personāls

Pedagogu kolektīvs

 

Pedagogu kolektīvā ir 39 pedagogi, no tiem 24 maģistri. Skolēniem palīdz atbalsta personāls: psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, karjeras izvēles metodiķis, skolas māsa un speciālais pedagogs (vada koriģējošās vingrošanas nodarbības) Skolu kārtībā uztur 16 tehniskie darbinieki.

Psihologa palīdzība mūsu skolā

Skolas psihologs savā darbā cenšas izprast skolēnu raksturu, to, ko un kā viņi domā un jūt, kādi ir viņu rīcības motīvi, kā arī no dažādiem skatupunktiem plašā diapazonā pēta psihiskos stāvokļus un procesus, uztveri un domāšanu, un runu, emocijas un jūtas, intelektu un uzvedību. Pie psihologa skolēni vēršas gadījumos, kad ir radušās grūtības, kad ir neskaidri jautājumi pašam par sevi vai savām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Parasti grūtību spektrs ir ļoti plašs, gan personīgās problēmas ( nedrošība, negatīvās domas, attiecību veidošanas grūtības, dzīves mērķa un jēgas trūkums u.c.), attiecību problēmas, konfliktējošas attiecības ar citiem cilvēkiem, skolā, vienaudžu vidū, arī ar vecākiem. Skolas psihologa galvenās darbības sfēras ir individuālā konsultēšana un psihodiagnostika – psiholoģiskā testēšana, izmantojot īpašas metodes, lai noskaidrotu skolēnu izziņas sfēras īpatnības, rakstura, gribas , uzvedības, motivācijas iezīmes.

Karjeras izvēle mūsu skolā

Katrā no profesijām nepieciešamas noteiktas spējas, intereses un personības īpašības, bet šīs prasības ir pietiekami elastīgas, lai ļautu dažādiem cilvēkiem strādāt vienu un to pašu darbu, un vienam cilvēkam dažādus darbus.Karjeras plānošanas un profesijas izvēles mērķis ir veicināt skolēnos spēju patstāvīgi pieņemt lēmumu izglītības un profesijas izvēlē.Cilvēka priekšstats par sevi, par to kādam darbam viņš dod priekšroku un, ko labāk spēj darīt, ar laiku, iegūstot dzīves pieredzi, mainās. Tāpēc profesijas izvēles process ir ilgstošs.Profesionālas karjeras izvēles kabinetā ir iespējams
 • Iepazīties ar jaunāko un aktuālāko informāciju žurnālā " Mērķis " ,
 • Aizpildot interešu testu, pētīt savas intereses,
 • Pētot profesiju aprakstus un aizpildot individuālos testus, atrast sev piemērotāko profesiju,
 • Iepazīt vidējās profesionālās skolas, koledžas un augstskolas, to piedāvātās programmas,
 • Sastādīt rīcības plānu izvēlētās profesijas iegūšanai,
 • Iepazīties ar pieprasīto centralizēto eksāmenu sarakstu augstskolās,
 • Iepazīties ar studiju iespējām ārzemēs
Metodiķe karjeras izvēles jautājumos Sandra Šapale

Skolas sociālais pedagogs

Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs? Klases audzinātājiem, ja:
 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.
Skolēnam, ja :
 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt
 • ir problēmas mājas
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu
 • ir mācīšanās grūtības
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem
 • ir atkarības problēmas u.c.
Vecākiem, ja:
 • radušās grūtības bērna audzināšanā
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās
 • bērna uzvedība ir mainījusies
 • bērniem ir atkarības problēmas
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.
 • bērniem ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem.