Aktualitāšu arhīvs

2011./2012. mācību gads

Cienījamie vecāki!
Ja Jūsu bērna deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpilī, tad no 2012. gada 20. augusta līdz 31. augustam, skolas kancelejā jāiesniedz direktorei adresēts iesniegums un fotogrāfija (3x4 cm).
skat. pielikumu:

Par braukšanas maksas atvieglojumiem

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

Pilsētas nozīmes autobusu maršrutu saraksts

Direktore: E. Zdanovska

pievienots 20.08.2012
Izlaidums 2012


Foto
pievienots 11.06.2012
Baltegles stādīšana Likteņdārzā par godu skolas 10 gadu jubilejai


Foto
pievienots 01.06.2012
Skolotāju metodiskais seminārs Pļaviņu novada ģimnāzijā


Foto
pievienots 01.06.2012
Radošās darbnīcas "Ceļojums laikā"


Foto
pievienots 31.05.2012
"Dāvinu skolai"


Foto
pievienots 30.05.2012
Jubilejas pasākums "Mēs zīmējam krāsainu pasauli..."


Foto
pievienots 23.04.2012
Sākumskolas olimpiāžu uzvarētāju sumināšanas pasākums
26.04. skolā notika sākumskolas olimpiāžu uzvarētāju sumināšanas pasākums. Skolas direktore E. Zdanovska un sākumskolas MK vadītāja K. Rudzīte skolēniem pasniedza diplomus un atzinības rakstus par sasniegumiem skolas 2. - 4. klašu dabaszinību, latviešu valodas un matemātikas olimpiādēs.
Šajā pasākumā tika godināti 27 sākumskolas skolēni.

Foto
pievienots 26.04.2012
Daugavpils Vienības pamatskolas 10 gadu jubilejas pasākums
„MĒS ZĪMĒJAM KRĀSAINU PASAULI”, kas notiks 2012. gada 20. aprīlī LKC plkst. 17.00.
pievienots 18.04.2012
1. klašu skolēni – putnu draugi un pētnieki
Gaidot pavasari, skolas pirmklasnieki iepazina putnu pasauli. Katrs veica nelielu pētījumu par kādu no Latvijas putniem. Mācību stundās uzzināja interesantus faktus, minēja mīklas, zīmēja. 29. martā notika pirmo klašu pasākums „Diži putni, mazi putni”. Skolēni stāstīja par uzzināto, skandēja tautasdziesmas, klausījās putnu balsis, piedalījās putnu balsis, piedalījās rotaļās.
Lai visiem putnu draugiem saulaiks un interesants pavasaris!

Foto
pievienots 3.04.2012
Cien. 6. klašu skolēnu vecāki!
2012. gada 28. martā plkst. 17.00 aicinu Jūs uz lekciju "Bērnu drošība internetā", 305. kab. Lūdzu pieteikties pie skolas sekretāres 65420449.
Informātikas skolotāja: Alīna Ivanova
pievienots 22.03.2012
Projekta nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā
Daugavpils Vienības pamatskolā no 13. līdz 17. februārim notika projekta nedēļa. Skolas projekta tēma bija ”Mūsu skolai-10”, taču katrai klasei, katrai skolēnu grupai šīs tēmas ietvaros bija iespēja izstrādāt savu projektu. Projekta mērķis bija labāk iepazīt savu skolu, pētīt skolas vēsturi, gatavojoties skolas jubilejai, kuru svinēsim šī gada pavasarī.
Daugavpils Vienības pamatskola izveidota 2002. gadā, šogad atskatāmies uz desmit interesantiem, aktīviem un darbīgiem gadiem. Klašu izvēlētās tēmas projekta darbam bija saistītas gan ar skolas vēsturi, gan šodienu, gan idejām par skolas nākotni.

Klašu izvēlētās projekta tēmas:
Klase Projekta tēma
1.a  Skolas loto
1.b  Apsveikums skolai dzimšanas dienā
2.a  Mana skola tagad un rīt
2.b  Es skolā
3.a  Mūs balstiņas tālu skan pār novadu novadiem
3.b  Skola-manas otrās mājas
4.a  Mēs lepojamies
4.b  Mēs un skola (Skolas avīze)
5.a  Skolas simbolika
5.b  Skolas vēsture
5.c  Interesanti fakti par skolu
6.a  Skolas ikdiena
6.b  Mūsu skolas tradīcijas
6.c  Sports mūsu skolā
7.a  Kopsolī ar savu skolu
7.b  Mana skola skolēnu acīm
8.a  Mūsu hobiji
9.a  Skolotāji-skolas prāts un sirds

Projekta laikā skolēni strādāja radoši, aizrautīgi, centās ne tikai pētīt, bet arī kaut ko paveikt praktiski, lai dzīve skolā kļūtu interesantāka.
Projekta gaitā sacerētas dziesmas par skolu, izveidotas prezentācijas par skolas tradīcijām, sasniegumiem, par skolotajiem un skolēniem. Visi skolēni rakstīja arī skolai veltītu eseju un dāvināja skolai savu zīmējumu.
Priecājāmies gan par interesantajām klašu projektu prezentācijām, par projektu darbu izstādi. Daudzus materiālus varēsim izmantot skolas jubilejas nedēļā.

Foto

Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā
pievienots 28.02.2012
Vecāku diena
2012.gada 23.februarī mūsu skolā notiks Vecāku diena. No plkst.17.00 - 19.00 vecākiem tiks piedāvāta iespēja individuāli tikties ar skolotājiem un atbalsta personālu.
Direktore: E.Zdanovska
pievienots 21.02.2012
„Draudzīgais aicinājums” 2012.

25.janvārī skolā tradicionāli notika „Draudzīgā aicinājuma” akcija, kuras laikā skolēni, vecāki un skolotāji dāvināja grāmatas un žurnālus skolas bibliotēkai, kā arī spēles pagarinātajai grupai. Paldies visiem, kas atsaucās „Draudzīgā aicinājuma ” akcijai un uzdāvināja daudz labu grāmatu skolas bibliotēkai, kā arī spēles pagarinātajai grupai.

Foto
pievienots 31.01.2012
Pilsētas meiteņu sacensības basketbolā "Oranžā bumba"

11.01.2012.Skolas meiteņu komanda 2000.un jaunāki startēja pilsētas rīkotajās basketbola sacensībās "Oranžā bumba". Komandā startēja Ligita Līga golovko, Patrīcija Caune 5.a kl., Nellija Cicane 5.b kl., Esmeralda Mežaka 6.a kl., Laura Vucena 3.a kl., Anna Luīze Ruskule 4.b kl., Četru komandu konkurencē meitenes izcīnija 2. vietu. Apsveicam!

pievienots 17.01.2012
Skolas matemātikas olimpiāde 5. – 7.klasēm

2011.gada 25.novembrī skolā notika matemātikas olimpiāde 5. – 7.klašu skolēniem. Piedalījās 22 skolēni no 5. - 7.klasēm, rezultatīvi sasniegumi 11 skolēniem:

1. Valdemārs Felcis 5.a        2.vieta
2. Jānis Macijevskis 7.b      2.vieta
3. Mareks Dzirkalis 7.a        3.vieta

4. Ronalds Kamins 5.a              Atzinība
5. Vladislavs Šinkevičs 5.b        Atzinība
6. Henrijs Liepiņš 5.c               Atzinība
7. Laura Mellīna Kaimiņa 5.c      Atzinība
8. Viktorija Krilova 6.a              Atzinība
9. Esmeralda Mežaka 6.a           Atzinība
10. Emīls Tams 6.c                     Atzinība
11. Kristīne Krišjāne 7.a           Atzinība


pievienots 22.12.2011
Piedalīšanās pilsētas pasākumā „Jauno Erudītu Kauss”

2011.gada 14.decembrī 8.klases komanda „DVP”, kuru pārstāvēja: Anita Borisova, Evita Bule, Dārta Stašāne, Renārs Jukšs, Mareks Lazuko, piedalījās pilsētas organizētā pasākumā „Jauno Erudītu Kauss”. Skolēniem bija iespēja sacensties ar pilsētas 15 skolu komandām, parādīt un pārbaudīt savas zināšanas matemātikā, vēsturē, fizikā, ģeogrāfijā un bioloģijā, kopumā atbildot uz 27 jautājumiem.

pievienots 22.12.2011
Eseju konkurss „Daugavpils lepnums 2011”

Daugavpils IP organizēja eseju konkursu „Daugavpils lepnums 2011”.
Konkursa mērķis: veicināt skolēnu patriotismu un pilsonisko apziņu, iepazīstot Daugavpils cilvēku likteņstāstus.

No Daugavpils Vienības pamatskolas tika iesniegti 7 darbi: Skatīt šeit>>

Visas esejas bija cieņas, lepnuma un mīļuma pilnas, skolēni patiesi lepojas ar šiem Daugavpils iedzīvotājiem, kas ikdienā daudz laba dara!
1. vietu pilsētā ieguva Elise Drelinga ar savu stāstījumu par Irēnu Makarovu, kas nežēlo savu laiku, spēku, veselību daudz laba darot citem. Lai mums katram pietiek laika un gaišuma sirdī ikdienu nepaiet garām tiem, kam mūsu palīdzība vai labais vārds ir tik svarīgs un vajadzīgs! Tikai mēs paši varam padarīt pasauli labestīgāku!

Foto


Vēlot gaišus Ziemassvētkus un laimes, veiksmes pilnu Jauno gadu,
skolotāja Inga Sokolova

pievienots 22.12.2011
Latviešu valodas olimpiāde

2011.gada 9. decembrī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 3. – 4. klašu skolēniem.
Apsveicam ar gūtajiem panākumiem šādus skolēnus:

       3.klasēs                                                                   4.klasēs

Ingrīdu Mendriķi (3.b) – 1.vieta                               Annu Luīzi Ruskuli (4.b) – 1.vieta
Katrīni Grabovsku (3.b) – 2.vieta                             Madaru Stašāni (4.a) – 2.vieta
Lauru Vucenu (3.a) – 3.vieta                                   Sofiju Golovinu (4.a) – 2.vieta
Artu Sarmuli (3.a) – 3.vieta                                      Paulu Ķipuri (4.a) – 3.vieta
Zani Rutkovsku (3.b) – atzinība                               Martu Gurovu (4.b) – atzinība
Sanitu Lauru Traskovsku (3.b) – atzinība

Paldies visiem, kas piedalījās olimpiādē!
pievienots 19.12.2011
Latgales novada sacensības

13.12.2011. Mūsu skolas meiteņu komanda pārstāveja pilsētu Latgales novada sporta spēlēs basketbolā 1996./1997.g. "Oranžā bumba".Piedalījās komandas no Rēzeknes, Baltinavas, Audriņiem, Preiļiem. Apspēlējot visas komandas mūsu meitenes izcīnīja 1. vietu. Komandā spēlēja Tatjana Savicka ( 8.a kl.), Baiba Ligita Ķestere ( 8.a kl.), Patrīcija Tamane ( 6.a kl.), Paula Vucena ( 6.a.kl.), Adriāna Komule ( 6.a kl.). Apsveicam!

Foto
pievienots 14.12.2011
Svešvalodu olimpiāde
2011. gada 26. novembrī notika skolas svešvalodu olimpiāde, kurā piedalījās 5. - 9. klases. Skolēni parādīja savas prasmes un zināšanas angļu, vācu un krievu valodu apguvē. Apsveicam ar sasniegumiem šādus skolēnus:


vācu valoda angļu valoda angļu valoda krievu valoda
6. klase

1. vieta   
Arianda Jonāne 6.c
Patrīcija Tamane 6.a

2. vieta
Liene Nitiša 6.a
Paula Vucena 6.a

3. vieta
Esmeralda Mežaka 6.a
atzinība
Līga Znutiņa 6.a
Adriāna Komule 6.a
7. b klase

1.vieta
Katrīna Barševska
atzinība
Guna Junele

8. klase

atzinība
Sintija Multiņa
9. klase

3.vieta
Edgars Ignatāns
atzinība
Ēriks Macijevskis
5. klases

1. vieta   
Beate Sprindžuka 5.b
Valdemārs Felcis 5.a

2. vieta
Evelīna Jahimoviča 5.a
Egita Vanaga 5.c

3. vieta
Elīna Kravčuka 5.c
Laura Kaimiņa 5.c
Ronalds Kamins 5.a

atzinība
Madara Grunda 5.c
Grēta Grunda 5.c


6. klases

1.vieta
Santa Zariņa 6.a
2.vieta
Emīls Tams 6.c
Liene Nitiša 6.a
Elīza Zālīte 6.a

3.vieta
Lita Linda Lipkova 6.a
Patrīcija Tamane 6.a

atzinība
Armands Snarskis 6.b
Arianda Jonāne 6.c
7. b klase

2.vieta
Renārs Dortāns 7.b
3.vieta
Raivis Ostapko 7.b
Mareks Dzirkalis 7.a
Edvīns Juris Griļevskis 7.b

atzinība
Jānis Macijevskis 7.b
Kristīne Krišjāne 7.a
Anastasija Krjučkova 7.a
8. klase

1. vieta
Rolands Juris Lociks
2. vieta
Dārta Stašāne
Sintija Multiņa

3. vieta
Evita Bule
atzinība
Andris Eigims
9. klase

2.vieta
Kaspars Dzirkalis
3.vieta
Artūrs Nitišs
atzinība
Edgars Ļehovs
7. klase

1.vieta
Anastasija Krjučkova 7.a
2.vieta
Veronika Putāne 7.b
3.vieta
Jevgenija Katušonoka 7.a
atzinība
Kristīne Krišjāne 7.a
Vladislavs Gisičs 7.a
Viktorija Gorkovska 7.b8. klase

2. vieta
Rihards Kampāns
3. vieta
Alīse Oļeņina
Raimonds Putāns
Santa Mežaraupe
Anita Borisova

atzinība
Tatjana Savicka
Santa Svaine
9. klase

2.vieta
Olga Lavrinoviča
3.vieta
Aigars Soikāns
atzinība
Jūlija Gorbika

Paldies visiem dalībniekiem!
pievienots 8.12.2011
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības telpu futbolā
10.11. un 23.11. notika Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības telpu futbolā. Mūsu skolas zēnu komanda R.Skrebels (6.b kl.), H.Pakers (6.c kl.), A.Šuļgintovskis (6.c kl.), R.Tupits (6.a kl.), A.Snarskis (6.b kl.), E.Urbāns (6.b kl.), A.Jukša (5.b kl.) izcīnija 1. vietu starp 13 skolu komandām. Apsveicam!
pievienots 6.12.2011
Pilsētas pasākums 2. klašu skolēniem „Es savā pilsētā”

14. novembrī skolā notika pilsētas pasākums 2. klašu skolēniem „Es savā pilsētā”. Pasākumā dalību ņēma 16.vsk.,12.vsk.,6.vsk., Saskaņas psk., valsts poļu ģimn., logopēdiskās internātpsk. un Vienības psk. komandas.
Pasākumu vadīja Kastanis. Kāpēc tieši kastanis? Jo mūsu pilsētā uz galvenās ielas aug daudz kastaņu – tāpēc arī kastanis ir viens no mūsu pilsētas simboliem.
Skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas par mūsu pilsētu, par tās simboliem, vēsturi, par ievērojamākām vietām mūsu pilsētā septiņās stacijās: „Prātotāji”, „Domātāji”, „Zinātāji”, „Vērotāji”, „Ceļotāji”, „Gudrotāji”, „Zīmētāji” .
Par aktīvu dalību pasākumā, Kastanis komandām izsniedza pateicības.
Vienā no stacijām bērni rakstīja novēlējumus mūsu pilsētai, tās iedzīvotājiem un novēlēja:
* Lai Daugavpils būtu skaista un cilvēki laimīgi dzīvotu!
* Lai mums Daugavpils ir labākā vieta pasaulē!
* Lai būtu tīra, bagāta, skaista Daugava!
* Lai ātrāk atjauno cietoksni, lai mums būtu skaista pilsēta!
* Lai būtu vairāk skolu, būtu skaisti parki!
* Lai Daugavpils ir tā pilsēta, kurā vasarā smaržo lilijas, rudenī krīt kastaņi, bet ziemā cietokšņa mūros gaudo vēji un uz kurieni vienmēr gribas atgriezties!
* Lai Daugavpils ir visskaistākā, vislaimīgākā, lai cilvēki atgriežas!
* Labu veselību visiem daugavpiliešiem!

Paldies skolotājām par skolēnu sagatavošanu un iesaistīšanu pasākumā.
Sākumskolas MK vadītāja Kristīne Rudzīte

Foto
pievienots 16.11.2011
Vecāku diena
2011.gada 10.novembrī mūsu skolā bija Vecāku diena. No plkst.17.00 - 19.00 vecākiem tika piedāvāta iespēja individuāli tikties ar skolotājiem un atbalsta personālu. Tie ir 24% no visiem skolēnu vecākiem. Paldies visiem, kuri atrada iespēju atnākt uz skolu!
Direktore: E.Zdanovska
pievienots 11.11.2011
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības basketbolā "Oranžā bumba"
04.11.11. tika organizētas Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības basketbolā "Oranžā bumba". Mūsu skolas meiteņu komanda T.Savicka (8.kl.), B.L.Ķestere (8.kl.), P.Tamane (6.a kl.), P.Vucena (6.a kl.), A.Komule (6.a kl.) ir labākā starp pilsētas skolām, jo izcīnīja 1.vietu un ir tas gods pārstāvēt skolu Latgales novada skolēnu sporta spēlēs. Apsveicam!
pievienots 8.11.2011
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības dambretes spēlē
12.10.11. tika rīkotas Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības dambretes spēlē. Mūsu skolas komandu pārstāvēja E.Valtere (4.a kl.), E.Jurevičs (7.a kl.), E.Linde (7.a kl.), D.Orbidāns (7.a kl.) un ieguva 4. vietu.
pievienots 8.11.2011
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības šaha spēlē
12.10.11. notika Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības šaha spēlē. Mūsu skolēni A. Ļahs (5.b kl.), V.Felcis (5.a kl.), R.Kamins (5.a kl.), D.Kudiņš (3.a kl.), L.Orhovska (4.a kl.) piedalījās un starp vairākām komandām izcīnīja 3. vietu. Malači!
pievienots 8.11.2011
Rēzeknes skolu bibliotekāru pieredzes apmaiņas vizīte
2011.gada 25. oktobrī skolas bibliotēkā viesojās Rēzeknes skolu bibliotekāri, kurus ar skolas bibliotēku un savu darba pieredzi iepazīstināja bibliotekāre J. Celma.
Foto
pievienots 1.11.2011
Daugavpils pilsētas Olimpiskā diena
2011. gada 30. septembrī notika Daugavpils pilsētas Olimpiskā diena. No katras skolas piedalījās 1 komanda 10 cilvēku sastāvā. Programma sastāvēja no 8 stacijām, kurās komandām bija jāizpilda sporta uzdevumi. Mūsu skolas komandu pārstāvēja 8. - 9.klases skolēni - Bule Evita, Savicka Tatjana, Multiņa Sintija, Gorkovska Viktorija, Petrovska Jana, Tārauds Arnis, Peipiņš Imants, Stankevičs Alvis, Penkovskis Adriāns,Luņs Vadims. Četrās no 8 stacijām mūsu komanda izcīnīja godalgotās vietas. Pēc kopējā punktu skaita Vienības pamatskolas komanda ieguva 2.vietu.
Foto
pievienots 14.10.2011
Rudens krosa stafetes
27.09.11. Daugavpils Stropu estrādē notika pilsētas skolēnu sacensības vieglatlētikā "Rudens krosa stafetes". Mūsu skolas zēnu komanda - A.Vasiļonoks (7.b kl.), M.Pīnups (6.a kl.), R.Skrebels (6.b kl.), E.Borisovs (6.b kl.) izcīnija 3.vietu starp pilsētas skolu komandām. Malači!
pievienots 14.10.2011
Parlamenta vēlēšanas
Vienības pamatskolas Parlamenta vēlēšanas notika 22. septembrī
Foto
Vēlēšanu rezultāti
pievienots 27.09.2011
Dzejas dienas 2011
8.septembrī Dzejas dienu pasākumu ietvaros skolā viesojās jaunie dzejnieki Arvis Viguls un Kārlis Vērdiņš, kuri iejutās skolotāju lomā, vadot dzejas stundu 7. – 9.klašu skolēniem.
Foto
pievienots 15.09.2011