Aktualitāšu arhīvs

2009./2010. mācību gads

Sadziedāšanās maratons
Foto
pievienots 29.05.2010
Konkurss „Mēs esam talantīgi 2010” skolas fināls
Konkursa „Mēs esam talantīgi 2010” pilsētas pusfinālam žūrija izvēlējās 9 mūsu skolas priekšnesumus:
1. dzied „Dzīsmeite”
2. dzied Jana Zabarovska „Makaroni” (I.Kancēviča) –1.b
3. spēlē saksafonu Laura Kursīte „42 iela” 4.c
4. spēlē flautu Vilija Kipure „Annuška” (pavadījums – vecmāmiņa) 3.a
5. dejo Marta Rjabčenko un Aleksandrs Rumjancevs(12.vsk.) (sp. dejas ča-ča-ča) 4.a
6. dzied Beāte Sprindžuka „Par Vinniju Pūku” 3.b
7. spēlē metalafonu Māris Koniševs „Tarantella” (pavadījums – mūz. sk. skolotāja) 3.a
8. dzied Madara Stašāne „Aniņi baniņi” (Uškāns, Slišāns) 2.a
9. dejo Inese Ignatāne (9.b) un Valērija Maļavina (9.a)
Koncerts notiks 28.aprīlī teātrī pl.15.00 25.03.2010
Foto
 
pievienots 8.04.2010

Latviešu valodas nedēļas pasākumi Vienības pamatskolā 22.03. – 25.03.2010.

22.03. Valodas minūtītes.
23.03.Skolas bibliotēkā notika pasākums veltīts Aspazijas 145. dzimšanas dienai. Tajā skanēja gan Aspazijas, gan pašu skolēnu sacerētā dzeja, kā arī šī pasākuma viešņas Brigitas Madelānes dzeja un dziesmas.
22.03. – 24.03.Lieldienu apsveikumu izstāde.
22.03. -  24.03.  Skolas „nevārda” un „vārda” konkurss.                  
Skolas „vārds” – izcili,                         
„nevārds” – bastot.
25.03.Valodas nedēļas noslēguma pasākums.
pievienots 25.03.2010
Sākumskolas olimpiāžu uzvarētāji
24. martā mūsu skolā tika sumināti sākumskolas olimpiāžu uzvarētāji. Šogad olimpiādes notika matemātikā (3.- 4. kl.), latviešu valodā (3.- 4. kl.), dabaszinībās (2. kl.). Skolas direktore E. Zdanovska pasniedza atzinības rakstus uzvarētājiem.
• Matemātika
I vieta
          
Valdemārs Felcis 3.a           
Artis Trops 4.c
II vieta            
Ronalds Kamins 3.a            
Ērika Mikulāne 3.a            
Armands Snarskis 4.b
III vieta            
Ērika Ivanova 3.c            
Patrīcija Tamane 4.a
Atzinība            
Agris Litiņš 3.b            
Henrijs Liepiņš 3.c            
Marta Folkmane 4.a            
Jacinta Stivriņa 4.c
• Latviešu valoda
I vieta
           
Ērika Mikulāne 3.a            
Evelīna Jahimoviča 3.a            
Liene Nitiša 4.a
II vieta            
Valdemārs Felcis 3.a            
Laura Kampāne 3.b            
Patrīcija Tamane 4.a            
Jacinta Stivriņa 4.c
III vieta            
Ronalds Kamins 3.a            
Paula Vucena 4.a            
Elīza Zālīte 4.a
• Dabaszinības
I vieta            
Laura Ostrovska 2.a
II vieta            
Sofija Golovina 2.a            
Viesturs Stašāns 2.a            
Līga Ostapko 2.a
Atzinība            
Anna Luīze Ruskule 2.b
pievienots 24.03.2010
Zīmējumu konkurss „Dziesma un deja vieno mūs”
Novembrī tika izsludināts zīmējumu konkurss pilsētas skolām „Dziesma un deja vieno mūs”.
Konkursā piedalījās skolu 1.-4. klašu skolēni. 4 labākie darbi tika izvēlēti pilsētas ceļojošajai zīmējumu izstādei.
No 15. -26. martam skolas otrā stāva gaitenī skolēni varēja iepazīties ar pilsētas audzēkņu zīmējumu izstādi. Šajā izstādē bija apskatāmi arī mūsu skolas skolnieču darbi:
Lauras Vucenas (1.a),
Martas Folkmanes (4.a),
Litas Lindas Lipkovas (4.a),
Lauras Ostrovskas (2.a).
pievienots 19.03.2010
Skolēnu radošo darbu skates "Noslēpums" rezultāti
Nr.
Darba nosaukums
Dalībnieki
Sekcija
Izcīnītā vieta skolā
1.
Noslēpums literatūras žanru pasaulē
Valērija Maļavina
Valodas/latviešu literatūra
1.vieta
2.
Ceļojums pa Eiropas valstīm
Diāna Kovale
Inese Ignatāne
Inese Kudeika
Mairita Tarasenko
Cilvēks un sabiedrība
2.vieta
3.
Septiņu pasaules brīnumu noslēpums
Dārta Stašāne
Viktorija Pavāre
Alīse Oļeņina
Santa Mežaraupe
Žaklīna Teilāne
Cilvēks un sabiedrība
1.vieta
4.
Mystery of Words
Sintija Multiņa
Santa Mežaraupe
Viktorija Pavāre
Renārs Jukšs
Valodas/angļuvaloda
2.vieta
5.
Ostern
Laima Brūvere
Oskars Borskis
Edgars Ignatāns
Viktorija Vasiļkova
Agnese Zarāne
Valodas/vācu valoda
2. vieta
Paldies visiem skolēniem par aktivitāti un radošumu, gatavojoties skatei!
Uz pilsētas skati izvirzīti  visi darbi.
Mūsu audzēkņus radošo darbu skatei sagatavoja skolotāji:
Edīte Zdanovska
Oksana Ostrovska
Biruta Ivanova
Svetlana Volosova
Jana Vasiļuka

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu mūsu skolēnu spēju attīstīšanā!
Skates vērtēšanas komisija un skolas metodiskā padome. 
pievienots 18.03.2010
Akcija „Slaveni sportisti vada sporta stundas”
16. martā Vienības pamatskolā ciemojās Eiropas čempiones pludmales volejbolā Ingūna Minusa un Inese Jursone. 8. un 6. klasēm volejbolistes vadīja sporta stundas. Stundā tika piedāvāts strādāt pāros, kur skolēni mācījās vairāk uzticēties un atbalstīt viens otru. Spēlējot pludmales volejbolu ir jābūt pārliecinātam un drošam par savu partneri.
pievienots 16.03.2010
Anketu apkopojums
Cienījamie vecāki!
„Avīzē Vecākiem” bija publicēta anketa vecākiem. Uz anketas jautājumiem atbildēja 46,4% no visiem skolēnu vecākiem. Paldies jums par atsaucību un ieinteresētību!
83% no vecākiem, kuri iesniedza anketas, uzskata, ka skolas durvis ir jāslēdz no plkst.9.00 līdz 12.20 vai 11.20.
16% aptaujāto vecāku domā, ka skolas durvis nebūtu jāslēdz.
85% vecāku uzskata, ka visiem apmeklētājiem, kuri ieiet skolā, jāpiesakās pie dežuranta vai dežurantam jāreģistrē.
11% respondentu uzskata, ka skolā tāpat ir droši.
8,2% aptaujāto domā, ka varētu pagaidīt foajē.
Vecāki uzrakstīja arī dažādus ieteikumus, daži no tiem:
• drošības kartes vai caurlaides,
• jāierīko zvans,
• kodu sistēma,
• domofons,
• pirkstu nospiedumu aparāts,
• katru ienācēju fotografē,
• ja slēgs, būs pārkāpta ugunsdrošība,
• jāalgo profesionālus apsardzes darbiniekus katrā stāvā,
• skola nav cietums,
• nav jāslēdz, jo tiek ierobežotas tiesības brīvi pārvietoties utt.
Kā rāda aptauja, vairākums vecāku, uzskata, ka skolas durvis būtu jāslēdz. Arī es esmu pārliecināta, ka tiktu atrisinātas vismaz dažas problēmas:
1) tā ir skolēnu drošība,
2) bērni neapģērbušies neskrietu ārā, neskatoties uz to, kādi ir laika apstākļi,
3) neskrietu pāri ielai uz parku, satiksme ir diezgan intensīva,
4) tiek skolēniem, kuri regulāri kavē stundu sākumu, būtu papildus stimuls nekavēt,
5) neskrietu uz blakus pagalmiem smēķēt.
Protams: domāsim un risināsim tās problēmas, kuras radīsies sakarā ar skolas durvju slēgšanu. Varētu iepazīties arī ar citu mūsu pilsētas skolu pieredzi, kā arī ar ārzemju skolu pieredzi, lai kopīgi rastu labāko risinājumu.
Direktore: E.Zdanovska
pievienots 10.03.2010
 Vienības pamatskolas kolektīva iesaistīšanās valsts svētku pasākumos.
Plakātu galerija „Attieksme pret manu Dzimteni”.
11.11. 6.a un 6.b klašu skolēnu pasākums veltīts Lāčplēša dienai pie Lāčplēša pieminekļa skolas pagalmā.
11.11. Vecāko klašu skolēnu piedalīšanās pilsētas organizētajā Lāčplēša dienas svinīgajā pasākumā pie A.Pumpura pieminekļa.
12.11. 8.a un 8.b klašu skolēnu tikšanās ar Afganistānas misijas dalībnieku, Zemessardzes 34. artilērijas bataljona virsleitnantu A.Driņģi, skolas bibliotēkā.
17.11. Klases audzināšanas stundas veltītas Latvijas Republikas Proklamēšanas 91.gadadienai.
pievienots 17.11.2009


Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāji, kuri tika apbalvoti ar Daugavpils IP Atzinības rakstiem 2009.gada Skolotāju dienā.
1.Jana Vasiļuka- par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā novada vācu valodas olimpiādei
2.Aija Plotka –par ieguldījumu metodisko izstrādņu konkursā
3.Iveta Lukaševiča –par ieguldījumu metodisko izstrādņu konkursā
4.Eleonora Smirnova – par ieguldījumu metodisko izstrādņu konkursā
5.Oksana Ostrovska -par ieguldījumu metodisko izstrādņu konkursā
6.Ērika Locika –„Gada skolotāja”-par profesionalitāti, radošumu, entuziasmu un pašaizliedzību, vadot audzināšanas darbu skolā
7.Olga Novicka –„Gada klases audzinātāja” –par radošu pieeju klases audzināšanā
8.Skolas direktore Edīte Zdanovska –par nozīmīgu personisko ieguldījumu, atbalstu skolēnu iesaistīšanai pilsētas un novada konkursos un olimpiādēs.
pievienots 02.10.2009
Dzejas dienas 2009
10.09.2009. skolas bibliotēkā viesojās Daugavpils dzejniece un dziedātāja Brigita Madelāne.
pievienots 10.09.2009
9:00 Svinīga līnija veltīta pirmā zvana svētkiem
pievienots 01.09.2009