Aktualitāšu arhīvs

2010./2011. mācību gads

Valodu varavīksne
27. maijā skolā notika svešvalodu pasākums "Valodu varavīksne" veltīts tēmai "Saule, mēness un visas zvaigznes". 3.-7. klašu skolēni veidoja priekšnesumus angļu, vācu, krievu valodās. Paldies visiem dalībniekiem un svešvalodu skolotājām Z. Popadinai, M. Baklānei, S. Šapalei, Ļ. Bērziņai, Ž. Olehnovičai, S. Volosovai.
Foto

MK vadītāja Ž. Olehnoviča.
pievienots 30.05.2011
Ābeļziedu svētki
19.maijā Daugavpils Vienības pamatskolā notika tradicionālie Ābeļziedu svētki. Priecajāmies par mūsu skolēnu un pedagogu sasniegumiem šajā mācību gadā.
Nominācijas
Foto
pievienots 24.05.2011
Skolas bibliotēkas konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums. Tikšanās ar bērnu rakstnieci Inesi Zanderi.
2011.gada 6.maijā notika bibliotēkas konkursa „Čaklākais un vērīgākais lasītājs” noslēguma pasākums, kurā piedalījās 1.-5.klašu skolēni. Visjaukākais pārsteigums čaklākajiem lasītājiem bija bērnu rakstnieces Ineses Zanderes viesošanās mūsu skolā. Skolēni ar interesi klausījās I. Zanderes jaunākos dzejoļus, kopā ar rakstnieci atkārtoja latviešu gramatiku, kā arī noskatījās jauno animācijas filmiņu „Lupatiņi”, kuras teksta autore ir Inese Zandere. Tikšanās noslēgumā skolēni rakstniecei uzdeva daudz un dažādus jautājumus.
Foto

Skolas bibliotekāre J.Celma.
pievienots 9.05.2011
Latvijas finālsacensības "Lāse 2011" kausa izcīņa
09.04.11. mūsu skolas 1995.-1998.dz.g. zēnu komanda piedalījās Latvijas finālsacensībās "Lāse 2011" kausa izcīņā. Sacensības notika, Rīgā Skonto hallē. Bija pieteikušās spēlēt 25 komandas no visas Latvijas, mēs tai skaitā. Mūsu skolas zēnu komanda ieguva 8.vietu. Par uzvaru cīnījās Juris Upenieks, Edgars Andrjuščenko, Edgars Karņickis, Rihards Šļihta - 9.klases skolnieki, Sandro Ūdrasols, Artjoms Potašovs - 8.b klases skolnieki.
Paldies zēniem par cīņas sparu!
Foto

Sporta skolotāja A.Vilcāne
pievienots 14.04.2011
Konference "Globālās izglītības aktualitātes mūsdienu skolā"
2011.gada 7.aprīlī Daugavpils Vienības pamatskolā notika konference „Globālās izglītības aktualitātes mūsdienu skolā.” Katram jāiesaistās kopīgā darbā, lai nodrošinātu savu un citu labklājību, lai dotu pozitīvu ieguldījumu vietējā mērogā, tā veicinot pozitīvas izmaiņas arī globālā mērogā.
Konferencē piedalījās Daugavpils Izglītības pārvaldes metodiskā centra vadītāja R.Bogdanova, klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja A.Klauža, IAC projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” vadības komandas pārstāves: Ingūna Irbīte un Linda Ugaine, Viļakas ģimnāzijas un pamatskolas projekta komanda, Daugavpils pilsētas skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā, skolotāji, skolēni.
Konferencē tika prezentēti projektu nedēļā izstrādātie 4.a, 8.b, 9.a klašu projekti. I.Irbīte pastāstīja par attīstības jeb globālās izglītības aktualitāti mācību un audzināšanas procesā mūsdienu skolā. Darba grupās praktiski tika risināti globālās izglītības jautājumi par resursu taupīšanu, stereotipiem, migrāciju, godīgu tirdzniecību, kā arī tradīcijām, izmantojot projekta laikā iegūtos materiālus un skolotāju radošo pieeju. Noslēgumā izskanēja kopsavilkums par projekta laikā paveikto: vides mēnesis skolā „Mans piliens jūrā”, sadziedāšanās maratons, projektu nedēļa „Mēs - pasaulei”, kā arī plānotie pasākumi šajā mācību gadā.
Ceram, ka mūsu pieredze noderēs arī citām skolām! Paldies par atsaucību un līdzdalību visiem konferences dalībniekiem!

Vienības pamatskolas direktore: E.Zdanovska
Foto
pievienots 8.04.2011
Daugavpili apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa
Daugavpilī viesojas Saeimas priekšsēdētaja Solvita Āboltiņa. Vizītes laikā tikās ar Vienības pamatskolas direktori Edīti Zdanovsku un skolotājiem.
Foto
pievienots 1.04.2011
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā
15.03.11. un 17.03.11. notika Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā. Mūsu skolas 1997. - 1998.g.dz. zēnu komanda piedalījās un, gūstot uzvaru savā apakšgrupā, finālā cīnījās ar stiprākajām četrām skolu komandām. Ar nelielu punktu pārsvaru, zaudējot Krievu licejam, izcīnīja godalgoto 2.vietu. Apsveicam - Mareku Lazuko, Andri Eigimu 7.a klase, Arni Tāraudu 7.b klase, Edgaru Jureviču 6.a klase, Ilmāru Balodi - Bolužu, Artūru Vasiļonoku 6.b klase.
Foto

skolotāja A.Vilcāne
pievienots 23.03.2011
Seminārs pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotājiem „No sirds uz sirdi”
10. martā Daugavpils Vienības pamatskola aicināja ciemos pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotājus uz semināru "No sirds uz sirdi", lai dalītos pieredzē, kā strādāt ar skolēniem, kas mācās pēc speciālās izglītības programmas un kuri ir integrēti vispārizglītojošā skolā.
Pēc skolas direktores un latviešu valodas skolotājas E.Zdanovskas runas par iekļaujošo izglītību viesi varēja noskatīties sk. J. Celmas sagatavotu literāru montāžu par draudzību, tajā piedalījās arī skolēni, kas mācās pēc speciālās izglītības programmas. Skolotāja I. Kusiņa pastāstīja, kādi ir speciālās izglītības skolēni, kādas prasības viņiem ir jāizvirza, skolotāja E. Smirnova rādīja un prezentēja izstrādātās atgādnes, kuras palīdzētu šiem skolēniem sekmīgi apgūt mācāmo vielu. Skolotājas I. Geiba un S. Vaidere stāstīja par mācību darbu ar šādiem skolēniem stundās un individuālājās nodarbībās. Tas viss tika papildināts ar praktiskiem uzdevumiem, kurus skolotājas izmanto savā ikdienas darbā. Nobeigumā varēja noskatīties prezentāciju, kuras galvenā doma ir, ka "tu esi vajadzīgs tāds, kāds esi".
Liels paldies skolotājiem par atsaucību un gaišajiem novēlējumiem!
Foto
pievienots 16.03.2011
Jauno basketbolistu kauss
15.03.11. mūsu skolas 1997.- 1998.g. meiteņu komanda piedalījās Latgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā "Jauno basketbolistu kauss". Sacensības notika Krāslavas pamatskolā. Bija pieteikušās spēlēt piecas komandas, mēs tai skaitā. Mūsu skolas meitēnēm lielāko pretestību izrādīja tikai Rēzeknes 5. vidusskola. Svinējām pelnītu uzvaru un ieguvām pirmo vietu. Uzvaras laurus palīdzēja kaldināt: Tatjana Savicka, Baiba Ligita Ķestere 7.a kl., Patrīcija Tamane, Viktorija Asarovska, Paula Vucena, Adriāna Komule 5.a. kl. Paldies meitenēm par atsaucību!
Foto

Sporta skolotāja
pievienots 16.03.2011
1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums "Būsim veseli"
1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums „Būsim veseli”. Lai ieinteresētu skolēnus ikdienā lietot veselīgu uzturu, sākumskolas skolotājas sagatavoja interesantus uzdevumus. Skolēni radoši darbojās 6 stacijās:
Veselīga uztura piramīda
Ēdienkarte Karlsonam
Veselīgie salāti
Mans dienas režīms
Ābolu gardēžu stacija
Veselīga uztura burtu spēle.
Par dalību pasākumā skolēni saņēma veselīgas balvas – augļus.
Foto
pievienots 04.03.2011
Projektu nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā
Daugavpils Vienības pamatskolā no 21.līdz 25.februārim notika projektu nedēļa. Skolas projekta tēma bija ”Mēs- pasaulei”, taču katrai klasei, katrai skolēnu grupai šīs tēmas ietvaros bija iespēja izstrādāt savu projektu. Skolēni strādāja radoši, aizrautīgi, centās ne tikai gūt jaunas zināšanas, bet arī kaut ko paveikt praktiski, lai dzīve skolā, ģimenē un tuvākajā apkārtnē kļūtu labāka. Mūsu skola jau otro gadu darbojas nozīmīgā IAC projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”, tāpēc arī daudzas klases saviem projektiem bija izvēlējušās tieši attīstības izglītības tēmas.

Klašu izvēlētās projektu tēmas:
Klase Projekta tēma
1.a Par ko mēs esam atbildīgi
1.b Par ko mēs esam atbildīgi
2.a Es savā ģimenē
2.b Es dzīvnieku pasaulei
3.a Mūsu četrkājainie draugi
3.b Mēs dāvinām
4.a Es dabai
4.b Mūsu nākotnes uzdevumi
4.c Mēs saudzējam dabu
5.a Mūsu virtuālā pasaule
5.b Mēs lepojamies
5.c Ar ko mēs varam lepoties
6.a Mēs ēdam un dzīvojam veselīgi
6.b Mūsu nākotnes nodomi
7.a Mūsu vecāku profesijas
7.b Iepazīstam dažādu kultūru tradīcijas
8.a Iepazīstam dažādu kultūru tradīcijas
8.b Mēs un mūsu pilsēta
9.a Mēs-daudzkultūru sabiedrības sastāvdaļa

Piektdien skolā notika klašu projektu prezentācijas.(Skat.fotogaleriju). Foto
Paldies skolēniem par radošo darbu!
Paldies skolotājiem-klašu projektu konsultantiem!
Paldies skolēnu vecākiem, kuri dalījās savā pieredzē un palīdzēja saviem bērniem izstrādāt projektus!

Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā
pievienots 28.02.2011
Sacensības basketbolā "Jauno basketbolistu kauss"
2011.gada 21.februārī notika Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības basketbolā "Jauno basketbolistu kauss". Mūsu skolas meitenes (1997. – 1999.g.dz.) piedalījās un izcīnīja 2.vietu. Apsveicam Tatjanu Savicku, Baibu Ķesteri, Kristīni Krišjāni, Patrīciju Tamani, Lieni Nitišu, Viktoriju Asarovsku, Paulu Vucenu. Malači!
Foto

Sporta skolotāja A.Vilcāne
pievienots 25.02.2011
„Draudzīgais aicinājums” 2011
Skolā par tradīciju kļuvusi „Draudzīgā aicinājuma” diena, kurā skolēni, vecāki un skolotāji dāvina grāmatas skolas bibliotēkai un spēles pagarinātajai grupai.
Paldies visiem, kas atsaucās „Draudzīgā aicinājuma” akcijai un uzdāvināja daudz labu grāmatu skolas bibliotēkai un spēles pagarinātajai grupai.
Foto
|ospan>
Sacensības "Oranžā bumba" 21.01.2011
21.01.2011. mūsu skolas meiteņu komanda piedalījās pilsētas rīkotajās sacensībās "Oranžā bumba" 1999.-2000. g .dzim. Četru komandu konkurencē meiteņu komanda izcīnija 3. vietu. Skolas godu aizstāvēja: L. Vucena 2.A, P. Caune 4.A, N. Cicane, L.E. Broka 4.B, Ē.Boļšakova 4.C, L. Nitiša, E. Mežaka 5.A.
Paldies meitenēm par cīņas sparu!
Foto

Sporta skolotāja
pievienots 25.01.2011
Latgales reģiona skolēnu sacensības volejbolā 20.01.2011
2011. gada 20. janvārī notika Latgales reģiona skolēnu sacensības volejbolā 1995. – 1996.g.dz. zēniem. Starp 7 skolu komandām mūsu Vienības pamatskolas zēnu komanda ieguva I. vietu. Par uzvaru cīnījās Upenieks Juris, Andrjuščenko Edgars, Karņickis Edgars, Karņickis Ēvalds, Šļihta Rihards - 9.klases skolēni, Ūdrasols Sandro, Potašovs Artjoms - 8.b klases skolēni.
Malači!
Foto

Sporta skolotāja A.Vilcāne
pievienots 25.01.2011
"Tautas bumbas" sacensības 20.01.2011
20.01.2011. mūsu skolas komanda piedalījās pilsētas rīkotajās " Tautas bumbas" sacensībās. Skolu komandas tika sadalītas trīs apakšgrupās. Mūsu skolas zēnu komanda spēlēja Saskaņas pamatskolas sporta zālē. Zaudējot Centra ģimnāzijai vienu punktu, uzvarējām Saskaņas pamatskolu un 6. vidusskolu, ieguvām 2. vietu. Tālāk netikām, jo no apakšgrupas tālāk tiek pirmā vieta. Sacensībās piedalījās : I. Jurevičs 4.B, R.Skrebels, A. Snarskis, A. Svirskis, V.Linde, E. Urbāns 5.B, H. Pakers, E. Tams, A. Šulgintovskis 5.C klases skolēni.
Paldies zēniem par cīņas sparu !

Sporta skolotāja
pievienots 25.01.2011
Sākam pirmklasnieku reģistrāciju.
1. februārī no plkst. 8:00 gaidām nākamo pirmklasnieku vecākus.
pievienots 21.01.2011
Programma "Skolas auglis" veselīgam skolēnu uzturam
Mūsu skola piedalās programmā "Skolas auglis".
1.-6. klašu skolēni no 10.01.2011. līdz 25.01.2011. saņems 100gr. Latvijā audzētu ābolu.
pievienots 10.01.2011
Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā
2010. gada 7. un 9. decembrī notika, Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā 1995. – 1996.dz.g. Mūsu skolas zēnu komanda ieguva I. vietu, un iespēju, turpināt cīnīties Latgales novada sacensībās. Sveicam zēnu komandu – Edgaru Andrjuščenko, Juri Upenieku, Edgaru Karņicki, Ēvaldu Karņicki, Rihardu Šļihtu, Sandro Ūdrasolu, Artjomu Potašovu.

Sporta skolotāja - A.Vilcāne.
pievienots 9.12.2010
Seminārs "Zini savas darba tiesības"
2.decembrī 9. klašu skolēni aktīvi piedalījās seminārā "Zini savas darba tiesības", Daugavpils Domes Lielajā zālē, ko organizēja jaunatnes lietu nodaļa sadarbībā ar Valsts darba inspekciju.

Semināra mērķis - informēt jauniešus par aktuālajiem jautājumiem, kas skar darba likumdošanu, jo pavisam drīz šie jaunieši jau veiksmīgi startēts darba tirgū, lai viņiem viss iecerētais izdodas!

(Sociālo zinību skolotaja Inga Sokolova)
Foto
pievienots 2.12.2010
Ekonomiskā spēle pilsētā, Poļu ģimnāzijas aktu zālē
1. decembrī Vienības pamatskolas skolēnu komanda piedalījās pilsētas konkursā "Ekonomiskā spēle", 7.-8.klases skolēni, 8.b.-Elise Drelinga, Laima Brūvere, Inga Kaļiņina, 7.b.- Darta Stašāne, Santa Mežaraupe, Evita Bule, Sintija Multiņa.

Konkursa mērķis - dot sākotnējās zināšanas, kuras nepieciešamas ikdienas dzīvē.
Uzdevumi - iepazīties ar darba tirgu un vakancēm Daugavpilī, attīstīt iemaņas maksas aprēķināšanai par dzīvokli un dažādiem pakalpojumiem, mācīt sastādīt pārgajiena, pasākuma tāmi, iepazīstināt ar dažādu valstu valūtu, iepazīties ar mācību iestādēm, kur var apgūt noteiktu profesiju.

Piedalījās 13 skolas.

Vienības pamatskola pēc punktiem ieguva godpilno 2. vietu. Malači!

(Sociālo zinību skolotaja Inga Sokolova)
Foto
pievienots 1.12.2010
Adventes vainaga pirmās sveces iedegšana
29. novembrī mūsu skolā svinīgi iededzinājām pirmo adventes svecīti
Foto
pievienots 29.11.2010
"Lāse 2011"
23.novembrī Daugavpils pilsētas, Centra ģimnāzijas sporta zālē, notika kausa izcīņa skolu komandām volejbolā "Lāse 2011".Mūsu skolas zēnu komanda, kuri dzimuši 1995. – 1998.g., piedalījās sacensībās, un izcīnīja I. vietu. Sakarā ar uzvaru, zēni – Juris Upenieks, Edgars Andrjuščenko, Edgars Karņickis, Ēvalds Karņickis, Rihards Šļihta, Sandro Ūdrasols, Artjoms Potašovs, Mareks Lazuko cīnīsies tālāk par godalgoto vietu starp Latvijas skolu komandām Rīgā, jau aprīļa mēnesī. Sporta skolotāja A.Vilcāne
Foto
pievienots 23.11.2010
"Vāverēna Toma cieto riekstu krātuvīte"
23. novembrī mūsu skolā notika matemātikas pēcpusdiena pilsētas 2. klašu skolēniem "Vāverēna Toma cieto riekstu krātuvīte". Piedalījās 3.vsk., 12.vsk., 16.vsk., Poļu valsts ģimn., Saskaņas psk. un Vienības psk. skolēni.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja skolas direktore, vāverēns Toms un viņa draugs zaķis Pēcis.
Mazos matemātiķus gaidīja aizraujoši uzdevumi sešās stacijās:
* riekstu dalīšana
* viltīgie kociņi
* matemātiskās mīklas
* jautrais labirints
* vāverēna Toma draugi
* dejojošie putniņi
Foto

Pateicamies visiem dalībniekiem par atsaucību!
pievienots 23.11.2010
Mārtiņdienas tirdziņš
Daugavpils Vienības pamatskolā notika Mārtiņdienas tirdziņš
Foto
pievienots 10.11.2010
Festivāls "Zvaigžņu spēles"
20.oktobrī mūsu skolas zēnu komanda, kuri dzimuši 1999. – 2000.g., piedalījās festivālā „Zvaigžņu spēles”. Sacensības notika Daugavpils Olimpiskajā centrā. Festivālā piedalījās: Šeršņevs Sandis 4.a kl., Blohins Raivis 4.a kl., Jukša Arturs 4.b kl., Jurevičs Ivars 4.b kl., Čerņevičs Māris 4.b kl., Ļahs Armands 4.b kl., Sinkevičs Vladislavs 4.b kl., Upenieks Artūrs 4.c kl., Pīnups Mārcis 5.a kl., Pauliņš Alberts 5.a kl., Borisovs Edgars 5.b kl., Snarskis Armands 5.b kl., Svirskis Artūrs 5.b kl., Šulgintovskis Andrejs 5.c kl., Taukuls Ričards 5.c kl., Skalders Rodrigo 5.c kl.
Foto

Paldies zēniem par cīņas sparu!
Sporta skolotāja
pievienots 01.11.2010
Festivāls "Zvaigžņu spēles"
11. oktobrī mūsu skolas meitenes, kuras dzimušas 1999.-2000.g., piedalījās festivālā "Zvaigžņu spēles". Sacensības notika Daugavpils Olimpiskajā centrā. Par vienu centimetru zaudējot 15.vsk. komandai, iegūstot otro vietu. Festivālā piedalījās: Patrīcija Tamane, Paula Vucene, Liene Nitiša, Viktorija Krilova 5.a kl., Agnese Bistere, Danuta Kuplova-Oginska 5.b kl., Rita Možeiko, Laura Kursīte 5.c kl., Evelīna Jahimoviča, Ligita Līga Golovko 4.a kl., Nellija Cicāne 4.b kl., Ērika Ivanova, Egita Vanaga, Kristīne Teivāne 4.c kl., Sofija Golovina 3.a kl.
Foto

Paldies meitenēm par cīņas sparu!
Sporta skolotāja
pievienots 19.10.2010
Drošības diena 1. klasēs
Foto
pievienots 5.10.2010
1. oktobris - skolotāju diena
pievienots 01.10.2010
Dzejas dienu pasākums Berķenelē
Konkursā "Zelta sietiņš" piedalās Dārta Stašāne 7.b, Ērika Ivanova 4.c
Foto
pievienots 10.09.2010
9:00 Svinīgā līnija veltīta zinību dienai
Foto
pievienots 01.09.2010