Atbalsts pozitīvai uzvedībai

DARBA PLĀNS
2019./20.m.g.

N.p.k. Pasākums Laiks Atbildīgais
1 Vecāku sapulce 1.abc klašu skolēnu vecākiem par APU noteikumiem skolā un mājās. 03.09. E.Zdanovska, T.Laizāne
1 APU sanāksmes 12.09., 19.09.,
3.10., 17.10.,
7.11., 22.11.,
5.12., 12.12.,
9.01., 23.01.,
6.02., 20.02.,
5.03., 19.03.,
9.04., 23.04.,
7.05., 21.05.
E.Zdanovska
2 APU ierakstu precizēšana un ievietošana e-klasē 19.09. E.Zdanovska
3 Prezentācija par APU noteikumu ievērošanu un balvām 2019./20.m.g. oktobris A.Ivanova
4 APU tikšanās ar jaunajiem skolotājiem un informācija par APU oktobris E.Zdanovska
5 Bukletu vecākiem sagatavošana “Skolotāju-skolēnu-vecāku atbildība” oktobris N.Ivanovska, A.Ivanova
6 1.abc klašu vecāku sapulce “Skolotāju- skolēnu-vecāku atbildība” novembris skolas padomes pārstāvis
7 Klašu vecāku pārstāvju sanāksme „Mana atbildība” novembris E.Zdanovska
8 APU balvu pasniegšana 20.12., 27.02.,
9.04., 14.05.
APU komanda
9 Pasākums skolas darbiniekiem 23.12. E.Zdanovska
10 Sarunas ar skolēniem un vecākiem. pēc nepieciešamības E.Zdanovska
11 Viktorīna par APU pilsētas skolu komandām janvāris APU komanda
12 Pārskats par pozitīvajiem un negatīvajiem ierakstiem e-žurnālā. marts E.Zdanovska
13 Superbalva 3.-9.klašu skolēniem - ekskursija maijs APU komanda
14 Skolas darbinieku ekskursija jūnijs E.Zdanovska
15 APU programmas ieguvumi un izaicinājumi jūnijs E.Zdanovska