Aktualitāšu arhīvs

2016./2017. mācību gads


Uzmanību, KONKURSS!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde izsludina fotokonkursu “Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi”. Konkursa norises laiks ir no š.g. 1.jūnija līdz 20.augustam. Šajā laikā jebkurš reģiona izglītības iestādes 5.-12.klases audzēknis var iesniegt savu radošo darbu – fotogrāfiju un tās aprakstu, nosūtot to uz e-pastu: prevencija@latgale.vp.gov.lv.

Konkursa mērķis ir aicināt skolēnus droši un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, motivēt labu darbu veikšanai, audzināt savstarpējo toleranci un izpalīdzību, piedāvāt radoši izpausties vasaras brīvlaikā.

Sīkāk par konkursu: Fotokonkursa “Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi ” nolikums

Pieteikuma anketa


Informāciju sagatavoja: Skolas vadība.

pievienots 15.06.2017; 14:31

Superbalva.Mācību gads ir veiksmīgi pabeigts, Skolēni, kuri mācību gadā ir nopelnījuši 100 un vairāk pozitīvo ierakstu gaidīja superbalva – ekskursija uz Cēsu viduslaiku pili un Ainavu krauju, kura atrodas Amatas novadā.

Cēsu viduslaiku pils ir viena no lielākajām un izcilākajām pilīm Latvijas teritorijā. Skolēni uzzināja daudz interesanta par dzīvi viduslaikos, tradīcijām, bruņiniekiem.

No Ainavu kraujas paveras lieliski skati uz Amatas senleju. Ainavu krauja ir arī viens no svarīgākajiem objektiem Kārļmuižas ainavu mežaparkā, kas iekļauj tuvējās apkārtnes gravas, smilšakmens atsegumus, ielejas skatus. Ainavu krauja ir valsts aizsardzībā esošs ģeoloģiskais piemineklis.

Ar iespaidiem bagāti, skolēni atgriezās mājās, lai turpinātu baudīt vasaras piedzīvojumus.

Foto


Informāciju sagatavoja: APU komanda

pievienots 05.06.2017; 09:37

Veselības nedēļa.Latvijas Starptautiskā Veselības nedēļa MOVE Week norisinās no 29. maija-4.jūnijam. Mūsu skola jau otro gadu aktīvi piedalās šajā projektā.

30. maijā Stropu estrādē notika Veselības diena "Svaigs gaiss, odi nekož". Piedalījās skolēni no 1.-8. klasei, skolotāji un vecāki. Jāveic bija uzdevumi sešās stacijās un piedalīties Jaunsardzes organizētajās aktivitātēs. Provizoriskie dati tabulā.

Paldies visiem par aktīvu piedalīšanos. Īpašs paldies 8.klases zēniem Marekam Kalniņam par tiesnešu darba koordinēšanu un tiesnešiem Imantam Usačovam, Armandam Jakovļevam, Danielam Vanagam, Andrejam Kasickim, Edvīnam Graudiņam.

31. maijā Aerobikas pasākums "Vērtības ritmos". 1.-8. klašu skolēni izdejoja tautiskos ritmus mūzikas pavadījumā.Foto


Jauku vasaru vēlot sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

pievienots 05.06.2017; 09:23

“MĪĻĀS ĶEPAS”Pirms došanās vasaras brīvdienās, Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāji, skolēni un to vecāki atbalstīja labdarības akciju “Mīļās ķepas”, lai savāktu līdzekļus Daugavpils dzīvnieku patversmei “Otrā māja dzīvniekiem ”. Skolēni bija sarūpējuši dāvaniņas mazajiem draugiem.

Tikai pateicoties Jūsu ziedojumiem, mūsu patversmē nonākušie dzīvnieki var palikt tik ilgi, cik nepieciešams, lai atrastu jaunas mājas. Daugavpils dzīvnieku patversme “Otrā māja dzīvniekiem” saka sirsnīgu paldies par atsaucību, atbalstu, sadarbību - Daugavpils pamatskolas šādiem skolēniem:
Paldies bērnu ģimenēm par atsaucību un sarūpētajām dāvanām (kaķu un suņu, barību un citiem našķiem) patversmes iemītniekiem! Paldies, ka vēlaties mums palīdzēt!

Saziedotās mantas tiks nogādātas patversmes iemītniekiem!

Informāciju sagatavoja: skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 31.05.2017; 15:03

Erasmus+ projekta partneri viesojās Daugavpils Vienības pamatskolā.
Daugavpils pilsētas Vienības pamatskola no 2016.gada veiksmīgi īsteno Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti”.

Š.g. 17. – 21.maijā projekta partneri no Polijas un Itālijas viesojās Daugavpils Vienības pamatskolā. Notika nopietni sagatavošanās darbi, skolas komanda cītīgi darbojās, visi ieplānotie pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Partneru pateicības vārdi par lielisku pasākumu plānošanu, organizēšanu un norisi skanēja ne tikai nedēļas garumā, bet tika saņemti arī rakstiski. Partneriem bija lieliska iespēja iepazīt Latvijas kultūru, valodu, gūt priekšstatu par izglītības sistēmu Latvijā, konkrēti, mūsu skolā.

Pirmajā darba dienā tika apspriesti organizatoriskie jautājumi. Otrajā dienā iepazīstinājām partnerus ar mūsu skolu un skolas sistēmu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Tad mēs devāmies ekskursijā pa pilsētas centru, kuru organizēja un vadīja 7.klases skolēni. Šī diena turpinājās zālē, kur visi piedalījās skolas ikgadējā tradicionālajā pasākumā ’’Ābeļziedu svētki.’’ Nākamajā dienā tika pārrunāti padarītie darbi - Boloņas Universitātes pasniedzēja izstrādātās metodes aprobāciju sākumskolā. Pēcpusdienā apmeklējām Marko Rotko mākslas centru un Daugavpils Cietoksni. Pēdēja dienā organizējām semināru ‘’Sadarbība ar vecākiem’’, kurā dalījāmies pieredzē darbā ar vecākiem, katrai komandai bija iespēja salīdzināt, uzdot jautājumus un pastāstīt par sadarbību ar vecākiem savās skolās. Mūsu diena beidzās ar aizraujošu ekskursiju ar tramvaju pa pilsētu.

Daugavpils Vienības pamatskola pateicas Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Jānim Dukšinskim un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Inesei Andiņai par projekta partneru pieņemšanu Domē.

Darbs projektā turpinās. Esam priecīgi paziņot, ka nākamā projekta “pietura” ir Polija. Gribētos novēlēt visai projekta komandai izturību un aktīvu darbošanos projektā!

Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „ Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas angļu valodas skolotāja un projekta koordinatore
Svetlana Volosova

pievienots 24.05.2017; 11:34

Nodarbības ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.Dažas nodarbības ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika organizētas mūsu skolas skolēniem.

8.a klases skolēni mācījās būt par līderiem. 27.un 28.aprīlī skolā notika nodarbības “ Esi līderis!” Tās vadīja lektore Daina Kriviņa, kas pati nodarbojas ar uzņēmējdarbību.

3.maijā Daugavpils 3.vidusskola aicināja pamatskolas un vidusskolas skolēnus uz pasākumu "Dzīves stāsts".

Diskusijas moderēja Arstarulsmirus Arsujumfus (dziedātājs Gustavo)
Programmā bija paredzētas moderatora intervijas ar Iedvesmotājiem auditorijas priekšā, diskutējot par Iedvesmotāju iegūto vērtīgo pieredzi ceļā uz sasniegumiem, svarīgām dzīves atziņām, vērtībām, karjeras izaugsmi.
Skolēni sadalījās grupās un veica moderatoru dotos uzdevumus, izmantojot Iedvesmas stundas pirmajā daļā gūto informāciju, pašu atziņas un pieredzi, Iedvesmotāju un moderatora padomus.
No mūsu skolas piedalījās daži 8.a un 7.a klases skolēni. Skolēniem patika nodarbības. Viņi labprāt stāstīja par jauniegūtām zināšanām.

Paldies sk.I. Geibai un sk. L. Zvērbulei par atbalstu pasākumu organizēšanā.

20170503_143925 20170503_150636 20170503_152337 20170503_160720_001 IMG_7899 IMG_7900 WP_20170427_002 WP_20170428_001 WP_20170428_008 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1Informāciju sagatavoja: karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 23.05.2017; 14:42

Jauno Matemātiķu konkurssIr noslēdzies JMK, kas notika visa gada garumā 5 kārtās. Katrā kārtā bija jāatrisina 5 uzdevumi.

Apsveicam Jāni Drelingu 5.b klase ar kopvērtējumā iegūto 3.vietu.

Jānis ļoti rūpīgi risināja uzdevumus, to atrisinājumus noformēja datorsalikumā, veidoja zīmējumus, shēmas ar paskaidrojumiem, rakstīja matemātiskās formulas ar paskaidrojumiem. Paldies Jānim par ieguldīto darbu un panākumiem. Paldies vecākiem par Jāņa motivāciju meklēt atbildes uz sarežģītām matemātiskām problēmām.Informāciju sagatavoja: Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L. Bužinska

pievienots 23.05.2017; 11:16

Latvijas 44. atklātās matemātikas olimpiādes rezultātiApsveicam Latvijas 44.atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus

Jāni Drelingu 5.b klase ar iegūto 1.vietu

Ritu Braunu 7.a klase ar iegūto 3.vietu.

Paldies skolēniem par labiem rezultātiem un ieguldīto darbu.

Paldies matemātikas skolotājai Olgai Novickai par motivāciju un panākumiem skolnieces sagatavošanā.Informāciju sagatavoja: Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L. Bužinska

pievienots 23.05.2017; 11:12

Informācija par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā vasaras brīvdienu laikā.

No š.g. 23.maija stājas spēkā Saistošie noteikumi Nr.10. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā".

Grozījums nosaka, ka vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem ir tiesības attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienu laikā izmantot Daugavpils pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas.

Lai saņemtu 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, sabiedriskā transporta kontrolierim skolēns uzrāda "Skolēna biļeti braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 2016./2017.mācību gadam". Ja šādas biļetes nav, skolēns uzrāda derīgu Daugavpils pilsētas skolas skolēna apliecību un iegādājas vienreizējo braukšanas biļeti 0,05 eiro apmērā.Informāciju sagatavoja: Skolas vadība.

pievienots 23.05.2017; 09:44

Skolotāju apbalvošanas pasākums Daugavpils Universitātē10.maijā Daugavpils Universitātes koncertzālē notika svinīgs pasākums, kurā tika godināti 104 mūsu pilsētas skolotāji, kuri šajā mācību gadā rezultatīvi sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem novadā, valstī un starptautiskā līmenī.

To skolotāju vidū, kuru audzēkņi demonstrējuši izcilus sasniegumus olimpiādēs un radošajos konkursos, ir divas Daugavpils Vienības pamatskolas skolotājas: Lilija Bužinska- matemātikas skolotāja un Iveta Lukaševiča- sākumskolas skolotāja.

Šīs pedagoģes tika apbalvotas ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda rakstiem par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem.


Apsveicam mūsu skolotājas, saņemot augsto darba novērtējumu! Vēlam enerģiju, radošumu, gandarījumu par paveikto arī turpmākajā darbā ar skolēniem!

Informāciju sagatavoja: direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne.

pievienots 12.05.2017; 13:26

Starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums Latviešu kultūras centrā9.maijā Latviešu kultūras centra zālē uz mācību gada lielo notikumu – apbalvošanas pasākumu – pulcējās 2016./2017.m.g. starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureāti, skolu vadība, izglītības metodiķi, pedagogi un viesi.

Pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, izsakot gandarījumu par skolēnu gūtajiem sasniegumiem dažādās jomās, priecājoties par mūsu pilsētas skolēniem, kas pilnveido savus talantus un sasniedz aizvien nozīmīgākus mērķus. Klātesošos uzrunāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Dukšinskis, uzsverot, ka katrs viņu panākums popularizē mūsu pilsētas vārdu.

Mūsu skolas kolektīvs ļoti priecājas par 5.b klases skolnieka Jāņa Drelinga sasniegumiem. Jānis ir mūsu pilsētas izcilāko skolēnu vidū. Šajā mācību gadā viņš ir izcīnījis 1.vietu 67.matemātikas olimpiādes novada posmā, 1. vietu pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 1.vietu skolas līmenī starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”, 3.vietu pilsētā savas komandas sastāvā skolēnu radošo darbu konkursā “Mana Latgale šodien”, bijis aktīvs daudzu skolas pasākumu dalībnieks.

Sveicam Jāni par viņa izcilajiem sasniegumiem un vēlam tā turpināt- būt tikpat zinātkāram, motivētam un atvērtam pasaulei un visam jaunajam! Veiksmi mācībās, lai piepildās sapņi un nākotnes ieceres!


Sagatavoties olimpiādēm un konkursiem Jānim palīdzēja skolotājas Lilija Bužinska, Silvija Vaidere, Rita Ostapko.
Informāciju sagatavoja: direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne.

pievienots 12.05.2017; 11:21

Baltā galdauta svētki2017.gada 3.maijā, ieskandinot Latvijas valsts simtgades svinības, Daugavpils Vienības pamatskolā svinēja Baltā galdauta svētkus. Galvenā doma – sapulcēties pie balti klāta pusdienu galda, lai varētu mierīgi parunāt ar klases biedriem un skolotājiem. Balti klāti galdauti, īsa uzruna par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un skolas biedru dziesmas pusdienu sākumā radīja vienotības un svētku sajūtu.

Skolā bija svētku sajūta, ko varēja radīt katrs pats, jo „es esmu Latvija”. Gribētos ticēt, ka mājās tika klāti balti galdauti un svinēta brīvība, brīvība savā zemē.

IMG_7951 IMG_7953 IMG_7962 IMG_7964 IMG_7970 IMG_7971 IMG_7982 IMG_7985 IMG_7992 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1Informāciju sagatavoja: Direktore Edīte Zdanovska

pievienots 09.05.2017; 09:44

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības futbolā 2005.-2006.g.dz.
3.maijā mūsu skolas skolēni pārstāvēja skolu pilsētas sacensībās futbolā, kuras notika 16. vidusskolas sporta laukumā. Tikām iedalīti trešajā apakšgrupā, sīvā cīņā ieguvām pirmo vietu. Cīnoties finālā izcīnīja otro vietu.

Skolas komandu pārstāvēja
4.a kl. Artjoms Vinokurovs, Emīls Gailums, Romualds Ločs,
5.a kl. Patriks Pozņaks, Raitis Vilcāns, Edgars Bužinskis, Sandis Cimotišs,
5.b kl. Arturs Šukurovs, Lūkass sandijs Fareņuks.


Paldies skolēniem par cīņassparu un vecākiem par atbalstu.
Informāciju sagatavoja: Sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

pievienots 08.05.2017; 14:23

Mēs savā skolāAprīļa nogalē Daugavpils Vienības pamatskolā notika vecāku, skolotāju un skolēnu pasākums „Mēs savā skolā”. Mērķis: iepazīstināt vecākus un skolas biedrus ar pasākumiem, kuri tika organizēti klasē vai skolā, realizējot skolas audzināšanas programmu.

Pasākums notika pa klašu grupām: 1.-3.klases; 7.-9.klases; 4.-6.klases, lai jaunāko klašu skolēni redzētu, cik interesanta un daudzveidīga ir dzīve skolā. Skolēni un klašu audzinātājas stāstīja par paveikto 2017./18.m.g., akcentējot skolas darba prioritātes un vērtības. Skolēni prezentēja pašu veidotās videofilmas, priekšnesumus un aptauju rezultātus.

Diemžēl tikai 8,4% vecāku piedalījās šajos pasākumos. Tie vecāki, kuri piedalījās, varēja vairāk iepazīt ne tikai sava bērna klasi, bet arī citas klases. Šoreiz nerunājām par problēmām, bet stāstījām par paveikto, lai kopīgi priecātos par skolēnu aktivitāti un radošumu.

Pasākuma beigās vecākiem tika piedāvāta neliela aptauja. Visi vecāki atzina, ka pasākums „Mēs savā skolā” ir lietderīgs un saistošs, tomēr būtu vecākiem saistošāk, ja par paveikto stāstītu bērni atbilstoši savam vecumam, nevis audzinātājas.

IMG_7801 IMG_7804 IMG_7807 IMG_7817 IMG_7819 IMG_7820 IMG_7825 IMG_7836 IMG_7839 IMG_7843 IMG_7845 IMG_7850 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja: Direktore Edīte Zdanovska.

pievienots 08.05.2017; 13:55

“MĪĻĀS ĶEPAS”Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki!!

Laikā no 2. maija līdz 31. maijam Daugavpils Vienības pamatskolā norisināsies labdarības akcija “Mīļās ķepas”, lai savāktu līdzekļus Daugavpils dzīvnieku patversmei “Otrā māja dzīvniekiem” .

Katra atnestā lieta tiks pievienota kopējam ziedojumu grozam, kas kopā veidos jau lielāku apjomu. Tas parāda, ka, kopā darot, mēs varam izdarīt vairāk! Tāpat akcija vēlreiz mums atgādina, ka problēma joprojām pastāv – ļoti daudz dzīvnieku gaida savus saimniekus. Dzīvnieku patversmē ļoti gaida savu jauno saimnieku 28 suņi un 20 kaķi,kuri ir gatavi dāvāt savu uzticību!

Patversmē nedarbojas dzīvnieku iemidzināšanas funkcija.Saziedotās mantas tiks nogādātas patversmes iemītniekiem!

Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” jau iepriekš saka sirsnīgu paldies visiem, par atsaucību, atbalstu, sadarbību!
P.S. Lūgums piestiprināt pie saziedotās mantas labdarības akcijas dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi! Kopā ar Jums veidosīm pateicības rāmīti!
Informāciju sagatavoja: ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska.

pievienots 02.05.2017; 10:51

Karjeras diena 9.klašu skolēniem.20.aprīlī skolā notika Karjeras diena, kas katru pavasari pulcina pilsētas profesionālo un vispārizglītojošo skolu pārstāvjus mūsu skolā.

Mūsu skolā viesojās 12. vidusskolas, Saules skolas, Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma un Būvniecības tehnikuma skolotāji un pasniedzēji. Skolēni klausījās ar interesi un uzdeva jautājumus. 9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Tikšanās bija izzinoša un interesanta.

Paldies skolas vadībai un tehniskajam personālam, laborantam Haraldam par palīdzību pasākuma organizēšanā.

IMG_7762 IMG_7767 IMG_7770 IMG_7773 IMG_7776 IMG_7778 IMG_7781 IMG_7783 IMG_7784 IMG_7787 WP_20170420_001 WP_20170420_002 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja: Karjeras konsultante S. Šapale.

pievienots 28.04.2017; 10:56

Sveicam pilsētas atklātās 6.klašu angļu valodas olimpiādes dalībniekus.Sveicam pilsētas atklātās 6.klašu angļu valodas olimpiādes mūsu skolas dalībniekus.

Kaspars Kozlovskis no 6.b klases ieguva 3.vietu.

Kaspars Upenieks un Ieva Stanķeviča no 6.a klases ieguva atzinības rakstu.

No visas sirds priecājos par savu skolēnu panākumiem, novēlu viņiem arī turpmāk tikpat lielu centību, neatlaidību, un panākumus svešvalodas apguvē!


Informāciju sagatavoja: Angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 28.04.2017; 10:24

Konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums.


26. aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums 1.-6. klašu čaklākajiem lasītājiem.

Šogad pasākumu apmeklēja kāds īpašs viesis – Pepija Garzeķe. Bērni rotaļājās kopā ar Pepiju, kā arī palīdzēja viņai izpildīt mājasdarbu literatūrā, atbildot uz jautājumiem par lasītajām grāmatām

Vislielāko jautrību sākumskolas bērniem sagādāja tieši tikšanās ar Pepiju. Noslēgumā skolēni saņēma skolas pateicības rakstus un arī balvas.

Daugavpils Vienības pamatskolas čaklākie lasītāji

Foto

Informāciju sagatavoja: Skolas bibliotekāre J.Celma.

pievienots 28.04.2017; 10:02

Mūsu skolēni festivālā “Manas dvēseles dziesma”


Pasākumu cikla “Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī” ietvaros 20.aprīlī Daugavpils 12.vidusskolā norisinājās skolu festivāls “Manas dvēseles dziesma”. Koncertā skanēja dziesmas vācu, krievu un franču valodā. Uzstājās solisti un skolēnu grupas no sešām pilsētas skolām- Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas un Daugavpils 17.vidusskolas.

No mūsu skolas pasākumā piedalījās 9.a klases skolniece Līga Ostapko, kura bija sagatavojusi dziesmu krievu valodā “Pasaule bez kara”. Viņas samtainā balss un izjustais dziedājums klausītājiem ļoti patika. Festivālā uzstājās arī mūsu skolēni no 7.ab klasēm, kuri mācās vācu valodu- Rita Brauna, Anastasija Naumova, Karīna Maļinovska, Elīna Veinšteina, Lauris Macijevskis, Mareks Mikšto un Jānis Ruļuks. Viņi dziedāja senu vācu tautas dziesmu “Winter ade”. Visi festivāla dalībnieki ar iedvesmu demonstrēja to, ka dziesmas un mūzika ne vien bagātina dvēseli, bet ir arī lielisks palīgs svešvalodu apguvē. Koncerta noslēgumā pasākuma dalībnieki kopā nodziedāja Jorana Šteinhauera un Daugavpils jauno mūziķu radīto dziesmu “Draugavpils”. Zālē patiešām valdīja radoša un draudzīga atmosfēra.Informāciju sagatavoja: vācu valodas skolotāja Maija Baklāne

pievienots 26.04.2017; 12:06

pievienots 24.04.2017; 13:56

23.martā skolā notika Starptautisks matemātikas konkurss “Ķengurs”.


23.martā skolā notika Starptautisks matemātikas konkurss “Ķengurs”. Piedalījās 52 skolēni no 2. – 9.klasei. Skolēniem bija jāatrod atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar matemātisko domāšanu dažādās nestandarta dzīves situācijās.

Apsveicam katru skolēnu, kas pārbaudīja savas spējas.

Skolā labākie uzrādītie rezultāti katrā klašu grupā ir:
2.a klase Vucena Lauma
3.a klase Ņikitins Ivans
4.a klase Ribkina Elīze
5.b klase Drelings Jānis
6.a klase Silovs Rainers
7.a klase Brauna Rita
9.a klase Volkausks Arturs

Paldies matemātikas skolotajām: Ainai Krauklei, Aijai Plotkai, Ārijai Leinei, Innai Bicānei, Eleonorai Smirnovai, Liānai Zvērbulei, Ivetai Lukaševičai, Olgai Novickai par ieguldīto darbu, attīstot matemātiskās spējas un loģisko domāšanu, savos skolēnos.


Informāciju sagatavoja: Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad.L.Bužinska

pievienots 24.04.2017; 11:47

Etwinning projekta“One Calendar Common Experience” dalībnieki saņēma apsveikumus no poļu draugiem.


Šonedēļ mūsu skolas skolēni saņēma Lieldienu apsveikumus no Polijas. Apsveikumi bija dažādi. Īpašs prieks bija par roku darinātiem apsveikumiem.

Mēs projektā darbojamies jau gandrīz gadu. Projekta aktivitāte aprīlī bija apsveikumu veidošana. Saņemot apsveikumus , pasteidzāmies aizsūtīt pateicības par apsveikumiem un savus apsveikumus visiem mūsu projekta partneriem.

Priecājos kopā ar saviem skolēniem un novēlu visiem skaistas Lieldienas!

WP_20170410_002 WP_20170410_004 WP_20170410_006 WP_20170410_009 WP_20170410_010 WP_20170410_011 WP_20170410_012 WP_20170411_002 WP_20170411_003 WP_20170411_005 WP_20170411_006 WP_20170411_007 WP_20170411_009 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja: Angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 13.04.2017; 15:29

Laura Bicāne un Jorans Šteinhauers viesojas mūsu skolā


11. aprīlī mūsu skolas skolēniem bija negaidīta un patīkam tikšanās. Skolā ieradās viesi- mūziķi Laura Bicāne un Jorans Šteinhauers, kuri iepazīstināja skolēnus un skolotājus ar savu jauno programmu “Dziedam zusammen” un aicināja visus uz savu koncertu, kas notiks 12.aprīlī Daugavpils teātrī. Jaunie mūziķi ar savu pozitīvo attieksmi pret dzīvi, aizrautību un sirsnību mūs visus iepriecināja, radīja interesi par gaidāmo koncertu. Tikšanās beigās visi kopā nodziedājām Jorana un Daugavpils jauno mūziķu sacerēto dziesmu “Draugavpils”.

IMG_7500 IMG_7502 IMG_7503 IMG_7515 IMG_7519 IMG_7524 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja: Maija Baklāne, vācu valodas skolotāja

pievienots 13.04.2017; 15:19

4.aprīlī skolas zēnu komanda pārstāvēja skolu un pilsētu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs florbolā.


4.aprīlī skolas zēnu komanda pārstāvēja skolu un pilsētu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs florbolā , kuras notika Preiļu 1. pamatskolā. Piecu komandu konkurencē zēni izcīnīja 3.vietu.

Komandā spēlēja
4.a kl. Arvis Geidāns,
5.a kl. Stefans Dobrovoļskis, Raitis Vilcāns, Patriks Pozņaks, Sandis Cimotišs,
5.b kl. Lūkass Sandijs Fareņuks.

Paldies Skolēniem par cīņassparu un vecākiem par atbalstu gan klātienē, gan neklātienē.Informāciju sagatavoja: Sporta skolotāja M.Skrūzmane

pievienots 07.04.2017; 08:53

Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī


No š.g. 27.marta līdz 24.aprīlim mūsu pilsētā jau ceturto reizi notiek pasākumu cikls “Vācu kultūras pavasaris”. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības interesi par vācu valodu un vācvalodīgajām zemēm. Mūsu pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāts plašs kultūras pasākumu klāsts- izstādes, semināri, lekcijas, koncerti, vācu kino vakari, būs arī iespējas pašiem piedalīties dažādos konkursos.

“Vācu kultūras pavasari” organizē Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Rīgā, Gētes institūtu Rīgā, Daugavpils pilsētas domi un daudzām citām organizācijām. Arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, vācu valodas skolotāju MA un vairākas mūsu pilsētas skolas aktīvi piedalās pasākumu cikla organizēšanā. Daugavpils Vienības pamatskola vienmēr aktīvi darbojusies gan vācu kultūras pavasara organizācijā, gan norisē.

Daudzveidīgas aktivitātes tiek piedāvātas gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un 1.-4.klašu skolēni piedalījās radošo darbu konkursā “Mana pirmā bilžu grāmata vācu valodā”, 1.aprīlī Bērnu bibliotēkā ”Zīlīte” notika skolēnu veidoto grāmatu izstāde.

5.-9.klašu skolēni 30.martā piedalījās skatuves runas konkursā vācu valodā “Dzejoļu okeāns”. Konkurss notika Daugavpils Vienības pamatskolā, tajā iesaistījās 6 pilsētas skolu audzēkņi, kā arī viesi no Špoģu vidusskolas. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 6.b klases skolēni Elizabete Lispuha un Roberts Ansons, 7.a klases skolnieces Anastasija Naumova un Rita Brauna. Īpaši veiksmīgs starts bija Ritai Braunai, kura šajā konkursā ieguva 3.vietu.

Jau par tradīciju mūsu pilsētā kļuvis Daugavpils 12.vidusskolas organizētais dziesmu festivāls svešvalodās ”Manas dvēseles dziesma.” Šogad tas notiks 20.aprīlī. Pašlaik notiek gatavošanās konkursam.

Gētes Institūts Rīgā nodrošinājis to, lai mūsu pilsētas iedzīvotāji bez maksas varētu noskatīties vairākas vācu filmas, apmeklēt Lauras Bicānes un Jorana Šteinhauera koncertu Daugavpils teātrī, lai skolēniem būtu iespēja piedalīties sportiskā aktivitātē “Vācu mūzika uz ledus” Daugavpils ledus hallē. Mūsu skolas skolēni jau apmeklējuši divas filmas vācu valodā.

IMG_7032 IMG_7040 IMG_7047 IMG_7048 IMG_7058 IMG_7087 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja: Maija Baklāne, Daugavpils Vienības pamatskolas vācu valodas skolotāja

pievienots 05.04.2017; 14:12

"Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)"


Mūsu skolas bibliotēka ar lielu interesi iesaistījās Jonavas rajona skolu bibliotēku projektā "Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)" 2017.03.27.-31., jo kādreiz mūsu skolas ēkā, ( kas 1886. gadā bija Dvinskas reālskola), ir mācījies J. Tumas – Vaižgantas lietuviešu rakstnieks, sabiedriskais darbinieks, garīdznieks. Skolai ir arī noslēgts sadarbības līgums ar Svedasu ģimnāziju (Anikščaju rajons, Lietuva), kura ir nosaukta J.Tumasa – Vaižganta vārdā."Baltu valstu literatūras nedēļā (dienā)" skolas vestibilā uz ekrāna varēja apskatīt prezentāciju par lietuviešu bērnu grāmatu autoriem. Skolas bibliotēkā bija izveidota izstāde, garajos starpbrīžos un pagarinātajā dienas grupā lasījām lietuviešu autoru darbus, zīmējām to varoņus.

Bērniem īpaši patika Linas Žutautes grāmata “Kika Mika un lielā tumsa”, kas ir Bērnu žūrijas laureāte vecuma grupā 5+ un Ķ. Kasparaviča grāmata ”Baltais zilonis”.

P1010448 P1010452 P1010456 P1010457 P1010464 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja: skolas bibliotekāre J.Celma

pievienots 31.03.2017; 08:41

Skolēnu aptaujas rezultāti par APU noteikumiem skolā.


Skolā tika aptaujāti 3.-9.klašu 275 skolēni (60,8% no visiem skolēniem) par programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” noteikumiem un to ievērošanu.

Uz jautājumu, ko nozīmē saīsinājums APU, puse skolēnu atbildēja precīzi – atbalsts pozitīvai uzvedībai. 12% APU uzskata, ka tas ir komandas darbs, 7% APU uztver kā pozitīvos noteikumus, kurus jāievēro, bet, ka tā ir apzinīga un pozitīva uzvedība – uzskata vēl 6% skolēnu, bija dažas līdzīgas atbildes, taču 12% skolēnu nezina vai izliekas, ka nezina, kas ir APU. Daļa no šiem skolēniem arī nevēlējās apzinīgi aizpildīt anketu.

Neskatoties uz dažu skolēnu noliedzošu attieksmi, aptaujas rezultāti kopumā ir pozitīvi:

Skolēni zina, ka skolā ir izveidoti pozitīvi noteikumi un ievērojuši, ka tie ir uzskatāmi izvietoti un pieejami visās skolas vidēs (87% aptaujāto skolēnu).

Gandrīz visi skolēni apliecina, ka skolotāji lieto pozitīvos pastiprinājumus un skolā tiek izmantoti dažādi apbalvojumi par pozitīvu uzvedību (93%).

Skolēni apliecina, ka skolotāju prasības par uzvedību ir vienotas pret visiem skolēniem (91%) un secina, ka sāk uzlaboties skolotāju un skolēnu attiecības (80%).

Skolēni atzīst, ka skolā noteikumi tiek mācīti (87%), un 86% ievēro skolas noteikumus.

70 % skolēnu apgalvo, ka skolā ir uzlabojušās skolēnu savstarpējās attiecības.

Visi skolēni zina, ka skolā ir izstrādāta seku sistēma, ar kuru var iepazīties iekšējās kārtības noteikumos un viņi izprot savas uzvedības un seku saistību.

Paldies skolēniem, kuri apzinīgi piedalījās šajā aptaujā un izteica savu viedokli!

Informāciju sagatavoja: APU komandas locekle Ērika Locika

pievienots 31.03.2017; 08:22

Vecāku aptaujas rezultāti par APU noteikumiem skolā.


Vecāku aptaujā par APU noteikumiem skolā piedalījās 36% vecāku, visaktīvākie bija 1.-3. klašu skolēnu vecāki - 56,4%, 4.-6. kl. - 36,2% vecāku un 7.-9.kl. – tikai 7,4% vecāku.

Analizējot aptaujas rezultātus, var secināt, ka lielākā daļa vecāku (92,6 %) zina, ka skolā ir izveidoti pozitīvas uzvedības noteikumi visām skolas vidēm un ir pārliecināti, ka viņu bērns pārzina APU noteikumus.

Vairāk nekā 90% vecāku atzīst, ka ir informēti par APU programmu un uzņemas atbildību, kā arī iesaistās skolas piedāvātajos bērna uzvedības problēmu risinājumos. To, ka noteikumi skolā ir izvietoti un pieejami visur un tie arī tiek mācīti, ir pamanījuši gandrīz 90% vecāku. Kā arī lielākā daļa vecāku atzīst, ka pedagogu prasības par uzvedību ir vienotas pret visiem skolēniem, un skolotāji tiek galā gan ar nelieliem, gan ar nopietniem uzvedības pārkāpumiem klasē. Tomēr nedaudz vecāku (apmēram 10%) domā, ka skolotāji ne vienmēr tiek galā ar dažādiem uzvedības pārkāpumiem klasē.

Lielākā daļa vecāku (93,2%) zina, ka skolā tiek izmantoti dažādi apbalvojumi par pozitīvu uzvedību un skolotāji lieto arī pozitīvus pastiprinājumus.

Daudzi vecāki piekrīt tam, ka skolā uzlabojas gan skolēnu savstarpējās attiecības, gan skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības.

Gandrīz 86% vecāku domā, ka bērni izprot savas uzvedības un seku saistību, taču ne vienmēr ievēro skolas noteikumus. Taču pārējie 14% vecāku uzskata, ka viņu bērni neievēro noteikumus un neizprot savas uzvedības un seku saistību.

Diemžēl daži vecāki (1-2%) nezina neko par pozitīvās uzvedības noteikumiem skolā un visur saskata tikai negatīvo.

Priecē tas, ka vecāki (gandrīz 85%) sākuši vairāk uzticēties skolai un ievērojuši arī to, ka sabiedrībā arvien vairāk tiek akcentēta pozitīvās uzvedības nozīme.

Paldies visiem vecākiem, kuri piedalījās šajā aptaujā un izteica savu viedokli!

Informāciju sagatavoja: APU komandas locekle Jeļena Celma

pievienots 22.03.2017; 13:37

Daugavpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss.


Daugavpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkursam no skolas tika izvirzītas 4 skolnieces, kuras skolas konkursā ieguva lielāko punktu skaitu. Konkurss pilsētā notika 21.martā. Iegūti šādi rezultāti:

1.pakāpes diploms – Amandai Griķei (4.b.klase) – izvirzīta novada konkursam

2.pakāpes diploms – Meldrai Boreiko (4.a) un Līnai Mazaļevskai (4.b)

3.pakāpes diploms – Lindai Širvinskai (4.a).Apsveicam ar sasniegtiem augstajiem rezultātiem!
Informāciju sagatavoja: Direktores vietniece Ērika Locika

pievienots 22.03.2017; 13:31

Sporta pasākums „Jautrie starti".


2017.gada 20.martā Daugavpils Vienības pamatskolā, notika sporta pasākums ‘Jautrie starti”, ar mērķi iesaistīt skolēnus sporta aktivitātēs. Šajā pasākumā piedalījās 7.-9.klašu skolēni. „Jautrajos startos” bija dažādas stacijas un sportiskas stafetes. Pasākuma laikā skolēni veikli un atraktīvi iesaistījās un izpildīja dotos uzdevumus.

Foto

Informāciju sagatavoja:
Sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

pievienots 22.03.2017; 13:17

Informāciju sagatavoja:
Uzdevumi.lv mārketinga speciāliste Evija Tukiša

pievienots 16.03.2017; 10:53

APU balvas


Skola piedalās APU ( atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmā, kuras mērķis ir iedibināt skolā vienotu sistēmu skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanu. APU balstās uz trim pamatvērtībām: drošību, cieņu un atbildību.

Skolēni, kuri ievēro pozitīvās uzvedības noteikumus, ir iespēja saņemt pozitīvos ierakstus e-žurnālā. Laika posmā no 01.09.2016.gada līdz 01.03.2017. gadam
par 30 pozitīviem ierakstiem 1.- 6. klašu skolēni saņēma uzlīmes (251 skolēni),
bet 7.-9. klašu skolēni par 30 pozitīviem ierakstiem saņēma grāmatzīmi ( 49 skolēni).

Par 60 pozitīviem ierakstiem 1.- 6. klašu skolēni saņēma grāmatzīmi ( 48 skolēni),
bet 7.-9. klašu skolēni par 60 pozitīviem ierakstiem saņēma pildspalvu ( 21 skolēni).
5 skolēniem ir pasniegts blociņš ar skolas logo, jo viņi ir sakrājuši 100 pozitīvus ierakstus.

Šogad, pirmo reizi 5. klašu skolēniem, kā balvu par pozitīvajiem ierakstiem e- žurnālā ir piešķirts personīgais skapītis ( 5.a -11 skolēniem, 5.b – 10 skolēniem).

Par iegūto balvu priecājas ne tikai pats ieguvējs, bet arī klase un skolotāji. Jo katrs no mums ar savu pozitīvo uzvedību veido labvēlīgu atmosfēru skolā.

Informāciju sagatavoja:
APU komanda

pievienots 06.03.2017; 14:43

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības florbolā 2005.g.dz. un jaunāki.


1. martā 16. vidusskolas sporta zālē notika Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības florbolā. Piecu komandu sīvā konkurencē mūsu skolas zēnu komanda izcīnija 1. vietu un ieguva tiesības pārstāvēt skolu un pilsētu 04.04.2017. Latgales reģiona finālsacensībās Preiļos.

Komandā spēlēja 4. a kl. Arvis Geidāns, 5. kl. Stefans Dobrovoļskis, Patriks Pozņaks,
Raitis Vilcāns, Sandis Cimotišs.

Paldies zēniem par cīņassparu un vecākiem par atbalstu.Informāciju sagatavoja:
Sporta skolotāja M.Skrūzmane

pievienots 06.03.2017; 13:19

Absolventu tikšanās „Mana mīļā, mīļā skola…” ar 8.-9.klašu skolēniem.


Mūsu skolas absolventi bieži ienāk skolā, lai satiktos ar skolas biedriem, draugiem vai skolotājiem. Ar katru gadu pieaug to skolēnu skaits, kuri atnāk uz skolu, lai apraudzītu savus skolotājus. Tā ir ļoti jauka un patīkama tendence. Tas nozīmē, ka mūsu skolēni, aizejot no skolas spēj novērtēt sniegtās zināšanas, atbalstu un sirsnību, draudzīgas attiecības, kas pastāv starp skolēniem un skolotājiem mūsu skolā.

Esmu vairāku gadu garumā uzkrājusi informāciju par mūsu skolas absolventu gaitām, pēc pamatskolas beigšanas. Tā radās ideja uzaicināt mūsu skolas absolventus pastāstīt par sevi.

Mūsu skolas aktīvākie absolventi pulcējās 23.02., lai pastāstītu, kā ir veidojies viņu dzīves, karjeras ceļš.

Viņi veltīja mīļus un jaukus vārdus skolai un skolotājiem.

Katrs no viņiem pastāstīja par savām gaitām: kā veidojās viņu studiju un darba dzīve, izteica savus ieteikumus mūsu skolas 8.-9.klašu skolēniem, atbildēja uz jautājumiem.

Absolventi pārstāvēja dažādus absolvēšanas gadus. Līdz ar to tikšanās bija jo interesantāka. Mēs uzaicinājām absolventus, kuri mācās ģimnāzijā vai mūzikas vidusskolā, augstskolā un tos, kuri jau strādā.

Skolu apmeklēja Raivis O., Eduards L., Kristīne Kr., Dārta St., Katrīna L., Laura Mellīna K., L. Kampāne, Ņina P., Gunita V., Jolanta Sk.

Absolventi atstāja savus sirsnīgos vēlējumus- ziediņus mūsu skolas ābelītē 2.stāvā.

Pateicos visiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā: skolas vadībai, skolotājiem, klašu audzinātājiem, vecākiem un skolēniem.

Foto

Informāciju sagatavoja:
Karjeras konsultante Sandra Šapale

pievienots 06.03.2017; 10:55

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāja Inese Geiba

pievienots 03.03.2017; 09:42

Informāciju sagatavoja:
Svešvalodu MK vadītāja Ž. Olehnoviča

pievienots 03.03.2017; 09:04

Zvirbulis 2017


"Līdz ar pavasarīgām vēsmām dabā, arī skolā jūtama pavasara tuvošanās. Par to liecina ikgadējais skatuves runas konkurss, ko tradicionali skolā saucam "Zvirbulis -2017". Tā mērķis bija - izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.

Skolas bibliotēkā 23.februārī satikās tie skolas skolēni, kas vēlējās atklāt citiem savu talantu vai sava talanta izaugsmi. Žūrijai bija jānovērtē 28 skolēnu priekšnesumi. Veiksmīgi un atbilstoši vecumam bija izvēlētie latviešu autoru darbi. Skolēni, kuri jau vairākkārt ir piedalījušies skatuves runas konkursā, atzina, ka repertuārs bija ļoti daudzveidīgs. Konkursā jauki skanēja arī latgaliešu valoda.

Paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu konkursantu sagatavošanā!


"Zvirbulis 2017" laureāti

IMG_20170223_124210 IMG_20170223_134653 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Direktores vietniece Ērika Locika

pievienots 03.03.2017; 08:54

Ēnu diena – 2017.


Šogad 15.februārī mūsu valstī tika organizēta Ēnu diena. Mūsu skolas 5.-9.klašu skolēni pieteicās Ēnu dienas mājas lapā www.enudiena.lv izsludinātajām vakancēm. Viņi rakstīja pieteikumus un motivācijas vēstules.

Skolēni iepazinās ar savu izvēlēto profesiju aprakstiem, sagatavoja intervijas jautājumus, vēroja savu izvēlēto profesiju pārstāvjus, veicot savus tiešos darba pienākumus.

Skolēni pieteicās vairākām vakancēm. Daži no viņiem vinnēja konkursā un saņēma apstiprinājumu savai motivācijas vēstulei.

Mūsu skolas skolēnus interesēja gaisa spēku kadeta, dizaina speciālista, žurnālista, bibliotekāra, muitas vecākā uzrauga, direktora vietnieka saimnieciskajos jautājumos joma, ainavu arhitekta, AS „Sadales tīkla” elektroinženiera un Latvijas dzelzceļa maršruta pārrauga, ceļu distances tehniskās daļas vadītāja un transporta inženiera dienas kārtība un ikdienas uzdevumi.

Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju, Pilsētas domi, Latgales centrālo bibliotēku, „Dautkom TV”, 10.vidusskolu, Ilūkstes novada pašvaldību, muitas pārvaldes preču staciju un Latvijas dzelzceļu.

Pusaudžiem tā bija kolosāla iespēja iepazīt darba pasauli.

Viņu atsauksmes:

Eva :…darbs ir interesants… ,

Kaspars: …es nākotnē gribētu kļūt par muitas darbinieku…,

Jānis: …jā, es esmu uzzinājis, vai šī profesija man patiks/ ir piemērota…,

Luīze: …jā, tas parādīja, ka darbs ir ļoti atbildīgs….,

Violeta:… es domāju, ka tas darbs ir niecīgs un viegls, bet uzzināju, lai to veiktu ir daudz jāmācās…,

Ainārs: …mani profesija vairāk ieinteresēja…,

Ervīns:… Ēnu diena patika…,

Madara: …Bija interesanti un aizraujoši.Informāciju sagatavoja:
karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 24.02.2017; 18:11

Informācija par Daugavpils pilsētas domes nodarbinātības programmu 2017, pusaudžiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri strādās savās skolās.


1) Pusaudžiem, kuriem deklarētā dzīves vieta ir Daugavpils pilsēta, reģistrācija sāksies 2017. gadā 27.februārī. Skolas sociālie pedagogi pieņems iesniegumus no vecākiem brīvā formā adresētu direktoram līdz 2017. gadu 10.martam.

2) Izvērtēšanas darbs notiks no 2017.gada 13.marta līdz 2017.gada 29.martam.

3) Skolēniem atlases rezultāti tiks paziņoti 2017.gada 30.martā.

Iesnieguma veidlapa

Informāciju sagatavoja:
Skolas vadība

pievienots 24.02.2017; 17:35

Katru gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu.


Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādama?
Dziedāš' pati savu dziesmu,
Runāš' savu valodiņu.

Tas aizsākās 1999. gadā pēc UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā pieņemtās Rezolūcijas par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību UNESCO izceļ valodu nozīmi kultūru izpausmju daudzveidības saglabāšanā un iestājas par dzimtās valodas lietojuma veicināšanu. UNESCO aizstāv dzimtās valodas lietojumu kā pamatu dziļas un daudzpusīgas personības attīstībā, šajā dienā īstenojot dažādas akcijas un koordinējot dažādas aktivitātes.

Arī mūsu skolā katru gadu tiek svinēta dzimtās valodas diena. Šogad, atzīmējot Dzimtās valodas dienu, 1.-9. klašu skolēniem jāveic divi uzdevumi.

Pirmais jau ir paveikts, un uz klašu durvīm var redzēt skaistus, krāsainus burtus.

Otrais uzdevums izpildāms līdz 1. martam.
Aicinām visus klašu kolektīvus iesaistīties šajā aktivitātē!

1 2 3 4 5 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
Skolas vadība

pievienots 24.02.2017; 17:26

Projekta nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā


Šogad projekta nedēļa skolā notika no 6.līdz 10.februārim. Pirms tās organizējām skolēnu aptauju par iespējamo projekta nedēļas tēmu. Tā kā bija daudz dažādu priekšlikumu, skolas projekta tēma bija plaša ”Atklāj un iepazīsti pasauli!”, bet katra klase un skolēnu grupa varēja pētīt un izzināt to, ko paši bija iecerējuši.

Projektu tēmas bija daudzveidīgas:10.februārī skolā bija īsti svētki, jo katra klase skolas zālē prezentēja savu veikumu. Šogad pēc skolā izstrādātiem kritērijiem tika vērtēts katra skolēna darbs projekta nedēļā, tāpēc daudzi strādāja īpaši aktīvi un arī lieliski uzstājās. Vērtēšanas komisija augstākos vērtējumus piešķīra 1.abc, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 5.b, 9.a klasēm. Tomēr vislielākais ieguvums projektu nedēļā ir iespēja visiem skolēniem mācīties to, kas viņus patiešām interesē, sadarboties, attīstīt savas prasmes un radīt kaut ko jaunu un interesantu.

Foto

Paldies skolēniem un viņu skolotājiem par aizrautību un aktivitāti projekta nedēļā!

Informāciju sagatavoja:
skolas direktores vietniece izglītības jomā Maija Baklāne

pievienots 24.02.2017; 17:13

Smaidīgi - krāsaino vitamīnu nedēļa.
Informāciju sagatavoja:
Veselību veicinošas skolas koordinatore Vienības pamatskolā Inga Sokolova

pievienots 17.02.2017; 12:53

Daugavpils Vienības pamatskola-Nacionālās veselību veicinošo skolu tīkla skola!


Vienības pamatskola jau otro gadu aktīvi darbojas Latvijas veselību veicinošo skolu tīklā. Slimību profilakses un kontroles centrs mūsu darbu augstu novērtēja un decembrī tika piešķirts oficiāls statuss veselību veicinoša izglītības iestāde.

Mēs turpinam sekmēt skolēnu fizisko, emocionālo un sociālo veselību. Attīstam skolēnos prasmes rūpēties par savu veselību, organizējot un iesaistot skolēnus veselības veicināšanas aktivitātēs.

Katru mēnesi Vienības pamatskolā tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi, kuros tiek iesaistīti visi skolēni no 1.līdz 9.klasei.

 • Tradicionāli – septembris: fiziskās veselības mēnesis: šogad aktīvi sportojām kopā ar Jaunsardzes pārstāvjiem. Rīkojām dinamiskās vingrošanas pauzes stundu laikā, skolēni aktīvi piedalījāmies Olimpiskajā dienā, sporta skolotājas rīkoja sporta pasākumu „Lecam”.


 • 29.septembrī aktīvi atzīmējām Pasaules sirds veselības dienu. Pasaules sirds veselības diena tika organizēta ar devīzi "Mīli savu sirdi!" Ar mērķi veicināt skolēnu informētību par sirds saslimšanām skolas medmāsiņa radio raidījumā akcentēja veselīga uztura un aktīva dzīvesveida lomu sirds veselības saglabāšanā.


 • Oktobrī – aktīvi atzīmējām Vispasaules putras dienu, mājturības skolotāja rīkoja pasākumu „Saputrotā putra” – skolēni veidoja putru receptes, vārīja putras un baudīja tās. Ieaistījāmies Vislatvijas putras programmā, skolēni saņēma iespēju baudīt dažādas putras, un vērtīgas grāmatiņas par putru lietderību.


 • Atzīmējām arī Vispasaules garīgās veselības dienu. Skolas psiholoģe ikvienu aicināja piedalīties pasākumā „Iedvesmojošais smaids” – veidoja brīnišķīgas, pozitīvisma pilnas foto Smaidu arkā, bērniem tas sagādāju milzīgu prieku un lielisku noskaņojumu.


 • Novembrī, 1.klašu skolēni piedalījās skolas logopēdes veidotajā pasākumā „Lieli, stipri vēji pūš...”- elpošanas vingrinājumu pēcpusdiena elpošanas muskuļu nostiprināšanai pareizas skaņu izrunas veicināšanai.


 • Decembrī sociālo zinību skolotāja rīkoja jauku, miera, sirsnības pilnu Labestības nedēļu: pirmdiena- komplimentu diena, kad visas dienas garumā viens otram teicām ko mīļu. Otrdiena- uzmundrinājumu un iedrošinājumu diena, trešdiena- apskāvienu diena, ceturtdiena- smaidu diena, piektdiena- „paldies” diena!


 • *Vienības pamatskolā ir izveidots stends, kas nepārtraukti vēsta aktuālu informāciju par dažādiem veselības jautājumiem. Atbilstoši pasākuma tēmai skolā tiek izvietoti plakāti, atgādnes, informācija par veselības jautājumiem.

  *Katru dienu skolēni garo starpbrīdi var aktīvi un veselībai lietderīgi pavadīt sporta zālē, dažādas spēles tiek izvietotas gaiteņos, kas veicina izkustēšanos.

  Tā veselīgās noskaņās ir pavadīts pirmais pusgads, un otrais pusgads noritēs tik pat aktīvi veicinot veselību: janvārī skolas psiholoģe un sociālā pedagoģe rīkoja viktorīnu 5.- 6.klasēm „Veselīga un neveselīga uzvedība”. No 20.02.- 24.02. sociālo zinību skolotāja rīkos atraktīvu, izglītojošu „Smaidīgi krāsaino vitamīnu nedēļu”, lai izglītotu skolēnu augļu lietošanas lietderībā, piedāvās nogaršot tos, kā arī zināt kā katra krāsa ietekmē cilvēku, un protams neaizmirstot, cik svarīgi mūsu veselībai ir pozitīvas emocijas – smaidīt ik dienas!

  Foto

  Martā sporta skolotājas rīkos sacensības „Veselīgie starti”, aprīlī sākumskolas skolotājas veltīs īpašu uzmanību veselīga brīvā laika pavadīšanas jautājumiem skolēniem pagarinātās dienas grupā. Maijā skolēnus gaida veselīgā sadancošanās „Aerobikas dienā”. Visi šie pasākumi veicina skolēnu veselību – fizisko, emocionālo, sociālo!

  Vēlot visiem labu veselību,
  Veselību veicinošas skolas koordinatore Vienības pamatskolā Inga Sokolova

  pievienots 17.02.2017; 12:17

  Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem.


  2017. gada 23. janvāri notika Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem, kurā skolēni parādīja savas zināšanas un prasmes dzimtās valodas apguvē.

  5. klašu grupā
  1. vietu ieguva Jānis Drelings 5.b (skolotāja S.Vaidere)

  6. klašu grupā
  1. vietu ieguva Anete Marija Tamane 6.a (skolotāja S.Vaidere)
  3. vietu ieguva Marita Jureviča 6.b (skolotāja E.Zdanovska)


  Informāciju sagatavoja:
  Latviešu valodas un mākslas jomu MK vadītāja I.Geiba

  pievienots 14.02.2017; 9:04

  Viktorīna "Mēs izvēlamies brīvību un veselību".


  7. un 9. februārī 6.-7. klasēm bija organizēta viktorīna "Mēs izvēlamies brīvību un veselību".
  Viktorīnas dalībnieki, zīmējot, spēlējot, diskutējot, strādājot grupās, meklēja atbildes uz jautājumiem, kā savā dzīvē izdarīt pareizo izvēli, dzīvot veselīgu dzīvesveidu un nekļūt par atkarīgu cilvēku. Skolēniem bija iespēja padomāt kā izjust pozitīvas jūtas un emocijas nelietojot atkarību izraisošās vielas.
  Viktorīnas nobeigumā skolēni veica pašvērtējumu par savu attieksmi pret veselību. Lielākā daļa skolēnu atzīmēja, ka centīsies dzīvot veselīgu dzīvesveidu.

  Atsakoties no atkarībām, var saglabāt veselību un skaistumu, draugus un ģimeni, izveidot karjeru un būt laimīgam!

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  Neļa Ivanovska un Tatjana Laizāne

  pievienots 13.02.2017; 9:07

  Iesniegums ar drošu elektronisko parakstu bērna uzņemšanai 1.klasē 2017./2018.m.g.


  Vecākiem, kuriem ir elektroniskais paraksts, ir iespēja aizpildīt iesniegumu par bērna uzņemšanu mūsu skolā elektroniskajā veidā (nevis ierodoties klātienē) un nosūtīt to uz skolas e-pastu:dvpsk@inbox.lv

  Lūdzam ņemt vērā, ka, pamatojoties uz "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējo izglītības iestāžu 1. klasēs 2016./2017. mācību gadā”
 • 2.1.2. punktu: vecākiem (aizbildņiem) iesniedzot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu ir jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju un vecāka personu apliecinošs dokuments (aizbildnim- Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);
 • 2.1.2.1 punktu: iesniedzot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzējam ir jāņēm vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kuri būs iesūtīti uz iestādes oficiālo e-pastu sākot ar 01.02.2017. plks. 8.00
 • 2.8.2. punktu: vecākiem vai aizbildņiem, kuri iesniedza iesniegumu elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, rakstiska apliecinājuma saņemšanai (par bērna reģistrāciju VIIS datu bāzē) ir jāierodas izglītības iestādē ne vēlāk kā vienas kalendārās nedēļas laikā pēc elektroniski iesniegtā iesnieguma nosūtīšanu, uzradot 2.1.2. punktā norādīto dokumentu oriģinālus;
 • 2.8.3. punktu: ja minētie dokumenti oriģināli netiks uzrādīti, izglītības iestāde ir tiesīga anulēt reģistru.

  Iesnieguma veidlapa

  Informāciju sagatavoja
  Skolas administrācija

 • pievienots 11.01.2017; 12:34

  Sveicam noformēšanas konkursa dalībniekus un uzvarētājus!!!!!


  No 1.decembra līdz 15.decembrim skolā notika kabinetu durvju noformējuma konkurss „Ziemas noskaņa”. Tajā aktīvi piedalījās visa skolas saime. Noformējumus vērtēja žūrijas komisija, kā arī bija iespēja katram personīgi nobalsot par savu simpātiju.

  Rezultātā vietas sadalījās sekojoši:
  1. Kabinetu durvis:
  3.vieta ar 110p. – kancelejas durvju noformēšanas autorei un izpildītājai lietvedei
  Aļonai Sidorenko
  2.vieta ar 112p- psiholoģei Tatjanai Laizānei
  1.vieta ar 113.p- rotaļu istabas durvju noformējums, kuru dekorēja tehnisko darbinieku pārstāvji
  2. Klašu durvis:
  4.vieta ar 105.5p. un atzinības raksts- 7.a klasei un klases audzinātājai Olgai Novickai
  3.vieta ar 106 p. – 9.a klasei un klases audzinātājai Ingai Sokolovai
  2.vieta ar 110 p. - 7.b klasei un klases audzinātājai Ritai Ostapko
  1.vieta ar 111,5 p.- 8.a klasei un klases audzinātājai Inesei Geibai

  Starp kabinetiem Par skatītāju simpātiju kļuva Sandras Šapales un Alīnas Ivanovas durvis, un klašu grupā 8.a klases noformētās durvis.

  APSVEICAM!!!!!!


  Durvju noformējumi

  Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāja Rita Ostapko

  pievienots 30.12.2016; 11:08

  Informāciju sagatavoja: Svešvalodu MK vadītāja Žanna Olehnoviča

  pievienots 30.12.2016; 11:08

  7. decembrī tika noslēgta Starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā un apbalvoti tās laureāti  Akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda” šogad piedalījās skolotāji no 45 Latvijas izglītības un kultūras iestādēm, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz 3000 jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā. Arī mūsu skolas skolotājas un skolēni iesaistījās šajā pasākumā.

  Akcija jau otro gadu tiek rīkota, lai iepazīstinātu sabiedrību un veicinātu bērnu, jauniešu un pieaugušo izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistītu ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

  Visi akcijas laikā tapušie nodarbību plāni apkopoti publikācijā “Solis pasaulē. Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā”. Šajā publikācijā ir arī mūsu skolas skolotāju Oksanas Ostrovskas, Ingas Sokolovas, Ivetas Lukaševičas un Ritas Ostapko nodarbību plāni.

  Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” balva tika nodota Daugavpils Vienības pamatskolas skolotājām.

  Latvijas Platforma attīstības sadarbībai balvas saņēmēju vidū bija arī Vienības pamatskolas skolotājas Inga Sokolova, Oksana Ostrovska.


  Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāja I.Lukaševiča

  pievienots 22.12.2016; 14:01

  Labdarības akcija- “Laimīgi kopā!”


  “Suns tic, ka viņš ir cilvēks. Kaķis ir pārliecināts, ka Viņš ir Dievs.”


  Teju, teju klāt Ziemassvētki – prieka, brīnumu un arī pārdomu laiks. Svētki, kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad daudzu sirdis atveras labiem darbiem un labām domām. Dāvināšanas, mīlestības, gaišuma un piedošanas laiks, kad varam izpurināt dvēseli un atskatīties uz paveikto.

  Dzīvnieku patversmes biedrības “Otrās mājas” valdes locekle Žaneta Sosnare pateicas un saka : “ Komanda un četrkājainie iemītnieki saka sirsnīgu paldies Labdarības akcijas “ Laimīgi kopā” autorēm un organizētājām – skolotājai Oksanai Ostrovskai un visiem, visiem dzīvniekmīļiem, kas piedalījās šo dāvanu maisu pildīšanā! Sirsnīgu paldies visiem, visiem jaukajiem cilvēkiem par viņu dāsnumu, palīdzot piepildīt patversmei gādāto dāvanu maisu. Priecīgus un sirdssiltus svētkus jums visiem!!!”

  Decembra laikā izdevies savākt 24.1 kg suņu barības un 20 kg kaķu barības, ka arī 2 kakla siksnas un dažādas rotaļlietas.


  Informāciju sagatavoja: ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Oksana Ostrovska

  pievienots 22.12.2016; 13:17

  Fakultatīvās nodarbības "Sociālo un saskarsmes prasmju pilnveidošana"


  Decembrī fakultatīvajās nodarbībās "Sociālo un saskarsmes prasmju pilnveidošana" 3., 4. un 5. klašu skolēni veidoja smilšu mandalas. Tā ir relaksācijas metode, kas palīdz bērniem atslābināties, uzlabot noskaņojumu, mazināt trauksmes līmeni un attīstīt radošo domāšanu. Visi skolēni aizrautīgi un iedvesmojoši veidoja savas smilšu mandalas. Paldies visiem skolēniem par aktīvu darbošanos fakultatīvajās nodarbībās!

  Foto

  Informāciju sagatavoja: skolas psiholoģe Tatjana Laizāne.

  pievienots 16.12.2016; 14:23

  7.a un 7.b klases ekskursijas uz Daugavpils skrošu rūpnīcu.


  Piedaloties pilotprogrammā “Latvijas skolas soma”, 7.a un 7.b klases skolēniem bija iespēja doties bezmaksas mācību ekskursijā uz Daugavpils Skrošu rūpnīcu (DSR).

  Tā ir vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas ražošanas rūpnīca Baltijā, kurā atrodas Eiropā vecākais, joprojām strādājošais skrošu liešanas tornis. Šeit apmeklētājiem ir iespēja uzzināt kā tiek ražota sporta un medību munīcija, iepazīties ar mūsdienās un senāk izmantotiem piederumiem un iekārtām, kā arī sajust neatkārtojamu 19.gs. industriālo atmosfēru vēsturiskajā skrošu ražošanas cehā!

  Daugavpils Skrošu rūpnīcā skolēni iepazinās ar rūpnīcas vēsturi, noklausījās stāstījumu par skrošu gatavošanu un tirdzniecību, noskatījās filmu par ražošanas procesu. Bija iespēja apskatīt skrošu ražošanas iekārtas un uzzināt par pašu skrošu ražošanas procesu. Ekskursijas noslēguma daļā katram bija iespēja izmēģināt savas mērķī šaušanas prasmes ar pneimatiskajām lodēm rūpnīcas šautuvē.

  Pēc skolēnu atziņām, šī ekskursija bija ļoti interesanta un notikumiem bagāta, jo katrs uzzināja kaut ko jaunu.

  Pateicamies par iespēju piedalīties šajā ekskursijā.

  Informāciju sagatavoja: Klases audzinātājas Olga Novicka un Rita Ostapko

  pievienots 14.12.2016; 13:23

  Informāciju sagatavoja: angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

  pievienots 14.12.2016; 12:21

  Pasākums vācu valodā- Nikolausa diena


  Decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Vācijā 6.decembrī tradicionāli svin īpašus svētkus –Sv.Nikolausa dienu. Nikolauss ir bijis kristiešu bīskaps, kas visu savu dzīvi veltījis labiem darbiem, sludinājis mīlestību un iecietību, īpaši palīdzējis bērniem. Arī mūsdienās tiek uzskatīts, ka Sv.Nikolauss ir bērnu aizgādnis.

  8.decembrī Daugavpils Universitātē notika Sv.Nikolausa dienai veltīts pasākums vācu valodā. To organizēja Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs sadarbībā ar Gētes Institūtu Rīgā un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Pasākuma dalībnieki- skolēni, kuri apgūst vācu valodu, viņu skolotāji, DU studenti. Svētkos piedalījās sešu Daugavpils skolu skolēni, kā arī viesi no Krāslavas, Dagdas, Pļaviņām un Lietuvas pilsētas Visaginas. Pēcpusdiena noritēja sirsnīgā gaisotnē. Visu skolu pārstāvji bija sagatavojuši priekšnesumus vācu valodā- dzejoļus, dziesmas, nelielas ludziņas.

  No mūsu skolas pasākumā piedalījās 6.a klases skolnieces Aivija Ļitvinska un Sanita Laurena, kā arī 7.ab klašu skolēni Rita Brauna, Jeļena Jokubauska, Lauris Macijevskis, Anastasija Naumova, Mareks Mikšto un Maksims Bogdāns. Aivija un Sanita dziedāja Nikolausam veltītu dziesmu vācu valodā, bet 7.klašu skolēni bija iemācījušies gan dzejoļus, gan dziesmu vācu valodā. Pasākumam sagatavoties skolēniem palīdzēja vācu valodas skolotājas Olga Gapejenkova un Maija Baklāne.


  Informāciju sagatavoja: Maija Baklāne, Daugavpils Vienības pamatskolas vācu valodas skolotāja

  pievienots 14.12.2016; 10:00

  „Karjeras kompass” –dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem, kas palīdz lēmumu pieņemšanas procesā.


  Karjeras izvēle un lēmuma pieņemšana 9. klašu skolēniem ir ļoti svarīgs un aktuāls jautājums. 9.klašu skolēniem tiek rīkotas grupu konsultācijas, lai atgādinātu par to, ka nopietni jādomā par skolas beigšanu, tālākām studiju un profesijas izvēles iespējām. Šogad skolēniem tika atgādinātas sevisizpētes formas un metodes e-vidē, kuras tika apgūtas jau iepriekšējā gadā un dažas lēmumu pieņemšanas metodes.

  8.decembrī datorkabinetā tika organizēta karjeras stunda 9.klašu skolēniem , kurā tika izmantota dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām „Karjeras kompass”, kas palīdz lēmumu pieņemšanas procesā.

  Šajā stundā piedalījās mūsu skolas skolotāja, DU 2.kursa studente praktikante Liāna Zvērbule, kas apgūst profesionālā maģistra studiju programmu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta specialitāti.

  9.klašu skolēni ar prieku uztvēra šo metodi un labprāt piedalījās visās aktivitātēs.

  WP_20161208_001 WP_20161208_003 WP_20161208_004 WP_20161208_006 WP_20161208_008 WP_20161208_009 WP_20161208_010 WP_20161208_011 WP_20161208_014 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1

  Informāciju sagatavoja: Karjeras konsultante Sandra Šapale

  pievienots 09.12.2016; 11:40

  Veselības veicinošs pasākums 1.klašu skolēniem „Lieli stipri vēji pūš”.


  29. novembrī skolā notika veselības veicinošs pasākums 1.klašu skolēniem „Lieli, stipri vēji pūš.” Pasākumā piedalījās bērni, kuriem ir nepieciešama logopēdiskā palīdzība.

  Elpošana ir runas enerģētiskais pamats. Tā ir dabiska un nenovērtēta. Regulāri elpošanas vingrinājumi mazina ne tikai garīgo un fizisko nogurumu bērniem, bet nostiprina veselību, palīdz ātrāk apgūt nepieciešamās skaņas un nostiprina pareizas runas iemaņas.

  Pasākumā bērni tikās ar Ziemeļu un Dienvidu vējiem, aizrautīgi ar prieku un lielu interesi veica sagatavotos uzdevumus un vingrinājumus, kuri nostiprināja diafragmālo elpošanu, lūpu muskulatūru, apguva elpošanas vingrinājumus.

  Liels paldies visiem par aktīvu darbošanos!

  IMG_5149 IMG_5160 IMG_5171 IMG_5188 IMG_5230 IMG_5237 IMG_5244 IMG_5250 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1

  Informāciju sagatavoja: skolas logopēde A.Kalniņa

  pievienots 30.11.2016; 14:24

  Informāciju sagatavoja: angļu valodas skolotāja Žanna Olehnoviča

  pievienots 29.11.2016; 12:24

  Laimīgi kopā!


  Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki!! Laikā no 28.novembra līdz 22.decembrim Daugavpils Vienības pamatskolā norisināsies labdarības akcija “Laimīgi kopā”, lai savāktu līdzekļus Daugavpils dzīvnieku patversmei “Otrās mājas”. Lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem pēc viņu saimnieku aizbraukšanas, saslimšanas vai citām likstām.
  Patversmē nedarbojas dzīvnieku iemidzināšanas funkcija.
  Saziedotās mantas tiks nogādātas patversmes iemītniekiem!

  Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” jau iepriekš saka sirsnīgu paldies visiem,
  kas atsauksies mūsu aicinājumam!

  Informāciju sagatavoja: Skolas vadība

  pievienots 29.11.2016; 10:00

  Daugavpils Vienības pamatskolas pieredzes apmaiņas brauciens uz Itāliju.
  Pateicoties Eiropas Savienības finansētajam “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektam “Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti”/”Educational distress: innovative strategies and tools”, kurā piedalās trīs skolas no dažādām Eiropas valstīm, no 16.novembra līdz 20.novembrim Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska, direktores vietniece izglītības jomā Maija Baklāne un projekta koordinatore, angļu valodas skolotāja Svetlana Volosova devās piecu dienu ilgā ceļojumā uz Červijas pilsētu Itālijā.

  Pirmajā tikšanās reizē notika iepazīšanās ar ārzemju sadarbības partneriem un arī apmācības. Pirmajā darba dienā tika apspriesti organizatoriskie jautājumi.

  Otrajā dienā apmeklējām sākumskolu ‘’Deledda”, iepazināmies ar Itālijas izglītības sistēmu, kā arī tika izveidots plāns projekta darbam skolās laikā starp mobilitātēm. Lai tiktos ar mūsu projekta dalībniekiem, skolā ieradās Červijas pilsētas mērs Luca Coffari. Savā runā viņš atzīmēja projekta nozīmīgumu gan Eiropas kontekstā, gan pilsētas skolu dzīvē. Mums bija iespēja ielūkoties vairākās mācību stundās, vērot, kā stundās tiek īstenotas iekļaujošās izglītības idejas, kas nozīmīgas arī Daugavpils Vienības pamatskolas darbā. Mūs patīkami pārsteidza Itālijas skolēnu pozitīvā uzvedība, kā arī visu skolas pedagogu interese par Erasmus projektu.

  Nākamajā dienā devāmies ekskursijā pa pilsētas ievērojamākajām vietām. Červijas pilsētai, kas atrodas Adrijas jūras krastā, ir sena vēsture. Pilsētas attīstību gadsimtu gaitā veicinājusi sāls ieguve. Ar interesi apmeklējām Sāls muzeju, kā suvenīru iegādājamies augstvērtīgo Červijas vārāmo sāli. Bijām arī interaktīvā izstādē par rotaļlietām un to izmantošanu bērnu audzināšanā. Pēcpusdienā apmeklējām pamatskolu ’’Ressi-Gervasi’’ un piedalījāmies Boloņas Universitātes pasniedzēju vadītajā seminārā par iekļaujošo izglītību. Ar mums strādāja pedagoģijas profesors Roberto Dainese un profesors psiholoģijā Giacomo Mancini. Šajā seminārā guvām teorētisku pamatojumu savam projektam, izpratni par to, cik svarīgi ir iekļaut izglītības procesā katru bērnu, ievērojot bērnu individuālās īpatnības, respektējot viņu emociju pasauli un saudzējot dvēseli. Darba diena noslēdzās ar diskusiju ar Boloņas Universitātes pasniedzējiem par darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

  Pēdējā ceļojuma dienā notika tikšanās ar pilsētas administrāciju, kā arī tika apspriesti nākamo braucienu laiki un noteikumi. Ļoti emocionālas bija tikšanās Červijas pilsētas Domē ar pilsētas vicemēru, kā arī pastaiga Adrijas jūras krastā kopā ar pilsētas iedzīvotājiem.

  Šajā braucienā gūta pieredze un jaunas idejas sadarbības veidošanai starp projektā iesaistītajiem ārvalstu partneriem un projekta īstenošanai. Noteikti dalīsimies pieredzē savā skolā. Daudzas idejas no redzētā izmantosim, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā, gatavojoties stundām, strādājot ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās.

  Pateicamies Istituto Comprensivo Statale Cervia (vadītāja Mariapia Metallo) skolotāju komandai, kura bija ieguldījusii lielu darbu, lai sagatavotu dažādas aktivitātes, ekskursijas un kultūras pasākumus, lai projekta dalībnieki mājas atgrieztos ar neaizmirstamiem iespaidiem. Tāpat esam pateicīgi projekta koordinatoriem no Itālijas Luciano Monti un Patrizia Gaudenzi par lielisko projekta tikšanās organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu Červijā.

  Ar prieku paziņojam, ka nākamā projekta “pietura” ir Latvija. Esam pārliecināti, ka Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni, viņu vecāki un pedagogi aktīvi iesaistīsies projekta darbā.

  Daugavpils Vienības pamatskolas “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „ Izglītības problēmas: inovatīvas stratēģijas un instrumenti” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

  erasmus_plus1 erasmus_plus2 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1

  Informāciju sagatavoja:
  Daugavpils Vienības pamatskolas angļu valodas skolotāja un projekta koordinatore
  Svetlana Volosova
  t.65420449

  pievienots 28.11.2016; 14:00

  Portugāles izglītības darbinieku vizīte Daugavpils Vienības pamatskolā


  2016.gada 21-27.novembrī Daugavpilī viesosies izglītības darbinieku delegācija no Portugāles, Santa Maria da Feiras pašvaldības. Šī pašvaldība īsteno Erasmus+ programmas projektu "Skola, kas mums ir & Skola, kādu vēlamies" ("The School we have & the School we want") un viņi ir ieradušies darba vērošanas vizītē. Delegācijas dalībnieku vidū ir pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja, skolu un pirmsskolu projektu vadītāji, skolas direktors, skolotāji, bibliotekārs.

  Projekta mērķis- veicināt un nodrošināt kvalifikācijas pilnveidi izglītības profesionāļiem, politikas veidotājiem, lai uzlabotu mācīšanās procesa un mācību sasniegumu rezultātus. Uzņemošā iestāde ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, kas sagatavojusi apmeklējumu programmu pašvaldības iestādēs. 22.novembrī tika apmeklēta Daugavpils Vienības pamatskola.

  Tikšanās sākumā viesus no Portugāles sveica meiteņu ansamblis un 3.-4.klašu koris (skolotāja Lūcija Vaivode). Viesi tika iepazīstināti ar interešu izglītības un talantu attīstīšanas iespējām, latvisko tradīciju saglabāšanu un apgūšanu mūsu skolā. Sarunā ar skolēniem viesi atbildēja uz jautājumiem un virtuāli iepazīstināja ar savu pilsētu un svētku svinēšanas tradīcijām. Tad viesi vēroja angļu valodas stundu 1.klasē (skolotāja Žanna Olehnoviča) un latviešu valodas stundu 2.klasē (skolotāja Aija Plotka).

  Ekskursijā pa skolu (novadīja direktores vietniece izglītības jomā Ērika Locika) viesi ar interesi pētīja skolēnu radošos darbus, zīmējumus skolas gaitenī un ziemas dārzā, interesējās par iespēju bibliotēkā paņemt grāmatas lasīšanai uz mājām. Portugāļu viesi neviltoti priecājās par vēl neizkusušo sniegu skolas pagalmā.

  Pēc ekskursijas pa skolu direktores vietniece informātikas jomā Alīna Ivanova viesus iepazīstināja ar e-žurnālu un tā izmantošanas iespējām. Par metodisko darbu skolā un darba organizāciju stāstīja direktores vietniece izglītības jomā Maija Baklāne. Viesus interesēja ikdienas darba specifika skolā. Sarunā uz daudzajiem viesu jautājumiem palīdzēja atbildēt angļu valodas skolotājas Žanna Olehnoviča un Svetlana Volosova.

  Noslēgumā folkloras kopa „Dzīsmeite” skolotājas Lūcijas Vaivodes vadībā priecēja ar dziesmām latviešu valodā un latgaļu dialektā. Viesi aktīvi iesaistījās kopīgajās rotaļās.

  IMG_5072 IMG_5076 IMG_5083 IMG_5090 IMG_5101 IMG_5114 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
  Informāciju sagatavoja:
  Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ērika Locika

  pievienots 25.11.2016; 10:00

  Lāčplēša diena


  Lāčplēša diena ir piemiņas diena, ko atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār tā saukto Bermonta karaspēku, kurš mēģināja iebrukt Rīgā 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

  Mūsu skolā šī diena ir īpaša. Jau agri no rīta mēs varējām skatīties prezentāciju, kas veltīta šai nozīmīgajai dienai.

  Par tradīciju jau kļuvis katru gadu pie mūsu skolas Lāčplēša atzīmēt šo varoņdienu, tāpēc 11. novembrī 5.,6.un 9. klašu skolēni pulcējās, lai godinātu sīvajās kaujās kritušos . Emocionālu šo pasākumu padarīja 6.a klases skolēnu veidotā montāža, kas bija veltīta 1919. gadā bojāgājušajiem kareivjiem, tiem , kas aizstāvēja un nosargāja mūsu neatkarību. Skanēja dziesmas, dzejoļi, kas katram no mums lika lepoties ar to, ka esam piederīgi šai varoņciltij.

  Skanot dziesmai „Tu esi Latvija!” , pasākuma dalībnieki nolika svecītes pie visu skolēnu izveidotās sirds kā apliecinājumu tam, ka esam cienīgi dzīvot, mācīties un īstenot savus sapņus.

  IMG_4571 IMG_4576 IMG_4577 IMG_4579 IMG_4580 IMG_4585 IMG_4587 IMG_4588 IMG_4593 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
  Informāciju sagatavoja:
  Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāja Silvija Vaidere

  pievienots 22.11.2016; 10:00

  Daugavpils Vienības pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni devās uz Rīgu izzinošā ekskursijā


  Š.g. 10. novembrī valstij nozīmīgo svētku noskaņās Daugavpils Vienības pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni devās uz Rīgu izzinošā ekskursijā, kuras laikā apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku un atjaunoto Raiņa un Aspazijas muzeju - māju.

  Jaunieši klātienē varēja iepazīties ar ir mūsdienīgo informācijas un kultūras centru, tā piedāvātajām plašajām iespējām– apmeklēt visdažādākās tematikas lasītavas, kas piedāvā grāmatas, periodiku, audio/video ierakstus un retus izdevumus. Īpašu interesi skolēnos izraisīja publiskai apskatei bibliotēkā izvietotais Dainu skapis – pasaules mēroga kultūras vērtība, kas iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" reģistrā.

  Ar aizrautību tika apskatīta ungāru kolekcionāres Mariannas Karlocai seno rotaļlietu izstāde "Dzīve kā rotaļa", kas lika atgriezties bērnībā.

  Sevišķi sajūsmināja un pārsteidza skats uz Vecrīgu, kas pavērās no ēkas 11. un 12. stāva. Redzot šo skaisto un vareno skatu, varējām justies lepni kā Antiņš, kas uzjājis stikla kalnā, un redzēt Saulcerītes " atdusas vietu".

  Šo lepnuma sajūtu par savu valsti, tās skaistumu un izcilajiem dižgariem pastiprināja arī Raiņa un Aspazijas muzeja - mājas apmeklējums. Dzīvokļa iekārtojumā izmantoti autentiski dzejnieku kolekcijas priekšmeti. Tie izvietoti, balstoties uz dokumentāliem materiāliem – fotogrāfijām un kinokadriem. Viena no atjaunotā muzeja dominantēm ir abu dzejnieku personiskā bibliotēka, kas aplūkojama ikvienam apmeklētājam. Muzejā ir izmantoti interesanti skaņu un gaismēnu efekti. Tas viss radīja Raiņa un Aspazijas klātbūtnes sajūtu.

  Apskatot LNB un rakstnieku māju - muzeju , skolēni varēja pārliecināties par to, ka mums ir ar ko lepoties savā valstī un ka vēstures, literatūras un citās stundās mācītais ir reāla vērtība.

  Dainu skapis ir pilns ar tautasdziesmām, Antiņš ir uzmodinājis savu Saulcerīti, un Rainis ar Aspaziju ir dzīvi!

  20161110_131309 20161110_131258 20161110_130343 20161110_110322 20161110_105946 20161110_105523 20161110_103141 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


  Informāciju sagatavoja:
  Daugavpils Vienības pamatskolas skolotājas Inese Geiba, Inga Sokolova

  pievienots 16.11.2016; 14:40

  Ar spēli “Izzini Latviju” Daugavpils Vienības pamatskolā sākās Pilsonības nēdeļas atzīmēšana


  15. novembrī Daugavpils Vienības pamatskolas 9.a skolēniem šogad bija iespēja piedalīties spēlē –viktorīnā „Izzini Latviju” . Spēles uzdevums bija nostiprināt un pārbaudīt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajam vietām. Padziļināt praktiskās zināšanās, prasmes un iemaņas darbā ar atlantu, kontūrkarti . Audzināt skolēnos patriotisku attieksmi pret dzimteni.
  Skolēni izveidoja 5 komandas 4-5 dalībnieku sastāvā. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas 6.stacijās: “Latvijas lepnums, “Latvijas daba”, “Pilsētas” , “Latvijas ūdeņi” , “Latvijas simboli” , “Latvija no pusvārda!” un savākt 51 punktu. Atsaucība bija laba un jaunieši bija zinoši un radoši. Kā jau pasākumam pienākas, balvas saņēma visi dalībnieki! I. vietu ieguva Līgas Ostapko komanda, kuras sastāvā piedalījās Vera Ukstiņa, Sofija Golovina un Madara Stašāne ar 40 punktiem. II. vietu ieguva Elinas Vasiļjevas komanda ar 38,5 punktiem. III. vietu ieguva Ivara Matuļa komanda ar 37 punktiem. Atzinības rakstus ir arī ieguvuši Kaspara Muižnieka ar 35 punktiem un Artura Volkauska ar 30 punktiem komandas. Milzīgs paldies par atbalstu mūsu žūrijai: Ingai Sokolovai.

  Lai jauka, saturīga un jaunām zināšanām bagāta Pilsonības nēdeļa !  Informāciju sagatavoja:
  Oksana Ostrovska

  pievienots 16.11.2016; 11:40

  A.Čakam – 115  “Sapņo un tu nebūsi mazs..
  Sapnis viscietāko tēraudu dzeļ
  Un cilvēku visam pāri ceļ..
  Sapņo!”
  /A. Čaks/

  3. novembrī skolas bibliotēkā pulcējās 9.a klases skolēni un latviešu valodas skolotājas, lai svinētu A.Čaka 115. dzimšanas dienu. Skanēja dziesmas ar dzejnieka vārdiem. Visi kopīgi noskatījās filmas par A.Čaku un baudīja tēju un cepumus, kurus skolotājas Ritas Ostapko vadībā cepa paši 9.a klases skolēni pēc dzejnieka receptes no grāmatas „Čaks virtuvē”. Literārajā kafejnīcā valdīja romantiska noskaņa.

  IMG_4330 IMG_4334 IMG_4336 IMG_4337 IMG_4338 IMG_4348 IMG_4364 IMG_4366 IMG_4370 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


  Informāciju sagatavoja:
  bibliotekāre Jeļena Celma

  pievienots 15.11.2016; 09:35

  Seminārs “Psihologa loma pozitīvās uzvedības veicināšanā”


  27. septembrī Daugavpils Vienības pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs “Psihologa loma pozitīvās uzvedības veicināšanā” pilsētas skolu psihologiem. Seminārā tika apspriesta psihologa loma skolēnu pozitīvās uzvedības attīstīšanā. Tika demonstrētas, metodes un aktivitātes, kas tiek piedāvātas skolēniem, lai veicinātu viņu pozitīvo uzvedību. Lai veiksmīgi noritētu darbs ar skolēniem, arī skolotājiem ir nepieciešams atbalsts un iedrošinājums, tāpēc arī skolotājiem tiek organizēti izglītojoši un relaksējoši pasākumi skolā, ar kuriem tika iepazīstināti skolu psiholoģi. Svarīgi ir iesaistīt vecākus bērnu pozitīvās uzvedības veicināšanā, un šim mērķim skolā APU komanda ir izstrādājusi metodisko materiālu vecāku sapulcēm.
  Atbalstot pozitīvu uzvedību, skolēni iemācās, ko vajag, nevis ko nevajag darīt, kā arī dod skolēnam iespēju labi uzvesties.

  Sirsnīgs PALDIES APU komandai par atbalstu semināra organizēšanā!!!

  IMG_4318 IMG_4319 IMG_4320 IMG_4324 IMG_4325 IMG_4328 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


  Informāciju sagatavoja:
  skolas psiholoģe Tatjana Laizāne

  pievienots 08.11.2016; 11:35

  Putras nedēļa skolā „Saputrotā putra”


  10.oktobris pasaules putras diena. Atzīmējot to, skolā tika sarīkota skolēnu biezputru recepšu izstāde „Saputrotā putra”, gatavotas un baudītas biezputras, atsevišķās mācību stundās aktualizēts veselīga uztura jautājums. Izstādē iesniegtās skolēnu receptes tika izskatītas un apbalvotas, ņemot vērā gan interesanto noformējumu gan saturu, to autori tika apbalvoti ar diplomiem un gardumiem.

  Putras nedēļas ietvaros aktīvi līdzdarbojās atsevišķas klases ar klases audzinātājām: 1.b klases skolēni skolotājas Rutas Kumpiņas vadībā iesniedza interesanti noformētas putras receptes, 4.b klases audzinātāja Iveta Lukaševiča sagādāja skolēniem pārsteigumu- veselīgas biezputras izskatā, īpaši jāuzteic 4.a klases skolēni ar skolotāju Eleonoru Smirnovu, jo visa klase iesniedza interesantas receptes un baudīja māmiņas Olgas Mickevičas ar mīlestību gatavoto biezputru PALDIES!; 5.a un 5.b klases meitenes mājturības un tehnoloģiju stundā ar skolotāju Ritu Ostapko gatavoja biezputras; 2.a klase un skolotāja Aija Plotka; 2.b klase un klases audzinātāja Aina Kraukle, 3.a klase; 5.a un 5.b klases meitenes, 6.a klase.

  IMG_4191 IMG_4197 IMG_4199 IMG_20161017_130840 IMG_20161017_132534 IMG_20161018_090241 IMG_20161025_093358 IMG_20161025_093433 IMG_20161025_093449 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


  Informāciju sagatavoja:
  Mājturības un tehnoloģiju skolotāja R.Ostapko

  pievienots 26.10.2016; 14:35

  Skolēnu radošo darbu izstāde „Dekupāža”


  Apgūstot mājturības un tehnoloģiju stundās tematu „Mājoklis”, skolēni apguva dekupāžas tehniku, kuru iespējams pielietot dažādu sadzīves priekšmetu, trauku un citu interjera elementu dekorēšanā. Tas ir viens no radošas darbošanās veidiem, kurš var ieinteresēt un aizraut ikvienu prātu un sirdi. Skolēnu darbus bija iespējams aplūkot otrā stāva gaitenī.

  IMG_20161006_124937 IMG_20161006_124928 IMG_20161006_124922 IMG_20161006_124919 IMG_20161006_124911 IMG_20161006_124903 IMG_20161006_124851 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


  Informāciju sagatavoja:
  Mājturības un tehnoloģiju skolotāja R.Ostapko

  pievienots 26.10.2016; 14:25

  Karjeras nedēļa- 2016.


  Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm jau piekto gadu rīkoja pasākumu ciklu Karjeras nedēļa - 2016.

  Laikā no 10.līdz 14.oktobrim pasākumi norisinājās jau 20 Latvijas vietās vienlaikus. Ar katru gadu pilsētu un novadu skaits palielinās. Tēma bija „Karjeras kompass”.

  Šogad skolēni tika aicināti piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos, lai izvērtētu savas intereses, spējas, prasmes, zināšanas, kā arī rakstura īpašības veiksmīgas karjeras veidošanai, iepazītu darba tirgu. Skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem un uz profesionālajām vidusskolām, tehnikumiem.

  Pamatskolas skolēni piedalījās darbu izstādē ”Mana profesija Daugavpilī”, kopā ar savām klašu audzinātājām devās uz Būvniecības tehnikumu -”Karjeras kompass Arhitektūras un dizaina nodaļā”, Daugavpils tehnikumu- ”Es dzelzceļa sfēras darbinieks”, Swedbank- ”Darbs finanšu sektorā”, devās uz skrošu rūpnīcu; apmeklēja atklāšanas pasākumu ”Ar kompasu kabatā” Zinātkāres centrā „Zinoo” un Karjeras nedēļas noslēguma pasākumu ”Dzīves ekspresis” Marko Rotko mākslas centrā.

  Tika novadītas audzināšanas stundas – tikšanās ar pilotu-stūrmani, policistu un Zemessardzes priekšnieku.

  Karjeras nedēļas pasākumos piedalījās 170 mūsu skolas skolēni.

  Liels paldies skolotājām un klašu audzinātājām par ieguldīto laiku un darbu, īpašs paldies sk. A. Ņikitinai, sk. I.Sokolovai,sk. I. Geibai, sk. R.Ostapko, sk. O.Novickai, un skolas vadībai par sniegto atbalstu.

  Foto


  Informāciju sagatavoja:
  Karjeras konsultante Sandra Šapale

  pievienots 26.10.2016; 14:25

  Tikšanās ar burvju mākslinieku  14.oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolas 3.b klases skolēni apmeklēja Daugavpils Valsts ģimnāziju, lai piedalītos interesantā pasākumā. Mūsu pilsētā viesojās burvju mākslinieks no Vācijas Tobiass Kampoverde. Viņa programma bija daudzveidīga, vizuāla un iesaistoša. Priekšnesuma laikā bērni palīdzēja māksliniekam veikt burvju trikus, paši kļuva par aktīviem notikumu dalībniekiem. Mākslinieks runāja vācu valodā. Lai skolēni varētu aktīvi piedalīties šovā, viņi pirms tam vācu valodā apguva tēmas par sasveicināšanos, krāsām, apģērbu un dzīvniekiem. Skolēni piedalījās pasākumā kopā ar vācu valodas skolotāju. Tobiass Kampoverde ir ļoti atraktīvs mākslinieks, viņa šovs visiem ļoti patika. Latvijā burvju mākslinieks uzstājās pēc Gētes Institūta Rīgā ielūguma.

  Foto: Renāte Malnace, DVĢ Vācu valodas skolotāja.

  14589725_580271248840867_1192581939114412405_o 14714899_580271465507512_1518159065541432881_o 14712958_580271435507515_6146905532435116287_o 14712494_580271252174200_2585670903839499040_o 14707962_580271432174182_5033041029518138696_o 14589614_580271245507534_3410265254507021133_o php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
  Informāciju sagatavoja:
  Maija Baklāne, vācu valodas skolotāja

  pievienots 14.10.2016; 14:17

  Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta vēlēšanas 2016
  • Daugavpils Vienības pamats kolā notika ikkgadējās Skolēnu Parlamenta vēlēšanas, piedalījās visi balstiesīgie 5.kl. - 9.kl. skolēni!
  • Vēlēšanās piedalās 8 partijas, ar izstrādātajam programmām ( viena klase – vienota partija).
  • Svarīgi bija iepazīties ar partiju programmām, ko topošie paralamentārieši mums sola, un izlemt, kuram uzticēsim šo atbildīgo lomu!
  • Vēlēšanās bija jānobalso par vienu savas klases kandidātu, un trīs citas partijas kandidātiem!!!
  • Vēlēšanās darbojās īsta vēlēšanu komisija, novērotāji, vēlētāji tika reģistrēti. Vēlēšanās skolēni un skolotāji piedalījās ļoti aktīvi. Paldies par izteikto viedokli!
  • Parlamentā iekļuva no katras klases vairāk punktu ieguvušie 1- 3 kandidāti.
  • Pirmā Skolēnu parlamenta sanāksme notika 11.oktobrī! Un jau sāka plānot tuvākos skolas pasākumus, vēlēt dažādu nozaru ministrus un skolas prezidentu!

  Vienības pamatskolas skolēnu Parlaments – 2016
  Sastāvs :

  5.a „Gudrā kompānija" – Ulvis Kristers Svelpe
  5.b „Vienībnieki"- Enija Ivanova, Laina Agafonova
  6.a „Gudrie deputāti" – Patrīcija Streiķe, Anete Marija Tamane
  6.b „Foršie deputāti"- Marita Jureviča, Kaspars Kozlovskis
  7.a „Ieskats nākotnē"- Rita Brauna, Anastasija Naumova
  7.b „Skolas goda partija"- Ivars Umbraško, Maksims Bogdāns
  8.a „Gaišā vienība" – Laura Giptere, Imants Usačovs, Elīza Matisāne
  9.a „Kreatīvie devītie" – Patrīcija Zemniece, Līga Ostapko, Ervīns Jodčiks, Viesturs Stašāns

  Apsveicam Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta pārstāvjus! Vēlam veiksmi izvirzīto mērķu īstenošanā un skolas ikdienas dzīves daudzveidošanā!


  Informāciju sagatavoja:
  Inga Sokolova, Sociālo zinību skolotāja

  pievienots 17.10.2016; 10:05

  10. oktobrī bija Starptautiskā garīgās veselības diena.  Šajā dienā piedāvāju aizdomāties par emocionālās veselības nozīmīgumu un tieši par smaida vērtību cilvēka dzīvē.

  Smaids ir:
  • sejas izteiksme;
  • muskuļu darbības rezultāts;
  • komunikācijas līdzeklis, saskarsmes instruments;
  • emociju un attieksmes paudējs;
  • labsajūtas, atvērtības un laipnības simbols;
  • cilvēka vizītkarte;
  • veiksmes atslēga ceļā uz panākumiem.

  Prieka un smaida mērķis ir atbrīvot un atraisīt, rosināt un stimulēt. Atvērties un justies atvērtam. Smaids un prieks ir veselības avots. Pirmdien skolā tika organizēta akcija “Iedvesmojošais smaids”, kurā piedalījās gan skolēni, gan skolas darbinieki. Visi labprāt dāvināja savus sirsnīgus smaidus gan apkārtējiem, gan paši sev. Vienmēr ir jāatceras, ka smaids var patiesi izmainīt un padarīt labāku gan savu, gan kāda cita cilvēka dzīvi.

  Iedvesmojošie smaidi


  Informāciju sagatavoja:
  Tatjana Laizāne, skolas psiholoģe

  pievienots 14.10.2016; 9:25

  Nodarbība "Ciemos pie psihologa"  1. klašu skolēniem notika tikšanās ar skolas psiholoģi. Nodarbībā "Ciemos pie psihologa" skolēni uzzināja, kas ir psihologs, ko viņš dara skolā un kādos gadījumos var griezties pēc palīdzības. Skolēni labprāt izmēģināja dusmu mazināšanas tehnikas un relaksācijas metodikas. Nodarbības noslēgumā skolēni par piemiņu atstāja psiholoģei savus autogrāfus.

  Foto


  Informāciju sagatavoja:
  Tatjana Laizāne, skolas psiholoģe

  pievienots 13.10.2016; 13:15

  UNESCO nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā  Šogad UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim tiek atzīmēta 25. gadadiena kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO).

  Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, kas stiprina valstiskumu un piederību, rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai.

  Ikviens interesents UNESCO nedēļā aicināts:
  - Iesaistīties akcijā „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO starptautiskajā sarakstā esošajiem;
  - Veidot individuālo „Mantojuma skapi”, kas ir kā simbols katra identitātei un sastāv no dažādiem kultūras mantojumā balstītiem elementiem un vērtībām.

  UNESCO nedēļa ik gadu tiek rīkota jau kopš 2011. gada. Tās mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē.

  Daugavpils Vienības pamatskola atzīmēs UNESCO nedēļu, visās klasēs organizējot audzināšanas stundas par UNESCO Latvijas dārgumiem. Katra klase izvēlējusies kādu no Latvijas UNESCO dārgumiem, par kuru centīsies uzzināt vairāk, kuru cildinās savā audzināšanas stundā. Izvēlēto UNESCO dārgumu vidū ir Dainu skapis, Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija, Daugavas loki, Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss. Audzināšanas stundu mērķis ir cildināt vērtības, kas vieno tautu, raksturo tradīcijas, palīdz dziļāk izprast mūsu tautas vēsturi, veidot skolēnu personības identitāti. Tiks akcentēta arī UNESCO loma Latvijai nozīmīgu vērtību saglabāšanā.


  Informācija sagatavota, izmantojot UNESCO LNK ziņojumu presei par UNESCO nedēļu.
  To sagatavoja Maija Baklāne, UNESCO ASP koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā.

  pievienots 12.10.2016; 13:15

  Projekts „MigrART”  No 2016.gada 22.septembra līdz 26.septembrim Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska un sākumskolas skolotāja Iveta Lukaševiča piedalījās projektā „MigrART” Scandiano pilsētā Itālijā. Māksla, mūzika, viduslaiku notikumu rekonstrukcija, kā arī pirmsskolas un skolas apmeklējumi, tas bija neaizmirstami un interesanti. Mūs uzņēma viesmīlīga itāļu ģimene, kuri ļoti rūpējās par to, lai mēs visur nokļūtu laikā, lai mums nekā nepietrūktu. Mēs uz mirkli atgriezāmies vasarā...

  Vairāk lasīt...
  www.izglitiba.daugavpils.lv
  www.daugavpils.lv


  Informāciju sagatavoja:
  Alīna Ivanova, Daugavpils Vienības pamatskolas Informātikas skolotāja

  pievienots 11.10.2016; 12:35

  pievienots 05.10.2016; 14:35

  Zinātnieku nakts UNESCO Asociēto skolu projektā  Agrā 30. septembra rītā Daugavpils Vienības pamatskolas 5. klašu skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos UNESCO LNK organizētajās “Zinātnieku nakts 2016” aktivitātēs UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniekiem. Radošās darbnīcas zinātnēs skolēniem piedāvāja Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka un A/S Latvernergo Enerģētikas muzejs.

  Pasākumi noritēja ļoti draudzīgā, brīvā gaisotnē. Zinātnes šovā skolēniem bija iespēja noskaidrot, kāda ir atšķirība starp ķīmiju un fiziku. Piektklasnieki vēl nemācās šos priekšmetus, taču pēc zinošo, atraktīvo un humora pilno studentu rādītajiem eksperimentiem skolēniem radās jautājums – kad mācīsimies fiziku un ķīmiju? Kā var neieinteresēt dūmu lielgabali, putu kalni, krāsaini šķidrumi un uguns? Katrā eksperimentā skolēniem bija iespēja ne tikai noskatīties, bet arī pašiem tajos piedalīties. Vislielāko interesi bērnos izraisīja rokas dedzināšana bez sāpēm, elektriskās strāvas plūsma, veidojot dzīvo ķēdi. Visi skolēni bija ļoti iepriecināti, kad arī skolotājiem lika darboties – īpaši pēc tam, kad no skolotāju mutēm un deguniem sāka nākt dūmi.

  Sajūsmu izsauca arī darbošanās stacijās, kur bērni patstāvīgi, radošu studentu mācīti, veica dažādus eksperimentus, piemēram, iemācījās piepūst balonus nevis kā ierasts, bet izmantojot palīglīdzekļus: pudeli, sodu un etiķi. Interesanti bija izpētīt arī RTU bibliotēkas arhīvus tumsā. Labi, ka varēja izmantot lukturīšus, aplūkojot senāko grāmatu, kas ir bibliotēkā.

  Aizraujoši eksperimenti notika arī Enerģētikas muzejā. Ar patiesu interesi tika vēroti eksperimenti, kuros Latvenergo darbinieki rādīja jaunākos sasniegumus, kas vērsti uz enerģijas taupīšanu un ilgtspējīgu attīstību. Klusumā tika noskatīta filma par Ķeguma HES un Latvijas enerģētikas vēsturi.

  Braucot mājās, skolēni uzdeva jautājumu, kad vēl brauksim uz tik interesantu pasākumu, jo atsauksmes bija tikai pozitīvas – patika eksperimenti, patika darboties pašiem, patika pārsteiguma balvas, patika… viss patika.

  Pateicamies UNESCO LNK par interesantajiem Zinātnieku nakts 2016 pasākumiem, kā arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par skolai piešķirto transportu braucienam uz Rīgu.

  Skolēnus ekskursijā pavadīja skolotājas M.Baklāne, Ē.Locika, L.Razminoviča, S.Vaidere.

  Foto


  Informāciju sagatavoja:
  Silvija Vaidere, Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāja

  pievienots 05.10.2016; 12:35

  Pasaules lielākā mācību stunda mūsu skolā  Jau otro gadu mūsu skola piedalīsies starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”. Tajā iesaistīsies UNESCO Asociēto skolu projekta skolas un aicinātas pievienoties arī citas Latvijas izglītības iestādes. “Pasaules lielākās mācību stundas” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā. Līdz ar to “Pasaules lielākā mācību stunda” ir tematiski ļoti plaša. Tā aptver svarīgus globālās izglītības jautājumus- veselība un labklājība, izglītība un prasmes dzīvei un darbam, taisnīga pasaule, nabadzība, ilgtspējība, dzimumu līdztiesība, vides aizsardzība, miera kultūra, globālā atbildība. Pagājušajā gadā akcijā piedalījās vairāk nekā 100 valstis, arī Latvija. 59 izglītības iestādes no visas Latvijas īstenoja 139 mācību stundu plānus tādos mācību priekšmetos kā literatūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālā māksla. Šogad akcija jau sākusies. Tā notiek laikā no 19.septembra līdz 2.oktobrim. “Pasaules lielāko mācību stundu” Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Īpašās globālās izglītības stundas mūsu skolā notiks 4.b klasē (skolotājas I.Lukaševiča un R.Ostapko), 7.a klasē (skolotāja O.Ostrovska), 9.a klasē (skolotāja Inga Sokolova).  Informāciju sagatavoja:
  Maija Baklāne, UNESCO ASP koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā

  pievienots 28.09.2016; 12:20

  Mūsu skola svin A. Pumpura 175. dzimšanas dienu


  “Tad zels tautai jauni laiki,
  Tad būs viņa svabada!”
  (A.Pumpurs)


  Septembris. Dzejas mēnesis Šajā krāsainajā laikā savu 175. dzimšanas dienu svin latviešu literatūras dižgars – Andrejs Pumpurs – viens no ievērojamākajiem latviešu dzejniekiem un spilgtākajiem tautiskā romantisma pārstāvjiem. Vairākās klasēs notika literatūras stundas veltītas A.Pumpura jubilejai. 22. un 23. septembrī skolas foajē demonstrētajā prezentācijā varēja iepazīties faktiem par rakstnieka dzīvi un daiļradi. Mēs, Daugavpils Vienības pamatskolas kolektīvs, varam lepoties, ka arī mūsu skola ir saistīta ar šī diženā cilvēka vārdu: skolas pagalmā atrodas latviešu tautas varonim Lāčplēsim veltītais piemiņas akmens, pie kura 23. septembrī notika atceres pasākums, veltīts A.Pumpura 175. jubilejai. Tajā L.Ostapko (9.kl.), S.Golovina (9.kl.), B.Mendriķe (9.kl.), A.L.Ruskule (9.kl), A.E.Boreiko (9.kl) skandēja A.Pumpura dzeju un dziesmas ar A.Pumpura vārdiem. Izskanēja arī fragmenti no eposa “Lāčplēsis”. Skolotāja S.Vaidere un 9. klases skolēni V.Stašāns unA.Jēgers pastāstīja par A.Pumpura mūža darba – eposa “Lāčplēsis” – nozīmīgumu jauniešu patriotisko jūtu audzināšanā, kas ir aktuālas arī mūsdienās. Eposs aicina līdzināties Lāčplēsim un atcerēties, ka mēs ar lepnumu varam teikt: “Esam no Lāčplēša cilts!” Mēs tādi esam! Krāsainā rudens diena un patriotiskā noskaņa visiem dalībniekiem raisīja pozitīvas izjūtas, vēlmi līdzināties Lāčplēsim.

  IMG_3067 IMG_3065 IMG_3068 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


  Informāciju sagatavoja:
  Daugavpils Vienības pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, MK vadītāja I.Geiba

  pievienots 28.09.2016; 12:00

  Sporta pasākums “Lecam...”


  20.septembrī Veselības nedēļas ietvaros mūsu skolā notika sporta pasākums “Lecam...”. Piedalījās skolēni no 1.-9. klasei. Uzdevums lekt pāri zemajai barjerai 30 sekundes.
  Rezultāti:
  • 1.a kl. 543 reizes
  • 1.b kl. 536 reizes
  • 1.c kl. 487 reizes
  • 2.a kl. 803 reizes
  • 2.b kl. 555 reizes
  • 3.a kl. 859 reizes
  • 3.b kl. 986 reizes
  • 3.c kl. 721 reizes
  • 4.a kl. 893 reizes
  • 4.b kl. 623 reizes
  • 5.a kl. 800 reizes
  • 5.b kl. 516 reizes
  • 6.a kl. 792 reizes
  • 6.b kl. 870 reizes
  • 7.a kl. 371 reizes
  • 7.b kl. 407 reizes
  • 8.a kl. 678 reizes
  • 9.a kl. 974 reizes

  Paldies 9.a kl. skolniecēm Annai Luīzei Ruskulei, Baibai Mendriķei, Aivai Enijai Boreiko, Līgai Ostapko, Patrīcijai Zemniecei par palīdzību tiesāšanā.

  Foto


  Informāciju sagatavoja:
  Sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

  pievienots 23.09.2016; 9:36

  pievienots 19.09.2016; 12:30

  Svarīga informācija par braukšanas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā


  Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu un iesniegt to skolas kancelejā lietvedības pārzinei (233.kabinetā).

  Galvenie noteikumi braukšanas maksas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā saņemšanai:
  • izglītojamajiem ir jābūt deklarētiem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • Kopa ar iesniegumu skolā ir jāiesniedz izglītojamā fotogrāfiju (3x4).

  Neaizmirstiet par to, ka kopā ar braukšanas biļeti būs jāuzrada skolēna apliecība (līdz ar to skolēna apliecību ir jāpagarina vai jāsaņem pie lietvedības pārzines, līdzi paņemot skolēna fotogrāfiju (3x4)).

  Iesnieguma veidlapa


  Informāciju sagatavoja:
  Lietvedības pārzine Aļona Sidorenko

  pievienots 18.08.2016; 14:15