"Atbalsts pozitīvai uzvedībai" komanda

1. Edīte Zdanovska- skolas direktore

2. Ērika Locika – direktores vietniece audzināšanas jomā

3. Alīna Ivanova - direktores vietniece informātikas jomā

4.Tatjana Laizāne – psiholoģe

5. Neļa Ivanovska – sociālā pedagoģe

6. Jeļena Celma – bibliotekāre, pamatskolas skolotāja

7. Regīna Stanķeviča – sākumskolas skolotāja