Aktualitāšu arhīvs

2013./2014. mācību gads


Mūsu skolēni - Pilsētas svētku gājiena dalībniekiPilsētas svētku 7.jūnija gājiena dalībnieki - ar mājas sajūtu!
Paldies skolēniem, vecākiem un skolotājiem par piedalīšanos!

Foto

pievienots 03.07.2014; 12:31

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014!Lasīšanas veicināšana programma "Bērnu un jauniešu žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Šogad arī mūsu skola ir iesaistījusies šajā lasītveicināšanas programmā.
Lielā lasīšana sāksies tikai septembrī, bet jau tagad varam paziņot grāmatu kolekciju. Grāmatas ir ļoti daudzveidīgas un ir sadalītas atbilstoši vecuma grupām. Visiem būs interesanti tās lasīt. Lasīt tālāk

pievienots 17.06.2014; 13:53

Jomas „Cilvēks un sabiedrība” atskats uz paveikto 2013./2014.m.g.Jaukā vasara, vasara nāc
Zaļām domām lai piepildās prāts....


Aizvadītais mācību gads gan skolotājiem gan skolēniem nesis gandarījumu par paveikto, jo sagatavojot un piedaloties dažāda veida pasākumos, konkursos, sacensībās un olimpiādēs, tika gūti ļoti labi panākumi. Piemēram, radošo darbu konkursā "Vesels, drošs, laimīgs", eseju konkursā, pilsētas atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, dažāda veida sporta sacensībās tika gūtas godalgotas vietas. Bet kur vēl visas mazās it kā mazsvarīgās ikdienas uzvaras un sasniegumi! Jomu „Cilvēks un sabiedrība” pārstāv sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova, vēstures skolotājas Lidija Daņilova, Nadežda Antonova, sporta skolotājas Maija Skrūzmane un Anita Vilcāne, mājturības un tehnoloģiju skolotāji Grigorijs Iļjins un Rita Ostapko. Arī paši skolotāji visa mācību gada garumā aktīvi piedalījušies metodiskajā darbā skolā un pilsētā.

Paldies visiem skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus dažāda veida aktivitātēm, skolēniem, kuri tajās piedalījās un skolēnu vecākiem par atbalstu.

Lai mums visiem jauka, saulaina, silta, patīkamiem piedzīvojumiem bagāta un droša vasara!!!

pievienots 11.06.2014; 10:47

Darbs valodas attīstībai - ļoti svarīgsIr veiksmīgi noslēdzies mācību gads , un iestājusies ilgi gaidītā vasara. Man prieks, ka bērni ir centīgi apmeklējuši logopēdiskās nodarbības un tajās ir pilnveidojuši savas runas un valodas prasmes. Logopēdiskais darbs prasa milzīgu pacietību un ilgstošu darbu, tāpēc ar tiem, kuriem veicās grūtāk, tiksimies nākamajā mācību gadā. Gribu pateikties vecākiem par veiksmīgi izveidojošos sadarbību mācību gada laikā. Vasarā bērni bauda dabu, atpūšas no mācību darba, piedalās dažādās nometnēs u.c. Gribu aicināt vecākus mudināt bērnus mājās lasīt grāmatas, risināt krustvārdu mīklas, kopā spēlēt dažādas valodas attīstošās spēles un rotaļas, sekot savu bērnu pareizai skaņu izrunai, lai mācību gada laikā apgūtais saglabātos un pilnveidotos.

Uz tikšanos rudenī!

Skolas logopēde Aija Kalniņa

pievienots 11.06.2014; 10:44

Interesantākais karjeras konsultantes darbāKarjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam arī konkrētu profesiju. Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:
 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

 • Tas ir grūti – pieņemt lēmumu par labu kādai vienai profesijai, jo parasti mūsu intereses ir daudz plašākas. Tieši tāpēc mēs Jūs aicinām iepazīties ar karjeras izvēles pamatnosacījumiem, lēmuma pieņemšanas stratēģijām.Lasīt tālāk

  pievienots 11.06.2014; 10:38

  Latviešu valodas un literatūras MK paveiktais darbs 2013./2014. mācību gadā  Aizritējis vēl viens mācību gads, saņemtas liecības un sagaidīta vasara. Gribas atskatīties atpakaļ un atcerēties jaukākos mirkļus. Prieks par devīto klašu skolēniem, kas sekmīgi nokārtojuši eksāmenu latviešu valodā.
  Tātad nav bijušas veltas individuālās nodarbības, kurās varēja ne tikai uzlabot savas sekmes, bet pamācīties arī papildus. Gandarījums arī par pārējo klašu skolēniem, kas aktīvi izmantoja piedāvāto iespēju.
  Patiess prieks arī par tiem skolēniem, kas piedalījās un uzvarēja pilsētas un novada latviešu valodas un literatūras olimpiādēs - Ingrīda Mendriķe, Laura Vucena, Sintija Vanaga, Katrīna Barševska un Arianda Jonāne.
  Skolēniem tika piedāvātas daudzas un dažādas iespējas parādīt savus talantus pasākumos, kurus organizēja latviešu valodas un literatūras MK. Kādos? Daudzos un dažādos...
  Skolotāji kopā skolēniem aktīvi iesaistījās Dzejas dienu pasākumos: dzejas stundas, tikšanās ar dzejniekiem, muzeja darbiniekiem, pasākums bērnu bibliotēkā „Zīlīte” u.c.
  Interesanti notika pasākums, kas bija veltīts Eiropas valodu dienai – „Dzimtā valoda”. Tika minētas mīklas, lasīti teksti vecajā drukā, tēlotas anekdotes, lasīti un skaidroti ticējumi.
  Patriotisko audzināšanu sekmēja Lāčplēša dienai veltītā literārais pasākums 6.-7.klasēm.
  Skolas gaiteņos bieži varēja redzēt skolēnu darinātās izstādes, kas bija veltītas dažādiem aktuāliem valodas un literatūras notikumiem - Dzimtene literārajos darbos, Vecā Stendera 300 gadu jubileja, O.Vācieša 80 gadu jubileja un citi.
  5.a klases skolēni aktīvi piedalījās UNESCO projektā Darini ābeci, kurā kļuva par projekta uzvarētajiem
  Gandarījumu radīja arī pēdējais pasākums, kas notika 29. maijā - Vislatvijas lasīšanas diena. Visi skolēni 15 minūtes lasīja dažādus tekstus un – liels prieks par to – bija gatavi lasīt vēl ilgi.

  Lai visiem skolēniem un skolotājiem jauka vasara!

  pievienots 10.06.2014; 13:08

  Vasaras darbs mūsu skolā  Mūsu skolas 15 bērni no 2014.g. 02. jūnija uzsaka darbu.
  Skolēniem dota iespēja saņemt pirmo darba pieredzi un nopelnīt naudu. Bērni strādās 2 nedēļas 4 stundas dienā.
  Pārsvarā darbs saistīts ar skolas telpas mazgāšanu un uzkopšanu, skolēni strādā bibliotēkā, līme grāmatas, kārto grāmatas alfabēta secībā.
  Mūsu skolēni godīgi un apzinīgi pilda savus darba pienākumus, ievēro darba disciplīnu.

  Foto

  pievienots 10.06.2014; 11:42

  Mākslu jomas MK darbs 2013./2014.m.g.  Mākslu jomas MK darbojās mūzikas skolotājas L.Vaivode, J.Boreiko un vizuālās mākslas skolotāja L.Midere-Davidčuka. Mākslu jomas MK skolotāju darbs bija radošs un darbīgs. Mūzikas skolotāju darbs izskanēja pašdarbības kolektīvu patriotisko un sirsnīgo dziesmu izpildījumā visa gada garumā. Skolotājas L.Mideres-Davidčukas radošums mākslā bija un ir skatāms skolas trešā stāva mākslas galerijā un Daugavpils Centrālās bibliotēkas telpās gan skolotājas personālizstādēs, gan skolēnu labāko darbu izstādēs. Mākslu jomas MK skolotājas veiksmīgi sagatavoja skolēnus pilsētas mūzikas un vizuālās mākslas olimpiādēm. Vizuālās mākslas olimpiādē pilsētā 1. vietu ieguva 8.a klases skolnieks A.Šembels, bet mūzikas olimpiādē 6.a klases skolniecei L.Ostapko tika piešķirts diploms par labāko tautas dziesmas izpildījumu. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” un pilsētas koru skatē Mākslu jomas skolotāju vadītie pašdarbības kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomus. L.Mideres-Davidčukas vadībā veidotais 5.klašu skolēnu plakāts „Esi vesels kā ābols” radošo darbu skatē pilsētā ieguva 3. vietu.
  Mākslu jomas MK skolotājas ir radošas un atsaucīgas, jo ne tikai māca skolēnus zīmēt un dziedāt, bet arī pašas glezno, sacer tautas dziesmu apdares un veido aranžējumus un horeogrāfijas. Prieks un gandarījums par kopā padarīto darbu saliedētā komandā!

  Mākslu jomas vadītāja Jolanta Boreiko.


  pievienots 09.06.2014; 12:01

  1.b klases pārgājiena iespaidi  Svētdiena, 25.maijs klases sapulcē bija izraudzīta par dienu, kad 1.b klase kopā ar vecākiem devās pirmajā kopīgajā pārgājienā. Tā galapunkts - Stropu estrāde. Lai pārbaudītu sociālo zinību un ētikas stundās apgūtās zināšanas, nolēmām tikties skolā un visi kopīgi ar tramvaju braukt līdz 1.maršruta gala pieturai un tad tālāk iet kājām. Svētdienās tramvaja Nr.1 maršruts piedāvā tikai vienu vagonu, mēs bijām daudz, taču draudzīgi, bez starpgadījumiem izturējām 25 minūšu garo braucienu. Tālāk draudzīgā pulkā devāmies meža virzienā. Tur mūs sagaidīja pārsteigums, jo asfaltētais celiņš bija pārrakts, smilšu uzbērums pārvērtās šķēršļu joslā, un te sākās 1.b klases sporta stundās apgūto prasmju pielietojums dzīvē: līdzsvara noturēšana, distances ievērošana, ejot kolonnā cits aiz cita. Laiks mūs lutināja, solījās būt karsta diena. Nokļūstot estrādē, satikām vecākus, kas atveda nepieciešamo inventāru stafetēm. Mugursomas ar piknika piederumiem nolikām uz soliņiem, un te sākās dalīšana komandās. Mums bija 4 komandas, kuru sastāvā bija gan meitenes, gan zēni, gan tēti, gan mammas. Lasīt tālāk

  pievienots 05.06.2014; 13:40
  29.maijā, skolā notika radošās darbnīcas


  Kā jau katra mācību gada beigās, arī šogad, 29.maijā, skolā notika radošās darbnīcas. Tās vadīja mācību priekšmetu skolotāji un vecāki. Viņi piedāvāja šādas darbnīcas: koksnes apstrāde (skol.G.Iļjins); „Cepu, cepu vafelīti” (skol.R.Ostapko); neparastais origami (skol.I.Bicāne); ieskats mikropasaulē (skol.(L.Razminoviča); telpiskas figūras (skol. L.Bužinska); ātrrakstīšana (skol.A.Ivanova); prāta spēles (skol.O.Novicka); sports šodien un tagad (skol.M.Skrūzmane); „Riti, riti valodiņa” (skol.E.Zdanovska); lapušķīrēja pagatavošana (sk.A.Kraukle); „Saldās rozītes” (skol.L.Zvērbule); „Pretī vasarai” (skol. Ā. Leine); augstākā matemātika iesācējiem (skol.I.Lukaševiča); „Sveiks, raibais taureni!” (skol.A.Plotka); neparastā elektrība (skol. Ē. Locika); labestības telpa (skol.I.Sokolova); vācu valoda iesācējiem (skol.M.Baklāne); Summer is coming (skol.S.Šapale); „Vai tu zini, proti..?” (skol.S.Vaidere); „Būsim draudzīgi!” (psihol.T.Laizāne, soc.ped.N.Ivanovska ); portrets savām rokām (skol.L.Midere-Davidčuka); atjautības uzdevumi (skol.A.Rakicka); Teatime (skol.S.Volosova); „Krustām šķērsām” (skol;.J.Celma); „ģeorāfija – spēsi priecāties par to, ko radīsi pats savām rokām” (skol.O.Ostrovska); „Skice” (L.Kaimiņa - vecāks), drošība uz ceļa (skol.M.Jēgere - vecāks).
  Skolēniem bija jāsastāda pašiem savs stundu saraksts ar 4 radošajām darbnīcām, kuras patika. Prieks bija par to, ka skolēni ar entuziasmu pierakstījās un piedalījās darbnīcās. Tā bija radoša un neparasta mācību diena skolā.

  Foto

  Direktore Edīte Zdanovska

  pievienots 03.06.2014; 10:22
  30. maijā skolā notika Sadziedāšanās svētki


  2013./2014.mācību gada noslēguma dienā pulcējāmies skolas sadziedāšanās svētkos. Skolēni bija aicināti padomāt par vērtībām latviešu dziesmās un atspoguļot tās. Par vērtībām tādēļ, ka visu gadu darbojāmies UNESCO asociēto skolu projektā Cilvēktiesības un vērtībizglītība. Pievērsām īpašu uzmanību labas izglītības nodrošināšanai caur ik katru skolēnu, viņu spēju attīstīšanu, prasmju pilnveidošanu, caur tiesību un pienākumu apzināšanos APU projektā.

  Foto

  pievienots 02.06.2014; 14:27
  Ābeļziedu svētki notika 22.05.14.


  Jauki ieziedēt maija smaržīgos vējos -
  ceriņš, pīlādzis,ābele,
  ziedkoris ieskanējies!
  Tā katru gadu maija vidū iezied mūsu skolā Ābeļziedi, un klāt ir mūsu skaistākie gada svētki. Mēs priecājamies par mūsu talantīgo, aktīvo, neatlaidīgo, drošo audzēkņu panākumiem, kas savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta turnīros.

  Foto

  pievienots 02.06.2014; 14:06
  16. maijā norisinājās Zvaniņa svētki


  Katrai bērnībai adrese sava
  No tās atvadoties tu kļūsti pieaugušāks
  Bet bērnība, bērnība paliks
  Tavas skolas sienās.
  Pa kastaņu un ceriņu ziedu ceļu aiziet bērnība, ziedus pirkstu galiņiem skarot. Viss ir tik svinīgs, tik tīrs un skaists. Vai būs vēl kādreiz tā? Ar tādu jautājumu prātā un ar lielu nepacietību Zvaniņa svētkus - pēdējo mācību dienu pamatskolā sagaidīja mūsu 9.klasnieki.

  Foto

  pievienots 02.06.2014; 13:52
  16. maijā norisinājās Zvaniņa svētki


  Katrai bērnībai adrese sava
  No tās atvadoties tu kļūsti pieaugušāks
  Bet bērnība, bērnība paliks
  Tavas skolas sienās.
  Pa kastaņu un ceriņu ziedu ceļu aiziet bērnība, ziedus pirkstu galiņiem skarot. Viss ir tik svinīgs, tik tīrs un skaists. Vai būs vēl kādreiz tā? Ar tādu jautājumu prātā un ar lielu nepacietību Zvaniņa svētkus - pēdējo mācību dienu pamatskolā sagaidīja mūsu 9.klasnieki.

  Foto

  pievienots 02.06.2014; 14:01
  Mūsu skolēni aktīvi piedalījās lasīšānas dienā


  Mūsu skolas audzēkņi aktīvi piedalījās Lasīšanas dienas zibakcijā, kas notika 29. maijā

  Foto

  pievienots 02.06.2014; 12:52
  Aicinājums piedalīties lasīšānas dienā


  Es lasu, tu lasi, viņš lasa, mēs lasām...
  Vai tiešām lasām? Mūsdienu steigā tik bieži aizmirstam paņemt kādu aizraujošu grāmatu un ienirt tās burvīgajā pasaulē.
  Atgādinot par lasītprieku un tā saistību ar cilvēka dzīves kvalitāti, jau otro reizi ceturtdien 29. maijā norisināsies Lasīšanas dienas zibakcija. Tā pie iemīļotākajām grāmatām pulcēs lielus un mazus lasītājus visā Latvijā.
  Ikviens ir aicināts izvēlēties mīļāko grāmatu, izvēlēties piemērotāko vietu, uzaicināt lasāmbierdus un dalīties lasītpriekā ceturtdien 29. maijā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.15 no jebkuras vietas Latvijā vienuviet lasot katrs savu līdzpaņemto grāmatu cietos vākos vai e-grāmatu lasītājos.
  Lasiet paši, aiciniet savus skolēnus piedalīties šajā jaukajā pasākumā.

  Daugavpils Vienības pamatskolas
  VIMALA (Vienaudžu mācīšanas lasītprasmes attīstībai) projekta dalībnieces
  Jeļena Celma un Silvija Vaidere

  pievienots 27.05.2014; 13:52
  Skolas meiteņu vokālais ansamblis dzied...


  Meiteņu vokālajā ansamblī 2013./2014. m.g. darbojās desmit meitenes no 5.-7. klasēm. Šajā mācību gadā ansamblis piedalījās vairākos koncertos un Vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Uzstājās tradicionālajos skolas koncertos: Zinību dienas, Latvijas dzimšanas dienas, Ziemassvētku svētrīta pasākumos un Ābeļziedu koncertā. Vokālais ansamblis priecēja ar skaistām dziesmām ārzemju un pašmāju viesus. Emocionāls un aizkustinošs bija ansambļa sniegtais labdarības koncerts Daugavpils pansionātā.

  Vislielāko gandarījumu sagādāja labi padarītais darbs – apgūtais interesantais trīsbalsīgais repertuārs, ko arī atzinīgi novērtēja Vokālās mūzikas konkursa „Balsis” žūrija, piešķirot mums I pakāpes diplomu.

  Lielu padies gribu pateikt savām meitenēm par izturību, sirsnību, atbalstu un skaistajām balsīm.

  Foto

  Vokālā ansambļa vadītāja J. Boreiko.

  pievienots 27.05.2014; 13:36
  16. - 17. maijā notika "Nakts skolā"


  2013./2014.m.g. skola iesaistījās projektā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Visi kopā izstrādājām uzvedības noteikumus, mācījāmies tos un visu mācību gadu centāmies tos arī ievērot. Skolēni cītīgi krāja APU pateicības (saulītes), lai klase tiktu pie lielākām balvām, kuras tika pasniegtas 2x semestrī.
  Kā Gada balva tika izsludināta „Nakts skolā”, kuru ļoti gribēja iegūt visas klases. Šo galveno balvu izcīnīja 5.a un 9.b klases, kuras tad arī piedalījās nakts pasākumā 16. - 17.maijā.
  „Nakts skolā” sākās visiem kopā ar sporta aktivitātēm zālē skolotājas Maijas Skrūzmanes vadībā. Pēc tam atsevišķi gan 5.a klase, gan 9.b klase bibliotēkā kopā ar bibliotekāri Jeļenu Celmu stāstīja Spoku stāstus. Vēlāk skolēni spēlēja draudzības spēles kopā ar skolas psiholoģi Tatjanu Laizāni un sociālo pedagoģi Nelliju Ivanovsku. Skolēni tika aicināti arī uz tēju un kliņģeri ar APU komandu, kurai varēja uzdot dažādus jautājumus. Pēc tam sekoja muzikālā nodarbība, kuru vadīja mūzikas skolotāja Jolanta Boreiko. Vēlāk skolēniem bija jāpārvar šķēršļu josla ”Skolas iepazīšana”, lai tiktu klasē uz kinoseansu. Rīta pusē atkal visi kopā pulcējās uz rīta rosmi. Pasākums noslēdzās ar Rīta apli – sarunām un tēju.
  Dažas skolēnu atsauksmes par šo pasākumu: „ .. ļoti patika..”, „.. gribam arī turpmāk šādus pasākumus..”, „.. vai varam vēl nedaudz paspēlēt”.
  Nenogurstoši ar savu 5.a klasi visu nakti pavadīja klases audzinātāja Inese Geiba. Par drošību un raitu pasākuma norisi rūpējās skolas direktore Edīte Zdanovska, direktores vietnieki – Ērika Locika, Maija Baklāne, Alīna Ivanova, Lilita Razminoviča, Jānis Macijevskis kā arī medmāsa Inese Oliševska.

  Foto

  Informāciju sagatavoja J.Celma.

  pievienots 27.05.2014; 10:59

  Svarīga informācija vecākiem un viņu bērniem par darbu vasaras mēnešos  Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras mēnešos, un viņu vecākiem ir jāņem vērā vairāki nosacījumi, kas saistīti ar nodokļu maksāšanas kārtību un atvieglojumu par apgādībā esošām personām piemērošanu. Lai novērstu nepatīkamo situāciju, ka vecākiem valstij jāatmaksā bērna nodarbinātības laikā nepamatoti piemērotie nodokļu atvieglojumi, turpmāk tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiks automātiski pārtraukta. Savukārt pēc tam, kad skolēns būs pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns būs jāatjauno apgādībā. Atgādinām, ka no 2014.gada 1.jūnija tas ir izdarāms elektroniski, izmantojot VID EDS. Lasīt tālāk

  pievienots 27.05.2014; 10:54

  Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei  Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas. Lasīt tālāk

  pievienots 21.05.2014; 14:36

  Nemanot ir paskrējis vēl viens mācību gads...


  Nemanot ir paskrējis vēl viens mācību gads... Kāds tas ir bijis, cik ražīgs un bagāts, par to varējām pārliecināties J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, kur 15. maijā bija sapulcējušies sākumskolas pilsētas olimpiāžu uzvarētāji un viņu skolotāji.

  Šai kuplajā uzvarētāju pulkā bija arī Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni ar savām skolotājām. Mēs priecājamies par Jāni Drelingu ( II vieta dabaszinībās), par Edgaru Bužinski ( II vieta dabaszinībās), par Luīzi Doniku ( II vieta dabaszinībās), par Kristeru Zelču ( III vieta dabaszinībās), par Raineru Silovu ( II vieta latviešu valodā), par Lauru Jonāni ( II vieta latviešu valodā), par Elizabeti Kuternegu ( III vieta latviešu valodā), par Lauru Tīnu Ostrovsku ( III vieta latviešu valodā), par Ēvaldu Vigulu ( II vieta matemātikā). Nedaudz agrāk, 12.aprīlī savas balvas sagaidīja Latgales reģiona 11. atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētāji Rita Brauna (II vieta), Didzis Jukšs (IIvieta), Laura Jonāne (III vieta).

  Paldies skolotājām: Liānai Zvērbulei, Regīnai Stanķeviča, Ainai Krauklei, Aijai Plotkai, Ārijai Leinei, Innai Bicānei, kuras sagatavoja skolēnus pilsētas olimpiādēm.

  Paldies vecākiem par izturību, līdzi jušanu.

  Sākumskolas skolotāja
  Iveta Lukaševiča


  pievienots 21.05.2014; 14:31

  Folkloras kopa „Dzīsmeite” piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku”  Folkloras kopa „Dzīsmeite” piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku”, kurš notika Sēlijas novadā Viesītē 17. un 18. maijā.
  Šogad folkloras festivāls svinēja savu 30. gadadienu. Festivāla tēma bija „Nauda”. Nevis tā nauda, kurā mēs mēdzam mērīt bagātību un rēķināt, bet gan, bagātība, kas iegūta krājot dzīves pieredzi, zināšanas, prasmes, satiekot uzticamus draugus, gūstot gandarījumu par labi paveiktu darbu… Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 20.05.2014; 13:26

  Skolēnu sasniegumi pilsētas un reģiona angļu valodas olimpiādēs<


  Šogad mūsu 8. un 9. klašu skolēniem ir labi sasniegumi angļu valodas olimpiādēs pilsētā un reģionā:

  9.b klases skolēns Renārs Dortāns ieguva 2. vietu reģionālajā angļu valodas olimpiādē Rēzeknē un atzinības rakstu pilsētas olimpiādē.
  9.b klases skolēns Raivis Ostapko ieguva atzinības rakstu pilsētas angļu valodas olimpiādē;
  8.a klases skolniece Arianda Jonāne ieguva 3. vietu pilsētas olimpiādē.

  Prieks par skolēnu centību, uzcītību un nopietno attieksmi gatavojoties visām angļu valodas olimpiādēm.
  Novēlu skolēniem interesēties par angļu valodu un iespējām to izmantot visu mūžu, lai angļu valoda palīdz viņiem iepazīt pasauli!

  Angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

  pievienots 19.05.2014; 13:25

  Skolotāju apbalvošanas pasākums Daugavpils pilsētas Domē


  14.maijā Daugavpils pilsētas Domē tika godināti skolotāji, kuri šajā mācību gadā rezultatīvi sagatavoja skolēnus novada, valsts un starptautiskām olimpiādēm un konkursiem.
  To skolotāju vidū, kuru audzēkņi parādījuši izcilus sasniegumus olimpiādēs un konkursos, ir 3 mūsu skolas skolotājas:
  Eleonora Smirnova- sākumskolas skolotāja,
  Regīna Stanķeviča- sākumskolas skolotāja,
  Maija Baklāne- vācu valodas skolotāja.
  Skolotājas tika apbalvotas ar Daugavpils pilsētas domes Goda rakstiem par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem.
  Mūsu skolas direktore Edīte Zdanovska saņēma Daugavpils pilsētas domes Goda rakstu par atbalstu skolēniem un skolotājiem šajā darbā.

  Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

  pievienots 15.05.2014; 15:58

  Novada, valsts un starptautisko olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums


  13.maijā Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes organizētais pasākums, kurā tika sveikti skolēni, kas 2013./2014.mācību gadā guvuši uzvaras novada, valsts un starptautiskos pasākumos.

  No mūsu skolas uz svinīgo pasākumu bija uzaicināta 8.a klases skolniece Arianda Jonāne. Šajā mācību gadā Arianda rezultatīvi piedalījusies daudzās olimpiādēs. 1.vieta pilsētā iegūta vācu valodas, latviešu valodas un literatūras, mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs, 3.vieta- pilsētas atklātajā angļu valodas olimpiādē.

  Visnozīmīgākais Ariandas sasniegums ir Atzinība, kas izcīnīta 2.aprīlī Reģionālajā vācu valodas olimpiādē, kas notika Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā.

  Par to Arianda Jonāne tika apbalvota ar Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Goda rakstu par izciliem sasniegumiem vācu valodas apgūšanā un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanā.

  Mūsu skolas kolektīvs priecājas par Ariandas vēlmi mācīties, par viņas mērķtiecību un sasniegtajiem rezultātiem, īpašs prieks par skolnieces paveikto ir Ariandas vācu valodas skolotājai Maijai Baklānei.

  Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

  pievienots 15.05.2014; 15:55

  10.maijā mūsu skolas komanda piedalījās Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils komitejas organizētajās skolēnu pirmās palīdzības sacensībās


  10.maijā mūsu skolas komanda piedalījās Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils komitejas organizētajās skolēnu pirmās palīdzības sacensībās, kas notika Daugavpils ledus halle. Skolu pārstāvēja 9.b klases skolēni K.Barševska, O.Daugsta, G.Junele, V.Putāne, R.Slavkovskis, E.Muižnieks. Sacensību mērķis bija pilnveidot skolēnu zināšanas pirmās palīdzības (PP) sniegšanā un tās nozīmi ikdienas situācijās. Veicināt līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu.
  Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi apgūt PP sniegšanas iemaņas, lai prastu sniegt PP sev un nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem.
  Šogad sacensībās piedalījās 11 Daugavpils pilsētas skolu komandas no pamatskolas un vidusskolas. Darbība risinājās 11 praktiskajos etapos, kur tika inscinētas dažāda veida traumas: atdzišana, nobrāzumi, smagi saitumi, galvas, muguras, roku un kāju traumas, lūzumi, elektrotrauma, bezsamaņa, atdzīvināšana. Pirmo reizi sacensībās piedalījās robežsardzes bataljona pārstāvji ar interesantiem uzdevumiem skolēniem.
  Paldies mūsu dalībniekiem par veiksmīgo startu un skolas medmāsai I.Oliševskai par palīdzību skolēnu sagatavošanā sacensībām.

  Bioloģijas skolotāja A.Rakicka

  Foto

  pievienots 15.05.2014; 14:23

  24.aprīlī Līvānu novada kultūras centrā notika Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras svētki „Ka maņ byutu tei naudeņa”.


  Folkloras kopa “Dzīsmeite” bija viena no 12 folkloras kopām, kura piedalījās šajā sarīkojumā. Katrai kopai koncertam vajadzēja sagatavot 8 minūšu programmu. “Dīsmeite” dziedāja latgaliešu tautas dziesmu “Treis vosoras audzynoju”, gāja rotaļā “Zam ūzula nasiedieju” un rādīja inscinēto pasaku par nopelnīto rubli.

  Pasākums laikā mums bija iespēja piedalīties kopējās rotaļās. Tika aicināti arī amatnieki, no kuriem svētku dalībnieki kolektīva dalībnieki varēja pārmantot gudru padomu un pieredzi darbojoties radošajās darbnīcās. Pašlaik mēs gatavojamies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu festivālam “Pulkā iemu, pulkā teku”, kurš notiks 17,18 maijā Viesītē.

  Foto

  pievienots 15.05.2014; 10:20

  08.05.2014. notika pilsētas 1-4.klašu koru skate


  Šajā skatē piedalījās 8 kori.Katrs koris dziedāja 3 obligātās dziesmas no kopējā sadziedāšanās svētku repertuāra. Mūsu skolas 3-4klašu koris ieguva 1 pakāpes diplomu un godpilno iespēju piedalīties pilsētas koru sadziedāšanās svētkos 1. jūnijā
  pievienots 15.05.2014; 11:35

  "ZZ ČEMPIONĀTA - 2014" dalībnieki Vienības pamatskolas aktīvā un atraktīvā 6.a klase  “ZZ čempionāts” ir Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles, sacensības radošos un netradicionālos sporta veidos, kas norisinās jau astoto gadu. „ZZ Čempionāta” mērķi - noskaidrot radošākās, sportiskākās un draudzīgākās klases 4.-5.,6.-8. un 10.-11.klašu grupās; veicināt sporta dzīves attīstību Latvijas skolās; popularizēt aktīvu un radošu dzīvesveidu jauniešu vidū.
  Šogad savus spēkus izmēģināt nolēma arī Vienības pamatskolas 6.a klase. Lai izcīnītu vietu „ZZ Čempionāta” pusfināla sacensībās, klasei kopīgiem spēkiem bija jāizpilda klases radošais uzdevums (šogad pieteicās 2000 klases) – jāveic kāds labais darbs un jāizveido video materiāls “Labā misija” , to žūrija augstu novērtēja un jau 8.maijā Daugavpils Olimpiskajā centrā notika Latgales reģiona 6.–8. klašu grupas pusfināla sacensības, kurās aktīvi piedalījās Vienības pamatskolas 6.a klases skolēni.
  Pusfinālā skolēni atraktīvās un sportiskās spēlēs sacentās trīs etapos, demonstrējot savu spēju sadarboties komandā un pielietot katra talantus un erudīciju. Sacensību pirmajā etapā skolēniem tika dots erudīcijas uzdevums. Pēc tā sekoja galvenā aktivitāšu daļa, kurā bija gan stafetes, gan acumēra un foto uzdevumi. Sacensības noslēdzās ar “Kurš Kuru” zibensturnīru, kurš skolēniem sniedza īpaši pozitīvas emocijas.
  Klašu grupā 6.- 8.kl.- šogad sacentās 31 klase, un tā bija gan interesanta, gan sīva cīņa par iespēju piedalīties finālā Rīgā. Atraktīvi uzdevumi, spilgtas un neaizmirstamas emocijas, un vērtīga pieredze, lai nākošgad atkal cīnītos par iekļūšanu finālā! Lai 6.a aktīvajiem skolēniem viss izdodas!

  6.a klases audzinātāja Inga Sokolova

  Foto

  pievienots 15.05.2014; 10:20

  Radošo darbu konkurss „Vesels, drošs, laimīgs”  Katru gadu Vienības pamatskolas skolēni piedalās radošo darbu konkursā, šī gada tematika bija veltīta veselības tēmai - "Vesels, drošs, laimīgs". Plakātus radoši veidoja un atraktīvi prezentēja daudzi un labākie rezultāti sekojoši: Katru gadu Vienības pamatskolas skolēni piedalās radošo darbu konkursā, šī gada tematika bija veltīta veselības tēmai - "Vesels, drošs, laimīgs". Plakātus radoši veidoja un atraktīvi prezentēja daudzi un labākie rezultāti sekojoši: Lasīt tālāk

  pievienots 14.05.2014; 11:20

  Eiropas eksāmens arī Vienības pamatskolā!  Lai veicinātu Latvijas skolēnu un ikviena iedzīvotāja zināšanas par Eiropas Savienību, tostarp šogad aktuāliem notikumiem – Latvijas desmitgadi Eiropas Savienībā, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un Eiropas dienu, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicināja ikvienu interesentu piedalīties „Eiropas eksāmenā” Lasīt tālāk

  pievienots 14.05.2014; 11:06

  Informācija vecākiem  Cienījamie vecāki!
  Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 22.04.2014. rīkojumu Nr.207-2 „Par grozījumiem Krimināllikumā” darām jums zināmu, ka Krimināllikuma 248.1pants- „Jaunu psihoaktīvu vielu vai to saturošu izstrādājumu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un realizēšana” paredz:
  (1) Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanusoda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
  (2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas,-soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai piespiedu darbu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
  (03.04.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.04.2014.)

  Saudzēsim bērnus arī no pašu nezināšanas izraisītajām sekām!

  Skolas vadība

  pievienots 13.05.2014; 15:21

  Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” organizēja talku, kurā piedalījāmies arī mēs – Daugavpils Vienības pamatskolas 6.b klases skolēni  Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” palīdz bezpajumtnieku dzīvniekiem un dod tiem vēl vienu iespēju, lai atrastu otrās mājas un jaunus saimniekus. Organizācija, veidojot dzīvnieku palīdzības centru - patversmi, cer samazināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu Daugavpilī un Latvijā kopumā, sniegt operatīvu un kvalificētu palīdzību nelaimes gadījumos iekļuvušiem mājas(istabas) dzīvniekiem, izglītot sabiedrību mājas(istabas) dzīvnieku labturības, aizsardzības un apmācības jautājumos, veicināt sabiedrības atbildības paaugstināšanu par iegādātajiem mājas(istabas) dzīvniekiem. Lasīt tālāk

  pievienots 08.05.2014; 9:41

  24.aprīlī Daugavpils Vienības pamatskolā notika Viesu diena  2014.gada 24.aprīlī jau trešo gadu Daugavpils Vienības pamatskolā notiek Viesu diena. Šajā dienā audzināšanas stundas vada skolēnu vecāki vai viesi no dažādām pilsētas organizācijām.
  Vecāki skolēniem stāstīja par izglītības nozīmi viņu dzīvē, par savām profesijām (aktieris, žurnālists, mežsaimnieks, kultūras menedžeris), par redzēto un piedzīvoto ceļojumos. Par H.K.Andersena prēmijas laureātu darbiem bērnu literatūrā pastāstīja bērnu bibliotēkas „Zīlīte” bibliotekāre. Interesantas bija radošās darbnīcas, kur pašu rokām pagatavoja dažādas puķes, kuras varēs uzdāvināt māmiņām svētkos. Mūsdienās svarīgs jautājums ir finanšpratība, par ko stāstīja mūsu skolas 9.klašu skolēniem.
  Šīs stundas dažādoja mācību un audzināšanas procesu mūsu skolā.Mani iepriecināja vecāki, kuri atsaucās aicinājumam ienākt klasē un pastāstīt par svarīgiem jautājumiem. Ceru, ka šie vecāki vairāk iepazina skolas ikdienu un arī turpmāk labprāt sadarbosies ar skolu.
  Paldies viesiem un vecākiem par līdzdalību skolas pasākumā!

  Foto

  Direktore E.Zdanovska

  pievienots 29.04.2014; 10:07

  Konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums  23.aprīlī skolas bibliotēkā notika konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums 1.-4.klašu čaklākajiem lasītājiem. 5.-9.kl. čaklākajiem lasītājiem uzslavas raksti tiks pasniegti mācību gada noslēguma līnijā.
  Šogad pasākumā piedalījās kāds īpašs viesis – Jāņa Rozes grāmatu veikala iemītnieks Kaskabatis. Bērni kopā ar Kaskabati dziedāja un minēja mīklas par grāmatām un lasīšanu. 6.b klases meitenes Marita Abramoviča, Santa Babenko, Samanta Bidzāne un Marta Gurova bija sagatavojušas priekšnesumu. Viņas uzstājās ar M. Cielēnas dzejoli „Kaskabatis meklē burtus”.
  Vislielāko prieku un pārsteigumu sākumskolas bērniem sagādāja tikšanās ar Kaskabati. Noslēgumā skolēni saņēma ne tikai skolas pateicības rakstus, grāmatzīmes un saldumus, bet arī balvas, ko bija sagādājusi Jāņa Rozes grāmatnīca.
  Īpašs paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Jāņa Rozes veikala vadītājai Ilzei Donikai.

  Foto

  Skolas bibliotekāre J.Celma

  pievienots 28.04.2014; 11:07

  23. aprīlī 7. klases skolēniem notika neparasta literatūras stunda  23. aprīlī 7. klašu skolēniem notika neparastā literatūras stunda. To vadīja Berķeneles muzeja darbinieces Inese Bērziņa un Elita Novicka. Stunda bija veltīta Raiņa lugas „Zelta zirgs” iepazīšanai, jo pašlaik skolēni lasa šo daiļdarbu.
  40 minūtes aizsteidzās ļoti ātri, jo skolēni ar interesi skatījās gan prezentāciju par Raini, par lugu, gan iepazina tā laika dzīvesveidu, piemēram, skaitīta ar „senlaiku datoru” – skaitīkļiem, gan arī fiziskās aktivitātes ļāva justies omulīgi visā stundas gaitā. Un vēl viktorīnas, atjautības spēles!
  Paldies muzeja darbiniecēm par interesanto literatūras stundu.

  Foto

  Latv.val.un lit. MK vadītāja S. Vaidere

  pievienots 24.04.2014; 14:15

  10.aprīlī skolā notika jau par tradīciju kļuvusi Karjeras diena  10.aprīlī skolā notika jau par tradīciju kļuvusi Karjeras diena, kas katru pavasari pulcina pilsētas profesionālo un vispārizglītojošo skolu pārstāvjus mūsu skolā.
  9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām pēc pamatskolas izglītības iegūšanas. Mūsu skolā viesojās 12. vidusskolas, Saules skolas, Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Celtnieku profesionālās vidusskolas un Profesionālās vidusskolas audzēkņi, skolotāji un pasniedzēji. Skolēni klausījās ar interesi un uzdeva jautājumus. Tikšanās bija izzinoša un interesanta.
  Paldies skolas direktorei, dir. v. saimniecības jautājumos J. Macijevskim, klases audzinātājai sk. O.Novickai un sk. L.Razminovičai, sekretārei Ilutai un laborantei Jūlijai par palīdzību pasākuma organizēšanā.

  Foto

  KI koordinatore, karjeras konsultante S.Šapale

  pievienots 17.04.2014; 13:14

  24. aprīlī notiks Vecāku diena  Cien. vecāki!
  24.aprīlī Daugavpils Vienības pamatskolā Vecāku diena.
  Piedāvājam apmeklēt mācību stundas no pl.8.50.
  Aicinām tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no pl.17.00 līdz 19.00,

  Skolas vadība

  pievienots 17.04.2014; 13:02

  2014. gada 9. aprīlī notika brauciens uz Rēzeknes 1.vidusskolu  No 2013.gada aprīļa mūsu skolas kolektīvs piedalās projektā, kura ietvaros strādājam pie uzvedības noteikumu mācīšanas klasē, gaitenī, ēdnīcā, garderobē, pagalmā, sporta zālē utt. Visa mācību gada garumā gan individuāli, gan klašu kolektīviem par ļoti labu uzvedību tika piešķirtas dažādas balvas.
  Lai uzzinātu, kā veicas citām projekta skolām, 2014.gada 9.aprīlī mūsu skolas APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) komanda, arī sākumskolas skolotājas un Daugavpils 17.vidusskolas komanda apmeklējām Rēzeknes 1.vidusskolu. Mūs iepazīstināja ar pozitīvās uzvedības ieviešanas gaitu, atbalsta komandu, kā arī ar sistēmu, kā tiek izteikta atzinība skolēniem par pozitīvu uzvedību. Interesanti bija tas, ka individuāli skolēniem tiek piešķirtas sudraba un zelta nozīmītes, bet klašu kolektīviem – ceļojošais kauss. Tikšanās gaitā notika pieredzes apmaiņa. Tas bija interesants un saturīgs brauciens.

  Direktore Edīte Zdanovska

  pievienots 17.04.2014; 12:58

  Meiteņu basketbola komanda piedalījās Latvijas Republikas skolēnu 67. spartakiādē Jelgavā.  10.04.2014. Meiteņu basketbola komanda pārstāvēja skolu un pilsētu Latvijas Republikas skolēnu 67. spartakiādē Jelgavā. Sacensībās piedalījās skolu komandas no Cēsīm, Ikšķiles, Ventspils un divas komandas no Rīgas. Spēlējot par 3.-4. vietu, mūsu meitenes piekāpās Ventspils vienaudzēm. Komandā spēlēja:5.a kl. Nadežda Latuga, Juta Harčenko, Katrīne Grabovska,3.a kl. Lauma Poikāne, 5.c kl. Laura Vucena, Anna Vēvere, 4.b kl.Liāna Rinkeviča,5.c kl. Kristīne Naidina. Paldies meitenēm par cīņassparu.

  Sporta skolotājas M.Skrūzmane un A.Vilcāne

  pievienots 14.04.2014; 14:25

  Skolēnu radošo darbu skate „Vesels, drošs, laimīgs”  13.martā skolā notika 5.-9.klašu skolēnu radošo darbu skate, kas bija veltīta veselīga dzīvesveida tematikai. Skatē piedalījās 44 skolēni, kas bija aktīvi strādājuši grupās un veidojuši plakātus par šo tēmu. Pasākumā skolēni prezentēja paveikto. Interesanti bija gan skates dalībniekiem, gan skatītājiem. Gan plakāti, gan to prezentācijas rosina katru no mums domāt par to, kā dzīvot drošāk, veselīgāk un laimīgāk.
  Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 19.03.2014

  Viesu diena Daugavpils Vienības pamatskolā  Cienījamie vecāki!
  Jau vairākus gadus mūsu skolā aprīlī notiek Viesu diena. Aicinu Jūs aktīvi tajā piedalīties, darot labus darbus sava bērna skolā un kopīgi to pilnveidojot!
  Aicinu Jūs pieteikties un novadīt audzināšanas stundu/ praktisku nodarbību/ meistardarbnīcu sava bērna klasē vai citā (pēc izvēles) par tematu, kas saistīts ar Jūsu profesiju, hobiju vai pastāstot par izglītības nozīmi Jūsu dzīvē. Nepieciešamos materiālus palīdzēsim iegādāties un nokopēt. Varētu gatavot un vadīt nodarbību arī divatā. Ja nepieciešams, atsevišķām stundām/nodarbībām varam plānot arī citu laiku.
  Lūdzu, informējiet klases audzinātāju!

  Cerot uz Jūsu ieinteresētību kopīgajā darbā un atsaucību, direktore Edīte Zdanovska

  pievienots 03.03.2014

  Gotfrīda Frīdriha Stendera 300 gadu jubileja  UNESCO ietvaros šogad tiek atzīmēta Gotfrīda Frīdriha Stendera, sauktu par Veco Stenderu (1714-1796), trīssimts gadu jubileja. Viņš ir bijis latviešu skolas bērniem domātas ābeces „Bildu ābice” (1787) veidotājs.
  Mūsu skolas piekto klašu skolēni iepriekšējās nedēļas laikā centās izveidot mūsdienu ābeces variantu. Izveidotās ābeces varēja aplūkot skolas otrajā stāvā. Varam secināt, ka skolēniem ir gan izdoma, gan talants.
  Savu darbu skolēni turpinās projektā „Veido ābeci”, šoreiz veidos, izmantojot interaktīvo tāfeli.

  Latviešu valodas un literatūras MK

  pievienots 03.03.2014

  Starptautiskā Dzimtās valodas diena UNESCO Asociēto Skolu projektā  2014. gada 21. februārī Daugavpils Vienības pamatskolas 5. a klases skolnieki Katrīna Čivkule, Jānis Dukšinskis, Ingars Irbe, Nadežda Latuga kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Inesi Geibu un skolēnu vecāku pārstāvi Pēteri Čivkuli piedalījās Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinēšanā un konkursa "Darini ābeci" atklāšanā Rīgā, kuru organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, uzņēmums "Lielvārds" sadarbībā ar citām organizācijām.
  Lasīt tālāk

  pievienots 25.02.2014

  Projekta nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā ”Sveicam Rīgu 2014” - 10.02.-14.02.  Projekta nedēļas mērķi:
  • Akcentēt kultūras vērtību nozīmi mūsu dzīvē, atklāt to, ko katrs skolēns, katra klases varētu veikt, lai pasaule ap mums kļūtu skaistāka,
  • Izcelt pozitīvo pārmaiņu spēku mūsu dzīvē. Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 24.02.2014

  Vienības pamatskolas konkurss „Skolas spicie tīņi 2014”  Tuvojoties Valentīndienai, dažādojot tradicionālos pasākumus, skolas parlamentārieši piedāvāja konkursu 5.-9,klašu skolēniem „Skolas spicie tīņi 2014”. Tas norisinājās 3 kārtās. Pirmajās divās kārtās piedalījās 41dalībnieks - 19 zēni un 22 meitenes. 1.kārtā, izlozējot savu dalībnieka numuru, katrs dalībnieks sevi parādīja 3 disciplīnās.Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 18.02.2014

  20. februārī notiks Vecāku diena  2014. gada 20. februārī notiks Vecāku dienā. No 17:00 līdz 19:00 skolēnu vecākus gaidīs mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, skolas atbalsta personāls un vadība


  pievienots 18.02.2014

  Ēnu diena 2014  Ar katru gadu Ēnu diena kļūst aizvien populārāks pasākums skolēnu vidū. Lasīt tālāk

  pievienots 17.02.2014

  „Draudzīgais aicinājums” 2014  Skolā par tradīciju kļuvusi „Draudzīgā aicinājuma” diena, kurā skolēni, vecāki un skolotāji dāvina grāmatas skolas bibliotēkai. Paldies visiem, kas atsaucās „Draudzīgā aicinājuma” akcijai un uzdāvināja daudz labu un skaistu grāmatu skolas bibliotēkai.  pievienots 05.02.2014
  Par bērnu uzņemšanu 1.klasē

  (Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma - 21012111)

  CIENĪJAMIE VECĀKI!
  No 2014. gada 3. februāra plkst. 8:00 līdz 28.februāra plkst. 17:00 notiks bērnu reģistrācija Daugavpils Vienības pamatskolā. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki var izvēlēties sev ērtāko veidu.
 • klātienē, ierodoties kancelejā 2.stāvā 233. kab., uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personību apliecinošu dokumentu.
 • elektroniski uz iestādes oficiālo elektronisko pastu (dvpsk@inbox.lv) nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, tam pievienojot bērna dzimšanas apliecības un vecāku personību apliecinošu dokumentu kopijas. Iesniedzot dokumentus elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 3. februāra plkst. 8.00. (Iesniegums)

 • Jāņem vērā, ka vecāki (aizbildņi) ir tiesīgi vienlaicīgi reģistrēt bērnu tikai vienā izglītības iestādē.
  Laipni lūdzam!

  Kārtība, kādā bērni tiek uzņemti 1.klasē Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015.mācību gadā

  pievienots 29.01.2014
  Daugavpils lepnums 2013”

  Tā ir jauka tradīcija – gada nogalē apkopot padarīto, pateikties, pateikt visu labo un gaišo... Jau trešo gadu pēc kārtas, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, rīkoja radošo darbu (eseju un zīmējumu) konkursu ,,Daugavpils lepnums 2013" Daugavpils vispārizglītojošo skolu 1.-7. klašu skolēniem. Labākās esejas un zīmējumi tika izvirzīti nominācijām ,,Daugavpils lepnums 2013 - ģimene", ,,Daugavpils lepnums 2013 – skolotājs", ,,Daugavpils lepnums 2013 – sava aroda meistars", ,,Daugavpils lepnums 2013 – sportists", un šī gada 10.janvārī visi labāko darbu autori saņēma organizatoru sarūpētās balvas un pateicības rakstus. Īpašu novērtējumu ieguva arī mūsu - Vienības pamatskolas skolēni Lasīt tālāk

  Esejas
  Zīmējumi
  Foto

  pievienots 27.01.2014

  Darba plāns janvārim
  pievienots 13.01.2014
  Skolas audzēkņi piedalījās labdarības akcijā ”Dāvā Sauli!”

  Decembri skolā iesākām ar pirmās sveces iedegšanu Adventa vainagā, ar aicinājumu darīt gaišāku ikdienu tiem cilvēkiem, kas mūža nogalē jūtas vientuļi. Labdarības akcijā ”Dāvā Sauli!”, ko ierosināja Skolas padome un klašu vecāku pārstāvji, tika ziedoti našķi - medus burciņas, šokolādes, dzērvenes pūdercukurā, konfektes, piparkūkas, vafeļu tortes, ievārījumi, pat šalles, cimdi un citas dāvanas. Adventa priekšpēdējā nedēļā, 18.decembrī, skolas meiteņu vokālais ansamblis un solistes radīja svētku noskaņojumu Sociālās aprūpes centrā un iepriecināja vecāka gadagājuma cilvēkus gan ar saviem priekšnesumiem, gan ar dāvanām.
  Saku paldies skolēniem un vecākiem par paveikto labo darbu!

  Direktores vietniece Ē.Locika


  Foto

  pievienots 13.01.2014
  No 2014.gada 13.janvāra tiek mainīti mācību stundu laiki

  Cienījamie vecāki!
  Informējam jūs, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestādēm” 59.punktu, kurā noteikts, ka pusdienas organizē ne agrāk kā plkst.11.00, no 2014.gada 13.janvāra tiek mainīti mācību stundu laiki šādi:
  0. 8.00 – 8.40
  1. 8.50 – 9.30
  2. 9.40 – 10.20
  3. 10.30 – 11.10
  4. 11.30 – 12.10
  5. 12.30 – 13.10
  6. 13.30 – 14.10
  7. 14.20 – 15.00
  8. 15.10 – 15.50
  Skolā pusdienos 1.-2.klašu skolēni plkst.11.10, 3.-4. klašu skolēni plkst.12.10, 5.-9. klašu skolēni plkst.13.10.
  Lai nodrošinātu veselīgu un sabalansētu uzturu, skolā jau pēc 1.stundas ir iespēja dzert pienu ēdnīcā (projekts „Skolas piens”), projekta „Skolas auglis” ietvaros skolēni saņem augļus. Vecākiem jārūpējas, lai no rītiem pirms došanās uz skolu, bērni paēstu brokastis. Ceram uz sapratni un atbalstu, lai iemācītu bērnus ēst veselīgi.
  Skolas vadība

  pievienots 09.01.2014
  Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma kārtiņu radošā izstāde

  No 9. līdz 16. decembrim mūsu skolas 2. stāvā tika izvietota Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma kārtiņu radošā izstāde. Skolēnu labākie paštaisītie darbi ar apsveikumu svšvalodā tika atzīmēti ar saldām balvām. Paldies visiem, kas bija radoši un aktīvi!


  Foto

  pievienots 22.10.2013
  26.decembrī pl.12.00 notiks masku gājiens skolēniem kopā vecākiem un skolotājiem

  Daugavpils pilsētas Dome aicina skolēnus un vecākus piedalīties dažādos Ziemassvētku pasākumos.
  26.decembrī pl.12.00 notiks masku gājiens skolēniem kopā vecākiem un skolotājiem. Vienības laukumā būs masku parāde un interesantāko masku apbalvošana. Pēc gājiena dalībnieki Ledus hallē noskatīsies daiļslidotāju priekšnesumus, kā arī tiks piešķirti ielūgumi slidot bez maksas dažādās brīvdienu dienās. Būs iespēja slidot bez maksas no 26.-30.decembrim un no 2.-3.janvārim dažādos Ledus halles piedāvātajos laikos (vēlamas ņemt līdzi savas slidas).
  Lūdzam aktīvi piedalīties Domes rīkotajā pasākumā.
  Par jūsu ģimenes iespējām piedalīties šajā gājienā, lūdzam paziņot, lai varam zināt, cik ielūgumi uz slidošanu nepieciešami.
  Lūdzu norādiet:
 • Piedalīsies skolēns
 • Piedalīsies skolēns un vecāks (ģimene)
 • Nepiedalīsies


 • Skolas vadība

  pievienots 18.12.2013
  19. decembrī skolā notiks Ziemassvētku koncerts

  Cienījamie vecāki, aicinām uz Vienības pamatskolas Ziemassvētku koncertu „Es sveci sev dedzu…” 19.decembrī pl.10.40 skolas zālē.

  Skolas vadība

  pievienots 18.12.2013
  Skolā notika svešvalodu olimpiāde, kurā piedlījās 5.-9. klases

  28.11.13. mūsu skolā notika svešvalodu olimpiāde, kurā piedlījās 5.-9. klases. Skolēni parādīja savas prasmes un zināšanas angļu, vācu un krievu valodu apguvē. Apsveicam ar sasniegumiem šādus skolēnus: skaties pilikumā.
  Paldies visiem dalībniekiem!

  Olimpiādes rezultāti

  Svešvalodu MK vadītāja Žanna Olehnoviča

  pievienots 16.12.2013
  Nikolausa diena Daugavpils Vienības pamatskolā


  5.decembrī skolā notika pasākums vācu valodā „Nikolausa diena”. To organizēja Reģionālais vācu valodas skolotāju tālākizglītības centrs, kas atrodas Daugavpils universitātē. Pasākumu skolēniem sagatavoja šī centra vadītāja Natālija Demjaņenko un brīvprātīgā no Vācijas Korinna Fettere. Mūsu skolas 6.-9.klašu skolēniem bija iespēja darboties vācu valodas atmosfērā, iepazīt svētku tradīcijas Vācijā un bagātināt savas vācu valodas zināšanas. Paldies organizatorēm par jauko pasākumu!

  Informāciju sagatavoja vācu valodas skolotāja Maija Baklāne

  Foto

  pievienots 5.12.2013
  Nozīmīgs apbalvojums skolotājai Lūcijai Vaivodei

  „Jau sen šo zemi – dziesmu zemi sauc,
  Te gaisma akmenī pat aust.
  Jau sen te Daugaviņas dziesma skan,
  Un svēta, dārga tā ir man.”
  (A.Krūklis)


  Latvijas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā Daugavpils pilsētas Dome apbalvoja aktīvākos daugavpiliešus par nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā.
  Apbalvoto vidū ir Daugavpils Vienības pamatskolas mūzikas skolotāja Lūcija Vaivode. Viņa saņēma Daugavpils Domes Goda rakstu un Sudraba goda zīmi (liliju) par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālajā audzināšanā, par latviešu tautas un Latgales novada kultūras mantojuma vērtību kopšanu un pilsētas vārda popularizēšanu valstī.
  Priecājamies kopā ar skolotāju Vaivodi par viņas darba augsto novērtējumu un vēlam radošus sasniegumus arī turpmāk!
  Daugavpils Vienības pamatskolas kolektīvs  pievienots 25.11.2013
  14. novembrī skolā notiks pašdarbības kolektīva koncerts „Manai mīļajai mātei Latvijai”  pievienots 11.11.2013
  Noteikumi, lai nodrošinātu precīzu skolēnu kavējumu uzskaiti

  Lai nodrošinātu precīzu skolēnu kavējumu uzskaiti, jāievēro šādi noteikumi:
  1. Vecāki informē klases audzinātāju, ja bērns nevar apmeklēt skolu un savlaicīgi uzraksta paskaidrojumu par kavētajām stundām.
  2. Visi skolēni, kas nokavē atsevišķas mācību stundas, vienu vai divas mācību dienas, atnes paskaidrojumu, kuru paraksta vecāki.
  3. Ja ir nokavētas trīs vai vairāk, iesniedz attaisnojošu dokumentu (ārsta zīmi) Attaisnojošs dokuments ir vajadzīgs arī par vienu dienu, ja šajā dienā nozīmēts pārbaudes darbs; ģimenes apstākļu dēļ semestrī tiek attaisnotas 3 dienas.
  4. Ja skolēns neattaisnoti kavējis līdz 15 stundām mēnesī, tad klases audzinātājs par tiem informē vecākus vai aizbildņus, ja vairāk par 15 neattaisnoti kavētām stundām, tad klases audzinātājs informē sociālo pedagogu un direktora vietnieku audzināšanas darbā.
  5. Ja neattaisnoti kavējis vairāk nekā 20 stundas mēnesī, uz skolu tiek aicināti skolēna vecāki vai aizbildņi. Ja pēc sarunas ar vecākiem nav uzlabojumu, tad direktors informē pašvaldību.

  (Izraksts no skolas iekšējās kārtības noteikumiem)

  pievienots 11.11.2013
  „Karjeras nedēļa -2013”

  Šogad karjeras nedēļa notika no 07.-11. oktobrim. Skolēniem tika piedāvātas iespējas apmeklēt dažādus pasākumus, lekcijas, seminārus, konferences, vidējo profesionālo skolu atvērto durvju dienas, piedalīties radošajās darbnīcās, zīmējumu izstādēs un apmeklēt dažādas izzinošas un interesantas- pilsētas domi, Marka Rotko mākslas centru, muzeju, DU, mūzikas vidusskolu u.c Lasīt tālāk

  Foto

  Sākumskolas skolēnu labākie zīmējumi

  pievienots 22.10.2013
  Tikšanās ar R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” direktori

  18.oktobrī mūsu skolu apmeklēja R.Blaumaņa muzeja „Braki” direktore Zinta Saulīte, kura tikās ar 9. un 4.klašu skolēniem. Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 22.10.2013
  Izstāde skolā „ Etnogrāfiskās rakstu zīmes, to pielietojums mūsdienu izstrādājumos”

  Izstāde notiek UNESCO nedēļas ietvaros Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 22.10.2013
  17. oktobrī skolā notiks Vecāku diena

  Cien. vecāki!

  17. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā notiks Vecāku diena.
  Aicinām 1. - 9. klašu skolēnu vecākus tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no pl. 17.00 līdz 19.00

  Skolas vadība

  pievienots 16.10.2013
  Eiropas Valodu dienas 2013

  Eiropas Valodu dienas 2013 ietvaros (23. septembris – 30. septembris) pilsētas skolu skolēniem tika piedāvāta iespēja pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un erudīciju latviešu, krievu un angļu valodā, kā arī gūt jaunus iespaidus un pievērst uzmanību saskarsmes un skatuves kultūrai. Mūsu skolēni aktīvi iesaistījās pilsētas pasākumos:
  8. Klases komanda (A. Jonāne, E. Mežala, M, Čemis, R. Skalders, R. Možeiko) piedalījās konkursā angļu valodā „What? Where? When?”
  6. b klases skolnieces (B. Mendriķe, A.E. Boreiko. L. Ostrovska, B.N. Sidina, M. Stašāne, V. Ukstiņa, D. Ņikiforova, L. Ostapko) sagatavoja priekšnesumu angļu valodā un uzstājās teatralizētā valodu uzdevumā „Valodu karuselis”.
  Liels paldies visiem dalībniekiem un skolotājām, kas sagatavoja komandas, Ž. Olehnovičai, Z. Popadinai un S. Šapalei.

  Daugavpils Vienības pamatskolas svešvalodu MK vadītāja Žanna Olehnoviča.

  pievienots 1.10.2013
  Zinātnieku nakts UNESCO ASP
  Daugavpils Vienības pamatskola aktīvi iesaistījās Zinātnieku nakts pasākumos 27.septembrī, kurus UNESCO ASP skolām piedāvāja UNESCO LNK sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un citām organizācijām. Skolēniem bija lieliska iespēja Starptautiskā ūdens sadarbības gada ietvaros gūt jaunas zināšanas par ūdens resursiem pasaulē un Latvijā, kā arī par citiem interesantiem ar zinātni saistītiem jautājumiem. Lasīt tālāk

  Foto

  pievienots 1.10.2013
  Vienības pamatskolā notika pasākums „Dzimtā valoda”

  Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu.
  Arī Daugavpils Vienības pamatskolā šajā dienā notika pasākums, kas bija veltīts dzimtajai - latviešu - valodai, kas jau desmit gadus ir viena no ES valodām.
  Saulainā 26. septembra pēcpusdienā tika sagaidīti viesi - 5. klašu skolēni ar savām latviešu valodas skolotājām - no citām pilsētas skolām, lai kopā varētu nosvinēt šos skaistos svētkus. Rudens noskaņās sākās pasākums. Katrs viesis saņēma veiksmes dāvanu - kastani, lai tas palīdzētu būt atraktīviem un zinošiem.
  Lai pasākums noritētu gan interesanti, gan raiti, tika sagatavoti dažādi uzdevumi. Skolotājas J.Celma, I.Geiba, S.Vaidere. E.Zdanovska veidoja interesantus un aizraujošus konkursus.
  Daudzajos konkursos piekto klašu skolēni parādīja gan savu aktiera talantu, gan atjautību, gan arī izdomu. Ar lielu aizrautību tika minēti mēmajā šovā attēlotie sakāmvārdi, ar smiekliem - iestudētās anekdotes. Izrādījās, ka skolēniem nesagādāja īpašas grūtības arī vecajā drukā rakstītie teksti. Mūsu pasākuma dalībnieki ir arī tautasdziesmu zinātāji. Un nav jau liela nelaime, ja oriģināls nesakrīt ar izveidoto! Var taču sacerēt jaunu! Un ar cik lielu interesi tika skatītas multfilmas, kuras veidotas pēc latviešu autoru darbiem! Pat ja misējās pareizi noteikt daiļdarba patieso nosaukumu un autoru. Galvenais taču, ka darbu varēs izlasīt vēlāk.
  Kad skolēniem tika uzdots jautājums, ko viņi domā par pasākumu, atbilde bija : „ Kad vēl būs tik interesants pasākums?" Un šī atbilde ir labākā balva skolotājiem.
  Pasākuma beigās visi dalībnieki saņēma gan atzinības rakstus, gan arī saldas pārsteiguma balvas.
  Liels paldies visām komandām - 3. vidusskolai, 13. vidusskolai, 15. vidusskolai, Centra vidusskolai, Krievu licejam - par aktīvu un atraktīvu dalību! Paldies arī Vienības pamatskolas komandai! īpašs paldies skolotājām, kas gan sagatavoja komandas, gan arī vērtēja skolēnu darbu!
  Daugavpils Vienības pamatskolas latviešu valodas un literatūras MK vadītāja S. Vaidere

  Foto

  pievienots 30.09.2013
  Septembrī var apskatīt vizuālās mākslas skolotājas Līgas Mideres – Davidčukas personālizstādi „Ziedi”

  Vienības pamatskolas 3. Stāva foajē telpās var apskatīt visu septembri vizuālās mākslas skolotājas Līgas Mideres – Davidčukas personālizstādi „Ziedi”
  Gleznas gleznotas eļļas tehnikā uz audekla. Pārsvarā ir ziedi: lilijas, ūdensrozes, tulpes un kreses.
  Šie darbi tapuši šovasar gan Latvijā, gan arī braucienā uz Somiju.

  Foto

  pievienots 17.09.2013
  Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem pilsētas sabiedriskajā transportā

  Ar 2012.gada 1.septembri stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”, kuri darbosies arī 2013./2014.m.g..
  Tie paredz, ka pilsētas vispārējās izglītības iestāžu skolēni, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, mācību gada laikā bez maksas varēs izmantot vienu no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem (autobusu vai tramvaju).
  Lai saņemtu bezmaksas braukšanas dokumentu, skolēns vispārējās izglītības iestādei iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu, norādot izmantojamo sabiedriskā transporta veidu un maršrutu (autobusam), personas datus, kā arī vienu fotogrāfiju (3x4 cm).
  Bezmaksas braukšanas dokumentu skolēni saņems mācību iestādē. Nozaudēšanas gadījumā, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora pieprasījumu, pārvadātājs izsniegs jaunu dokumentu. Maršruta vai transporta veida maiņas gadījumā tiks izsniegts jauns braukšanas dokuments, atgriežot pārvadātājam agrāk izdoto braukšanas dokumentu.
  Lai izmantotu iespēju braukt ar atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā jau no š.g 2.septembra, nepieciešamie dokumenti jāiesniedz mācību iestādei līdz 26.augustam.

  pievienots 28.08.2013

  pievienots 28.08.2013