mācību literatūra

Mācību literatūras saraksts(doc)

Vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas īstenošanai izmantojamās literatūras saraksts 2019./2020.mācību gadam


Vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas īstenošanai izmantojamās literatūras saraksts 2016./2017.mācību gadam