Pedagogu komanda

Skolā strādā 44 skolotāji, visiem ir augstākā izglītība, 24 skolotāji ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā un izglītības zinātnē vai savā priekšmetā. Skola atbalsta humānās pedagoģijas un iekļaujošās izglītības idejas. Vairāki pedagogi vada tālākizglītības kursus kolēģiem, ir prakses vadītāji DU studentiem.

Pedagogu komanda komanda: