Aktualitāšu arhīvs

2014./2015. mācību gads


Atskaite par 2014./2015.mācību gadu


Atbalsta personāls (sociālais pedagogs un psihologs) šogad lielu uzmanību veltīja psihoprofilaktiskam darbam ar bērniem. Tika novadītas klases stundas uz klases saliedēšanu, sadraudēšanu. Ir izstrādāta programma ”Sociālo un saskarsmes prasmju pilnveidošana” un programma veiksmīgi tika realizēta 4.-5. klašu skolēniem fakultatīvajās nodarbībās. Aktīvi un regulāri strādājām ar 2 atbalsta grupām (2.,3. kl.), kam ir saskarsmes un uzvedības grūtības. Ieinteresēti turpinājām darbu APU projektā. Liela uzmanība tika pievērsta pozitīvai uzvedībai – noteikumu aktualizēšanai. Turpinājām darbu APU komandā. Regulāri tikāmies ar skolēniem un viņu vecākiem, lai palīdzētu risināt problēmsituācijas. Nepieciešamības gadījumā cieši sadarbojāmies ar pašvaldības policiju.

Pateicamies skolēniem, viņu vecākiem un kolēģiem par sadarbību, izpalīdzību un sapratni.

„Lai dzīves izaicinājumi sniedz gandarījumu.
Lai padarītais darbs ir pelnījis svinības.
Lai smaids un veiksme ir mūsu ēna.
Lai izdodas!”


Lai mums visiem jauka vasara!

Informāciju sagatavoja:
Skolas psiholoģe Tatjana Laizāne
Sociālais pedagogs Neļa Ivanovska

pievienots 11.06.2015; 14:32

Aerobikas diena


Pavisam nemanot, ļoti steidzīgi, ir pienācis maija mēnesis skolā. Tradicionālie Ābeļziedu svētki ir izskanējuši.

Klāt skolas mācību gada pēdējā diena!

Šķiet pavisam nesen pulcējamies kopā karnevālā ziemas vidū, bet jau klāt vasara.

Skolas ikdiena nemaz nebija tik viegla – skolēniem bija jāsēž garas stundas skolas solos, jāraksta, jālasa un vēl mājās jāmācās; skolotājiem allaž smaidošiem jāvada stundas, jābūt pacietīgiem, saprotošiem un zinošiem. Kā lai nepiekūst? Kā sevi spēcināt un stiprināt? Pavisam vienkārši - padarīt kaut ko neparastu ! Visu pēdējo mācību nedēļu ik brīvu brītiņu tika gatavoti priekšnesumi šī gada pēdējai mācību dienai – aerobikai „Tautiskos ritmos”.

Ar mūziku un kustībām gatavojāt savus priekšnesumus, izmantojot vai nu tautas mūziku, vai kustības.

Tika iestudētas tautas rotaļas, tautiskas melodijas pavadījumā modernas dejas, un otrādi – modernai mūzikai piemērotas tautas deju un rotaļu kustības.

Izdevās krāšņi, daudzveidīgi svētki, kuros visi jaunākie skolēni no 1.-3.klasei, arī daudzi vecāko klašu skolēni nevarēja mierīgi nostāvēt savās vietās, leca, dejoja, dziedāja līdzi visiem prieksnesumiem.

Esam visi kopā padarījuši labu darbu! Ieskandinājām jauku vasaru, priecīgi atvadījāmies līdz nākošā macību gada 1.septembrim.

Foto

Informāciju sagatavoja:
direktores vietniece Ērika Locika

pievienots 11.06.2015; 14:32

Ābeļziedu svētki


Pavisam nemanot, ļoti steidzīgi, ir pienācis maija mēnesis skolā. Tradicionālie Ābeļziedu svētki ir izskanējuši.

Šogad sparīgi dziedājām un dejojām, piedalījāmies koncertos, konkursos un skatēs, dzīvojām Dziesmu svētku gaisotnē, tādēļ, mainot Ābeļziedu svētku tradicionālo gaitu, pirmās nominācijas bija par panākumiem, gatavojoties Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Tika sveikti muzikālo konkursu „Pīks un Pīka”, „Balsis” un folkloras kopu skates uzvarētāji, laureāti konkursos un skatēs interešu izglītībā, apbalvoti arī kolektīvi.

Visu mācību gadu skolēni mācījās, iesaistījās dažādos projektos, piedalījās olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās. Ābeļziedu svētkos sveicām visus skolēnus, atzinīgi novērtējot viņu darbu sevis pilnveidošanā un skolas vārda popularizēšanā pilsētā un valstī.

Visvairāk atzinības rakstu ir saņēmusi 9.kases skolniece Arianda Jonāne, kurai ir teicami sasniegumi dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs – latviešu valodā un literatūrā (3.vieta valsts olimpiādē), angļu valodā (2.vieta pilsētā), bioloģijā (1.vieta pilsētā), ķīmijā (3.vieta valsts ķīmijas olimpiādē, 3.vieta novada posmā, 3.vieta valsts Atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.klašu grupā), fizikā (2.vieta pilsētā) un bija aktīva dalībniece konkursos pilsētā.

Pirmās vietas pilsētas latviešu valodas olimpiādē ir ieguvušas: Laura Tīna Ostrovska (4.b kl.) un Ingrīda Mendriķe (6.c kl., arī 2.vieta pilsētas olimpiādē „Muzicē un saceri”, 3.vieta Latgales mūzikas olimpiādes „Muzicē un saceri” reģionālajā posmā)

Jānis Drelings (3.b kl.) ieguvis 1.vietu pilsētas matemātikas olimpiādē, Laura Jonāne (5.c kl.) - 2.vieta pilsētas matemātikas olimpiādē un 1.vieta Latvijas 42.atklātajā matemātikas olimpiādē

Raineram Silovam (4.a kl.) 1.vieta atklātajā Latgales reģiona matemātikas olimpiādē

Līga Ostapko (7.a kl.) ieguvusi 1.vietu pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.

Ir nosaukti tikai neliela daļa apsveikto skolēnu, jo kopā ar konkursu, olimpiāžu, sacensību uzvarētajiem tika sveikti un skolas Atzinības rakstus saņēma 160 skolēni.

33 skolotāji saņēma atzinības rakstus par skolēnu rezultatīvu sagatavošanu pilsētas, novada un valsts mēroga olimpiādēm un konkursiem, skatēm pilsētā un novadā, sporta sacensībām pilsētā, par sava metodiskā darba un skolas darba pieredzes popularizēšanu pilsētā, darbību APU projektā (atbalsts pozitīvai uzvedībai), par aktivitāti un atbalstu UNESCO AS projekta darbā un par aktivitāti un iniciatīvu, iesaistot skolēnus brīvprātīgajā darbā.

Ir noslēdzies ražīgs mācību gads. Arī vasara sola jaukus Skolēnu dziesmu svētkus – uz Rīgu dosies folkloras kopa “Dzīsmeite”.

Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu gada garumā.

Foto

Informāciju sagatavoja:
direktores vietniece Ērika Locika

pievienots 11.06.2015; 14:29

Lai apkārt ir skaisti!


Mūsu pilsēta ir ļoti skaista. Daugavpils parkos, skvēros, pilsētnieku atpūtas vietās ir daudz skaistu puķu. Arī mēs, Daugavpils Vienības pamatskolas 2.b klases skolēni un skolotāja, nolēmām parūpēties par savas skolas pagalmu. Martā mēs iesējām samteņu sēklas, kuras atnesa Līna un skolotāja. Ļoti priecājāmies, kad redzējām, kad daudzas no tām uzdīga. Regulāri tās laistījām. Auga gan tās lēni, jo bija diezgan vēss, saulīte arī nespīdēja tik bieži, cik gribējās. Tad pienāca brīdis, kad mēs tās nesām pagalmā, lai tur iestādītu. Zēni uzraka zemi, meitenes izlasīja saknītes, iestādīja samteņu stādiņus. Zēni atnesa ūdeni un aplēja. Ceram, ka puķes augs un priecās ikvienu garāmgājēju Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
sākumskolas skolotāja Iveta Lukaševiča

pievienots 01.06.2015; 15:27

Ciemos pie bērnu nama – patversmes „Priedīte” audzēkņiem.


Mēs – Daugavpils Vienības pamatskolas 2.b klases skolēni, vecāki un skolotāja Ziemassvētku priekšvakarā apciemojām bērnu nama – patversmes „Priedīte” audzēkņus. Bērni kopā ar vecākiem bija sarūpējuši dāvanas (saldumus, drēbītes, rotaļlietas). Līna un Linards iepriecināja audzēkņus ar skaisto deju, bet Valters kopā ar māmiņu dziedāja. Skolotāja Iveta kopā ar otrklasniekiem aicināja bērnus rotaļās. Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
sākumskolas skolotāja Iveta Lukaševiča

pievienots 01.06.2015; 15:25

Nakts skolāArī šajā mācību gadā daudz strādājām pie atbalsta pozitīvai uzvedībai. Skolēni krāja pozitīvos ierakstus e-klasē, par ko saņēma gan skolas, gan sudraba, gan zelta pildspalvas un, protams, centās tikt pie galvenās balvas „Nakts skolā”.
22. maijā plkst. 21.00 vakarā skolā pulcējās tie skolēni, kuri visu mācību gadu bija labi uzvedušies, cītīgi mācījušies un nopelnījuši superbalvu „Nakts skolā”. Viņus sagaidīja skolas APU komanda: Ērika Locika, Regīna Stankeviča, Alīna Ivanova, Tatjana Laizāne, Nellija Ivanovska un Jeļena Celma. Sākumā skolotāja R.Stankeviča iepazīstināja skolēnus ar šīs nakts noteikumiem. Pēc tam sekoja iepazīšanās spēles, kuras vadīja skolas psiholoģe T.Laizāne un sociālā pedagoģe N.Ivanovska.
Visi skolēni tika sadalīti grupās, lai turpinātu nakts aktivitātes.
Darbojoties grupās, skolēniem bija jāveic 3 uzdevumi: jāsacer dziesma vai dzejolis par APU, jāpadomā, kādus pasākumus varētu organizēt nākamajā mācību gadā, lai uzlabotu uzvedību skolā, kā arī vajadzēja veidot plakātus par konkrētu noteikumu ievērošanu.
No 24.00 līdz 1.00 – naksniņas ar skolas direktori Edīti Zdanovsku un APU komandu, skolēni varēja uzdot jautājumus gan direktorei, gan APU komandai. Pēc tam sekoja grupu darba prezentācijas.
Vēlāk skolēni pulcējās bibliotēkā uz Spoku stāstiem.
Izejot no bibliotēkas, bērni saņēma īpašas maršruta lapas ar fotogrāfijām.
Pēc tām bija jāatpazīst dažādas vietas skolā, lai varētu sameklēt brokastu maisiņus.
Maršruta lapas veidoja paši skolēni: Arianda Jonāne, Mareka Jonāne un Ingrīda Mendriķe.
Veiksmīgi atraduši kontrolpunktus, visi devās uz sporta zāli, lai piedalītos stafetēs, kuras bija sagatavojušas 5.c klases meitenes: Laura Jonāne, Amanda Valaine, Lana Krjučkova.
Pēc stafetēm plkst. 3.30 skolēni pa grupām gatavoja priekšnesumus Aerobikas dienai, kurus prezentēja visiem sporta zālē. Vēlāk skolotājas Ērikas Locikas vadībā iestudēja kopīgu priekšnesumu Aerobikas dienai.
No plkst. 5.00 līdz 6.30 darbojās kinozāle, kur varēja noskatīties filmiņu par skolas renovāciju un „Emīla nedarbus”.
Pirms došanās mājās pie brokastu tējas visi dalījās iespaidos par naktī piedzīvoto.
Priecē tas, ka bērniem šis pasākums šķita interesants un ļoti patika.
Naktij skolā bija gatavojušās ne tikai skolotājas, bet arī skolēniem bija savi pienākumi, ar kuriem viņi ļoti veiksmīgi tika galā.

Foto

Informāciju sagatavoja:
J. Celma.

pievienots 27.05.2015; 14:41

Meiteņu vokālais ansamblis


Meiteņu vokālais ansamblis šajā mācību gadā atkal iepriecināja savus klausītājus. Šogad piedalījāmies skolas Zinību dienas pasākumā, Latvijas dzimšanas dienas pasākumā „Vītin viju Latviju”, „Ābeļziedu svētkos”. Bez meiteņu skanīgajām balsīm neiztiks arī 9. klašu izlaidumā.

Meitenes piedalījās arī pilsētas pasākumos- 4. Maija Neatkarības dienas svinībās u.c.

Vislielākais pārbaudījums bija piedalīšanās Vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, kurā 1.kārtā pilsētā tika iegūta 1.pakāpe. Ansamblis tika izvirzīts uz 2. kārtas Novada konkursu. 13.martā Novada konkursā „Balsis”, kas notika Rēzeknē, meitenes izpildīja trīs dziesmas: latgaliešu tautas dziesmas apdari „Trejs mõseņas ūgõs gõja” a capella, mūsdienu latviešu oriģināldziesmu „Ilgu zeme” un Daļu no cikla „Danco, danco, tu saulīte” no obligātā V.Zilvera repertuāra. Visas dziesmas bija trīsbalsīgas ar pievienotu horeogrāfiju. Vokālais ansamblis ieguva 1.pakāpes diplomu. Tas ir ļoti labs rezultāts, jo kopā 2.kārtā piedalījās 123 ansambļi, no tiem 58 kolektīvi bija mūsu vecuma grupā. Šogad ansamblim ir jauni tērpi, kas ir moderni un iespaidīgi. Paldies meitenēm, kuras piedalījās konkursā- 7a klases meitenēm Madarai Stašānei, Līgai Ostapko, Baibai Mendriķei, Patrīcijai Zemniecei, Aivai Boreiko, 6a klases meitenēm Katrīnai Čivkulei, Zanei Rutkovskai, 6b klases-Janai Eižvertiņai, 5a klases- Anželikai Litvinovičai par skanīgajām balsīm un darbu, lai varētu sagatavot repertuāru. Paldies 5a klases bundziniekam Holgeram Folkmanim par bungu izpildījumu konkursā. Paldies arī ansambļa dalībniecei Liānai Rinkevičai (5c) par vēlmi dziedāt un par centību.

Man kā pedagogam ir liels gandarījums strādāt ar manu ansambli, sacerēt tautasdziesmu apdares un veidot horeogrāfijas, jo es zinu, ka meitenes mani atbalstīs un centīsies izdarīt labāko. Tāpēc mums kopā viss izdodas... Paldies arī atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja:
Ansambļa vadītāja J.Boreiko

pievienots 26.05.2015; 14:17

1.klašu ansamblis


Šogad pirmo gadu darbojās 1.klašu ansamblis, kurš uzstājās skolas Latvijas dzimšanas dienas pasākumā, skolas Karnevālā, „Ābeļziedu svētkos”. Sešas meitenes no ansambļa piedalījās arī konkursā „Pīks un Pīka”, kurā saņēma 1.pakāpes diplomu.

Šajā ansamblī galvenais uzdevums ir unisona veidošana. Dažiem dalībniekiem jau ir pieredze dziedāšanā, bet citi vēl tikai mācās dziedāt galvas reģistrā un ieklausīties savā balsī. Viennozīmīgi varu teikt, ka viņu balss attīstās, viņiem ir iespēja doties mācīties mūzikasskolā, apmeklēt nākamgad ansambli un kori,kur turpināt pilnveidot savas vokālās iemaņas un radošumu.

Paldies mazajiem dziedātājiem, viņu vecākiem un klases audzinātājām.

Informāciju sagatavoja:
Ansambļa vadītāja J.Boreiko

pievienots 26.05.2015; 14:17

Cilvēks. Darbs. Sasniegumi.


Martā, aprīlī un maijā mēs: Mareka Jonāne, (8.a kl.), Elīna Kravčuka, Sņežana Skudra (8.b kl.), Līga Ostapko, Anna Ruskule, Madara Stašāne, Viesturs Stašāns, Patrīcija Zemniece (7a.kl.) un skolotāji konsultanti: Inga Sokolova, Lilita Razminoviča, Rita Ostapko, piedalījāmies pilsētas radošo darbu konkursā „Daugavpils sasniegumu galerija”. Konkurss notika divās kārtās; pirmā konkursa kārta - Daugavpils sasniegumu galerijas prezentēšana - notika skolā (pilsētā ieguvām vislielāko punktu skaitu), tāpēc 7.maijā tikām uzaicināti uz otro kārtu –interaktīvi izzinošu spēli-konkursu Daugavpils Cietoksnī. Kopvērtējumā ieguvām pilsētā 3.vietu. Esam izveidojuši Daugavpils sasniegumu galeriju „Darbs. Cilvēks. Sasniegumi.” Kā tas notika? Lasīt tālāk

Foto

Informāciju sagatavoja:
visu iesaistīto personu vārdā skolotāja Rita Ostapko

pievienots 19.05.2015; 11:10

7.maijs - Viesu diena skolā


2015.gada 7.maijā notika Viesu diena. Audzināšanas stundas klasēs vadīja skolēnu vecāki, izglītības pārvaldes speciālisti un citu pilsētas uzņēmumu darbinieki. Viesu dienas mērķis – veicināt skolēnu vecāku un sabiedrības iesaistīšanos skolas dzīvē, kā arī iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Tā kā tuvojas vasaras brīvdienas ļoti aktuāli temati bija par drošību: drošība uz ceļa, elektrodrošība, velosipēdistu drošība uz ceļa, glābšanas dienestu izsaukšana. Par veselīgu dzīvesveidu un mutes veselību vēlreiz atkārtoja un praktiski mācījās sākumskolas skolēni. 8.klašu skolēni iepazinās ar Daugavpils pilsētas plānošanu, jaunatnes darba organizēšanu. Interesantas bija tikšanās ar bankas darbiniekiem, žurnālisti, kuri iepazīstināja ar aktuālāko mūsdienās, ar izglītības nozīmi viņu dzīvē. Skolēnu atsauksmes ir pozitīvas, jo interesanti uzklausīt cilvēkus, kuri ikdienā dara šo darbu.

Paldies vecākiem un visiem iesaistītajiem ciemiņiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un piekrita novadīt audzināšanas stundu nepazīstamā klasē. Domāju, ka mūsu skolēni ir tikai ieguvēji.

Foto

Informāciju sagatavoja:
skolas direktore E. Zdanovska

pievienots 19.05.2015; 10:42

Skolotāju apbalvošanas pasākums Daugavpils pilsētas Domē


13.maijā Daugavpils pilsētas Domē notika svinīgs pasākums, kurā tika godināti 77 mūsu pilsētas skolotāji, kuri šajā mācību gadā rezultatīvi sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem novadā, valstī un starptautiskā līmenī.

To skolotāju vidū, kuru audzēkņi parādījuši izcilus mācību sasniegumus valsts olimpiādēs, ir divas mūsu skolas skolotājas: Edīte Zdanovska - latviešu valodas un literatūras skolotāja -un Lilita Razminoviča –ķīmijas skolotāja. Abas skolotājas tika apbalvotas ar Daugavpils pilsētas Domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda rakstiem par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu.Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

pievienots 19.05.2015; 10:31

Eiropas diena Svedasu pilsētā Lietuvā


Jau pagāja divi gadi kopš ir noslēgts sadarbības līgums ar Svedasu ģimnāziju Anikščaju rajonā (Lietuva) par kopīgiem abu skolu kultūras un Baltijas valstu vēstures pētījumiem, kā arī pasākumi, kas veltīti lietuviešu rakstnieka, sabiedriskā darbinieka, garīdznieka J.Tumasa – Vaižganta piemiņai. J.Tumass – Vaižgantis mācījās Daugavpils Vienības pamatskolas ēkā, kas 1886.gadā bija Dvinskas reālskola.

2015.gada 14.maijā Svedasu pilsētiņā tika organizēts Eiropas dienai veltīts pasākums, kurā piedalījās arī mūsu skolas folkloras kopa „Dzīsmeite” (skolotāja Lūcija Vaivode) un tautas deju kolektīvs (skolotāja Inese Zuģicka). Ar vislielāko sajūsmu ģimnāzijas skolēni uzņēma latgaliešu rotaļas, kurās labprāt piedalījās. Šajā skolā nav neviena folkloras kolektīva, tāpēc skolēniem bija interesanti gan skatīties, gan piedalīties.

Abu skolu direktori vienojās, ka nākamā tikšanās notiks Daugavpils Vienības pamatskolā.

Foto

Informāciju sagatavoja:
direktores vietniece izglītības jomā Ērika Locika

pievienots 19.05.2015; 10:06

Novada, valsts un starptautisko olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums


12.maijā Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes organizētais pasākums, kurā tika sveikti skolēni, kas 2014./2015.mācību gadā guvuši uzvaras novada, valsts un starptautiskos pasākumos. Skolēnu sasniegumi šogad ir dāvana mūsu pilsētas 740.jubilejā. Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

pievienots 19.05.2015; 10:00

Pateicība par dalību talkā dzīvnieku patversmē „ Otrā māja”


18.aprīlī biedrība „Otrā maja” Demenes pagastā organizēja talku ar mērķi sakopt patversmes teritoriju, savest granti un izveidot vietu suņu voljeriem, turpināt iekšējo remontu istabās. Vai to visu var izdarīt vienā dienā? Var, ja palīgā nāk atsaucīgi un darbīgi cilvēki!

Īpaši liels paldies 6.b un 7.b. klases meitenēm ( Elīzai Matisānei, Patricījai Barkanei, Lindai Putānei un Aijai Spruktei), jo viņi ne tikai čakli strādāja, bet arī atnesa pārtiku dzīvniekiem. Lai sakopts un skaists mūsu novads!

Foto

Informāciju sagatavoja:
Skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 12.05.2015; 09:41

Labdarības koncerts bezpajumtnieku dzīvniekiem „Otrā māja dzīvniekiem”.


8.maijā plkst. 18.00 Daugavpils Novada Kultūras centrā „Vārpā” ir noticis labdarības koncerts dzīvnieku patversmes atbalstam, kura patlaban esot nepieņemamā stāvoklī. Koncerts tiek rīkots, lai savāktu līdzekļus dzīvnieku patversmes ēkas nodaļas rekonstrukcijai. Visbiežāk četrkājainie draugi nokļūst nelaimē tieši cilvēku vainas vai nolaidības dēļ, un arī palīdzēt viņiem spēj tikai cilvēks. Tāpēc ar mūzikas palīdzību un aktīvu apmeklētāju atbalstu pasākumā gribējam iedot otru iespēju gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Koncerta mērķis ir atbalstīt Daugavpils dzīvnieku patversmi un palīdzēt atrast jaunas mājas tās iemītniekiem. „Ir ļoti grūti atrast jaunas mājas, it sevišķi jau pieaugušiem dzīvniekiem. Tie ir lieli izdevumi – uzturēšana, ārstēšana, medikamenti, barība. Personāls strādā no sirds, bet vienkārši briesmīgos apstākļos,” saka Žaneta Sosnāre.Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
7.b klases audzinātāja Oksana Ostrovska

pievienots 12.05.2015; 09:38

Ar festivālu Eiropas ģeogrāfijā Daugavpils skolās sākās Eiropas dienas atzīmēšana


28. aprīlī Daugavpils vispārizglītojošo skolu 8.-9.klašu skolēniem šogad bija iespēja piedalīties festivālā „Reklamējam Eiropas valstis!”. Mēnesi pirms festivāla skolotājs izlozēja kādu no Eiropas valstīm un ar skolēnu komandu gatavoja izlozētās valsts reklāmu. Atsaucība bija laba un jaunieši bija zinoši un radoši, jo uz skatuves skanēja itāļu, angļu, vācu, grieķu valoda, tika demonstrēti nacionālie tērpi, tradīcijas, ēdieni. Piedaloties festivālā, varēja uzzināt par interesantākajiem tūrisma objektiem Eiropā, padomāt par stereotipu lomu mūsu apziņā un ikdienā Lasīt tālāk

Informāciju sagatavoja:
ģeogrāfijas skolotāja Oksana Ostrovska

pievienots 12.05.2015; 09:32

Matemātikas konkursa „Ķengurs-2015” rezultāti


Apsveicam visus ar piedalīšanos matemātikas konkursā “Ķengurs” un iegūtiem rezultātiem Daugavpils Vienības pamatskolā Rezultāti

Informāciju sagatavoja:
Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L.Bužinska

pievienots 11.05.2015; 15:35

Skolēnu, vecāku un skolotāju pasākums „Mūsu klases veikums 2014./15.m.g.”


Tuvojas mācību gada noslēgums. Kā tas pagājis? Kādi ir sasniegumi, veiksmes un neveiksmes? Mūsu skolas klašu kolektīvi aprīļa beigās par paveikto 2014./15.m.g. stāstīja pasākumā, kurā piedalījās skolēni, vecāki un skolotāji.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnu vecākus ar Daugavpils Vienības pamatskolas darbu. Iepriecināja tas, ka uz pasākumu ieradās bērni ar saviem vecākiem, lai iepazītos ne tikai ar klases paveikto, bet ar citu klašu paveikto. Pasākums notika 4 vakarus: 1.-2.klases, 3.-4.klases, 5.-6.klases, 7.-9.klases. Lasīt tālāk

Foto

Informāciju sagatavoja:
Skolas direktore E. Zdanovska

pievienots 11.05.2015; 09:32

Atbalstām mūsu skolas 5.b klasi


Mūsu skolas 5.b klases skolnieki piedalās konkursā "Atratīvākā klases atpūta", ko rīko SIA Beibuks

Aicinām atbalstīt mūsu komandu, balsojot par viņiem portālā plostunoma.lv/konkurs

Lūdzam ņemt vērā, ka balsot drīkst vienu reizi dienā, bet katru dienu :)Informāciju sagatavoja:
5.b klases audzinātāja R. Kumpiņa

pievienots 06.05.2015; 10:20

Skolotāju metodiskie lasījumi


28.aprīlī Daugavpils Vienības pamatskolā notika nozīmīgs metodisks pasākums- metodiskie lasījumi. 30 skolotāji četrās radošajās grupās prezentēja savus metodiskos darbus, notika domu apmaiņa ar kolēģiem par to, kā veicināt izglītības kvalitāti skolā.

Metodisko lasījumu galvenās tēmas: mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošana mācību stundās; skolēnu starpdisciplināru mācīšanās prasmju un sociālo prasmju attīstīšana.

Skolotāju metodisko darbu tematika bija daudzveidīga: iezīmējās vairāki tematiskie loki- mācīšana, mūsdienu tehnoloģiju izmantojums stundās, mācīšanās, mācību motivācijas veicināšana, skolēnu radošuma attīstīšana. Lai pieredzes apmaiņa būtu daudzpusīgāka un interesantāka, radošajās grupās darbojās dažādu jomu skolotāji. Latviešu valodas un krievu valodas skolotājas dalījās pieredzē par skolēnu lasītprasmes attīstīšanu, dabaszinātņu un matemātikas skolotājas iepazīstināja ar Smart programmas iepējām mācību procesā, ar dažādām matemātiskām spēlēm. Mākslas jomas skolotājas prezentēja darbus, kas bija veltīti skolēnu radošuma attīstīšanai. Vairāki sākumskolas skolotāju darbi bija par integrētu dabaszinību apguvi, mācību ekskursijām, skolēnu matemātikas un paškontroles prasmju attīstīšanu. Angļu un vācu valodas skolotājas iepazīstināja ar eTwinning iespējām valodas apguvē un darbu ar videofragmentiem. Sociālo zinību skolotājas metodiskais darbs bija veltīts veselību veicinošu prasmju veidošanai skolēnos, jo veselība ir kvalitatīvas mācīšanās un pilnvērtīgas dzīves pamats.

Metodiskā pasākuma nozīme-skolotāju vēlme rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem savā darbā, savstarpēja bagātināšanās, metodisko kompetenču pilnveide, lai uzlabotos izglītības kvalitāte skolā.
Paldies visiem metodisko lasījumu dalībniekiem par dalīšanos pieredzē un jaunām idejām darbam!

Foto

Informāciju sagatavoja:
Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā

pievienots 05.05.2015; 11:52

23.aprīlī skolā notika Karjeras diena


23.aprīlī skolā notika jau par tradīciju kļuvusi Karjeras diena, kas katru pavasari pulcina pilsētas profesionālo un vispārizglītojošo skolu pārstāvjus mūsu skolā.

9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Mūsu skolā viesojās 12. vidusskolas, Saules skolas, Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Būvniecības tehnikuma, Daugavpils tehnikuma un 17.vidusskolas skolotāji un pasniedzēji. Skolēni klausījās ar interesi un uzdeva jautājumus. Tikšanās bija izzinoša un interesanta.

Paldies klases audzinātājai sk. R. Ostapko un praktikantei, karjeras konsultantei skolotājai Rutai Kumpiņai par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Foto

Informāciju sagatavoja:
KI koordinatore, karjeras konsultante S.Šapale

pievienots 30.04.2015; 14:44

Sveicam 9.a klase skolnieci Ariandu Jonāni ar iegūto 2.vietu pilsētas angļu valodas olimpiādē.


Atklātā 9.klašu pilsētas angļu valodas olimpiāde katru gadu notiek trijās kārtās.

Pirmā kārta tiek organizēta skolā. Otrā un trešā kārta tiek organizēta krievu vidusskolā-licejā. Otrajā kārtā skolēni pilda rakstīšanas, klausīšanās un valodas lietojuma uzdevumus. Uz trešo kārtu tiek aicināti labākie skolēni pēc 2.kārtas rezultātiem. Viņiem ir jāpilda rakstīšanas uzdevums un monologs par dažās minūtēs sagatavotu tēmu. 9.klašu olimpiāde ir nopietns pārbaudījums skolēniem.

Mūsu skolniece Arianda Jonāne izturēja visus pārbaudījumus un ieguva godpilno 2.vietu pilsētas skolēnu vidū.

No visas sirds priecājos par savas skolnieces panākumiem un novēlu viņai arī turpmāk tikpat lielu centību, neatlaidību un panākumus svešvalodu apguvē!

Informāciju sagatavoja:
Angļu valodas skolotāja S.Šapale

pievienots 30.04.2015; 14:42

Pilsētas pasaku konkurss


Pilsētas 5. pasaku konkursa dalībnieki 27. Aprīlī tikās Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā. Šogad 4.-6. klašu skolēni sacerēja izcelšanās teikas. 4.klases audzēkni Katrīna Olehno, Laura Poikāne, Ēvads Viguls pieteica konkursam savus literārās jaunrades darbus un ieguva 1., 2.vietu. Pasākuma noslēkumā skolēni lasīja savus darbus, saņēma IP izdotos teiku krājumus.

Informāciju sagatavoja:
Sākumskolas skolotāja A. Plotka

pievienots 29.04.2015; 10:52

Sākumskolas skolēnu sasniegumi matemātikā


2014.gada 18. aprīlī Daugavpilī risinājās Latgales reģiona 12. atklātā matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem. Tajā 144 dalībnieki apliecināja prasmi domāt un risināt nestandarta uzdevumus. Arī Daugavpils Vienības pamatskolas s kolēni sekmīgi startēja olimpiādē. Rainers Silovs ieguva 1.vietu, Ēvalds Viguls – 3.vietu. Veiksmi un prieku par rezultātiem zēni ir ieguvuši nopietnā darbā.

Informāciju sagatavoja:
Sākumskolas skolotāja A. Plotka

pievienots 29.04.2015; 10:49

14.02.15. pilsētā notika Atklātā Angļu valodas olimpiāde 6.klašu skolēniem


No mūsu skolas piedalījās 5 skolēni.

Labus rezultātus parādīja:
 • Laura Vucena (6.c klase) – 3.vieta
 • Matīss Soms (6.c klase) – 3.vieta.


 • Apsveicam uzvarētājus!

  Informāciju sagatavoja:
  Angļu valodas skolotāja Svetlana Volosova

  pievienots 22.04.2015; 10:21

  Apsveicam Ariandu Jonāni ar panākumiem!


  Priecājamies par 9.klases skolnieces Ariandas Jonānes panākumiem Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādē. Skolniece ieguva 3.vietu valstī, tas ir ļoti nopietna, ilgstoša darba rezultāts. Apsveicam Ariandu ar panākumiem!

  Skolotāju kolektīvs priecājas par Ariandas panākumiem.

  Informāciju sagatavoja:
  Latviešu valodas un literatūras skolotāja E.Zdanovska

  pievienots 20.04.2015; 09:17

  2015. gada 25.-27. martā Rīgā notika Latvijas 56. nacionālā ķīmijas olimpiāde


  Daugavpils Vienības pamatskolas 9.a klases skolniece Arianda Jonāne kļuva par 3. vietas laureāti un bronzas medaļas ieguvēju.

  Skolotāju kolektīvs priecājas par Ariandas panākumiem.

  Informāciju sagatavoja:
  Ķīmijas skolotāja Lilita Razminoviča

  pievienots 09.04.2015; 13:21

  Aspazijai - 150


  Jau ilgāku laiku visa Latvija gatavojās izcilās latviešu dzejnieces, dramaturģes Aspazijas 150.gadadienai, kas ir ietverta UNESCO svinamo dienu kalendārā. Arī mūsu skolā atzīmēja dzejnieces jubileju. Lasīt tālāk

  Informāciju sagatavoja:
  Latviešu valodas un literatūras skolotāja S. Vaidere

  pievienots 31.03.2015; 10:52

  Ceturtdien 26.03.15. skolā notika starptautiskais matemātikas konkurss „Ķengurs”


  Piedalījās 41 skolēns no 2. - 8.klasēm. Šī konkursa devīze – „Matemātika visiem”. 2. - 4.klašu skolēniem bija jāatbild uz 24 jautājumiem un 5. – 8.klašu skolēniem uz -30 jautājumiem ierobežotā laikā 75min. Paldies visiem 2. – 8.klašu skolotājiem, kuri veicināja skolēnu interesi un aicināja skolēnus piedalīties šajā konkursā. Paldies skolēniem par piedalīšanos. Olimpiādes rezultāti būs zināmi maija sākumā.

  Informāciju sagatavoja:
  Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad. L.Bužinska

  pievienots 31.03.2015; 10:21

  Pozitīvas uzvedības pasākums „Es salīdzinu un salieku, meklēju un risinu, atrodu un tēloju. Es zinu.”  2015.gada 12.martā skolā notika Pozitīvas uzvedības pasākums „Es salīdzinu un salieku, meklēju un risinu, atrodu un tēloju. Es zinu.”
  Šajā pasākumā piedalījās 1.-3.klašu skolēni un 4.-6.klašu skolēni. Katra klase apmeklēja 7 pozitīvas uzvedības stacijas, kurās demonstrēja to, cik labi pārzina uzvedības noteikumus.
  Skolēniem bija jārisina dažāda veida krustvārdu un vārdu mīklas, kur bija jāuzmin, jāsaliek vai jāatrod pozitīvas uzvedības noteikumi, jāliek puzles, jāizspēlē pozitīvas un negatīvas uzvedības situācijas.
  Darbu stacijās vadīja skolas APU komanda: E. Zdanovska, A. Ivanova, N. Ivanovska, T.Laizāne, Ē. Locika, R.Stankeviča un J.Celma.
  Savukārt 7.- 9.klašu skolēni piedalījās aptaujā par pozitīvas uzvedības noteikumu ievērošanu skolā.

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  J.Celma

  pievienots 24.03.2015; 10:57

  20.02.15. pilsētā notika Matemātikas 65.olimpiādes 2.posms 5. – 8.klasēm


  No mūsu skolas piedalījās 6 skolēni.
  Labus rezultātus parādīja Didzis Jukšs 5.a klase – atzinība un Laura Jonāne 5.c klase – 2.vieta. Apsveicam uzvarētājus.
  Paldies matmātikas skolotājām O.Novickai, R.Kumpiņai, L.Bužinskai par skolēnu sagatavošanu matemātikas olimpiādei.

  Informāciju sagatavoja:
  Tehnologiju un Zinātņu pamatu MK vad. L.Bužinska

  pievienots 03.03.2015; 15:15

  Projekta nedēļa “Iededz gaismu savā sirdī!” 09.02.2015. - 13.02.2015.


  Šogad skolas projekta nedēļa bija veltīta īpašam notikumam pasaulē- UNESCO izsludinātajam Starptautiskajam Gaismas gadam(2015).

  Skolas projekta tēma ”Iededz gaismu savā sirdī!” bija pietiekami plaša, lai tās ietvaros skolēni varētu pētīt visdažādākos gaismas aspektus. Katra klase izstrādāja projektu atbilstoši savām interesēm. Tika aplūkota gaismas nozīme fizikā, arhitektūrā, telpu iekārtojumā, gaismas jēdziena izpratne valodniecībā, folklorā, ētikā. Skolēni ne vien pētīja un apkopoja informāciju par gaismu, bet arī centās veikt labus darbus gan skolā, gan pilsētā, lai radītu prieku līdzcilvēku sirdīs. Lasīt tālāk

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  UNESCO ASP koordinatore skolā Maija Baklāne

  pievienots 23.02.2015; 10:59

  21. februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena


  Smiley face
  Sava valoda ir mūsu lielākais nacionālais dārgums.
  J.Endzelīns

  Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, uzsverot valodas nozīmi izglītībā, komunikācijā, sabiedrības attīstībā un indivīda radošajā pašizpausmē. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

  Mēs to skolā arī atzīmējām. Veidojām gaitenī pie savām klasēm „Runājošās sienas” – likām saulītes, uz kuru stariņiem katrs bērns uzrakstīja labos vārdus, pieklājības vārdus, vēlējumus savai dzimtajai valodai.

  Piedalījāmies akcijā „Skolas vārds un nevārds”. Šāda akcija tika rīkota, lai rosinātu skolēnus rūpēties par savas latviešu valodas attīstību un pievērstu uzmanību nevēlamu vārdu ienākšanai latviešu valodā. Skolēni uz lapiņām uzrakstīja savus priekšlikumus, kāds varētu būt skolas vārds (vēlams, interesants, bieži lietots, var būt jaunveidojums, bet vēlams) un skolas nevārds - nevēlams, izskaužams, tad tika izvēlēti skolas vārdi un nevārdi.

  Latviešu valodas stundās 5. - 9. klašu skolēni iepazinās ar dažādu rakstnieku un zinātnieku domām par dzimto valodu, tās nozīmi katra cilvēka dzīvē. Skolēni varēja arī izteikt savas domās , viedokļus par šo jautājumu, rakstot savus radošos darbus.

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba.

  pievienots 23.02.2015; 09:27

  Ēnu diena


  Ar katru gadu Ēnu diena kļūst aizvien populārāks pasākums skolēnu vidū.

  Ēnu dienas iecere ir radīt tiešu saikni starp skolēniem un pašreizējo darba vidi.
  Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē konkrētas darba vietas un 4-6 stundas kļūst par dažādu darbinieku „ēnām”, sekojot viņu ikdienas darbam un pienākumiem


  11.februārī mūsu valstī tika organizēta Ēnu diena. Mūsu skolas 5.-9.klašu skolēni pieteicās Ēnu dienas mājas lapā www.enudiena.lv izsludinātajām vakancēm. Viņi rakstīja pieteikumus un motivācijas vēstules.

  Skolēni iepazinās ar savu izvēlēto profesiju aprakstiem, sagatavoja intervijas jautājumus, vēroja savu izvēlēto profesiju pārstāvjus, veicot savus tiešos darba pienākumus.

  Pusaudžiem tā bija kolosāla iespēja iepazīt darba pasauli.

  Skolēnus interesēja projektu koordinatora, sociālā pedagoga, baņķiera, karjeras konsultanta, tiesneša, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista, arhitekta, friziera, muzeja speciālista-pētnieka, pavāra, dzimtsarakstu nodaļas speciālista, lidojuma servisa attīstības, marketinga projektu koordinatora dienas kārtība un ikdienas uzdevumi ne tikai Daugavpilī, bet arī Rīgā. Trīs meitenes ēnoja speciālistus galvaspilsētā.’

  Mūsu skolas skolēni apmeklēja DU, Zemes dienestu, Pilsētas domi, Nordea banku, dzimtsarakstu nodaļu, novadpētniecības muzeju, 10. vidusskolu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, Rīgas profesionālo skaistuma skolu un Air Baltic lidostu.

  Viņu atsauksmes: Ēnu diena patika… Es pieļauju domu, ka varētu savu nākotni saistīt ar kaut ko tamlīdzīgu… viss bija ideāli… šķita interesants darbs ar cilvēkiem… .nē, viss bija nopietni… viss bija lieliski… .

  Informāciju sagatavoja:
  Karjeras konsultante Sandra Šapale.

  pievienots 19.02.2015; 13:26

  „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014” ir noslēgusies


  Lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014” ir beidzies. Tajā bija iesaistījušies 49 skolēni un 15 pieaugušie – vecāki un skolotāji.
  No septembra līdz janvāra beigām tika cītīgi lasītas grāmatas un pildītas vērtēšanas anketas.
  Skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs, ko vadīja darba grupas skolotājas.
  1. klašu skolēni, darbojoties kopā ar bibliotekāri, stāstīja par saviem mīļdzīvnieciņiem un zīmēja gan mīļāko grāmatu varoni – runci Punci, gan savus mājas mīluļus - kaķus.
  2.- 3.klašu skolēni ar skolotāju I. Lukaševiču radoši strādāja grupās, veicot dažādus uzdevumus par izlasītajām grāmatām.
  5.- 6.klašu skolēni ar skolotāju Silviju Vaideri apsprieda sava vecuma posma izlasītās grāmatas.
  Savukārt skolotāja Inese Geiba aicināja uz sarunu 7.-9.klašu lasītājus, lai diskutētu par 15+ grupas grāmatām. Lasīt tālāk

  „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014” dalībnieki un Mūsu skolas grāmatu TOP 3

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  Skolas bibliotekāre J.Celma.

  pievienots 12.02.2015; 15:32

  „Draudzīgais aicinājums” 2015


  Skolā par tradīciju kļuvusi „Draudzīgā aicinājuma” diena, kurā skolēni, vecāki un skolotāji dāvina grāmatas skolas bibliotēkai. Paldies v isiem, kas atsaucās „Draudzīgā aicinājuma” akcijai un uzdāvināja labas un skaistas grāmatu skolas bibliotēkai.
  Smiley face

  Informāciju sagatavoja:
  Skolas bibliotekāre J.Celma.

  pievienots 04.02.2015; 10:40

  Konkurss “Daugavpils lepnums 2014”


  Tā ir jauka tradīcija – gada nogalē apkopot padarīto un pateikties... Jau ceturto gadu pēc kārtas notiek konkurss , "Daugavpils lepnums", kura mērķis ir veicināt skolēnu pilsonisko apziņu, iepazīstot Daugavpils cilvēku likteņstāstus. Konkursa noslēguma ceremonija notika Daugavpils Domē 12.janvārī. Īpašu novērtējumu ieguva arī mūsu - Vienības pamatskolas skolēni Lasīt tālāk

  Esejas

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  Sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

  pievienots 03.02.2015; 10:35

  „Karjeras kompass” –dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem


  Karjeras izvēle un lēmuma pieņemšana 9. klašu skolēniem pašreiz ir ļoti svarīgs un aktuāls jautājums.
  Novembra nogalē datorkabinetā tika organizēta atklāta stunda 9.klašu skolēniem , kurā tika izmantota dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām „Karjeras kompass”. Šajā stundā piedalījās DU 1.kursa studente praktikante , kas apgūst profesionālā maģistra studiju programmu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta specialitāti- Ruta Kumpiņa.
  Šī metode tika izmantota, lai runātu par skolēnu nākotnes plāniem.
  9.klašu skolēni ar prieku uztvēra jauno metodi un labprāt piedalījās visās aktivitātēs.

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  Karjeras konsultante Sandra Šapale

  pievienots 23.12.2014; 11:48

  Atbalsta grupas nodarbības


  Šajā mācību gadā psihologs un sociālais pedagogs vada četras atbalsta grupas „Sociālo un saskarsmes prasmju pilnveidošana” 2.-5. klašu skolēniem. Nodarbībās attīstām prasmi izteikt savas domas un uzklausīt citus, mācām risināt konfliktsituācijas un izvairīties no riskantām situācijām, sekmējam skolēnu izpratni par veselīgu un neveselīgu uzvedību.

  Lai radītu skolēniem labu noskaņojumu pirms Ziemassvētkiem, piedāvājām skolēniem radoši pastrādāt, izveidot mandalu. Mandala palīdz sakārtot domas un jūtas, iegūt prieku no paša radītajām pievilcīgajām un sarežģītām konstrukcijām. Mandala ir radošs instruments, kas palīdz harmonizēt un integrēt cilvēka fizisko, emocionālo un garīgo pasauli. Mandala palīdz nomierināties un koncentrēties emocionāla stresa situācijās. Visā cilvēces vēsturē mandala izpaužas kā universāls harmonijas simbols.

  Skolēni izvēlējās mandalu un mierīgi, relaksējošās mūzikas pavadījumā, katrs veidoja savu mandalu no krāsainām smiltīm, krāsainiem putraimiem, gliemežvākiem un akmentiņiem.

  Foto

  Informāciju sagatavoja:
  sociālais pedagogs Neļa Ivanovska,
  skolas psiholoģe Tatjana Laizāne

  pievienots 18.12.2014; 13:45

  24.11.14. un 27.11.14 mūsu skolā notika svešvalodu olimpiāde, kurā piedalījās 5.-9. klases


  Skolēni parādīja savas prasmes un zināšanas angļu, vācu un krievu valodu apguvē. Apsveicam ar sasniegumiem šādus skolēnus Lasīt tālāk

  pievienots 15.12.2014; 11:47

  Mūsu skolēni piedalās pilsētas pasākumā „Wintermärchen“”


  8.decembrī Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni piedalījās pilsētas pasākumā vācu valodā “Wintermärchen“(Ziemas pasaka) Daugavpils universitātē. Lasīt tālāk

  pievienots 09.12.2014; 12:33

  28.11.2014. notika skolas matemātikas olimpiāde 5. – 7.klasēs


  Olimpiādē piedalījās 18 skolēni. Apsveicam uzvarētājus:

  5.KLASE
 • 5.a Rita Brauna - 1.vieta
 • 5.a Didzis Jukšs - 2.vieta
 • 5.b Aina Soma - Atzinība
 • 5.c Laura Jonāne - Atzinība


 • 6.KLASE
 • 6.a Ingars Irbe - 3.vieta
 • 6.a Melisa Potapova - 3.vieta
 • 6.a Lauma Sitnika - 3.vieta
 • 6.a Juta Harčenko - Atzinība


 • 7.KLASE
 • 7.a Madara Stašāne - 1.vieta
 • 7.a Sofija Golovina - 2.vieta


 • Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad.L.Bužinska.

  pievienots 08.12.2014; 10:00

  6.a klases komanda ieguva 1.vietu interaktīvā spēlē „Jaunais pētnieks”


  Apsveicam 6.a klases komandu: Nadeždu Latugu, Katrīni Grabovsku, Jutu Harčenko, Damianu Bondarenko, Jāni Dukšinski, Aleksu Sokolovu, ar iegūto 1.vietu interaktīvā spēlē „Jaunais pētnieks”, kas notika 04.12.2014. Daugavpils Centra vidusskolā.

  Spēlē piedalījās 14 pilsētas skolu komandas. Katrai komandai bija jāveic 5 uzdevumi, ierobežotā laikā, kas bija saistīti ar dabaszinību cikla priekšmetiem: darbs ar mikroskopu – saskatīt dīķa ūdens mikropārstāvjus un tos atpazīt, noteikt ābola tilpumu, risināt atjautības uzdevumus un darboties ar balsošanas pulti, veikt ķīmisku eksperimentu, spēle dabaszinībās, visi uzdevumi bija ierobežoti laikā.

  Tehnoloģiju un Zinātņu pamatu MK vad.L.Bužinska.

  pievienots 08.12.2014; 09:34

  Dārgie draugi! Lūdzam piedalīties labdarības projektā "Jaunie voljēri jaunajā patversmē"


  No 1. līdz 31. decembrim lūdzam nobalsot par projektu portālā www.labiedarbi.lv (tiešā saite - http://labiedarbi.lv/lv/projekts/jaunie-voljeri-jaunaja-patversme ).

  Mūsu skolas skolēni jau ir piedalījušies uzkopšanas talkās dzīvnieku patversmē "Otrā Māja", kas atrodas Daugavpils novadā. Pateicoties mūsu visu balsojumam, patversmei būs iespēja iegādāties 2 lielus, augstas kvalitātes voljērus suņiem ar siltinātām būdām. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs - jo tikai ar mūsu balsošanu varam palīdzēt suņiem, kuri nokļuvuši nelaimē. Organizēsim mūsu mīluļiem Ziemassvētku dāvanu - pagaidu mājas, kas palīdzēs viņiem sagaidīt jaunu, laimīgu dzīvi!

  Balsošana ir pilnīgi bez maksas, un piedalīties var ikviens, neatkarīgi no vecuma. Ja Jūs jau esat nobalsojis, varat palīdzēt, stāstot par šo projektu saviem draugiem un aicināt viņus piedalīties!

  Jūs varat arī balsot par projektu sociālajos tīklos https://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ un http://labiedarbi.inbox.lv/?utm_source=portal&utm_medium=inbox.lv&utm_term=en&utm_campaign=toolbar .

  Foto

  pievienots 04.12.2014; 14:35

  Skolā notika "Pidžamballe” 5. un 6.klašu skolēniem”


  Pirms klusā Adventa laika iestāšanās 6.a klases skolnieces pašas realizēja savu ideju – skolēnu brīvā laika dažādošana skolā. Uz „Pidžamballi” tika aicināti skolēni no 5. un 6.klasēm. Piedalīšanās noteikums – klases priekšnesuma sagatavošana. Balle notika neierastā laikā un vietā – tumšā pēcpusdienā, tumšajā trešajā stāvā, kur skatītāju un klausītāju uzmanību piesaistīja spoku stāsti – stāstīti un parādīti, dziedātas šūpuļdziesmas un priekšnesumus noslēdza pidžamu parāde. Turpinājumā, protams, diskotēka, kurā spēlēja spēles un novadīja dažādas atrakcijas!!!

  Foto

  pievienots 04.12.2014; 10:34

  Pasākums 1.-4.klašu skolēniem „ Augsim stipri Latvijai”


  11.novembrī skolā notika pasākums „Augsim stipri Latvijai”.To organizēja sākumskolas skolotājas,un piedalījās 1.-4.klašu skolēni. Šis pasākums tika veltīts Lāčplēša dienai un mūsu mīļajai tēvzemei-Latvijai. Pasākums noritēja patriotiskās noskaņās, nostiprinot un pilnveidojot skolēnu zināšanas par Latviju, latviešu tautasdziesmām, kā arī attīstot radošumu un sportiskās spējas.
  Lasīt tālāk

  pievienots 04.12.2014; 09:33

  1.Adventa svētdiena


  30.novembrī - 1.Adventa svētdiena, kad baznīcā un mājās iededzām pirmo Adventa vainaga sveci. Pirmdien skolas vestibilā pie skolas lielā Adventa vainaga bija sapulcējušies visu klašu pārstāvji, lai iedegtu 1. Adventa sveci arī skolā. Liesmiņas no skolas vainaga tika aiznestas uz klašu Adventa vainagiem.

  Sveču mirdzums, kas aizvien paplašināsies – ik nedēļu pievienojot vienu sveces liesmiņu – lai izgaismo visas svarīgās Adventa laika lietas – līdzjušanu, labestību, piedošanu un mieru.

  Foto

  pievienots 03.12.2014; 11:35

  Par skolas pilsonības nedēļu  Skolas pilsonības nedēļas kulminācija bija koncerts „Vītin’ viju Latviju”.
  Esam ierakstīti
  Latvijas bērzu grāmatā baltā.
  Esam iespēlēti
  Latvijas egļu varenās plēšās.
  Esam ievīti Latvijas ziedu vainagos.
  Esam ievīti Latvijā, Latvija ievīta mūsos…


  Veltījumu savai mīļai Latvijai dzimšanas dienā izdziedāja un izdancoja mūsu skolas koristi, ansambļi un dejotāji 13.novembrī.

  Sirsnīgas, izjustas un iedvesmojošas dziesmas korim, ansambļiem un solistiem bija izvēlējušās mūzikas skolotājas Jolanta Boreiko un Lūcija Vaivode. Dziedātāji prata aizkustināt klausītājus ar savu emocionālo un reizē arī patriotisko dziedāšanu, vairojot lepnuma sajūtu un piederības jūtas savai zemei. Mazie dejotāji – gan 1.-2.klašu, gan lielie – 3.-4.klašu bija labi pastrādājuši skolotājas Ineses Zuģickas vadībā un sagatavoja savus dzīvespriecīgos sveicienus Latvijai dzimšanas dienā.

  Paldies visiem kora, deju kolektīvu, ansambļu dalībniekiem, solistiem un kolektīvu vadītājām par labi padarītu darbu – burvīgu sveicienu mūsu Latvijas dibināšanas 96.gadadienā.

  Ē.Locika

  pievienots 26.11.2014; 09:54

  28.11.2014. notiks matemātikas olimpiāde 5.-9. klašu skolēniem  28.11.2014. notiks matemātikas olimpiāde 5.-9. klašu skolēniem.

  Pieteikties līdz trešdienai 26.11.2014. pie saviem matemātikas skolotājiem.

  MK vadītāja L. Bužinska

  pievienots 25.11.2014; 09:28

  Mārtiņdienas gadatirgus  Katru rudeni mūsu skolā notiek Mārtiņdienas gadatirgus. Šogad tas notika 7. novembrī. Skolēni kopā ar vecākiem sarūpēja gardus cienastus un interesantus izstrādājumus. Pircēji ieradās kuplā skaitā - skolnieki, skolotāji, vecāki un vecvecāki, skolas tehniskie darbinieki. Visapkārt valdīja jautrība un aktīva rosīšanās.

  Pirmklasnieki kopā ar mūzikas skolotāju runāja par Mārtiņdienas tradīcijām, dziedāja dziesmas un iemācījās tradicionālās Mārtiņdienas rotaļas
  Smiley face

  pievienots 24.11.2014; 11:42

  20. novembrī notiks Vecāku diena  Cien. vecāki!
  20. novembrī Daugavpils Vienības pamatskolā Vecāku diena.
  Aicinām tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no pl.17.00 līdz 19.00,

  Skolas vadība

  pievienots 19.11.2014; 11:42

  Apsveikums Latvijas Neatkarības proklamēšanas 96. gadadienā


  Smiley face

  pievienots 12.11.2014; 11:42

  Kārtēja saulaina talka dzīvnieku patversmē


  25. oktobrī kārtējo reizi pulcējāmies dzīvnieku patversmē ”Otrā māja”, lai piedalīties talkā. Šoreiz izlēma piedalītos Daugavpils Vienības pamatskolas 6.b un 6.c klases meitenes, kuras vēl šeit nekad nav bijušas.
  Lasīt tālāk

  pievienots 10.11.2014; 09:46

  Rudens talka Demenē


  18. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolas 6. b un 7.b klases skolēni un vecāki atkal palīdzēja Daugavpils dzīvnieku patversmei piedaloties talkā Demenes pagastā. Rezultātā bija novaktās pagājušā gada nokritušās vecās lapas
  Lasīt tālāk

  pievienots 10.11.2014; 09:46

  Daugavpils Vienības pamatskolas Pilsonības nedēļas pasākumi - 2014


  1. 06. novembris

 • *Audzināšanas stunda veltīta Lāčplēša dienas vēsturiskajiem notikumiem ( 1919.g. 11.novembris):patiesā cieņā atceramies vēstures notikumus.( 1.- 9.klases) ( Pasākuma organizētājas 1.- 9. klašu audzinātājas)
 • Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākums Daugavpils Novadpētniecības muzejā. ( Pasākumā piedalās 1.- 6. klases)
  Lasīt tālāk

  Informāciju sagatavoja sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

 • pievienots 06.11.2014; 09:45

  Laikraksta „Diena” konkurss „Kas notiek” mūsu skolā


  15 gados konkursā ''Kas notiek?'' piedalījušies vairāk nekā 360 000 devīto klašu skolēnu. Šogad nākuši klāt vēl 10 340 no pavisam 458 Latvijas skolām. Arī mūsu skolas 9.a klases skolēni 24.oktobrī piedalījās konkursā. Jautājumus skolēniem Lattelecom interneta televīzijā uzdeva grupas Musiqq solisti. Skolēniem bija jāatbild uz 35 jautājumiem par mūsdienu aktualitātēm. Konkurss deva jaunu pieredzi un aktualizēja skolēnu zināšanas par svarīgākajiem notikumiem. Par konkursa norisi skolā rūpējās informātikas skolotāja Alīna Ivanova un sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova.

  Foto

  Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Baklāne.

  pievienots 03.11.2014; 11:12

  Karjeras nedēļa 2014


  Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm jau trešo gadu rīkoja pasākumu ciklu Karjeras nedēļa 2014.
  Laikā no 13.līdz 17.oktobrim pasākumi norisinājās 15 Latvijas vietās vienlaikus.
  Šogad skolēni tika aicināti piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos, lai izvērtētu savas intereses, spējas, prasmes, zināšanas, kā arī rakstura īpašības veiksmīgas karjeras veidošanai. Skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem devās ekskursijās uz uzņēmumiem.
  Sākumskolas skolēni piedalījās zīmējumu izstādē ”Manas karjeras kurpes”, apmeklēja tematisko pasākumu „No grauda līdz maizei” LCB filiāles bērnu bibliotēkā „Zīlīte” kopā ar savām klašu audzinātājām, tikās ar robežsargiem un valsts vides dienesta speciālistiem.
  Pamatskolas skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām devās uz uzņēmumu „Dautkom TV”, uz uzņēmumu ”Daugavpils ūdens”, konditorijas fabriku „Mora”, uz nodarbību „Izzini pats sevi”, uz atvērto durvju dienu Daugavpils Medicīnas koledžā un radošo darbnīcu „Apkalpojošās sfēras profesiju pasaulē” tirdzniecības profesionālajā vidusskolā; iepazinās ar senajiem amatiem „Klūgu pīšanas darbnīcā” un „Keramikas darbnīcā”, apmeklēja atklāšanas pasākumu „Nenosēdi savu laiku!” Latgales mācību centrā un Karjeras nedēļas noslēguma pasākumu „Es savās kurpēs!” Marko Rotko mākslas centrā.
  8.,9. klašu skolēni piedalījās nodarbībā „Izzini pats sevi”, ko vadīja IP psiholoģe Nadežda Fiļipova.
  Liels paldies skolotājām un klašu audzinātājām par ieguldīto laiku un darbu: E. Smirnovai, I. Lukaševičai, R. Stanķevičai, Kr. Rudzītei, A. Plotkai, A. Krauklei, O. Novickai, R. Kumpiņai, L. Miderei- Davidčukai, I. Geibai, I. Sokolovai, O. Ostrovskai, L. Razminovičai, S. Vaiderei, R. Ostapko.

  Foto

  Sākumskolas skolēnu zīmējumu izstāde

  Karjeras konsultante Sandra Šapale.

  pievienots 29.10.2014; 09:26

  16. oktobrī 7. b skolēni viesojas uzņēmumā „Dautcom”


  Skolēni uzzināja par televīziju un raidījumu sagatavošanu. Viņi izmēģināja sevi televīzijas diktora amatā. Skolēni un klases audzinātāja Oksana Ostrovska pateicas Olgai Repinai par interesanto un aizraujošo pasākumu (skt.video un foto) . Skolēni atzīst, ka pieredze ir svarīga un noderīga. Viņiem šī ir iespēja izpētīt un izprast, vai viņu izvēlētais karjeras ceļš ved pareizajā virzienā, paplašināt savu redzesloku, tikties ar cilvēkiem, iepazīt reālo darba vidi, kā arī pārbaudīt savas komunikācijas un saskarsmes prasmes. Nodarbības nobeigumā Olga skolēniem uzdāvināja atstarotājus ar Dautcoma zīmolu ar novēlējumu: “Esi redzams!”, rūpējoties un atgādinot par drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

  Foto

  Ar pateicību sk.Oksana Ostrovska

  pievienots 23.10.2014; 13:52

  UNESCO nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā


  UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tāpēc no 13.–19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Tā šogad veltīta stāstiem par mantojumu. UNESCO nedēļā ikviens caur personisko pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem vai leģendām, kas mīt katrā Latvijas novadā, tika aicināts iepazīt kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem. Lasīt tālāk

  Foto

  Sagatavoja Maija Baklāne,
  UNESCO AS projekta koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā

  pievienots 21.10.2014; 13:52

  10.10. Mūsu skolā bija ieradušies viesi Ieva Krole un Viesturs Dūle


  Skola piedalās projektā "Iekustini smadzenes", kurš darbojas vairākās skolās Latvijā. Vispirms viesi lasīja lekciju 3. klašu skolēniem. Tad notika nelielas fiziskās aktivitātes, kuras bija sasaistē ar lekciju.
  Tad lekciju noklausījās 6. klašu skolēni, kuriem pēc tam notika fiziskās aktivitātes ar pašu izdomātiem vingrinājumiem.
  Noslēgumā lekciju noklausījās skolotāji un skolas medmāsa.
  Skolēni lielu interesi izrādīja tieši par fiziskajām aktivitātēm. Ieteiktos vingrinājumus varētu izmantot stundā, kad jūtams nogurums. Pareiza elpošana būtu viens no piemēriem kas varētu palīdzēt. 03.11. Notiks vingrinājumu filmēšana. Piedalīsies 3.a klase un 6.klašu skolēni.

  Foto

  Sporta skolotājas Anita Vilcāne un Maija Skrūzmane

  pievienots 20.10.2014; 14:34

  25. septembrī notika Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta vēlēšanas – 2014


  • Skolēnu Parlamenta vēlēšanās piedalījās visi balstiesīgie 5.kl. - 9.kl. skolēni!
  • Vēlēšanās piedalās 11 partijas, ar izstrādātajam programmām ( viena klase – vienota partija).
  • Svarīgi bija iepazīties ar partiju programmām, ko topošie paralamentārieši mums sola, un izlemt, kuram uzticēsim šo atbildīgo lomu!
  • Vēlēšanās bija jānobalso par vienu savas klases kandidātu, un trīs citas partijas kandidātiem!!! Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 06.10.2014; 10:40

  Folkloras ansamblis „Dzīsmeite” ieskandina septembri


  Folkloras ansamblis „Dzīsmeite” savu šī gada sezonu sāka ar piedalīšanos jaukajā pasākumā „Atvasara Juzefovā. Stāstu un ābolu laiks”, kurš notika 12. septembrī Naujenē. Pasākumā piedalījās folkloras kopas no Daugavpils novada. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kur katrs varēja pagatavot lāpu ar kuru doties gājienā no muzeja uz „stāstu laukumu” Juzefovas parkā. Katram kolektīvam bija uzdevums izveidot savu ābolu no gāzbetona, bet pats interesantākais bija spiest ābolu sulu no līdzatvestajiem āboliem un tur pat arī to nogaršot.

  Juzefovas parkā katrs kolektīvs stāstīja savu stāstu . dziedāja dziesmas. Pēc koncerta visi pasākuma dalībnieki cienājās ar tēju un pašceptām „Rozītēm”.

  Foto

  Septembra nogalē folkloras ansamblis „Dzīsmeite „ priecēja Daugavpils iedzīvotājus ar savu uzstāšanos Daugavpils Novadpētniecības muzeja organizētajā pasākumā „Maizītes godināšana”

  pievienots 02.10.2014; 14:27

  29. septembrī skolā sagaidijām Miķeļdienu


  Miķeļdiena, ko agrāk dēvēja arī par Apjumībām jeb Jumja dienu – 29. septembris ir pļaujas svētki. Tādējādi tiek noslēgti visi zemes darbi, ļaujot tai atpūsties līdz pavasarim. Uzskatīja, ka līdz šai dienai visa labība bija jāsaved zem jumta.

  Latviešu tautasdziesmās Miķelis dēvēts par labu un bagātu vīru. Miķeļdienu gaidot, rudens bagātību un krāsainību var apskatīt mūsu skolas dārzeņu izstādē. Par godu Miķeļdienai 1.- 4. klašu skolēni un viņu vecāki sarūpējuši dažādus dārzeņus un augļus, un radīja brīnišķīgas kompozīcijas. Bērni darinājuši dažādus dzīvniekus, kuģus, cilvēkus un citas fantastiskas kompozīcijas. Dārzeņu izstāde līdz nedēļas beigām priecēs ikvienu skolas apmeklētāju. Klašu grupās skolēni skandēja tautasdziesmas, minēja mīklas, iepazinās ar Mikeļdienas tradīcijām.

  Foto

  pievienots 01.10.2014; 11:36

  Karjeras nedēļas programma


  Karjeras nedēļa 2014. gadā norisināsies no 13. līdz 17. oktobrim
  Karjeras nedēļas 2014 programma
  Vairak informācijas par karjeras nedēļu

  pievienots 01.10.2014; 10:14

  Daugavpils Vienības pamatskola UNESCO ASP aktivitātēs


  Zinātnieku nakts ir akcija, kas visā Eiropā tiek īstenota jau devīto gadu. Šogad tā norisinājās 26.septembrī. Tajā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no UNESCO ASP skolām, mūsu skolas skolēni bija īpaši aktīvi, jo apmeklēja pasākumus gan Daugavpils Universitātē, gan Rīgā.

  Zinātnieku nakts pasākumi mums sākās jau 23.septembrī, kad skolotājas L. Razminovičas vadībā 9.a klases skolēni apmeklēja divu izcilu zinātnieču atvērtās lekcijas Daugavpils Universitātē. Akadēmiķe Ruta Muceniece stāstīja par dzīvnieku un augu valsts aktīvo vielu izmantošanu medicīnā, bet zinātniece Dagnija Loča informēja par jauniem biomateriāliem kā iespēju cīņai ar slimībām un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai. Skolēni varēja uzzināt par jauniem pētījumiem un virzieniem zinātnē.
  Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 29.09.2014; 10:25

  Mūsu skolas skolēni iesaistījās DPIP izsludinātajā konkursā"Kopā valodu daudzveidībā"  Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība
  Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei. Arī Daugavpils ir iesaistījusies Eiropas Valodu dienas pasākumos.
  Mūsu skolas skolēni iesaistījās DPIP izsludinātajā konkursā "Kopā valodu daudzveidībā". Lasīt tālāk

  pievienots 29.09.2014; 10:25

  Ciemos pie psihologa


  16. un 18. septembrī 1. klašu skolēniem notika nodarbība „Ciemos pie psihologa”. Skolas psiholoģe organizēja tikšanos ar skolēniem, lai pastāstītu, kas ir skolas psihologs, ko viņš dara skolā un kādos gadījumos var nākt pēc palīdzības. Skolēni tika informēti kādi vēl ir atbalsta personāla speciālisti skolā un kādos gadījumos pie tiem var griezties. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā, izmēģināja dusmu mazināšanas tehniku un spēlēja iepazīšanās spēli.

  Informāciju sagatavoja skolas psiholoģe Tatjana Laizāne

  Foto

  pievienots 24.09.2014; 14:31

  Karjeras izglītības jaunumi septembrī un oktobrī


  Starptautiskā izglītības izstāde 27.septembrī Rīgā. Izstādē piedalīsies vairāk nekā 80 dalībnieki, kas pārstāvēs dažādu Eiropas valstu, Kanādas un Ķīnas augstskolas.
  Sīkāka informācija balticcouncil.org

  Zinātnes festivāls DU 22.09.2014 -26.09.2014.
  Zinātnes festivāls ir pasākums, kura laikā sabiedrībai tiek dota iespēja iepazīt tuvāk zinātnes pasauli, pavērot, kā tā tiek izmantota mūsu ikdienas dzīvē, ražošanā un uzzināt jaunus un pārsteidzošus faktus par labi zināmām un ierastām lietām un procesiem. Zinātnes festivāla mērķis ir vienkāršā, uzskatāmā un saprotamā veidā izglītot sabiedrību par tai aktuālām tēmām, skaidrot dažādas problēmsituācijas, kā arī rosināt jauniešus pievērsties zinātniskiem pētījumiem. Tā ir lieliska iespēja skaidrot sabiedrībai jaunākos pētījumus, vides aizsardzības, jaunāko tehnoloģiju, ražošanas īpatnību u.c. jautājumus. Dažādas izstādes, interaktīvās aktivitātes un lekcijas notiks arī jaunuzceltajā Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpusā. Zinātnes festivālu 26. septembrī noslēgs Zinātnieku nakts. Tās tēma šogad ir „Kristāli”.
  Sīkāka informācija du.lv

  Valsts iestāžu Atvērto durvju diena 10.10.2014.
  Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām visā Latvijā organizē Atvērto durvju dienu. Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes būs atvērtas ikvienam interesentam un piedāvās ekskursijas, izstāžu ekspozīcijas, konkursus, seminārus, prezentācijas un klātienes tikšanās ar amatpersonām un valsts pārvaldē strādājošajiem speciālistiem. Izmantojiet iespēju un iepazīstiet valsts pārvaldi no cita skatupunkta!
  Sīkāka informācija atvertodurvjudiena.lv

  Karjeras nedēļa šogad noritēs no 13-17. oktobrim. Tās ietvaros -spēle „Kāds tipiņš tu esi?”

  No 15.septembra meklē spēli draugiem.lv

  Noderīgi Internetresursi:
  http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Profesionala/131024_Internetresursi_vpip_m%C4%81jas_lapai.pdf

  Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Sandra Šapale.

  pievienots 18.09.2014; 14:21

  Klāt rudens un Dzejas dienas 2014


  Tradicionāli katru gadu septembrī tiek atzīmētas Dzejas dienas. Arī šis gads nav izņēmums. Mūsu skolā Dzejas dienu ietvaros tika novadītas Dzejas stundas, kurās skolotāji stāstīja par Dzejas dienu vēsturi, tika lasīta dažādu autoru dzeja. Klasēs un bibliotēkā tika veidotas izstādes. Skolas trešajā stāvā tika izveidota 8. klašu skolēnu darbu "Vizualizētais dzejolis" izstāde. 9. klašu skolēni tikās ar dzejnieci Egitu Terēzi Jonāni, kura gan lasīja savus darbus, gan rosināja skolēnus pašus sacerēt haikas. Interesanta un aizraujoša bija arī 8. klašu skolēnu tikšanās ar topošo dzejnieci, bijušo mūsu skolas audzēkni Alīsi Oļeņinu. Dzejas dienu noskaņa skolā bija interesanta un radoša.

  Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba

  Foto

  pievienots 15.09.2014; 14:19

  Rakstītpratības diena


  8. septembrī UNESCO atzīmē Starptautisko Lasīt un rakstītprasmes dienu (International Literacy Day)

  Arī mūsu skolas 1. - 9. klašu skolēni apliecināja savu rakstītpratību, uzrakstot katrs savu vārdu, ko, viņiem piedzimstot, devuši vecāki, kas nāk līdzi visas dzīves garumā. Vārdi tika dažādi radoši uzrakstīti. Tos skolēni arī izmantoja skolas noformēšanā, veidojot kopīgu skolas saimes vārdu sarakstu.

  Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba

  Foto

  pievienots 10.09.2014; 09:32

  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014


  Lasīšanas veicināšana programma "Bērnu un jauniešu žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Lasīt tālāk

  pievienots 08.09.2014; 15:55

  2.septembris – adaptācijas diena skolā  Vēsturiski bija izveidojusies skolā tradīcija, ka pirmajā mācību nedēļā adaptācijas dienas notika 1.klasēs, kad mazie pirmklasnieki iepazina skolu un tikās ar skolas darbiniekiem.

  Šogad adaptācijas diena notika visā skolā. 2.septernbrī 1.stundā visiem skolēniem bija iespēja atkārtot skolas iekšējās kārtības noteikumus, iepazīties ar izmaiņām, atcerēties APU noteikumus.

  Pārējās stundās skolēni iepazinās ar priekšmetu skolotājām, apguva uzvedības noteikumus ēdnīcā un notika tikšanās ar skolas vadību jaunizveidotajā „Zaļajā klasē”. Tikšanās laikā skolēni uzzināja šī gada mācību un audzināšanas darba aktualitātes, atcerējās skolas tradīcijas, varēja uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai.

  pievienots 08.09.2014; 09:43

  Svarīga informācija vecākiem


  Cienījamie vecāki!
  Daugavpils Vienības pamatskolas vecākiem 2014./15.m.g. nav jāiegādājas skolēna dienasgrāmata, mācību grāmatas un darba burtnīcas!


  Skolas direktore E. Zdanovska

  pievienots 30.07.2014; 14:23

  pievienots 25.08.2014; 10:47

  Informācija par braukšanas biļetēm  Cienījamie vecāki, darām Jums zināmu, ka no 1. augusta var nākt rakstīt iesniegumus par bērnu braucamo biļešu piešķiršanu.
  Līdzi jāpaņem viena fotogrāfija (izmērs: 3x4)

  pievienots 30.07.2014; 14:23