Projekts CLIL (integrēta satura un valodas mācīšana)


Šobrīd CLIL


  Šobrīd CLIL (integrēta satura un valodas mācīšana) ir aktuāla tēma Eiropā un viena no jaunākajām pieejām mācīšanas metodikā. Tā ir arī viena no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas prioritātēm un pamatnostādnēm, jo izglītības pētījumi pierādījuši, ka šī pieeja veicina gan skolēnu lingvistisko, gan kognitīvo attīstību.

  Daugavpils Vienības pamatskola jau otro gadu īsteno angļu valodas un vizuālās mākslas vienlaicīgu un apzinātu apguvi. Skolēni aktīvi darbojas fakultatīvajās nodarbībās nepiespiestā gaisotnē tādējādi palielinot motivāciju mācīties vizuālu mākslu un angļu valodu. 5.klašu skolēniem dota iespēja attīstīt klausīšanās, rakstīšanas, runāšanas un saskarsmes prasmes, kā arī atkārtot gramatiskas tēmas, ņemot vērā katra skolēna spējas, intereses un personības iezīmes, veicinot kritiskās domāšanas attīstību un spēju darboties komandā.

  Clil fakultatīvā stundā skolēni apgūst dažādas vizuālās mākslas tēmas, piem. klusā daba, ainava, lineārā perspektīva, proporcijas, etnogrāfija, dizains utt. Viņi runā par mākslu, klausās un lasa par māksliniekiem un viņu darbiem, zīmē portretus, salīdzina, veido origami, veic eksperimentus ar krāsām, izmantojot angļu valodas zināšanas un prasmes.

  Mūsu skolas pedagogi apguva CLIL metodiku un regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos un semināros. Stundu izstrādā un vada divas skolotājas – vizuālās mākslas skolotāja Līga Midere-Davidčuka un angļu valodas skolotāja Žanna Olehnoviča.

IMG_20200219_112000 IMG_20200218_165021 IMG_20200218_164732 IMG_20200218_164011 IMG_20200218_084343 IMG_20200218_081332 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1
Informāciju sagatavoja Žanna Olehnoviča.

pievienots 26.02.2020; 15:34