Aktivitātes


Atbalsts pozitīvai uzvedībai darbībā.

  Programma Atbalsts pozitīvai uzvedībai Daugavpils Vienības pamatskolā tiek realizēta jau 6. gadu, tāpēc svarīgi pārrunāt mūsu veiksmes un neveiksmes, lai saprastu, kas vēl būtu jādara.

  Skolotāji atzina, ka viņi motivē, pamanot pozitīvo skolēna uzvedībā vai rīcībā, savukārt, skolēni joprojām cenšas gūt pozitīvus ierakstus. Nelielās balvas arī motivē skolēnus uzvesties labāk.

  Skolotāji atzīmēja, ka 1.klases skolēni sāk apzināties savu sociālo statusu skolā. 2.klašu skolēni ar lielu atbildības sajūtu veic dežuranta pienākumus un seko kārtībai klasē. 4., 5.klaes palīdz jaunāko klašu skolēniem ievērot uzvedības noteikumus skolā. 8.,9.klasēs uzlabojās uzvedība stundās.

  Iepriecina tas, ka audzināšanas stundās klasēs 1.semestrī notika dažādi pasākumi, tika aktualizēti uzvedības noteikumi klasēs atbilstoši nepieciešamībai. Tika apkopoti materiāli par APU un iedoti jaunajiem skolotājiem, lai izmantotu savā darbā. Adaptācijas dienā 4.septembrī visiem skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai aktualizētu uzvedības noteikumus skolā, uzsākot jauno mācību gadu. APU komanda apbalvoja skolēnus, kuri saņēma 30 un 60 pozitīvos ierakstus.

  1.klašu vecāki un skolēni tika iepazīstināti ar APU noteikumiem skolā. Sākumskolā tika izspēlētas dažādas situācijas un mācību stundas sākumā notika paškontrole par gatavību mācību stundai. 5.klašu skolēni strādāja darba lapās par noteikumu ievērošanu un pārrunāja aktuālākos noteikumus. Atsevišķās klasēs tika izstrādāts kārtības rullis. Angļu valodas stundās galvenos noteikumus rakstīja angļu valodā. Klašu telpās tika izvietoti vizuāli materiāli par uzvedības noteikumiem. Savukārt, 9.klašu skolēni izvērtēja noteikumus un piedāvāja tos papildināt vai labot.

  Ar nožēlu konstatējām, ka atsevišķi skolēni neievēro uzvedības noteikumus un netiecas pēc pozitīvas uzvedības ierakstiem.

  Skolotāji atzīmē, ka ir skolēni, kuri ievēro uzvedības noteikumus, taču pozitīvas uzvedības ierakstu nav daudz, jo viņiem pozitīva uzvedība ir norma. APU komandai kopā ar skolēnu parlamentu jāizstrādā sistēma, kā salīdzināt pozitīvos ierakstus dažādās klašu grupās. Nepieciešams pārskatīt pozitīvos ierakstus e-klasē, lai atbilstu reālajai situācijai. 2.semestrī audzināšanas stundās nepieciešams aktualizēt uzvedības noteikumus ēdnīcā.

  Vērtīgi bija visiem kolēģiem kopā pārrunāt esošo situāciju skolā un izvirzīt aktuālus jautājumus, kuri jārisina 2.semestrī.Informāciju apkopoja:
direktore Edīte Zdanovska.

pievienots 13.02.2019; 11:21

Ekskursija uz kinopilsētiņu “Cinevilla”.

21. maija rītā pie skolas pulcējās dažādu klašu skolēni - programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” galvenās balvas ieguvēji, lai dotos ekskursijā uz kinopilsētiņu “Cinevilla”. "Cinevilla" atrodas 15 kilometru attālumā no Tukuma, Slampes pagastā.

Kinopilsēta „Cinevilla” ir Baltijas valstīs vienīgā tik plaša mēroga kino dekorācija brīvā dabā, kas piedāvā apmeklētājiem ielūkoties kino tapšanas aizkulisēs un paver plašas iespējas kinoindustrijā. Kinopilsētā ir iespējams sajust pagājušā gadsimta pilsētvides raksturīgākās iezīmes – senlaicīgas ēkas, vēsturisku tiltu fragmenti, baznīca, kuģītis, pa ielu brauc tramvajs.

Ekskursijas sākumā gida pavadībā izstaigājām kinopilsētiņu, uzzinājām, ka tās būvniecība tika sākta 2004. gadā, lai uzņemtu kinolenti "Rīgas sargi". Filma vēsta par varonīgu lappusi Latvijas vēsturē – Brīvības cīņām 1919. gadā. Tagad pilsētiņā uzņemtas jau vairākas latviešu spēlfilmas, starp tām "Rūdolfa mantojums", "Sapņu komanda 1935", kā arī ne viena vien ārvalstu kinofilma. Kinopilsēta var lepoties ar savu upi – Daugavas krasta līnijas fragmentu, kas mākslīgi izveidots kā kanāls, un veiksmīgi tika izmantots vēsturiskās filmas „Rīgas Sargi” filmēšanā. „Cinevillā” ir arī savs bruņojuma arsenāls - bruņumašīnas, kaujinieku ekipējums, lielgabals un smagā kara laika tehnika. Šīs sarežģīto konstrukciju butaforiskās mašīnas, kas vizuāli precīzi kopē tā laika kara tehniku, patiesībā ir kino mākslinieku prasmīgs meistardarbs.

Pēc pastaigas pa kinopilsētiņu devāmies uz filmēšanos “Specefektu šovā”, kur skolēni iejutās aktieru lomās. Tas visiem sagādāja lielu jautrību.

Ekskursijas beigās skolēniem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus Nameja labirintā.

Daloties iespaidos par piedzīvoto, apmierināti un mazliet noguruši, vakarā atgriezāmies mājās.

Foto


Informāciju sagatavoja:
APU komandas locekle Jeļena Celma.

pievienots 24.05.2018; 14:01

Ļaudonas vidusskolas pedagogu viesošanās skolā.

16. aprīlī mūsu skolu apmeklēja pedagogi no Ļaudonas vidusskolas, lai iepazītos ar programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” īstenošanu skolā. Viesi ar lielu interesi noskatījās filmiņu par APU skolā, kā arī noklausījās Skolēnu parlamenta locekļu un APU komandas stāstīto par programmas veiksmīgo īstenošanu. Tikšanās noslēgumā raisījās diskusija par pozitīvu uzvedību skolā.

Foto


Informāciju sagatavoja:
APU komandas locekle Jeļena Celma.

pievienots 20.04.2018; 10:59

Vai stundai esat gatavi?

Jautājums, vai esat sagatavojušies mācību stundai 20.martā stundas sākumā skanēja ļoti bieži, jo APU komanda pārbaudīja skolēnu gatavību stundai. Redzētais mūs iepriecināja!

Tika pārbaudīti 352 (78%) skolēni 19 mācību stundās. Tika konstatēts, ka stundas sākumu nokavēja 5 skolēni, nebija mācību piederumu un/vai dienasgrāmatas 19 skolēniem, mobilos telefonus pēc atgādinājuma nolika 3 skolēni.

Tātad skolēni ir sagatavojušies mācību stundai, atliek aktīvi iesaistīties stundas norisē.

Lai pārliecinātos, vai skolēni ir gatavi stundām regulāri un tas ir kļuvis par paradumu, tad līdz mācību gada beigām atkal ieiesim mācību kabinetos.


Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska.

pievienots 29.03.2018; 09:27

Aptauja par skolas vidi un skolēnu uzvedību.

Janvārī skolā tika veikta skolēnu aptauja par skolas vidi un uzvedību.

Skolēniem tika piedāvāti 4 nepabeigtie teikumi, kurus vajadzēja papildināt, pabeigt saistībā ar skolas vidi un uzvedību.

1. Mana uzvedība ...

Lielākā daļa skolēnu šo teikumu pabeidza ar vārdiem – “ļoti laba, teicama, laba, pozitīva, normāla, mierīga”, daži rakstīja - “apmierinoša, mazliet negatīva”, savukārt to, ka tā ir - “ne tik laba un slikta” - atzina pavisam neliels skaits skolēnu

2. Es esmu atbildīgs ...

Priecē tas, ka skolēni jūtas atbildīgi - “par sevi, par savu uzvedību un rīcību, drošību un veselību, kārtību un tīrību, savām mantām, grāmatām un inventāru, mācībām.”

3. Skolā es vēlētos ...

Šis teikums tika pabeigts ļoti daudzveidīgi, piemēram, “lai visi uzvestos kārtīgi un mierīgi, ka citu apsmiešana un apcelšana nav veids, kā pievērst sev uzmanību; ka mūsu skolā mēs esam draudzīgi, lai ir labi, pieklājīgi skolēni; lai būtu laime un prieks, saņemt 100 pozitīvus ierakstus, lai skolā būtu visiem labi, lai visi būtu draudzīgāki, lai būtu droši, labu uzvedību, gudrākus un paklausīgākus klasesbiedrus, draudzību, lai nebūtu strīdu, vairāk draugu, būtu atbildīgāki, pelnītu pozitīvus ierakstus, lai būti mierīgi, mazāk skraidītu.”
Daži skolēni rakstīja, ka gribētu starpbrīžos sportot, vairāk sporta stundu, mazāk mājas darbu uz brīvdienām, vairāk olimpiāžu, pasākumu, kur skolēni var parādīt savus talantus.”
Bet bija arī tādi, kuri nevēlējās neko.

4. Vēlos piebilst ...

Arī šo teikumu pabeidz ļoti dažādi, priecē tas, ka daudzi raksta – “man patīk mūsu skola, paldies skolotājām, pateikt labus vārdus, mana skola ir vislabākā, patīk skolas noformējums, skolā ir labi, patīk eksperimenti, mana skola ir laba.”
Bet ir arī tādi, kas atzīst, ka - “grūti mācīties klasesbiedru dēļ, man ir slikta uzvedība, lai skolā neskrietu bērni; es neskraidīšu pa gaiteni.”

Izanalizējot aptaujas rezultātus, var secināt, ka kopumā skolā ir pozitīva vide un lielākā daļa skolēnu ir pozitīvi noskaņoti, vēlas būt labi, pieklājīgi, taču ne vienmēr savu uzvedību atbilstoši novērtē. Arī uz priekšu turpināsim strādāt pie uzvedības jautājumiem, lai skolā ir droša un pozitīva vide, lai skolēni un skolas darbinieki katru dienu dodas uz skolu ar prieku.


Informāciju sagatavoja:
APU komandas locekle J. Celma.

pievienots 12.02.2018; 09:03

„Esi atbildīgs pret vidi, kurā uzturies!”
                                                 (Dalailama)


Jebkurā sabiedrībā svarīga vērtība ir uzvedība, īpaši par to domājam un audzinām ģimenē un skolā. Lai īstenotu Atbalsts pozitīvai uzvedībai programmu skolā, 2017./18.m.g. pirmajā semestrī Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU) komanda un klašu audzinātājas rīkoja dažādas aktivitātes, lai aktualizētu uzvedības noteikumus.

Septembrī atkārtojām uzvedības noteikumus skolā, kuri ir skolas iekšējās kārtības sastāvdaļa. Pirmo klašu skolēniem arī tika mācīti uzvedības noteikumi. Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka zina uzvedības noteikumus, taču ne vienmēr tos ievēro. Uztrauc tas, ka starpbrīžos skolēni apdraud viens otra drošību, ja skrien pa gaiteņiem. Tāpēc tika rīkota akcija „Dežūrē visi!”, kuras laikā visi skolotāji starpbrīžos bija gaiteņos, pārraudzīja kārtību un drošību. Bija gan klusāk, gan drošāk!

Pirmajā semestrī tika rakstīti pozitīvi pastiprinājumi skolēniem, kuri ievēroja noteikumus, un diemžēl arī negatīvi ieraksti. 185 skolēni (41,2%) par 30 pozitīviem ierakstiem saņēma atstarotājus. Atstarotāji ar skolas logo noderēs tumšajā laikā, lai būtu drošāk uz ielas. 14 skolēni (3,1%) par 60 pozitīviem ierakstiem saņēma blociņu ar skolas logo. Prezentācijā foajē varam iepazīties ar tiem skolēniem, kuri saņēma balvas. Paldies, ka veidojam drošu un pozitīvu skolas vidi!

Iepriecina tas, ka daudzi skolēni labi uzvedas, ka ir skolēni, kuri cenšas labi uzvesties un nopelnīt balvu. Ir skolēni, kuriem neizdodas saņemt pietiekami pozitīvu ierakstu, tomēr vēl ir laiks pacensties, pārvarēt savu nevēlēšanos un atbildīgi izturēties pret saviem pienākumiem, tad noteikti izdosies. Aristotelis teicis, ka „brīvs cilvēks uzvedīsies tā, it kā viņš pats sev būtu likums.”

Ļoti vēlos, lai katrs skolēns šajā mācību gadā saņemtu balvu – atstarotāju! Tas ir iespējams, ja kaut nedaudz pacentīsies. Līdz ar to šajā mācību semestrī padomāsim katrs par savu atbildību, veidojot savu nākotni un skolas tagadni. Visiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes arī otrajā semestrī, kurās aicināsim piedalīties skolēnus, skolotājus un tehniskos darbiniekus.


Informāciju sagatavoja Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska.

pievienots 10.01.2018; 13:39

Liepājas izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vadītāju un darbinieku viesošanās skolā.


2017. gada 23. novembrī pieredzes apmaiņas semināra “Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pieredze” programmas ietvaros skolā viesojās Liepājas izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki.

Skolas APU komanda: skolas direktore E. Zdanovska, direktores vietnieces Ē. Locika un A. Ivanova, psiholoģe T.Laizāne, sociālā pedagoģe N. Ivanovska, pamatskolas skolotāja un bibliotekāre J. Celma dalījās pieredzē par APU programmas īstenošanu skolā.

IMG_0100 IMG_0104 IMG_0107 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja APU komandas locekle J. Celma.

pievienots 29.11.2017; 09:23

Rīgas Ķengaraga vidusskolas pedagogu viesošanās skolā.


28. aprīlī mūsu skolu apmeklēja pedagogi no Rīgas Ķengaraga vidusskolas, lai iepazītos ar programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” īstenošanu skolā. Direktores vietniece audzināšanas darbā Ērika Locika un APU komandas locekle Jeļena Celma dalījās pieredzē par programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ieviešanu skolā, tās veiksmīgu īstenošanu, kā arī par APU komandas darbu. Viesi izrādīja lielu interesi ne tikai par APU darbību, bet arī mūsu skolas dzīvi.

IMG_7937 IMG_7940 IMG_7945 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Informāciju sagatavoja:
APU komandas locekle Jeļena Celma.

pievienots 08.05.2017; 14:33
 • Pozitīvas pārmaiņas skolās turpinās


 • „Kā droši, veselīgi un ērti iekārtot skolas vidi” • Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” galvenās balvas ieguvēju brauciens uz Lietuvu.


  31. maijā skaistā, saulainā rītā pie skolas pulcējās dažādu klašu skolēni - programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” galvenās balvas ieguvēji, lai dotos ekskursijā uz ārzemēm – Lietuvu.

  Pirmā pietura Lietuvā bija unikālais tūrisma objekts - pastaigu taka virs koku galotnēm "Lajų tako komplekso" Anīkščos (Anykščiai). Taka ir 300 metrus gara un 21 metru augsta, apmeklētājiem ir pieejams arī 36 metrus augsts skatu tornis, kas aprīkots ar liftu. Taka ir izbūvēta kā tilts priežu mežā starp koku galotnēm. Dodoties pastaigā, mēs varējām ne tikai baudīt brīnišķīgu skatu, bet arī izjust meža un dabas sniegto mieru. Pastaigu ceļš sākās pie Puntukas akmens, vedot augšup uz skatu laukumu un tālāk aizvijoties starp koku galotnēm.

  Izbaudījuši brīnišķīgos dabas skatus un atpūtušies, braucām uz Utenu skatīties muzikālās strūklakas. Bērni bija sajūsmā par atspirdzinošo strūklaku lietutiņu.

  Kā pēdējais pieturas punkts Lietuvā bija ūdens dzirnavas "Šlyninkos vandens malūnas", kas atrodas Zarasu rajonā.

  Ekskursijas laikā aplūkojām trīssimt gadu senās ūdens dzirnavas, klausījāmies unikālus stāstus par dzirnavu agrāko un mūsdienu dzīvi un tuvāk iepazināmies ar graudu malšanas procesu, apskatījām visus trīs dzirnavu stāvus, kurus mums labprāt izrādīja dzirnavnieks Stasis.

  Daloties iespaidos par redzēto, apmierināti un mazliet noguruši vakarā atgriezāmies mājās.

  Foto

  Informāciju sagatavoja
  J. Celma.

  pievienots 08.06.2016; 11:05
  Bez pieklājības mēs nespējam būt patiesi.
  (M.Frišs)


  Cieņa. Atbildība. Drošība. Ļoti svarīgas vērtības, kurām lielu uzmanību veltām gan mācību stundās, gan starpbrīžos, gan ārpusstundu pasākumos. Ja katrs no mums būs atbildīgs un cienīs šīs vērtības, mūsu skolas vide kļūs draudzīgāka un drošāka.

  2015./16.m.g. laikā skolā tika aktualizēti jautājumi par uzvedību un savstarpējām attiecībām. Skolēni zina gan noteikumus, gan pastiprinājumus par pozitīvu uzvedību. Skolēni zina, ka par uzvedības noteikumu pārkāpumiem iestāsies noteiktas sekas. Skolotāji ievēro izstrādātos noteikumus un ieraksta e-žurnālā skolēna uzvedībai atbilstošu piezīmi.

  Saskaitot visus pozitīvos ierakstus un atņemot negatīvos ierakstus, konstatējām, ka šajā mācību gadā pozitīvākās bija 6.a klase (klases audzinātāja O.Novicka), 3.a klase (klases audzinātāja E.Smirnova), 5.b klase ( klases audzinātāja L.Bužinska). Paldies skolēniem un skolotājiem par aktivitāti šajā programmā!

  Individuāli skolēni saņēma 316 uzlīmes (72%) par 30 pozitīviem ierakstiem, 159 atslēgu piekariņi (36%) par 60 pozitīviem ierakstiem, par 100 pozitīviem ierakstiem – 44 krūzes ar skolas logo (10%). Balvas nesaņēma 120 skolēni (28%), taču varēs censties pozitīvi uzvesties nākošajā mācību gadā un saņemt pozitīvus ierakstus un balvas. Superbalva 44skolēniem būs brauciens uz Lietuvu. Malači! Tā turpināt!

  Nākošajā mācību gadā uzmanības centrā atkal būs pozitīva uzvedība, cieņa, atbildība un drošība. Katram skolēnam būs iespēja uzvesties atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām un saņemt pozitīvus ierakstus un, protams, balvas. Lai katram mūsu skolas skolēnam izdodas pozitīvi uzvesties un saņemt galveno balvu – draugus un cieņu!

  Informāciju sagatavoja:
  Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska