviju, vēsturē mācījāmies par Teofilu Matuļoni, informātikā veidojām viņa CV, angļu valodā mācījāmies ar viņa dzīvi saistītus vārdus, mūzikā dziedājām dziesmas dažādās valodās, sportā spēlējām volejbolu, horeogrāfijā dejojām senas dejas un mājturībā gatavojāmies nedēļas noslēguma pasākumam. Devāmies arī uz Birštonas, kur apmeklējām muzeju. Atpakaļceļā bijām akvaparkā. Pārsteigumus radīja arī mūsu viesģimeņu bērni, kas sarīkoja boulinga apmeklējumu un noslēguma ballīti”.

Pamatskolas skolēniem tā bija ļoti laba pieredze – iepazīt kaimiņvalsts Lietuvas skolas ikdienu, iegūst jaunus draugus. Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni gatavojas uzņemt savus sadarbības partnerus no Viļņas 2019.gada aprīlī.

000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IMG-2238 IMG-2241 IMG-2244 IMG-2245 IMG-2246 IMG-2251 IMG-2253 IMG-2268 IMG-2269 IMG-2271 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore skolotāja N.Ivanovska

pievienots 12.12.2018; 14:50

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde.


30.novembrī skolā tradicionāli notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā piedalījās 5. – 9. klašu skolēni. Viņi parādīja savas prasmes un zināšanas latviešu valodas un litertūras apguvē. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām! Apsveicam ar sasniegumiem šādus skolēnus!

5.klase

1. vieta
Jūlija Brikova 5.a
Edvīns Lavrinovičs 5.b
2. vieta
Alīna Grigorjeva 5.c
3. vieta
Laura Cinne 5.a
Rolands Daukšts 5.a
Ulrika Graudiņa 5.b
Atzinība
Emīlija Matisone 5.c
Evelīna Pastuhova 5.c
Zane Caune 5.c
6.klase

1. vieta
Linda Širvinska 6.a
2. vieta
Ariadne Gabrāne 6.a
3. vieta
Iveta Januševska 6.a
Atzinība
Laura Zuģicka 6.a
Līna Mazaļevska 6.b
Luīze Biteniece 6.b
7. klase

1. vieta
Jānis Drelings
9. klase
1. vieta
Anastasija Naumova 9.a
Daniela Pimenova 9.a
2. vieta
Rita Brauna 9.a

Informāciju sagatavoja Latviešu valodas MK vadītāja Inese Geiba

pievienots 10.12.2018; 16:00

Pasaules lielākās mācību stundas noslēgums.
Pasaules lielākās mācību stundas noslēgums


  Jau ceturto gadu arī Latvijā notiek UNESCO organizētā starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”. Tās mērķis ir iepazīstināt bērnus un jauniešus ar ANO izvirzītajiem 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Akcija vienlaicīgi norisinās 100 pasaules valstīs. Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs bija līdzdalība.
  9.ab klasēs skolotājas Ritas Ostapko vadībā notika nodarbība par tēmu “Ikviens var būt globālo mērķu sargs”. Nodarbība palīdzēja jauniešiem apzināties to, ko katrs no viņiem varētu darīt globālo mērķu īstenošanā. Skolēni saprata, ka katram jāsāk ar sevi, ar savu tuvāko apkārtni, lai rastos pozitīvas pārmaiņas arī plašākā mērogā. Skolēni zīmēja savu globālo mērķu sarga portretu, prezentēja savus darbus klasē. Interesanti bija arī secināt to, kas skolā jau tagad tiek darīts globālo mērķu īstenošanā.
  23. novembrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes telpās Rīgā notika globālās izglītības diena “Pasaule mainās. Kā ir ar mums?” Pasākumā bija iekļauts arī Pasaules lielākās mācību stundas ideju tirdziņš, kurā ar Daugavpils Vienības pamatskolas pieredzi šīs stundas organizēšanā klātesošos iepazīstināja skolotājas Maija Baklāne un Ērika Locika.


Informāciju sagatavoja skolotāja M.Baklāne, UNESCO ASP koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā

pievienots 04.12.2018; 15:35

Volejbola sasensībās Līvānu 1.vidusskolā tika izcīnīta 1.vieta.


2018.gada 29.novembrī mūsu skolas skolēni pārstāvēja skolu Latgales novada sasensībās volejbolā, kuras notika Līvānu 1.vidusskolā.
Skolas komandu pārstāvēja 9.a kl. Sandis Vilcāns, Mareks Vansovičs, 9.b kl. Leo Catlakšs, 8.a kl. Valters Cveks, Aigars Tarasovs, 7.a kl. Sandis Cimotišs, Aleksey Silibitkins.
Tika izcīnīta 1.vieta.
Paldies skolēniem par piedalīšos un vecākiem par atbalstu!Informāciju sagatavoja sporta skolotāja A.Vilcāne

pievienots 03.12.2018; 09:55

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās florbolā tika izcīnīta 3. vieta.


2018.gada 28.novembrī tika rīkotas Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības florbolā.
Tika izcīnīta 3.vieta
Skolas komandu pārstāvēja 9.a kl. Sandis Vilcāns, Mareks Vansovičs, 9.b kl. Edijs Stivriņš, 8.a kl. Marsels Šteinbergs, Aigars Tarasovs, 6.a kl. Arvis Geidāns
Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu!Informāciju sagatavoja sporta skolotāja A.Vilcāne

pievienots 03.12.2018; 09:45

Vācu valodas apguve dziedot.


21.novembrī Daugavpilī viesojās vācu izcelsmes pedagoģe, mūziķe un mācību grāmatu autore Martina Švarca no Londonas. Pieredzējusī skolotāja uzskata, ka mūzika ir brīnišķīgs līdzeklis svešvalodu apguvei. Ar savām dziesmām un kopīgu koncertēšanu viņa aizrauj un iepriecina bērnus un jauniešus visā pasaulē.
Uz tikšanos ar Martinu Švarcu Daugavpils Universitātes zālē ieradās 50 skolēni vecumā no 8 līdz 11 gadiem no mūsu skolas un no Daugavpils 12.vidusskolas. Skolēniem bija aizraujoša nodarbība. Mākslinieces vadībā viņi klausījās mūziku, atbildēja uz jautājumiem, dziedāja vācu valodā. Katrai dziesmai tika iestudētas arī kustības, visi varēja piedalīties rotaļās un dejās. Īpašā vācu valodas stunda aizritēja nemanot. Gan bērni, gan vācu valodas skolotājas guva daudz pozitīvu emociju. Prieks par skolēniem, kuri, neraugoties uz nelielo vācu valodas apguves pieredzi, veiksmīgi lietoja svešvalodu, komunicējot ar skolotāju no ārzemēm. Martinas Švarcas seminārus Daugavpilī un Rīgā organizēja Gētes Institūts sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Vācu valodas skolotāju MA.


Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas vācu valodas skolotāja Maija Baklāne

pievienots 28.11.2018; 11:25

16.novembrī skolā svinējām mūsu Latvijas simto dzimšanas dienu.


Jau no agra rīta skola staroja - tika iedegtas 100 jubilejas svecītes visā skolā, kas sagaidīja skolēnus ar siltām liesmiņām.
Skolas interešu izglītības kolektīvi visu rudeni, un ne tikai, gatavojās mūsu mīļās Latvijas 100- gades koncertam. Tajā iepriecinājām viens otru ar dejām un dziesmām, priecājāmies paši – svētki ir mūsu valstij, tātad mums, jo mēs esam Latvija! Katras klases pārstāvji nolasīja savas klases skolēnu vēlējumus, ko pavasarī bija ierakstījuši Lielajā Latvijas Saimes grāmatā
Sirsnīgas, izjustas un iedvesmojošas dziesmas koriem un ansambļiem bija izvēlējušās mūzikas skolotājas Lūcija Vaivode un Anita Zarāne. Dziedātāji prata aizkustināt klausītājus ar savu emocionālo un reizē arī patriotisko dziedāšanu, vairojot lepnuma sajūtu un piederības jūtas savai zemei. Visi dejotāji no 1. līdz 6.klasei bija labi pastrādājuši skolotājas Ineses Zuģickas vadībā un sagatavoja savus dzīvespriecīgos sveicienus Latvijai dzimšanas dienā.
Dziedātāji un dejotāji uzstājās no sirds, ar lielu aizrautību un īpašu degsmi, par to liels paldies kolektīvu vadītājām, jo pateicoties viņu entuziasmam, neatlaidībai un izdomai, arī izdevās lielisks veltījuma koncerts mūsu Latvijas jubilejā. Paldies visiem koru, deju kolektīvu un ansambļu dalībniekiem!!!
Paldies visiem, kas darīja šos svētkus skaistus!!!


Direktores vietniece Ē.Locika

pievienots 23.11.2018; 10:25

Daugavpils Vienības pamatskolas pētījums par skolas somas smagumu 2018./2019.mācību gadā.


2018.gada oktobrī un novembrī Daugavpils Vienības pamatskolā tika organizēts pētījums
„Skolas soma 2018”, lai noskaidrotu skolēnu somu smaguma atbilstību LR MK 2002.gada
27.decembra noteikumiem Nr.610.
Skolas māsa veica somu svēršanu visās vecuma grupās:
I grupa līdz 9 gadiem (1.-3.klases)
II grupa 9 -11 gadiem (4.-5.klases)
III grupa 12 -13 gadiem (6.-7.klases)
IV grupa 14-15 gadiem (8.-9.klases),
Īpaša uzmanība, kā katru gadu, tika pievērsta pirmklasnieku somu smagumam.
Iegūti šādi rezultāti
Vecuma grupa Pieļaujamais svars (kg) Vidējais somas svars (kg) Smagākā soma (kg) Skolēnu skaits ar smago somu % Vieglākā soma (kg)
I 2,5 – 3,5 kg 2,6 3,5 kg (atbilstoši normai) 6% skolēnu 1.klasēs 1,5 kg
II 3,5 – 4 kg 3,4 7 kg (smagāka par normu) 14 % 2 kg
III 4 – 4,5 kg 3,3 4,8 kg (smagāka par normu) 9 % 1,5 kg
IV 4,5 – 5 kg 4 6 kg (smagāka par normu) 9 % 1,3 kg


Secinājumi:
   Somu svēršanas rezultātu rādītāji skolā arī šogad ir MK noteikumos minētajās robežās,
   tomēr dažiem skolēniem somas ir smagākas par noteikto normu:
 • I grupā visiem 1.klašu skolēniem somu smagums ir normas robežās, pat nesasniedzot maksimāli pieļaujamo smagumu – to apstiprina vidējais skolas somas svars grupā – 2, 6 kg, tikai 4 skolēniem (6% ) soma ir 3,5 kg smaga – normas robežās
 • II grupā skolēniem somu smagums vidēji ir normas robežās. Ļoti smaga soma bija vienam skolēnam – 7 kg. Vieglākā soma ir vieglāka nekā noteikta norma. Skolēniem līdzi ir mūzikas skolas un mākslas skolas materiāli – visi vienā somā.
 • III grupā 9 % skolēniem soma ir tikai nedaudz smagāka par normu Tomēr vidējais somas smagums ir zemāks par maksimāli pieļaujamo (vidēji 3,3kg – nedaudz vieglākas nekā bija pagājušajā gadā)
 • IV grupā lielākai daļai skolēnu skolas somas svars ir normas robežās, pat ir vieglākas par atļauto normu. Vidējais skolas somas svars grupā arī ir zem normas – 4kg. Ir atsevišķi skolēni klasēs, kuriem ir ļoti smagas somas – līdz pat 6kg
Veicot pētījumu daudzu gadu garumā, analizējot datus, ar rezultātiem iepazīstinot skolēnu vecākus, ir panākts, ka vecāki, iegādājoties jaunas skolas somas, pievērš uzmanību somas un penāļu smagumam. Tomēr joprojām 3.-4.klasēs ir vairāki skolēni, kuriem skolas somā ir materiāli, kas nav vajadzīgi skolā, bet nepieciešami mākslas vai mūzikas skolai – uz kurieni skolēns dodas pēc mācībām. Vecākiem būtu tas jārisina pašiem.

Atgādne vecākiem par skolas somas smagumu
 1. iegādājoties skolas somas un penāļus, ņemt vērā to smagumu
 2. iemācīt bērnu sakārtot somu, izņemt nevajadzīgās mantas
 3. sekot, lai bērni mugursomas nēsātu uz abiem pleciem un ietu taisnu muguru, īpaši kaitīgi ir, ja bērns, nesot somu, jostas vietā noliecas uz priekšu*
 4. soma jāizvēlas atbilstoši bērna augumam, tai jāatrodas 5 cm zem plecu līmeņa un ne vairāk kā 10 cm zem vidukļa līmeņa*
 5. vēlams izmantot somas ar papildus vidukļa jostu, ar to palīdzību somas svars tiek izlīdzināts proporcionāli*
 6. svarīgi, lai mugursomai būtu platas (ne mazāk kā 5cm), polsterētas plecu lencītes*
Svarīgi – maksimālais mugursomas svars nedrīkst pārsniegt desmito daļu no bērna ķermeņa masas.
*Sociālās kampaņas „Go Teach” izstrādātā pareizas mugursomas nēsāšanas ABCInformāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 23.11.2018; 10:20

Ojāram Vācietim – 85.


«Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa.»
Imants Ziedonis


13. novembrī skolas bibliotēkā notika O.Vācieša 85. dzimšanas dienai veltīts pasākums, kuru apmeklēja 8. klases skolēni. Skolas bibliotekāre un latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Vaidere iepazīstināja jauniešus ar O.Vācieša dzīvi un daiļradi. Klausoties dzejoļus autora izpildījumā un dziesmas aktieru izpildījumā, kā arī skatoties video, varēja pārliecināties, cik vispusīga personība bija Ojārs Vācietis. Imants Auziņš par O.Vācieti saka tā: «Ojārs bija dzimis dzejai kā putns lidojumam, kā dzīvība – elpai. Dzeja viņam bija vienīgais iespējamais dzīves veids, sadegšanas veids, kas viņu piepulcē dažādu laikmetu un tautu izcilu dzejnieku pulkam.» Dzejniekam patika meditēt zīmējot un izgriežot sniegpārsliņas, skolēni arī meditēja, izkrāsojot mandalas, kas ļoti līdzinās O. Vācieša zīmējumiem. Šos radošos darbus var apskatīt izstādē skolas bibliotēkā.


Informāciju sagatavoja:
Skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 21.11.2018; 16:00

Spēles – viktorīnas “Latvijai 100” un “Izzini Latvijas dabu”.


14. novembrī Daugavpils Vienības pamatskolas 9.a un 9.b klašu skolēniem šogad bija iespēja piedalīties spēlē –viktorīnā „ Latvijai 100 ”. Spēles uzdevums bija nostiprināt un pārbaudīt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajam vietām. Padziļināt praktiskās zināšanās, prasmes un iemaņas darbā ar atlantu, kontūrkarti . Audzināt skolēnos patriotisku attieksmi pret dzimteni. Skolēni izveidoja no katras klašu grupas 3 komandas 6 dalībnieku sastāvā. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas 6.stacijās: “Latvijas lepnums, “Latvijas daba”, “Pilsētas” , “Latvijas ūdeņi” , “Latvijas simboli” , “Latvija no pusvārda!” un savākt 51 punktu. Atsaucība bija laba un jaunieši bija zinoši un radoši.

9.a klašu skolēniem I. vietu ieguva Dīdža Jukša komanda ar 35 punktiem. II. vietu ieguva Jakubauskas Jeļenas komanda ar 31 punku. III. vietu ieguva Kurcaltes Paulas komanda ar 31 punktu.

9.b klašu skolēniem I. vietu ieguva Timofejeva Deniela komanda ar 40,5 punktiem. II. vietu ieguva Valpēteres Janas komanda ar 35 punkiem. III. vietu ieguva divas komandas – Jevģenijas Žurilas un Ilzes Ševčonokas komandas ar 31 punktu.

15. novembrī arī 5. a, 5. bun 5. c skolēniem bija lieliskā iespēja piedalīties spēlē –viktorīnā “ Izzini Latvijas dabu”. Spēles uzdevums bija bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij, pārbaudīt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajam vietām. Padziļināt praktiskās zināšanās, prasmes un iemaņas darbā ar atlantu, kontūrkarti . Audzināt skolēnos patriotisku attieksmi pret dzimteni. Skolēni izveidoja no katras klašu grupas 6 komandas 4-5 dalībnieku sastāvā. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas 6.stacijās: “Ģērboņi”, “Latvijas daba”, “Mans Latvijas ģērbonis” , “Latvijas ūdeņi un pilsētas” , “Latvijas simboli” , “Latvija no pusvārda!” un savākt 45 punktus. Prieks, ka sacensībām bija laba atsaucība! Skolēni spēja uzturēt labas attiecības ar komandas biedriem un parādīja savas zināšanas.

5.a klašu skolēniem I. vietu ieguva Brikovas Jūlijas komanda, kuras sastāvā piedalījās Munča Viktorija, Maļinovska Evelīna, Makuševs Viktors ar 42 punktiem. II. vietu ieguva Utināna Maigura komanda ar 37,5 punktiem. III. vietu ieguva Vagales Adriānas komanda ar 37 punktiem.

5.b klašu skolēniem I. vietu ieguva Lavrinoviča Edvīna komanda, kuras sastāvā piedalījās Pāvils Maskaļonoks, Aleksejs Petersons, Alīsa Moiseja ar 40 punktiem. II. vietu ieguva Ševernovičas Milānas komanda ar 38,5 punktiem. III. vietu ieguva Geriņas Sintijas komanda ar 38 punktiem.

5.c klašu skolēniem I. vietu ieguva Caunes Zanes komanda, kuras sastāvā piedalījās Edgars Štotaks, Ksenija Fiļipova, Roberts Cvečkovskis ar 40 punktiem. II. vietu ieguva Grigorjevas Alīnas komanda ar 36,5 punktiem. III. vietu ieguva Kartašovas Sofijas komanda ar 32,5 punktiem.“Izzini Latvijas dabu”
spēle –viktorīna

“Latvijai 100”
spēle –viktorīna


Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Oksana Ostrovska.

pievienots 20.11.2018; 13:00

Spēles – viktorīnas “Latvijasi 100” un “Izzini Latvijas dabu”.


14. novembrī Daugavpils Vienības pamatskolas 9.a un 9.b klašu skolēniem šogad bija iespēja piedalīties spēlē –viktorīnā „ Latvijai 100 ”. Spēles uzdevums bija nostiprināt un pārbaudīt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajam vietām. Padziļināt praktiskās zināšanās, prasmes un iemaņas darbā ar atlantu, kontūrkarti . Audzināt skolēnos patriotisku attieksmi pret dzimteni. Skolēni izveidoja no katras klašu grupas 3 komandas 6 dalībnieku sastāvā. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas 6.stacijās: “Latvijas lepnums, “Latvijas daba”, “Pilsētas” , “Latvijas ūdeņi” , “Latvijas simboli” , “Latvija no pusvārda!” un savākt 51 punktu. Atsaucība bija laba un jaunieši bija zinoši un radoši.

9.a klašu skolēniem I. vietu ieguva Dīdža Jukša komanda ar 35 punktiem. II. vietu ieguva Jakubauskas Jeļenas komanda ar 31 punku. III. vietu ieguva Kurcaltes Paulas komanda ar 31 punktu.

9.b klašu skolēniem I. vietu ieguva Timofejeva Deniela komanda ar 40,5 punktiem. II. vietu ieguva Valpēteres Janas komanda ar 35 punkiem. III. vietu ieguva divas komandas – Jevģenijas Žurilas un Ilzes Ševčonokas komandas ar 31 punktu.

15. novembrī arī 5. a, 5. bun 5. c skolēniem bija lieliskā iespēja piedalīties spēlē –viktorīnā “ Izzini Latvijas dabu”. Spēles uzdevums bija bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij, pārbaudīt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajam vietām. Padziļināt praktiskās zināšanās, prasmes un iemaņas darbā ar atlantu, kontūrkarti . Audzināt skolēnos patriotisku attieksmi pret dzimteni. Skolēni izveidoja no katras klašu grupas 6 komandas 4-5 dalībnieku sastāvā. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas 6.stacijās: “Ģērboņi”, “Latvijas daba”, “Mans Latvijas ģērbonis” , “Latvijas ūdeņi un pilsētas” , “Latvijas simboli” , “Latvija no pusvārda!” un savākt 45 punktus. Prieks, ka sacensībām bija laba atsaucība! Skolēni spēja uzturēt labas attiecības ar komandas biedriem un parādīja savas zināšanas.

5.a klašu skolēniem I. vietu ieguva Brikovas Jūlijas komanda, kuras sastāvā piedalījās Munča Viktorija, Maļinovska Evelīna, Makuševs Viktors ar 42 punktiem. II. vietu ieguva Utināna Maigura komanda ar 37,5 punktiem. III. vietu ieguva Vagales Adriānas komanda ar 37 punktiem.

5.b klašu skolēniem I. vietu ieguva Lavrinoviča Edvīna komanda, kuras sastāvā piedalījās Pāvils Maskaļonoks, Aleksejs Petersons, Alīsa Moiseja ar 40 punktiem. II. vietu ieguva Ševernovičas Milānas komanda ar 38,5 punktiem. III. vietu ieguva Geriņas Sintijas komanda ar 38 punktiem.

5.c klašu skolēniem I. vietu ieguva Caunes Zanes komanda, kuras sastāvā piedalījās Edgars Štotaks, Ksenija Fiļipova, Roberts Cvečkovskis ar 40 punktiem. II. vietu ieguva Grigorjevas Alīnas komanda ar 36,5 punktiem. III. vietu ieguva Kartašovas Sofijas komanda ar 32,5 punktiem.“Izzini Latvijas dabu”
spēle –viktorīna

“Latvijai 100”
spēle –viktorīna


Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Oksana Ostrovska.

pievienots 20.11.2018; 13:00

Konkurss „Mazais Lāčplēsis”.08.11.18. skolā notika 1.-9.klašu tradicionālais konkurss „Mazais Lāčplēsis”. Konkursu organizēja MK „Cilvēks un sabiedrība” pedagogi: Maija Skrūzmane, Inga Sokolova, Biruta Ivanova, Anita Vilcāne, Rita Ostapko. Konkursa galvenie mērķi ir patriotisma audzināšana audzēkņos, aicinot skolēnus vairāk interesēties par savu dzimteni un veicinot skolēnu individuālo spēju attīstību.Katru klasi pārstāvēja divi zēni, kuri pārbaudīja savas prasmes, zināšanas un spējas trijās jomās. Zināšanas. Sportiskums. Atjautība. Visi rezultāti tika vērtēti pa vecumposmiem 1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl. Apkopojot visus rezultātus , tika noteikti titula „Mazais Lāčplēsis” ieguvēji katrā vecumposmā, kā arī noteiktas atsevišķas nominācijas: Vissportiskākais „Mazais Lāčplēsis”, Visszinošākais„Mazais Lāčplēsis”, Visatjautīgakais „Mazais Lāčplēsis”.

16.11.18. visi dalībnieki tika aicināti uz apbalvošanas pasākumu. Pēc direktores Edītes Zdanovskas uzrunas, visiem dalībniekiem tika pasniegtas balvas un diplomi. Pasākuma turpinājumā visi dalībnieki tika aicināti uz svētku tējas tasīti.

Pateicos visiem dalībniekiem par aktīvu dalību un pedagogiem par ieguldīto darbu!


Informāciju sagatavoja MK „Cilvēks un sabiedrība” vadītāja R.Ostapko.

pievienots 20.11.2018; 10:12

Svešvalodu mācību priekšmetu koncerts ”Mans veltījums Latvijai 100.dzimšanas dienā”.


Svešvalodu mācību priekšmetu koncerts
”Mans veltījums Latvijai 100.dzimšanas dienā”.

Ieskandinot pasākumu virkni veltītu mūsu Latvijai dzimšanas dienā, 08.11. skolā notika mīļš un sirsnīgs koncerts” ”Mans veltījums Latvijai 100.dzimšanas dienā”.

Skolēni deklamēja dzejoļus, no kuriem daži bija pat pašsacerēti, dziedāja dziesmas par mūsu zemi, par tās krāšņo dabu un labajiem cilvēkiem dažādās valodās. Prieks, par skolēnu svešvalodu zināšanām, artistismu un cieņu pret savu valsti.

Paldies visiem dalībniekiem- skolēniem no 4.-9.klasei un visām svešvalodu skolotājām: vācu valodas sk. Maijai Baklānei un sk. Diānai Melānei, krievu valodas sk. Zojai Popadinai un sk. Nellijai Ivanovskai, angļu val. sk. Žannai Oļehnovičai un sk. Svetlanai Volosovai par jaukajiem priekšnesumiem un ieguldīto darbu, paldies informātikas sk. A. Ivanovai par tehnisko nodrošinājumu un sk. L.Razminovičai par vizuālo noformējumu un skolas vadībai par sniegto atbalstu.

14.11. 2018

WP_20181108_14_01_15_Pro WP_20181108_14_01_21_Pro WP_20181108_13_47_53_Pro WP_20181108_13_48_42_Pro WP_20181108_13_51_15_Pro WP_20181108_13_51_21_Pro WP_20181108_13_52_08_Pro WP_20181108_13_53_47_Pro WP_20181108_13_57_20_Pro WP_20181108_13_58_54_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja koncerta organizatore, svešvalodu MK vadītāja Sandra Šapale.

pievienots 16.11.2018; 16:00

Daugavpils Vienības pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas skolotājiem ‘’Erasmus’’.


5.septembrī Daugavpils Vienības pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas skolotājiem ‘’Erasmus + projekta’’Izglītības problēmas:Inovatīvas stratēģijas un instrumenti’’gūtā pieredze.
Semināra sākumā projekta koordinatore,Svetlana Volosova, iepazīstināja ar projekta mērķiem,projekta gaitu un rezultātiem.
Sākumsskolas skolotāja,Liāna Zvērbule, prezentēja metodiskās izstrādnes darbā ar bērniem ar mācīšanās grūtībām, kas tika izstrādātas un aprobētas skolā projekta laikā. Skolotāja pastāstīja par īsfilmu un ‘’klusās grāmatas’’ izmantošanu stundās.

Semināru noslēdza skolas direktore ,Edīte Zdanovska, pateicās visas skolas darbiniekiem par aktīvu un radošu darbu projektā.


Informāciju sagatavoja:
angļu valodas skolotāja,
projekta koordinatore
Svetlana Volosova

pievienots 16.11.2018; 13:08

3.b klases skolēni piedalās patriotisma projektā "Apsveikums Latvijai".


Šī projekta ietvaros sveicam Latviju tās simtgadē, nododot ziņojumu Morzes koda skanējumā, kā arī īpašā labdarības akcijā iepriecinām Latvijas bērnus.
Aicinām arī Jūs visus piedalīties labdarības akcijā, un uzrakstīt savu apsveikumu Morzes koda skanējumā (www.apsveikumslatvijai.lv)Informāciju sagatavoja
Sākumskolas skolotāja R.Kumpiņa

pievienots 13.11.2018; 16:24

Mārtiņ diena.


Ej, Mārtiņ, ej, Mārtiņ,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.


9. novembrī skolā notika 1. - 4. klašu rīkotais pasākums „Mārtiņdienas gadatirgus”.
Skolēni gadatirgū piedāvāja dažādus ar vecākiem gatavotus gardumus un pašu gatavotus darinājumus.
Paldies visiem, kas piedalījās Vienības pamatskolas Mārtiņdienas gadatirgū!


IMG_3826 IMG_3827 IMG_3828 IMG_3829 IMG_3831 IMG_3835 IMG_3836 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja
Sākumskolas skolotāja R.Kumpiņa

pievienots 13.11.2018; 15:53

22.novembrī Daugavpils Vienības pamatskolā Vecāku diena.


Cienījamie vecāki!

Aicinām 1.-9.klašu skolēnu vecākus:

apmeklēt 3. un 4. mācību stundas pēc saraksta no plkst. 10.30 līdz 12.20 – ar mērķi: iepazīt mūsdienīgu stundu
tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no plkst. 17.00 līdz 19.00.Skolas vadība

pievienots 13.11.2018; 10:24

Daugavpils Vienības pamatskola turpina darbu projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)Jau otro mācību gadu mūsu skola darbojas Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Pēc aktīvās vasaras, kad skolā darbojās Jauno zinātnieku vasaras skola un Valodu vasaras skola, turpinās nodarbības mācību gada laikā. Mūsu skolā izveidots plašs projekta aktivitāšu plāns, kas vērsts uz individuāla atbalsta sniegšanu skolēniem mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs. Projekta pasākumi notiek 5 darbības jomās: STEM un vide, valoda, kultūrizglītība un radošās industrijas, multidisciplinārā joma, kā arī sports un veselīgs dzīvesveids. Projekta piedāvājums mūsu skolā ir daudzveidīgs. Liela uzmanība tiek pievērsta izglītības kvalitātes uzlabošanai. Skolēni ar mācīšanās grūtībām saņem viņiem nepieciešamo atbalstu stundās, bet talantīgie skolēni var labāk sagatavoties olimpiādēm, kā arī praktiski darboties eksperimentos un radošos uzdevumos. Projektā turpinās visas nodarbības, kas bija pagājušajā mācību gadā. Kas jauns tieši šogad?

Sākumskolas klasēs jau pagājušajā mācību gadā strādāja skolotāju palīgi latviešu valodas un matemātikas stundās, šogad skolotāju palīgu darbs ir vēl vairāk paplašinājies. Skolotāju palīgi strādā visās matemātikas stundās 1.-4.klasēs.

Tāpat kā pagājušajā mācību gadā informātikas faniem būs iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās “Tehnoloģijas un radošums”, šogad palielinājies šo nodarbību skaits.

Darbam projektā pieņemtas arī jaunas skolotājas- I.Vīča (laikmetīgās dejas un ritmikas nodarbības), S.Lāce (skolotāja palīgs matemātikā).


Informāciju sagatavoja Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā.

pievienots 09.11.2018; 10:12

Aktualitātes UNESCO AS projektā.Oktobra brīvdienās (22.10.-26.10.) Latvijas pedagogu delegācija devās darba vizītē uz Somiju, lai iepazītu šīs valsts izglītības sistēmu, apmeklētu UNESCO asociētās skolas un iepazītos ar globālās izglītības īstenošanu mācību procesā. Delegācijas sastāvā bija UNESCO LNK izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa, VISC eksperti, kā arī Daugavpils Vienības pamatskolas UNESCO AS projekta koordinatore Maija Baklāne.

Apmeklējot Latokartanas pamatskolu, Latvijas delegācija iepazinās ar skolas vidi, darba organizāciju, vēroja mācību stundas. Skola darbojas no 2006.gada, tā ir UNESCO AS tīkla dalībskola, kas savā darbā īsteno UNESCO mērķus- sekmē izglītību ilgtspējīgai attīstībai, iekļaujošo izglītību, veicina globālo un nacionālo piederības sajūtu, atbalstot kompetenču apguvi, vērtību un attieksmju nostiprināšanu taisnīgas, tolerantas sabiedrības veidošanā. Izglītības procesā skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta globālās, nacionālās un lokālās identitātes, miera, cilvēktiesību, tolerances un kultūras daudzveidības jautājumiem. Skolas nozīmīgākās vērtības- atbildība un laba griba. Tās devīze :“Mūsu skola –laba skola visiem!” atklāj skolas būtību, daudzveidīgās iespējas, ko tā piedāvā skolēniem.

Globālās izglītības tēmas iekļautas izglītības saturā, tās skolā ir aktuālas, jo skolā valda kultūru dažādība, 30% skolēnu dzimtā valoda nav somu valoda. Tiek apgūta otra valsts valoda- zviedru valoda; skolēni var mācīties vairākas valodas- angļu, vācu, igauņu, krievu un citas. Cilvēktiesību, tolerances, kultūru daudzveidības jautājumi ir svarīgi skolas ikdienā. UNESCO formulētos globālās izglītības mērķus dara redzamus plakātos, prezentācijās, globālās izglītības tēmas apgūst arī starpdisciplināros mācīšanās moduļos reizi semestrī.

Mācību stundās vērotais:
Apmeklējām mūzikas stundu 8.klasē, somu valodas stundu 2.klasē, angļu valodas stundu 9.klasē.
Mūzikas stunda notika studijā ar apskaņošanu, dažādiem mūzikas instrumentiem, kas bija skolēnu rīcībā. Redzējām, kā skolēni mācās spēlēt un dziedāt dziesmu, darboties ansamblī, kur katra dalībnieka individuālajam veikumam ir nozīme.
Somu valodas stundā 2.klasē varēja vērot, kā skolēni mācās patstāvīgi, veic atšķirīgus uzdevumus. Stundas gaitu skolotāja fiksēja uz interaktīvās tāfeles, mācot skolēniem pašiem plānot savu darba laiku. Bija interesanti redzēt, ka tik mazi skolēni labi seko stundas gaitai vai tam, kad jāsākas starpbrīdim.
Angļu valodas stundā 9.klasē skolēni veica testu mācību tēmas noslēgumā. Katram skolēnam ir klēpjdators, viedtālrunis, stundās neizmanto mācību grāmatas, bet digitālus mācību materiālus. Skolēni mācās autonomi, skolotāja sniedz individuālu atbalstu skolēniem.
Visās vērotajās stundās skolēni apguva dzīvei nepieciešamas prasmes, darbojās lietpratības virzienā, kā mācīšanās rīkus pielietojot caurviju prasmes.

Mūsu delegācija apmeklēja arī Alpilas vidusskolu, kas ir viena no iecienītākajām skolām Helsinkos. Skolā mācās aptuveni 750 skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Tie ir audzēkņi, kas runā 19 valodās, izveidotas arī speciālas internacionālās grupas skolēniem, kuri nesen ieceļojuši no citām valstīm un pakāpeniski iepazīst skolas dzīvi. Klases ir piepildītas, vienā klasē var mācīties pat līdz 40 skolēniem, ir arī nelielas grupas, piemēram, spāņu valodu vienā grupā apgūst 7 skolēni. Globālās izglītības jautājumi integrēti dažādos mācību priekšmetos-somu valodā, svešvalodās, sociālajās zinātnēs. Skolas dzīves internacionalizācija notiek arī ar starptautisku projektu starpniecību. Skola darbojas ERASMUS+ KA2 projekta aktivitātēs, novērtējot iespējas papildināt skolēnu svešvalodu prasmes un veicinot sadarbību ar jauniešiem citās Eiropas valstīs.

Somijas skolās gūto pieredzi globālās izglītības veicināšanā iespējams izmantot darbā Latvijas skolās. Veiksmīgi risināms šis jautājums būtu, iekļaujot izglītības procesā starpdisciplināras mācīšanās moduļus, veidojot integrētas stundas, plašāk izmantojot CLIL pieeju, izvēršot projektu darbu. Plašas iespējas šajā jomā piedāvā UNESCO AS skolu projekts. Rūpējoties par izglītības kvalitāti kompetenču pieejas kontekstā, būtiski akcentēt skolēnu atbildību par savu mācīšanos, veicināt autonomu mācīšanos.


Informāciju sagatavoja Maija Baklāne, UNESCO ASP koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā.

pievienots 09.11.2018; 09:08

Pilsētas rīkotajās Lāčplēša dienas sacensībās tika izcīnīta 3.vieta.


2018.gada 7.novembrī Daugavpils Jaunā Forštatē klubs "Sudraba avoti" notika pilsētas rīkotās Lāčplēša dienas piedzīvojumu sacensības.

   Tika izcīnīta 3.vieta.

Skolas komandu pārstāvēja 7.a klases skolēni Evelīna Geriņa, Daniēls Gončaronoks, Lūkass Sandijs Fareņuks, Arturs Šukurovs.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu.


Sporta skolotāja Anita Vilcāne.

pievienots 09.11.2018; 08:41

Spēle “Autobahn”


Daugavpils Valsts ģimnāzijā 6. novembrī notika informatīva un interaktīva spēle 5. – 9. klašu skolēniem “Autobahn”.

Pasākums norisinājās latviešu un vācu valodā. To organizēja VFR vēstniecība, Gētes institūts, DAAD un ZfA sadarbībā ar DSD skolām, tai skaitā, Daugavpils Valsts ģimnāziju. Skolēniem bija iespēja uzzināt interesantus faktus par 12 Vācijas pilsētām, veikt interaktīvus uzdevumus un attīstīt sadarbības prasmes.

Spēlē piedalījās arī divas Daugavpils Vienības pamatskolas komandas. 6.a un 6.b klašu skolēni – Ariadne Gabrāne, Elīza Ribkina, Laura Zuģicka, Daniela Dragonere, Ritvars Nikolajevs – lieliski tika galā ar “viesošanos” Vācijas pilsētās un ieguva 2. vietu. Arī 8.a klases skolēni Roberts Ansons, Alekss Artūrs Fareņuks, Elga Lazebnaja, Diāna Parfjonova un Samanta Pudāne un 7.a klases skolēns Jānis Drelings ir veiksmīgi startējuši un guvuši īstu prieku, piedaloties spēlē.

Skolēnus pasākumam sagatavoja vācu valodas skolotājas Maija Baklāne un Diāna Melāne. Prieks par paveikto darbu un skolēnu interesi par vācu valodu.

1 2 3 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja Diāna Melāne,
Daugavpils Vienības pamatskolas vācu valodas skolotāja

pievienots 07.11.2018; 09:39

Putras diena.


10.oktobris ir Starptautiskā Putras diena! Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, jau sesto gadu tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās ietvaros soli pa solim skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi.
Jau par tradīciju 7.a klases skolēniem kļuvusi piedalīšanās šajā visnotaļ veselīgajā pasākumā: tika vārīta auzu pārslu putra, mājās atrasts un skolu atnests pats gardākais ievārījums, ko likt pie putras. Pēc skolēnu atzinuma, 10. oktobris paliks atmiņā ar gardo putru, jautrajām sarunām un, saprotams, ar pilniem vēderiem. Paldies Martas Raupes vecmāmiņai par sagādāto pienu , Jānim Drelingam par auzu pārslām un virtuves darbiniecēm par izvārīto putru.


Informāciju sagatavoja:
7.klases audzinātāja S.Vaidere.

pievienots 06.11.2018; 14:22

Mācību brauciens Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.


Saulains un silts atausa 16. oktobra rīts. 7.a klase projekta „Latvijas skolas soma” (LSS) ietvaros devās uz Rīgu. Mūsu mērķis bija izpētīt, kā veidojusies Latvija laikmeta griežos, ka Vecrīga ir vēstures lieciniece, noskaidrot interesantāko ceļā no Daugavpils līdz Rīgai Šis projekts lika skolēniem paskatīties uz daudzām lietām pavisam no citas puses. Ja sākumā daļa teica, ka par Rīgu visu zina, tad beigās – “es to nemaz nezināju, man neviens to nestāstīja”. Gatavojoties braucienam, skolēniem patstāvīgi vajadzēja sagatavot nelielas prezentācijas par apdzīvotajām vietām, kuras bija ceļā no Daugavpils līdz Rīgai. Uzstāšanās netradicionālā vietā ( autobusā) veidoja atbildības sajūtu. Ja sākuma brauciens tika uztverts kā izklaides pasākums, tad beigās tika secināts, ka šāds brauciens dod daudz jaunu zināšanu, liek pašiem justies lieliem un nozīmīgiem.Informāciju sagatavoja:
7.klases audzinātāja S.Vaidere.

pievienots 06.11.2018; 14:22

Daugavpils apskate pa tramvaja logiem projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros.


Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 01.11. 9.b klases skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju Sandru Šapali un klases audzinātāju Ritu Ostapko piedalījās izzinošā mācību nodarbībā „Daugavpils pa tramvaja logiem”. Pilsētu apskatījām, braucot ar retro tramvaju, šķērsojot 5 pilsētas mikrorajonus, piestājot 19 pieturās un ,noklausoties stāstījumu angļu valodā par galvenajiem pilsētas objektiem. Gide interesanti stāstīja par pilsētu un tās vēsturi, prata ieinteresēt mūsu skolēnus ar atjautīgiem jautājumiem.

Foto

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 05.11.2018; 13:48

Ekskursija uz K.Ulmaņa dzimtajām mājām un piemiņas muzeju “Pikšas”.


Šī gada 15.oktobrī mūsu skolas 8.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Svetlanu Volosovu un vēstures skolotāju Birutu Ivanovu projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Dobeles novadu, lai apmeklētu Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas un piemiņas muzeju “Pikšas”.

Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas “Pikšas” ir vieta, kur viņš pavadījis bērnības gadus. Laiku pa laikam atgriezdamies, šeit prezidents smēlās spēkus, šeit radās pirmās domas par tautas brīvību, pašcieņu, tautas labklājību. “Pikšas” atrodas Bērzes pagastā, Dobeles novadā, starp Jelgavu un Dobeli. Muzejs veidots kā 20. gadsimta 30. gadu lauku sēta, kas raksturo Latvijas zemkopības attīstību šajā laika posmā.

Visi bijām apmierināti ar mācību ekskursiju, un bijām laimīgi par jaunām zināšanām, kuras ieguvām nodarbības laikā-uzzinājām daudz jauna par Kārli Ulmani.


Informāciju sagatavoja:
8.klases audzinātāja: S.Volosova.

pievienots 02.11.2018; 08:24

Vienības pamatskolas 2017./2018.m.g. absolventu gaitas.


2017./2018. m.g. Vienības pamatskolu absolvēja 21 skolēns.

6 no tiem turpina mācīties vispārizglītojošās skolās: 1 absolvents Valsts ģimnāzijā un 5 absolventi 12.vidusskolā.

15 absolventi ir izvēlējušies profesionālo virzienu un turpina mācīties: 6 Daugavpils tehnikumā- Profesionālās izglītības kompetences centrā , 5- Daugavpils Būvniecības tehnikumā, 2- Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā un 2 absolventi mācās Rīgas Jūrskolā.

Priecājamies par savas skolas absolventiem!

Informāciju apkopoja karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 25.10.2018; 10:56

Daugavpils apskate pa tramvaja logiem.


Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 18.10. 9.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Olgu Novicku un angļu valodas skolotāju Sandru Šapali piedalījās izzinošā mācību nodarbībā „Daugavpils pa tramvaja logiem”. Pilsētu apskatījām, braucot ar retro tramvaju, šķērsojot 5 pilsētas mikrorajonus, piestājot 19 pieturās un noklausoties stāstījumu angļu valodā par galvenajiem pilsētas objektiem. Gide Ivonna interesanti stāstīja par pilsētu un tās vēsturi, prata ieinteresēt mūsu skolēnus ar atjautīgiem jautājumiem.

Foto

Informāciju sagatavoja angļu valodas MK vadītāja, angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 25.10.2018; 10:53

Karjeras nedēļa- 2018.Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Laikā no 8.līdz 12.oktobrim pasākumi norisinājās vairākās Latvijas vietās vienlaikus. Ar katru gadu pilsētu un novadu skaits palielinās. Tēma bija „Tavs karjeras skrejceļš”.

Tās laikā jauniešiem bija iespēja:
• iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
• tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
• apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši varēja piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Šogad skolēni tika aicināti piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos, lai izvērtētu savas intereses, spējas, prasmes, zināšanas, kā arī rakstura īpašības veiksmīgas karjeras veidošanai, iepazītu darba tirgu. Skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem un aicināja viesus.

5. b klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju apmeklēja Novadpētniecības un mākslas muzeju, interaktīvo nodarbību "Profesijas laiku lokos", 11.10. skolā bija tikšanās ar jaunsargiem.

5. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju apmeklēja atklāšanas pasākumu " Dzīvā bibliotēka" ( 5. - 8.kl.)

9.a un 9.b klases skolēni kopā ar karjeras konsultanti apmeklēja atklāšanas pasākumu- diskusiju ar Aleksi Daumi- 9. - 12.kl.

9.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un karjeras konsultanti apmeklēja Latgales Centrālo bibliotēku, apskatīja piedāvāto grāmatu apskatu “Manas nākotnes ieceres” un interesanto stāstījumu par profesiju izvēli.

9. b klases skolēniem kopā ar klases audzinātāju notika klases stunda- tikšanās ar jaunsargiem.

8.a klasē notika audzināšanas stunda ''Ieteikumi veiksmīgai profesijas izvēlei.''

7.a klase kopā ar klases audzinātāju iepazinās ar viesnīcai "Latgola" nepieciešamajiem darbiniekiem, to darba specifiku, darbību. Pasākumu ļoti interesanti vadīja viesnīcas vadītāja Ruta Priede.

6.b klase audzināšanas stundu veltīja sarunai ar Jaunsargu pārstāvjiem.

2. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās uz bibliotēku "Zīlīte" iepazīties ar bibliotekāra profesiju, bibliotekāra darba pienākumiem.

Karjeras nedēļas laikā 2. b klases skolēni kopā ar kl. audzinātāju tikās ar Evelīnas Višņakovas māmiņu. Viņa pastāstīja par gida profesiju, par darba pienākumiem, par interesanto profesijā. Vairākus gadus Evelīnas māmiņa bija gide Ēģiptē. Viņi daudz interesantu faktu uzzināja par šo valsti.

Sākumskolas skolēni veidoja karjeras māju no saviem zīmējumiem par savu nākotnes profesiju.

2. c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju iepazinās ar profesijām klases stundā „Meistarības feja” .

3.c klasē notika klases stunda "Karjeras kāpnes" un visi klases skolēni piedalījās zīmējumu izstādē.

3.b klasē un 1. a klasē notika klases stunda "Profesijas".

4. b klasē notika audzināšanas stunda „Mana nākotnes profesija”.

Kopā Karjeras nedēļas pasākumos tika iesaistīti gandrīz visi mūsu skolas skolēni.

Liels paldies skolotājām un klašu audzinātājām par ieguldīto laiku un darbu, īpašs paldies sk. A.Plotkai, sk. R. Stanķevičai, sk. A.krauklei, sk. I. Geibai, sk. Ž. Oļehnovičai, sk.R. Ostapko, sk. O. Novickai, sk. S.Vaiderei, O. Ostrovskai, un sk. I. Lukaševičai un sk. E. Smirnovai, sk. I. Bicānei, sk. R. Kumpiņai, sk. A.Rakickai, sk. Kr. Ignatānei visiem pārējiem klašu audzinātājiem, kas organizēja audzināšanas stundas par karjeras izvēli un mudināja skolēnus piedalīties zīmējumu izstādē, paldies sk. L. Miderei-Davidčukai, par sniegto atbalstu zīmējumu izstādes organizēšanā.

Foto
Zīmējumu izstādes foto

Informāciju sagatavoja:
Karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 24.10.2018; 16:46

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības dambretē.


18.oktobrī mūsu skolas skolēni pārstāvēja skolu pilsētas sacensībās dambretē, kuras notika Daugavpils šaha un dambretes klubā.
Skolas komandu pārstāvēja 5.a kl. Rolands Daukšts, 5.c kl. Alīna Grigorjeva, Edgars Snetkovs, 6.a kl. Emīls Gailums. Tika izcīnīta 3. vieta.

Paldies skolēniem par cīņassparu un vecākiem par atbalstu!


Informāciju sagatavoja:
Sporta skolotāja M.Skrūzmane.

pievienots 22.10.2018; 15:50

Mācību ekskursija Latvijas valsts simtgades programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.


Sigulda, nenoliedzami, ir vislabāk zināmā aktīvās atpūtas un pastaigu vieta rudenī, tomēr daudz mazāk cilvēku zina par šīs Vidzemes pilsētas ar skaisto reljefu mazo "māsu" Latgalē. Runa ir par dabas liegumu "Pilskalnes Siguldiņa", kur iekārtotas vairākas interesantas izziņas takas ar skulptūrām, avotiem, tiltiņiem un skaistām ainavām.

11. un 12. oktobrī 5.klašu skolēni devās uz dabas liegumu "Pilskalnes Siguldiņa". Tas ir 59,3 hektārus liels un atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem.

Tā kā šogad latviešu valodas stundās skolēni iepazīstas ar A. Brigadieres darbu „Sprīdītis”, mums bija interesanti iziet Sprīdīša taku, kurā ir izvietotas 32 pasakas varoņu koka skulptūras.

Sprīdīša takas garums ir 1, 6km, tā sākas pie nelielas 18.-19. gs. mākslīgi veidotas ūdenskrātuves un līkumo tai apkārt. Tā ejot līdzi pasakai, klausoties ģida stāstījumu, uzdodot jautājumus, sekojot līdzi narādes zīmei ar putniņu, mēs iepazinām koku daudzveidību, apskatījām pilskalnu Melnaiskalns, gājām pāri gravām, ieklausoties dabas mūzikā - strautu čalās, vēja čukstos un putnu dziesmās.

Krāšņā, silti rudenīga un emocijām bagāta pastaiga mums izdevās!


Informāciju sagatavoja:
5.klašu audzinātājas Ž.Olehnoviča, I.Geiba un S.Belousova.

pievienots 22.10.2018; 15:41

Piedzīvojumu parks Tarzāns.


9. oktobrī 6.b klase devās pargājienā ar mērķi radīt interesi par aktīvo atpūtu kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas veidu un iesaistīt ikvienu skolēnu veselīgās aktivitēs, kas var būt cieši saistītas arī ar mācību procesu un sava novada un apkārtnes apzināšanu un izpēti. Daugavpilī, pie Lielā Stropu ezera pludmales, kurai piešķirts Zilais karogs, izveidots jauns tūrisma objekts – piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns” ar 6 šķēršļu trasēm, kas paredzētas aktīvai atpūtai bērniem. Šajā dienā laikapstākļi mūs lutināja ar rudenim neierasto siltumu. Ekskursijas laikā mēs varējām izbaudīt gan skaistus dabas skatus, gan interesantu stāstījumu.
Pārgājiens bija ļoti interesants!Informāciju sagatavoja:
6. b klases audzinātāja , Oksana Ostrovska

pievienots 15.10.2018; 14:38

2018.gada 11.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika pilsētas rīkotās sacensības volejbolā 2003.-2004.g.dz. zēniem.


Tika izcīnīta 1.vieta.

Skolas komandu pārstāvēja 9.a klases skolēns Sandis Vilcāns,
9.b klases skolēns Leo Catlakšs,
8.a klases skolēni Valters Cveks, Aigars Tarasovs, Marjans Valentinovičs, Pāvels Kalniņš,
7.a klases skolēni Sandis Cimotišs, Aleksey Silibitkins.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu!Informāciju sagatavoja:
Sporta skolotāja Anita Vilcāne.

pievienots 15.10.2018; 13:41

10. oktobris - Starptautiskā garīgās veselības diena.

Garīgā veselība ir garīgā labklājība, kas ir veselības un dzīves kvalitātes būtiska sastāvdaļa. Tas ir nosacījums spējai mācīties, strādāt un piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
Par garīgi veselu cilvēku sevi var uzskatīt tas, kurš:
• nevaino sevi vai citus,
• analizē situāciju un rīkojas, nevis nodarbojas ar vainīgā meklēšanu;
• mierīgi reaģē uz veiksmēm vai neveiksmēm ikdienas dzīvē;
• jūtas laimīgs,
• uzvedas atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām;
• pozitīvi domā par sevi un savu dzīvi;
• sevi nākotnē redz laimīgu, veiksmīgu un apmierinātu;
• spēj pārvarēt stresu;
• veiksmīgi tiek galā ar negatīviem notikumiem savā dzīvē;
• sevi adekvāti novērtē.

Garīgā veselība ir ļoti nozīmīga ikviena cilvēka vispārējās veselības sastāvdaļa. Cilvēks ir viens veselums, tāpēc gan fiziskā, gan emocionālā veselība ir savstarpēji saistīta un vienlīdz svarīga.

Kā uzturēt garīgo veselību?
• Svarīgi ir biežāk izpaust pozitīvās emocijas un jūtas: prieku, laimi, mīlestību, piedošanu,dāsnumu.
• Nebaidīties runāt par savām emocijām.
• Domāt pozitīvi.
• Spriedzi un stresu mazināt ar aktivitātēm, kas rada mieru un harmoniju sevī, piemēram pastaigas svaigā gaisā, ūdens procedūras, pilnvērtīgs miegs, elpošanas un muskuļu atbrīvošanas vingrinājumi.
• Brīvajā laikā radoši darboties.
• Jautri pavadīt laiku ar ģimeni, draugiem.
• Prast plānot savu laiku.

Lai būtu apmierinātam ar dzīvi, ar sevi, ar apkārtējo pasauli, liela nozīme ir attieksmei pret savu un līdzcilvēku veselību! Atcerieties, harmoniskas, mierīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem var būtiski mazināt iespēju tikt pie garīgās veselības problēmām, taču vispirms ir jāsāk pašam no sevis.

Noteikumi lai dzīvotu labāk.


Veido harmoniju sevī!

Garīgā veselība ir mūsu rokās!
Informāciju sagatavoja psiholoģe Tatjana Laizāne

pievienots 10.10.2018; 08:32

UNESCO nedēļa 2018 – 08.-14.10.


Viens no UNESCO uzdevumiem ir veicināt pieejamu un kvalitatīvu informācijas vidi, veidojot aktīvu un kritiski domājošu sabiedrību, kas novērtē un saglabā pārmantotās zināšanas.

Tādēļ šogad UNESCO nedēļas tēma ir „Izstāsti mantojumu”, kuras laikā ikviens tiek aicināts skaidrot mantojuma vērtības un radīt tām vietu informatīvajā telpā, iesaistoties prasmīgā materiālo un nemateriālo, dabas un kultūras mantojuma vērtību dokumentēšanā, tādējādi kļūstot par Mantojuma stāstnieku.

Tā kā esam UNESCO Asociētā skolu tīkla dalībnieki, aicinu mūsu skolas skolēnus, skolotājus, skolēnu ģimenes aktīvi iesaistīties UNESCO nedēļas aktivitātēs.

Kā kļūt par mantojuma stāstnieku?

Tam nepieciešams:
• iepazīties ar UNESCO LNK veidoto prezentāciju par mantojuma stāstīšanas metodēm;
• piedalīties vai rīkot izglītojošas lekcijas/ stundas par vietējai kopienai vai reģionam svarīgām mantojuma vērtībām;
• veidot mācību stundu skolā vai nodarbību muzejā par nacionāli novērtētām un starptautiski atzītām mantojuma vērtībām;
• sagatavot reportāžu (videosižetu, audiostāstu, bloga rakstu) par kādu Latvijas mantojuma vērtību;
• digitalizēt savai ģimenei nozīmīgas fotogrāfijas; atmiņu stāstus ar kultūrvēsturisku nozīmi un ievietot tos dažādos tiešsaistes resursos, lai tie kļūtu pieejami plašākai sabiedrībai;
• vietnē Facebook savu profila attēlu ierāmēt ar Mantojuma stāstnieka atpazīšanas zīmi.

Ar UNESCO nedēļā paveikto aicinām dalīties savās vai pārstāvētās organizācijas internetvietnēs vai sociālo tīklu vietnēs (nosūtot saiti uz ievietoto materiālu e-pastā programmas@unesco.lv), izmantojot mirkļbirku #unesconedela2018, lai arī citi to var izmantot kā noderīgu un kvalitatīvu avotu Latvijas un pasaules mantojuma vērtību iepazīšanai.

Pielikumā: UNESCO LNK veidotā prezentāciju par mantojuma stāstīšanas metodēm

Esiet aktīvi UNESCO nedēļas dalībnieki!

Informācija sagatavota pēc UNESCO LNK materiāliem.
Maija Baklāne, UNESCO ASP koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā

pievienots 09.10.2018; 13:48

Nodarbība 1. klašu skolēniem "Laiks iepazīties ar psihologu"


Tradicionāli septembrī pirmo klašu skolēniem tiek piedāvāta nodarbība “Laiks iepazīties ar psihologu”. Pirmklasnieki uzzināja, ka psihologs ir cilvēks ar padziļinātām zināšanām par cilvēka uzvedību, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs palīdz orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Psihologs savā darbā izmanto dažādas metodes – konsultēšanu, novērošanu, psihodiagnostiku, praktiskas nodarbības. Skolēni uzzināja, kas ir psihologs, ko viņš dara skolā un kādos gadījumos var griezties pēc palīdzības. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā, izmēģināja dusmu mazināšanas tehniku, iepazinās ar relaksācijas metodēm un spēlēja iepazīšanās spēli.

20180920_131900 20180920_131903 20180919_122108 20180919_122114 20180920_122025 20180920_122044 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja skolas psiholoģe Tatjana Laizāne

pievienots 08.10.2018; 12:55

Veselību veicinošas interaktīvas nodarbības sadarbībā ar Stradiņa Universitāti un SPKC.
Piektdien, 28. septembrī Vienības pamatskolā notika interaktīvas nodarbības 1.klašu skolēniem “Personīgā higiēna” un 2.klašu skolēniem “ Izvairīšanās no traumatiskām situācijām”, ko vadīja Stradiņa Universitātes pasniedzējas.Intresantā, bērniem saistošā formā veidotas praktiskas nodarbības palīdzēs bērniem apgūt pareizus higiēnas un drošības principus, veidojot izpratni par tiem.

• Nodarbības beigās skolēni saņēma vērtīgas dāvaniņas un izzinošus izdales materiālus.


Skolēni ar prieku izmantos ikdienā šīs vērtīgās zināšanas!

Foto


Vēlot visiem labu veselību,
Vienības pamatskolas veselību veicnošās skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 02.10.2018; 14:05

Daugavpils Vienības pamatskola aktīvi atzīmē Sirds veselības dienu!
29. septembris – Pasaules sirds veselības diena!

Pasaules sirds diena tika organizēta mūsu skolā ar devīzi "Mīli savu sirdi!" Sirds slimības ir nozīmīgākā sabiedrības veselības problēma visā pasaulē – un arī Latvijā.
Mērķis ir veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku informētību par sirds un asinsvadu slimību novēršamajiem riska faktoriem, akcentējot veselīga, sabalansēta uztura un aktīva dzīvesveida lomu sirds veselības saglabāšanā un profilaksē. Skolēni un vecāki aktīvi iesaistījās aktivitātē “Lai sirsniņa būtu vesela...” – kā rezultātā tapa liela, liela sirsniņa ar padomiem un ieteikumiem, ko jādara ikvienam cilvēkam, lai sirsniņa būtu vesela. Radio raidījumā aicināja ikvienu mīlēt un saudzēt savu sirsniņu – veselīgi ēst, būt aktīvam un vairāk smaidīt! Tika izveidots informatīvs stends par sirds veselībai svarīgiem jautājumiem, lai ikviens skolēns, skolotājs, vecāks iepazītos ar vērtīgiem ieteikumiem savai Sirds veselībai! Daži ieteikumi: lai Tava sirds būtu vesela, jāizdara veselīga izvēle, ar pareizu dzīvesveidu - veicot regulāras fiziskās aktivitātes, lietojot veselīgu uzturu, izvairoties no stresa.Sirds veselības veicināšanai ir svarīgi iegaumēt šādus veselīga uztura izvēles principus:
1. Lietojiet zivis (vismaz 2 reizes nedēļā) un kvalitatīvu augu eļļu!
· Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
2. Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā!
· Nelieciet sāli klāt jau gatavam ēdienam.
· Samaziniet sāls daudzumu gatavojot.
· Izvairieties no sāļiem ēdieniem.
3. Lietojiet daudz (vismaz 400 – 500g dienā) svaigu dārzeņu, salātu, arī augļu!

4. Izvairieties lietot uzturā ātrās ēdināšanas tipa produktus kā, piemēram, frī kartupeļi, burgeri u.tml.
5. Ik dienas uzņemiet vismaz 30-45 g šķiedrvielu, lietojot uzturā graudaugu produktus, augļus un dārzeņus.
6. Samaziniet saldumu un konditorejas izstrādājumu lietošanu uzturā, nelietojiet saldinātos dzērienus!

20180928_111841 20180928_104758 20180928_104822 20180928_104839 20180928_104915 20180928_104925 20180928_105007 20180928_105012 20180928_105025 20180928_105031 20180928_111612 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
Mīliet savu sirdi!


Ar veselības vēlējumiem,
Veselību veicinošas skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 02.10.2018; 13:57

Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta vēlēšanas 2018• Daugavpils Vienības pamatskolā 25.septembrī notika ikkgadējās Skolēnu Parlamenta vēlēšanas, piedalījās visi balstiesīgie 4.kl. - 9.kl. skolēni!
• Vēlēšanās piedalās 9 partijas, ar izstrādātajam programmām (viena klase – vienota partija).


• Svarīgi bija iepazīties ar partiju programmām, ko topošie paralamentārieši mums sola, un izlemt, kuram uzticēsim šo atbildīgo lomu!
• Vēlēšanās skolēni un skolotāji piedalījās ļoti aktīvi. Paldies par izteikto viedokli!
• Parlamentā iekļuva no katras klases vairāk punktu ieguvušie kandidāti.
• Pirmā Skolēnu parlamenta sanāksme notika 28.septembrī, nākošās sēdēs vēlēs skolas prezidentu, dažādu nozaru ministrus! Un jau sāks plānot tuvākos skolas pasākumus!

Vienības pamatskolas skolēnu Parlaments – 2018
Sastāvs :

5.a Partija «Piektā doma » - Sintija Ivbule
5.b «Vienība partija » - Ulrika Graudiņa
5.c Partija «Aktīvie » - Emīlija Matisone
6.a „Vienotā partija" – Aurēlija Zalāne, Linda Širvinska, Emīls Gailums
6.b „Ceļš nākotnei"- Amanda Griķe
7.a Partija „Nākotnes izaugsmei"- Jānis Drelings, Enija Ivanova, Laina Agafonova
8.a „Sapratnes un atbalsta partija"- Elga Lezebnaja
9.a „Devīto impērija"- Anastasija Naumova, Rita Brauna
9.b „Vienotie devītie" – Jana Valpētere

Apsveicam Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta pārstāvjus!
Vēlam veiksmi izvirzīto mērķu īstenošanā un skolas ikdienas dzīves daudzveidošanā!


FotoInformāciju sagatavoja sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova.

pievienots 02.10.2018; 13:31

Sporta pasākums "Esam aktīvi!"


No 23.-30.septembrim Latvijā norisinājās Eiropas sporta nedēļa #BEACTIVE. Mūsu skola 27.septembrī piedalījās ar savu pasākumu.
Skolas starpbrīžos skolas sporta zālē skolēni izpildīja vingrojumu “dēlītis” jeb “planka”. Kopējais rezultāts 21min. 8sek.
Izturīgākie trīs skolēni no klases ieguva veicināšanas balvas.

Paldies skolēniem un klašu audzinātājiem par atbalstu pasākumā.


Informāciju sagatavoja sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

pievienots 02.10.2018; 08:51

Dzejas dienas mūsu skolā


Kā katru gadu septembrī mūsu skolā notiek Dzejas dienu pasākumi.

Literatūras stundās tiek lasīta dzeja, īpaša uzmanību šogad pievērsām Inese Zanderes daiļradei, jo šogad dzejniece svinēja 60 gadu jubileju.

11. septembrī skanēja radiopārraide un varēja vērot prezentāciju veltītu Dzejas dienām. Skolas gaiteņos ievirpuļoja un izdaiļoja “Dzejas lapkritis”.”To veidoja uz kļavu lapām gan dažadu dzejnieku, gan pašsacerēti dzejoļi par Latviju.

5. 6. klašu skolēni apmeklēja bērnu bibliotēku “Zīlīte”, kur viņi guva ieskatu jaunākajos bērnu dzejas krājumos, varēja pildīt dažādus radošus uzdevumus.

Tradicionāli, atzīmējot Dzejas dienas, Raiņa mājā Berķenelē notiek skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni J.Brikova (5.a) un Dominiks Prauliņš (2.c)

43 345 435 IMG_3559 IMG_3560 IMG_3566 IMG_3569 IMG_3570 IMG_35561 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1Informāciju sagatavoja Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba

pievienots 25.09.2018; 09:41

Uzsākam dalību projektā "Mūsu mazā bibliotēka"
Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka uzsāk dalību jaunā projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir izdevniecības “Liels un mazs” izglītojošs lasīšanas veicināšanas projekts 4-8 gadīgiem bērniem, kurā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm.

Programma ilgs līdz 2019. gada maijam, un tajā iekļautas kopā sešas augstvērtīgas bilžu grāmatas no Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, kā arī viena no Latvijas - jau agrāk izdotā Mārtiņa Zuša bilžu grāmata “Nenotikušais atklājums”. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma kā tekstam, autors un ilustrators papildina viens otru, padarot grāmatu par nedalāmu vienību.

Projektā iesaistītie bērni kopā ar skolotājiem un bibliotekāriem lasīs bilžu grāmatas, runās par tām, veiks dažādus radošus uzdevumus un pildīs īpašu darba burtnīcu, ko “Liels un mazs” izdos jau šajā rudenī – tajā bērni vēlreiz satiks grāmatas varoņus un attīstīs radošās prasmes.

2018. gada oktobrī un 2019. gada februārī Latvijā viesosies grāmatu autori no Polijas, Slovēnijas un Igaunijas, kas tiksies ar bērniem, vadīs darbnīcas, stāstīs par savu grāmatu un valsti. Autori tiksies ar bērniem ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas vietās. Viņi dosies ciemos pie bērniem, kas projektā iesaistījušies visaktīvāk. To noteiks izdevniecība “Liels un mazs”, vadoties no projekta dalībnieku iesūtītajiem materiāliem par projekta norisi.

Projekta aktivitātes tiks atspoguļotas skolas mājaslapā, sadaļā “Bibliotēka”


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma, izmantojot izdevniecības “Liels un mazs” materiālus.

pievienots 20.09.2018; 10:43

Laba tradīcija!


“Daba – vienīgā grāmata, kurā katra lappuse ir dziļa satura pilna.”
(Johann Wolfgang von Goethe)


Latvijas valsts mežu organizētajā ekspedīcijā 2018.gada 14.septembrī devās Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klases skolēni. Ekspedīcija norisinājās atbilstoši dabaszinību standartam, ko organizēja AS „Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru un AS „Latvijas Finieris.”

Ikgadēja piedalīšanās šajā projektā mūsu skolā ir kļuvusi par tradīciju! Skolēni varēja uzzināt par jaunaudžu kopšanu, meža retināšanu, koku sugām, meža aizsardzību, koku īpašībām. Ekspedīcijas stacijā (Matemātika mežā) skolēniem bija iespēja izmantot matemātikas zināšanas, kā ar dažādām metodēm var noteikt koka augstumu, aprēķināt koku daudzumu uz vienu hektāru, noteikt koka vecumu. Pieredzējušu mežsaimnieku vadībā skolēni darbojās 10 meža izziņas pieturās, iepazīstot meža zinātni un attīstot sadarbības prasmes grupās. Ekspedīcijas dalībniekiem uzdeva gan atjautības jautājumus, gan uzdevumus, kas pārbaudīja viņu zināšanas dabaszinībās – atrodi produktu, kurā nav izmantota koksne, nosaki koku sugas, atrodi mežā bojātos kokos un nosaki bojājuma iemeslus. Skolēni uzzināja, cik svarīgi stādīt jaunus mežus, lai arī nākamās paaudzes varētu iegūt kvalitatīvus kokmateriālus un dzīvot veselībai draudzīgās koka mājās. Skolēni uzzināja, kā dabaszinībās un citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Komandas darba rezultātā tapa tilts bez naglām, kuru varēja pāriet jebkurš 6. klases ekspedīcijas dalībnieks. Ar prieku tika vērots, kā skolēni sadarbojās, bija izpalīdzīgi, atsaucīgi un radoši meža ekspedīcijas dalībnieki. Skolotāji un skolēni ir vienisprātis, ka tādi projekti sekmē un motivē skolēnus apgūt dabaszinības.

Paldies meža ekspedīcijas organizatoriem par
iespēju piedalīties ekspedīcijā un atpūsties noslēguma piknikā!

Paldies vecākiem par doto iespēju bērniem
mācīties ne tikai skolas vidē, bet arī ārpus tās!

Foto

LVM fotoatskaite


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas dabaszinību skolotājas Oksana Ostrovska
un Lilita Razminoviča.

pievienots 17.09.2018; 13:28

pievienots 10.09.2018; 15:30

Svarīga informācija par braukšanas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā


Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu un iesniegt to skolas kancelejā lietvedības pārzinei (233.kabinetā) no 15. augusta.

Galvenie noteikumi braukšanas maksas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā saņemšanai:
• izglītojamajiem ir jābūt deklarētiem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
• Kopā ar iesniegumu skolā ir jāiesniedz izglītojamā fotogrāfiju (3x4).

Neaizmirstiet par to, ka kopā ar braukšanas biļeti būs jāuzrada skolēna apliecība (līdz ar to skolēna apliecību ir jāpagarina vai jāsaņem pie lietvedības pārzines, līdzi paņemot skolēna fotogrāfiju (3x4)).

Iesnieguma veidlapa

pievienots 15.08.2018; 14:17