skolas tradīcijas

 • Zinību diena
 • Dzejas dienu pasākumi
 • Miķeļdienas dārzeņu izstāde
 • Sporta dienas
 • Putras diena
 • UNESCO nedēļa
 • Karjeras nedēļa
 • Skolēnu parlamenta vēlēšanas
 • Skolotāju dienas pasākumi skolotājiem
 • Rudens balle
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Lāčplēša dienas pasākums 6. klašu skolēniem
 • 11. novembra lāpu gājiens
 • Valsts proklamēšanai veltīts svētku koncerts
 • Adventa 1.sveces iedegšana
 • Rokdarbu izstādes
 • Ziemassvētku ieskaņas koncerts
 • Labdarības akcijas
 • Krāsaino vitamīnu nedēļa
 • Masku balle - karnevāls
 • Koncerts "Mēs esam talantīgi"
 • Aerobikas/sadziedāšanas svētki
 • Viesu diena
 • Skatuves runas konkurs
 • 4.maija Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītie sadziedāšanās svētki -“Baltā galdauta svētki”
 • Eiropas diena
 • UNESCO ASP aktivitātes
 • Ābeļziedu svētki
 • Zvaniņa svētki
 • Izlaidums