skolas ēkas vēsture

1840. gadā pēc arhitekta Štauberta projekta tika uzsākta skolas ēkas celtniecība.

1841. gadā
1. septembrī notika jaunās skolas atklāšana.

1901. gadā
uzbūvēta piebūve ar sporta zāli

20. gadsimta 60.gadu pirmajā pusē
krāsns apkure nomainīta uz centrālo apkuri

70. gadu sākumā
ielikti jauni logi otrajā stāvā

2006. gadā
veikta skolas renovācija