Skolas vadība

Edīte Zdanovska- skolas direktore
Ērika Locika –direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs)
Ruta Anspoka- direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbs)
Lilita Razminoviča- direktores vietniece izglītības jomā (stundu saraksta koordinācija)
Alīna Ivanova- direktores vietniece informātikas jomā
Evija Lazdāne- direktores vietniece saimnieciskajā jomā